2011/12/19

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU 2011-12-19

(Kontratu finkoak, Errelebo Kontratuak, Kategoriak)

Kalera ataratzera behartu gaituen gatazkak hilabeteak igaro direnean,enpresak ostiralean, bilera batera deitu zigun. Bileran, gatazka egoera alde guztientzat kaltegarria dela onartzen du enpresak, eta gaia bideratzeko zein
komitearen aldarrikapenei konponbidea emateko proposamenarekin etorri zen.

Komitean proposamena positibotzat hartu genuen eta enpresarekin akordiora heldu ginen.
Akordioaren gakoak aipatu aurretik, eskaeren laburpen bat egingo dugu:
·           Gure Lan Hitzarmenak dioenez %90eko langile finkoen kopurua izan behar dugu eta urtero berrikusiko da.
Datorren urterako aurreikusten den lanaren arabera, lana jetsiko dela eta %90ean gelditzen garela eta      kontratu finkorik ezin zuela egin zioen enpresak.
·           Errelebo kontratuak: azken lan erreformaren ondorioz, aurretik dauden baldintzak aplikatzeko, indarrean dagoen hitzarmena (gurea 2011an bukatzen da) edo bi aldetako akordioarekin soilik liteke.
·           Kategoriak: honetaz, beste askotan bezala, erantzun eta erabakiak luzatzen ibili da eta ez da izan beraien aplikatze egutegia martxan jartzeko gai.
Aipaturikoak gatazkaren funtsezko gaiak izanik, aurkitzen ginen egoera honakoa zen: kontratu finkoak ez zituela egingo,errelebo kontraturik ere ez zuela egingo 2011. urtetik aurrera ez dagoelako behartuta, kategoriak ez ditu ebaluatzen eta ez da ezertan aurreratzen. Dena den, lehenik eta behin, gure eskaerak betetzen dutela uste dugulako, akordioa baikorra dela aurreratzen dizuegu, eta bestalde, kontratu finkoak egin, eta kategoriak zein enpresa eta komitearen arteko harremanetaz konpromesua lortzea oso positiboa dela iruditzen zaigulako 2012rako aipatzen diguten egoera iluna eta krisi testuingurua ikusiz (Mercedesen zalantzak, VW eta Opeln jetsiera, Alemania eta Frantziaren atzeratzea…)

Akordioa honakoa litzake:
·           Enpresak, aurtengo abenduaren 31a aurretik 21 kontratu finko egiteko konpromesua hartzen du
·           Egungo errelebo kontratuak egiteko baldintzak 2012ko abenduak 31arte luzatzeko akordioa egiteko
·           konpromesua hartzen du. Honela 2012an 9 langile onetsi ahal izango dira eta beste 9 langile finkoak
·           ordezkatuko dituzte.
·           Aipaturikoez gain, mantentze eta trokelgintza sailetan 7 langileei kontratu finkoa egiteko konpromesua hartzen du, horrela sail hoietan ditugun azpikontratazioari irtenbideak emateko. Kontuan izan
·           sail hoietan ezin direla bapatean finkorik egin, froga denbora bat beharrezkoa dutelako.
·           Plantillaren eboluzioa eta finko gehiago egiteko beharra aztertzeko konpromesua 2012ko Ekainean
·           Kategoriak: urtarrilaren erdian, ordurarte eginiko ebaluaketak aurkezteko konpromesua hartzen du.Esaten digutenez egun, bere kategoriaz goitiko lana egiten ari diren 25 langile zehaztu dituzte eta urtarrileko nominan egoera zuzenduko zaie. Bilera horretan, egoera aztertzeko lan egutegi bat aurkezteko konprometitu da.

Goian aipatu bezala, jarraipena egin beharko zaion, akordio on bat da; gogoratu besterik ez 2011an soilik 7 kontratu finko egin direla (errelebo kontratuko 7ak)eta empresa konprometitu dela une honetatik 37 langileei kontratu finko gehiago egitera eta Ekainean berrikustea.

