2021/06/22

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

MERCEDES-EN GELDIALDIA

Gaur ostirala, ekainak 18, enpresarekin bildu gara hurrengo asterako Mercedes Gasteiz-eko geldialdia aztertzeko. Atzo, osteguna, Gasteizko Enpresa Batzordearekin bildu ondoren, ohar ofizial baten bidez, Mercedes-Gasteiz enpresako zuzendaritzak jakinarazi zuen bere jarduera gelditzeko asmoa duela ekainaren 21,22,23,24an eta 25ean, hitzarmenean hitzartuta dituzten poltsa edo egun aktibagarri/ desaktibagarrien kontura.

Mercedesek azaldu duenez, "Hornikuntza-katearen egoera kritikoa da, merkatuan erdieroaleen eskuragarritasunik ez dagoelako". Mercedesen zuzendaritzak urteko ekoizpena 148.600 unitatetan mantentzen du (larunbatetan lan egitea mantentzen dute eta egunean 15 furgoneta gehiago egin nahi dituzte). Hasiera batean, ekainaren 28ko asterako, jarduerari berrekiteko eta planifikatutakoaren arabera ekoizteko asmoari eusten diote, baina jendaurrean onartzen dute ziurgabetasun handia dagoela eta epe laburrean ez dela ezer argi ikusten. Ekainaren 24ra (osteguna) jotzen dute, hurrengo astean (ekainaren 28koa) beren jarduera gelditzen jarraitzen duten edo/eta geldialdiarekin  jarraitzen duten jakinarazteko. Mercedeseko iturrien arabera, malgutasun poltsatik 13 lan egun dituzte negatiboan aktibatu ahal izateko. Gaur egun, "Zelaia" osatu gabeko 5.000 furgonetaz baino gehiagoz beteta dute, osagairen bat falta daukatelarik furgoneta horiek.

Volkswageni dagokionez, aurreko asteko eta aste honetako geldialdiez gain (osteguna-ostirala), datorren astean ekainaren 23an eta 24an bakarrik egingo du lan. Beste bezero batzuk ere, hala nola Opel, Seat..., ekoizpen-geldialdiak jasaten ari dira hornidura-faltagatik.


Egoeraren argazki honekin, hau da zuzendaritzak t Gestamp Bizkaian egiten duen translazioa:


Oro har, enpresa gelditu egingo da (baina ez denak, eta ez egun guztietan ), nahiz eta linea batzuek  egunen  batzuk lan  egin ahal izango duten (edo instalazioren bat, Portoia, adibidez, ez da geldituko), kasu batzuetan “pulmoia” egiteko, eta, batez ere, txinatarrentzako piezak egiteko. Txinak datorren asterako egindako eskaera ia hirukoiztu egin da, eta horrek, jarduera-errelebo batzuentzako lana ekarriko badu ere , ezin ditu nahi bezala antolatu errelebo horiek,  gehikuntza horretarako kontenedorerik ez dagoelako (gainera, piezak DHLen trasbasatu  behar dira, zurezko bilgarriak eraiki...). Hori dela eta, instalazio batzuetan eguneroko goizeko txanda finko bat egingo da, adibidez, eta gainerako langileak  ERTEra joango da, baina hori goian aipatutako kontendore faltaren ondorioa da, eta horrek antolaketa-modu zehatz bat izatera behartuko du.

Lana duten instalazioek  ahal duten guztia lan egingo  dute, eta gainerako sailek eta egiturak (zaila da ohar honetan guztien egoera azaltzea)  lan egingo dute  edo egun batzutan ERTEra joango dira, lan egiten duten edo enpresak mantentzea erabakitzen duen jarduera programaturen bat duten lineei eman behar dieten soportearen  arabera.


Gaur, ostirala, nomina elektroniko bidez, enpresak langile bakoitzari bidaliko dio ERTEak nola eragiten dion berari ,  eta hori jakin ondoren, kaltetuak aurreko aldian bezala berriro aukeratu ahal izango du hiru aukeren artean: bere orduetatik hartu, langabezia eskatu edo langabeziarik ez eskatu, eta etenaldiko egunetan enpresaren osagarria bakarrik kobratu.


