2016/07/11

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Hurrengo aldaketak Linea /erreleboetan

Gaur, uztailak 11 astelehena, enpresarekin batzartu gara eta hurrengo informazioa helarazi digu:

11. Lerroa -Abuztuak 1ean 3 errelebotara pasatuko da. Enpresak dionez, pasadan ostiralean jakinarazi zien afektatuei. Dirudienez, Mercedesen ekoizpen aurreikuspenak irailean pixka bat bajatzen dira, murrizketa hori abenduko igoera batekin konpentsatzen delarik.. Horrenbestez, urte osorako ekoizpen aurreikuspenak berdin mantentzen dira. Aipatutako guztiagatik, eta lerroan emango diren hobekuntzak medio, enpresaren uste du aurrerantzean 3 errelobokin nahiko izango dela .

Mercedeseko Hesia- Enpresak jakinarazten digu, abuztuan 5 errelebotatik 4 errelebotara pasatuko direla( nahiz eta egun oporraldiagatik “beste era “ batetan lan egin ) , areago, irailean 3 errelebotara pasatu daitekeela aurreikusten dute. Azken hau, Mercedesekin uztailaren 20an emango den batzarraren menpe dago. Bilera horretan erabakiko dute hornitzaile kritiko ( Q-Help2 ) egoeratik ateratzen gaituzten edo ez , eta ezarritako baldintzak “erlaxatzen” dituzten.

Transferrak- KRAFTER-aren desagerpenak, eta Mercedesek irailerako aurreikusten duen ekoizpen murrizketaren ondorioz, enpresak , Transfer 1a, abuztuak 1etik aurrera 3 errelebotara jarriko dute, eta dena ondo badoa 2 errelebotara irailaren 15etik aurrera. Transfer 2ak 4 errelebotara jarraituko du ( etorkizunean 3 errelebotara jartzeko asmoarekin ).

HS01- Irailaren 4tik aurrera 3 errelebotara, baina 2 ekiporekin ( nahiz eta ekipoak 3 errelebotako errotazio eduki, beti egongo da talde buru bat ekipo gabe ).

HS02-Granalla- Abuztuak 1etik aurrera , ekipoaren zati bat 3 errelebotara pasatuko da eta gainontzekoak 4 errelebotara geratuko dira.


 Laserrak -  Abuztuak 1etik aurrera ekipo guztiak 3 errelebotara.

6. Lerroa – Esaten digute , oraindik baloratzen ari direla. Aste honetan zehar hartuko dute erabakia eta komiteari eta afektatuei jakinaraziko diete aldaketarik badago ( erabakia baldintzatua dago E149670 piezaren egoeragatik ). Aldaketa posiblea ( abuztuak1 ) talde buruak 3 errelebotara eta ekipoak 2 errelebotara jartzea litzateke.

Informazio honen aurrean, Komiteak enpresari esijitu dio Lan Hitzarmenak dioen bezala, aldaketak lerro desberdinei 15 eguneko aurretiaz jakinarazteaz gaindi, afektatutako langile bakoitzari bere errelebo/egutegi berria jakinarazi behar diote.

Bestalde, beste behin ere uste dugu, enpresak aurreikusten dituen aldaketekin , oso zaila izango dela ezarritako ekoizpenetara heltzea, gure ustez zuzendaritzak desio eta helburuak nahasten ditu, eta ziur gaude erabaki hauek ordu estrak biderkatuko dituztela, berauek desagertarazten ibili beharko ginen garaietan. Ildo berean, argi utzi nahi dugu, nahiz eta gure Lan Hitzarmenak egutegi aldaketak egitea ahalbideratzen duen, beti ere ezarritako aurreabisu eta arrazoi jakinekin, hauek ezin dira nahierara erabili, hots..gaur ipini..bihar kendu..                                                                            Abadiñon 2016ko Uztailaren 11an

ELCOMITE INFORMA

Proximos cambios lineas/ relevos

Hoy lunes 11 de julio, nos hemos reunido con la empresa, y nos ha transmitido la siguiente información:

Linea 11- El 1 de agosto pasara a 3 relevos. Según la empresa, la comunicación efectiva del cambio se hizó efectiva el viernes pasado a los afectados. Parece ser que la previsión de producción de Mercedes baja el mes de septiembre , compensándose esta bajada con un incremento el mes de diciembre, haciendo que en terminos anuales se mantengan las previsiones de producción. Todo ello, y las mejoras que se darán en la linea, justifican según la empresa que en adelante sea suficiente con 3 relevos.

Muro de Mercedes-  La empresa nos comunica que en agosto pasarán de 5 a 4 relevos ( aunque actualmente por tema de vacaciones esten trabajando de “otra manera” ), e incluso preveen que en septiembre pueda pasar a 3 relevos. Esto último esta pendiente del resultado de la reunión que se mantendrá con Mercedes , previsiblemente el 20 de julio, donde se decidirá si nos sacan de la calificación de proveedor crítico ( Q-Help2 ), y “relajan” las condiciones impuestas.

Transferes- La desaparición de la KRAFTER, y la bajada prevista de Mercedes, hacen que la empresa ponga la Transfer 1 a 3 relevos a partir del 1 de agosto, y si todo marcha como preveen a , pasaría a 2 relevos a partir del 15 de septiembre. La Transfer 2 seguirá 4 relevos ( con intención de que en el futuro se pueda bajar a 3 relevos ).

HS01- A partir del 4 de septiembre a 3 relevos, pero con dos equipos (Aunque los equipos roten a 3 relevos, siempre habrá un jefe de equipo sin equipo.).

HS02-Granalla- A partir del 1 de agosto, parte del equipo pasará a 3 relevos, y otra parte seguirá a 4 relevos.

Corte Laser-  A partir del 1 de agosto pasará a 3 relevos todo el equipo.

Linea 6 -  Nos dicen que todavía los están valorando. Durante esta semana tomarán la decisión y si hay cambios previstos, se lo comunicarán al comité y a los afectados( la decisión esta condicionada por la situación de la E149670 ). El cambio posible( 1 de agosto )sería que los jefes de equipo pasarán a 3 relevos y los equipos a 2 relevos.

Ante esta información el comité de empresa ha exigido a la empresa que además de notificar los cambios en las lineas afectadas con 15 días de antelación como establece el convenio, a cada trabajador o trabajadora afectada le tienen que notificar su nuevo relevo/calendario.

Por otra parte, consideramos que una vez más, con los cambios que prevee la empresa , será muy difícil llegar a las producciones previstas , que confunde deseos con objetivos, y mucho nos tememos  que las horas extras se multipliquen, justamente cuando deberíamos de estar erradicandolas. De igual manera , queremos dejar claro que aunque el convenio permita hacer cambios de calendarios con los preavisos  establecidos y  razones justificadas , estos no se pueden utilizar indiscriminadamente...ahora lo pongo ...ahora lo quito..

                                                                         En Abadiño a 11 de julio de 2016