Bestalde, akordioaren aldea ez izanik ere,eta gatazka honen jatorria neurri batean (elkarretaratzeak, pankartak jartea,komitearen konzentrazioak eta lanuzteen eskaerak egitera eraman gaituena) empresa eta komitearen eta baita langileekinarteko harremana izan da. Demagun guzti honen ondorioz, langileekin egunerokotasunean zein komietarekiko elkarkidetza eta zentzudunezko harremana lortzeko eta hausnarketarako balio izatea.

Azken aipamen bat honekin amaitzeko, akordio hau komiteko kide guztiok berretsi ditugu CGTko biak ezik. Hartu duten erabakia errespetazten dugu, baina ez da beste komiteko kideekin ados ez dauden lehen aldia, inoiz ez daude, eta beti azken orduko ihesaldiak izatea. Beste behin ere erantzuleak izatera deitzen diegu eta beraien hitzak eta ekintzekin kontsekuenteak izatea behingoz, komitean batasuna eskatzen bait dute.
*****************
Gaiaz aldatuz, bizpahiru gauza:
Maiatzeko paga dela eta zati bat ordaintzeke geratu zen, ba abenduko nominarekin ordainduko duela esan digu enpresak. Soldata igoeraren atzerapenak urtarrilean ordainduko dira, behin KPI eta furgoneten kopuruak zehaztuz gero. Urtarrilako nominan ere soldatak eguneratuko dira.
Egutegiak: zirriborroak eman digu enpresak eta asteartean haiek zehazteko bilduko gara
Mutua: 6. Lerroko lankidearekin izandako jarreraz hitz egiteko bilduko gara Mutualiako mediku zuzendaritzaz
 EL COMITE INFORMA 19-12-2011(es)

2011/12/12

LANGILEEN ESKUBIDEAK ERRESPETATU

Langileen eskubideak errespetatu!!

Aspalditik informatzen ari gatzaizuenez, enpresaren zuzendaritzaren aldetik, egoera ez onargarri eta jasangaitz bat ari gara pairatzen, bere langilegoa ez duelako errespetatzen eta sinatutako akordioak ez dituelako betetzen.

Gauza bat da zuzendaritzari lur hartzeko denbora ematea eta beste bat baimen osoa ematea. Komiteak eta enpresak mahai gainean dituzten gai gehienak ez doaz aurrera edo erdi geldirik daude. Adibiderik argiena mugagabeko kontratuena da.

Orain dela urtebete lan hitzarmeneko mugagabeko kontratuen artikulua ezartzea eskatu genuen, bertan %90 finko izatea ezartzen da. Urte hasieran, akordio bat bilatzeko asmoaz proposamen bat egin genuen, Martxoa eta Urriko hilabeteen  batezbestekoa egitea zen  horrela langile kopurua ateratzeko eta horren arabera egin beharreko kontratu finkoen kopurua zehazteko(Azaroan burutuko zirenak). Erantzuna denboran luzatu eta gero zuzendaritzak kontratu finko bat bera ere ez dutela egingo esan digu.


Baina, gai hau, orain, garrantzizkoa izanik, gai guztietara luza daiteke enpresaren jokabide tamalgarri hau. Hau da, zuzendaritzaren ekintza guztiak gaiak eta betebeharreko erabakiak denboran luzatu eta atzeratzera zuzenduta daude  eta aginte hutsean oinarritutako jokabide eta aldebakarreko kriteriotako harreman erak inposatu nahi dizkigute.

Horregatik, kontratuen gaiaz aparte, hainbat gai ere geldirik daude: Kategoriak, gai honetan, arazoa ez da komitearekin hitz egitea edo ez, baizik eta soilik beraien sistema martxan jartzea nahikoa litzateke.  Segurtasuna, langileon ordezkariek kontuan izan gabe erabakiak hartzen dituzte, bilerak denboran luzatu… eta dena borobiltzeko lanuztearen dirua prebentzioan erabiliko dutela esatea izan da. Jakin ezazue zuzendaritzako jauntxoak, segurtasunerako inbertsioek ez dutela izan behar langilegoarentzako gainetiko kosturik. Antolaketa, instalakuntzaren arazoak ezin dira antolaketa eza eta lan plangintzaren eza ezkutatzen dituen alfonbra. Guzti honetaz eta ikusi ditugun beharrizanetaz hitz egin dugun bakoitzean ez digute kasurik egin, beraien bakarrizketekin tematzen direlarik. Adierazgarria da, gerenteak GPS famatua azaldu zuenean esan ziguna: hiru zutabe oinarrizkoetan mantentzen zela: prozesuak, gestioa eta pertsonak . Pertsonak?, eta galdetzen dugu, beraien iritziak kontuan izateko edo eta nahierara maneiatzeko? Horrela ez bada, ulergaitza egiten zaigu inolako akordiora heldu nahi ez izana ez eta inongo aurrerapenik ez  egitea bide horretan.