Nahiz eta inork ez duen ezeren ziurtasunik, badirudi geldialdi gehiago espero direla etorkizunean, eta erdieroaleen (eta osagai gehiagoren) hornikuntza faltaren ondoriozko arazoa, mundu mailako arazo bat dela, konponbide bat izateko denbora beharko duena dirudienez

Abadiñon 2021eko ekainaren 18an

               **********

EL COMITE INFORMA

PARADA DE MERCEDES

Hoy viernes , 18 de junio, nos hemos reunido con la empresa para tratar la parada de Mercedes Gasteiz para la siguiente semana . Ayer jueves, después de reunirse con el Comité de Empresa, mediante comunicado oficial, la dirección de Mercedes-Gasteiz hizo pública la intención de parar su actividad los días 21,22,23,24, y 25 de junio con cargo a bolsa o días activables que tienen pactados en Convenio.

Mercedes razona la parada por” la situación critica de la cadena de suministro derivada de la falta de disponibilidad en el mercado de semiconductores”.  La dirección de Mercedes sigue manteniendo la producción anual en 148.600 unidades ( mantienen sábados y quieren fabricar 15 furgonetas diarias más ). En principio , para la semana del 28 de junio mantienen su intención de reanudar la actividad y producir según lo planificado, pero reconocen públicamente la alta incertidumbre existente y la falta de visibilidad a corto plazo. Se emplazan al jueves 24 de junio, para informar a la plantilla si la semana siguiente ( la del 28 de junio ) siguen parando su actividad y siguen haciendo uso de la suspensión de días. Según fuentes de Mercedes,de la bolsa de flexibilidad o  disponibilidad total  tienen hasta 13 días de trabajo para poder activar en negativo . Actualmente debe de tener la “campa” repleta de más de 5.000 furgonetas no completas, a falta de algún componente.

En cuanto a Volkswagen además de las paradas de la semana anterior y esta semana ( jueves-viernes),  la semana que viene solo trabajara el 23 y 24 de junio. Otros clientes como Opel, Seat, ..también están sufriendo paradas de producción por falta de suministro.

Con esta foto de situación, la traslación que hace la dirección del efecto de la misma en Gestamp Bizkaia es la siguiente:

Con caracter general se parara la empresa ,( pero no todos y todas, todos los días )  aunque algunas lineas podrán trabajar alguno relevos, ( o alguna como instalación como Porton no parará)  para hacer pulmón en algunos casos, y fundamentalmente para fabricar piezas para china. El pedido de China para la semana que viene prácticamente se ha triplicado, y eso aunque de ciertos relevos de actividad, no permite organizarlos como se quiera por falta de contenedores para ese incremento ( además las piezas hay que trasvasarlas en DHL, construir los embalajes,..). Por ello en algunas instalaciones trabajara un relevo diario fijo de mañana por ejemplo ,yendo el resto al ERTE, pero eso viene determinado por la falta de contenedores arriba mencionada que obligará a una forma concreta de organización.

Las lineas que tengan actividad trabajarán todo lo posible, y el resto de departamentos y estructura ( es difícil explicar la situación de todos en esta nota )trabajaran o irán al ERTE, unos días o ninguno en función del soporte que tengan que dar a las lineas que trabajen o tengan alguna actividad programada que la empresa decida mantener.

Hoy Viernes mediante nomina electrónica la empresa mandara a cada trabajador o trabajadora como le afectan estos días de ERTE, y una vez sabido eso, el afectado o afectada podrá volver a elegir como la vez anterior entre las 3 opciones: Coger de sus horas, pedir desempleo, o no pedir desempleo y cobrar solo el complemento de la empresa durante los días de suspensión.

Aunque nadie tiene certezas de nada, parece ser que se esperan más paradas en el futuro, y que el problema derivado de la falta de suministro de semiconductores ( y más componentes ) es un problema a nivel mundial que tardará en tener una solución.

Abadiñon 2021eko ekainaren 18an


2021/06/03

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 ERTEa 2021/12/31arte

 Atzo arratsaldean berriro elkartu ginen enpresarekin, aurreko bileretan proposatu zigun urte amaierara arteko ERTEaren gaia aztertzeko. ERTEa gure bezeroengan sor daitezkeen geldialdiengatik eskatzen du, erdieroalerik, hornidurarik eta/edo lehengairik falta egon daitekelakoan. Gehienez 22 laneguneko eragina eskatzen dute urtea amaitu arte.