Egun, hau da dugun egoera: krisiaren aitzakiaz baliatuz, ez daude negoziatzeko prest eta akordio aukerarik gabe, dena heurek dioten bezala egin nahi dute. Gogoratu beharko zaie, 2008an krisi hau hasi zenean, denetarako erabiltzen duten aitzakia dena, burdinezko eskuz agintzen duten (zuzentzen jakin behar da) plantilla  hau jesarri akordioetara heltzeko esfortzu handi eta arduratsu bat  egiteko gai izan zela. Ezin dugu onartu orain zuzendaritza bat heltzea zeinari langilegoa bost axola zaion,  idatzitakoa errespetatzeko gai ez  eta langileen ordezkariekin benetan hitz egiteko kapaz ez dena (bakarrizketatik at).

Guzti honengatik komiteak hainbat ekintza bete ditu: pankartak jarri, elkarretaratzeak.

Orain, langile guztiok mobilizatzeko garaia da, empresa aurrean biltzetik hasiko gara, horretarako, aste honetan bi ekintzetara deitzen zaituztegu. Aurrerantzean, beharrezkoa bada, beste motako neurriak hartuko ditugu. Deialdiak bi egun ezberdinetan beteko ditugu, goizez bata eta arratsaldez bestea, zuotariko bakoitzak dagokion lan txandaren arabera parte har dezazuen (lan txanda aurretik edo ondoren, eta bakoitzak ahal duen neurri eta denboran lanaldi zatitukoek).
Inposaketarik ez!!
           Asteazkena  14    12,00etatik    13,30etara
Osteguna    15    14,30etatik    15,30etara
Enpresa Batzordea

El respeto a la pantilla no se negocia. Este miércoles y jueves tenemos la oportunidad de demostrarlo
Como os venimos informando desde hace meses, nos encontramos en una situación intolerable respecto a la actuación de la dirección de la empresa en cuanto al no cumplimiento de los acuerdos firmados y el respeto a la plantilla.

Una cosa es dar tiempo para que aterrice una nueva dirección y otra cosa es dar carta blanca. La mayoría de los temas que están encima de la mesa no avanzan o están semiparados. Un ejemplo claro es el de la contratación fija.

Hace más de un año solicitamos a la empresa la aplicación del artículo de contratos fijos del convenio que establece un 90% de plantilla fija. A principios de año, hicimos una propuesta con ánimo de buscar un acuerdo amistoso que se basaba en una media de los meses de marzo y octubre para establecer la plantilla total y en función de eso calcular los contratos fijos a realizar. Después de dilatar la respuesta en el tiempo la dirección ha dicho que no va a hacer ningún contrato fijo.

Pero siendo este, ahora, un tema central, esta  forma de actuar de la empresa es extensible a todos los temas. Es decir, las actuaciones de la dirección de la empresa van encaminadas  a dilatar y retrasar los temas y decisiones a cumplir en base a los acuerdos firmados, y pretenden imponer unas formas y criterios unilaterales de relaciones basadas en el "ordeno y mando".