Enpresako zuzendaritzak berriz ere esan zuen tresna hori erabili behar duela, ez baitaki gure bezero nagusiek arrazoi horiengatik izan ditzaketen geldialdien zenbatekoa eta, horregatik, baztertu egiten du edozein formatutan "ordutako akordioren" bat lortzeko aukera. Ildo horretan, gogorarazi zigun Mercedes- Gasteizek furgoneta "osatugabez" beteta duela zelaia (osagairen bat falta dutenak), Mercedes Alemaniak beste planta/modelo batzuetako osagaiak deribatzen jarraitzen duela Gasteiz ez gelditzeko (baina beste modelo batzuen fabrikazioa geldituz), baina ez dakitela noiz arte saihestu ahal izango dituzten geldialdi gehiago eta horien eragina. Volkswagen Nafarroak, adibidez, atzo bertan baieztatu zuen ekainaren 18ko geldialdiaz gain, 10,11n eta ekainaren 17an ekoizpena geldituko duela, aipatutako osagaiak falta direlako, eta ez lan-karga faltagatik edo salmenten jaitsieragatik.

Langileen Batzordetik gure bezero nagusien atal sindikalekin kontrastatu dugu egoera, eta hurrengo hilabeteetarako duten egoera eta ziurgabetasuna berretsi digute

Lan-erregulazioko espediente baterako arrazoiak egon daitezkeela onartuta ere, jakin badakigu urte amaieran soilik egiaztatuko dugula enpresak hartutako neurria egokia zen, edo azkenean geldialdi-egun gutxi diren eta beste modu batera salba zitekeen. Zoritxarrez, ezin dugu etorkizuna aurreikusi. Bestalde,  ez luke logikarik izango geldialdiak egiten hastea "orduen akordioarekin", eta, azkenik, ERTE batean amaitzea. Gainera, ez du zentzurik plantillaren zati handi batek jada bere desenplegua erabili duenean.

 Edonola ere, bi alderdiok ohartzen gara malgutasun tresnarik formalki negoziatu gabe dugunez (gure bezeroek duten bezala), horrelako zerbait gertatzen den bakoitzean, ez dugula horri aurre egiteko aukerarik. Gainera, badakigu gai hau konplexua dela, eta horri buruz zerbait negoziatzekotan, hitzarmenaren negoziazioaren inguruan negoziatu beharko dela, eta langileen onespena beharko duela.

 Zuzendaritzari azpimarratu diogu, halaber, gure aldetik ERTEA onartzea  ez dela edozertako baimena ematea, , nahi dutena eta nahi duten moduan egin dezaten, beti saiatu behar dela ERTEa ez aplikatzen edo azken aukera lez  aplikatzen, eta aplikatu behar bada, zorroztasun handiz egin behar dela. ERTE ezin da nahierara erabiltzen den tresna bihurtu, hori baino zerbait serioagoa da.

Hala ere, langileentzako ahalik eta baldintza onenak lotzeko, LABek (11 kide), UGTk (3 kide) eta ELAk (kide 1) osatutako Langile Batzordearen gehiengoak ERTE bat adostu du enpresarekin, honako baldintza hauekin:

 - Hitzarmenak 2021/06/06tik 2021/12/31ra arte iraungo du.

- Hilabete horietan, gehienez ere 22 lanegun hartu ahal izango ditugu eraginpean.

- Langilea ERTEan dagoen egunetan, enpresak langabeziatik kobratzen duen zenbatekoa osatuko du, langileak erreleboaren eta lan egutegiaren arabera jasoko lukeen soldata gordinaren % 90eraino, plusak barne.

- Aparteko ordainsariei eta oporrei ez die eragingo ERTEak, hau da, % 100ean kobratu eta hartuko dira (oporrak).

- 15 hilabeteko enplegu-bermea ezartzen da, eta enpresak 2022eko abuztuaren 31ra arte kaleratze indibidualik edo kolektiborik ez egiteko konpromisoa hartzen du.

 - 55 urtetik gorakoei, etorkizunean kaleratze bat gertatuko balitz (enplegu-bermetik kanpo), ERTE honetan kontsumitutako langabezia-egunak berritu egingo litzaizkieke. Klausula hori sartu ohi da etorkizunean (urrutikoa) borondatezko irteeren itunen bat gertatuko balitz hitzartutako kaleratzeekin (aurre-erretiroko moduko zerbait), eta adineko langileek beren langabezia "osorik" izan dezaten.

- Eta adostu ohi ditugun gainerako ohiko baldintzak: Errelebo-kontratua duten langileak ez dira ERTEra joango; bajan eroriz gero, edozein pertsona ez  zaio ERTEa aplikatuko ,  eta ERTEan dagoela bajan jausiz gero bertatik aterako da, bakoitzaren orduak edo ordu bat erabili ahal izango dira ERTEra ez joateko...

                                                                                               Abadiñon, 2021eko ekainaren 3an

****************************************

EL COMITE INFORMA

ERTE HASTA EL 31/12/2021

Ayer a la tarde nos volvimos a reunir con la empresa para tratar el tema del ERTE hasta final de año que ya nos había propuesto en reuniones anteriores. El ERTE lo solicitan por las paradas que se puedan dar en nuestros clientes por falta de semiconductores, suministros y/o materia prima. Solicitan un afectación máxima de 22 días de trabajo hasta final de año .

La dirección de la empresa volvió a reiterar que tiene que recurrir a esta herramienta porque desconoce el alcance de las paradas que puedan tener nuestros clientes principales por dichos motivos, y que por ello, descarta la posibilidad de llegar a algún tipo de “acuerdo de horas” en el formato que sea. En esa línea, nos recordó que Mercedes- Gasteiz tiene la campa llena de furgonetas “incompletas” (a falta de algún componente), que Mercedes Alemania  sigue derivando componentes de otras  plantas / otros modelos para no parar Gasteiz (pero parando la fabricación de otros modelos) pero que no saben hasta cuando podrán evitar más paradas ni el alcance de las mismas. Volkswagen Navarra por ejemplo, ayer mismo confirmó que además de la parada prevista del 18 de junio, parará su producción el 10,11, y 17 de junio por falta de los citados componentes, y no por falta de carga de trabajo o descenso de ventas.

Desde el comité hemos contrastado la situación con las diferentes secciones sindicales de nuestros principales clientes y nos confirman la situación y la incertidumbre que tienen para los meses siguientes.

Aún aceptando que puede haber motivos para un ERTE, somos conscientes de que realmente solo a final de año comprobaremos si la medida adoptada por la empresa era la adecuada, o si finalmente son pocos días de parada y se podía haber salvado de otra manera. Por desgracia no podemos leer el futuro. Lo que tampoco tendría lógica es empezar parando con “acuerdo de horas“ para terminar finalmente en un ERTE.  Menos sentido tiene además una vez que ya se ha abierto el paro por una buena parte de la pantilla.

 Sea como fuere, las dos partes somos conscientes de que al no tener negociada formalmente ninguna herramienta de flexibilidad (como nuestros clientes), cada vez que sucede algo de este tipo, carecemos de diferentes posibilidades para hacer frente al mismo. Además sabemos que este es un tema complejo, y de negociar  algo al respecto, tendrá que ser en el entorno de la negociación del convenio y requerirá la aprobación de la plantilla.

 También hemos remarcado a la dirección que la aprobación del ERTE por nuestra parte, no es una carta blanca para que hagan lo que quieran y como quieran, que siempre hay que intentar no aplicar el ERTE, o aplicarlo en última instancia, y de aplicarse hay que hacerlo con muchísimo rigor . El ERTE no puede convertirse en una herramienta que se utilice a capricho, es algo más serio que eso.

Aún así, y  en aras de atar  las mejores condiciones posibles para la plantilla,   la mayoría del comité compuesta por LAB (11 miembros) ,UGT (3 miembros ), ELA (1 miembro) ha acordado con la empresa un ERTE con la siguientes condiciones:

 - La duración del mismo será desde el 06/06/2021 hasta el 31/12/2021.

- Durante estos meses solo podrán afectarnos como máximo 22 días de trabajo.

- Los días que el trabajador o trabajadora esté de ERTE la empresa complementará la cantidad que cobre del desempleo hasta el 90 % del salario bruto que percibiría el trabajador o trabajadora según relevo y calendario pluses incluidos.

- Las pagas extras y vacaciones no se verán afectadas por el ERTE, es decir, se cobrarán y disfrutarán (las vacaciones) al 100 %.

- Se establece una garantía de empleo de 15 meses,  en la cual la empresa se compromete a no hacer despidos individuales ni colectivos hasta el 31 de  agosto de 2022.

- A los mayores de 55 años si en el futuro se diese un despido (fuera de la garantía de empleo) los días de desempleo consumidos en este ERTE se le repondrían. Esta Clausula se suele meter si en el futuro (lejano) se diese algún pacto de salidas voluntarias con despidos pactados (especie de prejubilación) , los trabajadores y trabajadoras mayores tuviesen su paro “intacto”.

- Y resto de condiciones habituales que solemos acordar: Los trabajadores con contrato relevo no irán al ERTE; Cualquier persona  en caso de caer de baja no se le meterá en ERTE y si cae de baja estando en ERTE se le sacará del mismo, se podrán usar horas de cada uno o una para no ir al ERTE …

 En Abadiño a 3 de junio  de 2021