De ahí que aparte del tema de los contratos, hay otro buen montón de temas que no avanzan: Categorías, que ya no es un tema solo de que hablen con el comité o no, se les pide algo tan simple como que apliquen su sistema. Seguridad, dilatando en el tiempo las reuniones y tomando decisiones unilaterales sin contar con los representantes de los trabajadores, y la guinda ha sido decir que el descuento del paro lo reutilizarán en prevención. Señores, las inversiones en seguridad no deben tener un coste añadido a la plantilla. Organización, los problemas en instalaciones no pueden ser la alfombra que oculte la absoluta falta de organización y criterio a la hora de planificar el trabajo. Sobre esto y sobre las necesidades que hemos visto, cada vez que hemos hablado tampoco se nos ha hecho caso, ellos siguen con su monologo. Es curioso, que el gerente cuando explico el famoso GPS, nos decía que se apoyaba en tres pilares básicos: procesos, gestión y personas. Y nos preguntamos, ¿personas? , ¿Para contar con ellas o para utilizarlas a su antojo? Si no es así, no nos explicamos cómo no quieren llegar a ningún acuerdo, ni avance.

Y esta es la situación actual: una dirección que parapetándose en una situación de "crisis", no está dispuesta a negociar y todo hay que hacer como ellos dicen, sin posibilidades de acuerdo. Y igual es momento de recordarles a estos señores y señoras, que ya allá por el 2008 cuando comenzaba esa crisis, que ya les vale para todo, esta plantilla a la que mandan (dirigir hay que saber) fue lo suficientemente responsable para sentarse y hacer un gran  esfuerzo para poder  llegar a acuerdos. Para que ahora nos llegue una dirección a la que toda esa plantilla le importa un carajo y no es capaz de respetar lo escrito, ni de sentarse a hablar en serio (no ha contar un monologo) con los representantes de todos los trabajadores y trabajadoras.

Por todo ello el comité ha realizado una serie de acciones para denunciar dicha situación: colocación de pancartas, concentraciones.

Ahora es el momento de que toda la plantilla nos movilicemos, empezaremos por concentrarnos ante la empresa, por eso os convocamos a dos encarteladas para esta semana. Más adelante, si es necesario, tomaremos otro tipo de medidas. Las convocatorias serán en dos días diferentes uno de mañana y otro de tarde para que cada uno de vosotras y vosotros podáis acudir según en qué relevos estéis (antes o después de trabajar, y el tiempo que cada uno pueda los de jornada partida).
inposaketarik ez!!
MIERCOLES, día 14,  de 12 a 13,30
JUEVES, día 15,  de 14,30 a 15,30

Comité de Empresa

2011/12/02

Ostiral honetan LAB sindikatuak kontzentrazioa egin du Ezkurdin; dirua badagoela aldarrikatuz baina gaizki banatua; eta larriagoa dena, aldaketarako inongo borondaterik ez dutela politikariek. Hau da bertan irakurritako testua:
Enpresa-buru, bankari eta politikariek nazka-nazka eginda gauzkate, kokoteraino gaude beraien gezurrekin. Krisiaren izenean, beraiek sortu duten ditxozozko krisi horren izenean, langileok miseria larrian gaude eta egoerari soluzioak eman ordez, gure eskubideak saltzen dihardute; baina zein da benetako egoera. Zein da guzti honen egia?

Murrizketa eta Erreformekin bizitako urte gogorra eta gero, atzeraldi berria egon daitekeela diozkue. Orain arte hartutako erabaki guztiak langileon eskubideen urraketarako baino balio izan ez dutenean, “atzeraldi berriaren izenean”; PRODUKZIO GEHIAGO, LANGILE GUTXIAGOREKIN ETA SOLDATA TXIKIAGOEKIN inposatu nahi digute.


Dirurik ez dagoela eta, berriro ere langileok izan behar dugu egoeraren txarrena pairatuko dugunak, enpresarien mehatxuak, kaleratzeak, eskubideen urraketak, langabezia eternoak, prestazioen ukazioak, pentsioen murrizketak… Eskualdean bertan, 5 urtetan langabezia tasa hirukoiztu egin da. Eta oraindik txarrena irestear omen dago… noski! Ladaketa sozial eta ekonomiko orokorra ematen ez bada, egoerari partxeak jartzera baino dedikatzen ez badira, egoerak txarrera egingo du, baina beraien erruz!

Banketxeei 15.000.000 euro eman diotenek, guk gerrikoa estutu behar dugula esaten digute. Durangoko alkatesa eta alkate-ordearen artean, urte gogor honetan bertan, 132.049,16 euro poltsikoratu dituzte; hori da hain zuzen ere, PNVk Durangoko 1484 langabetuei eskaintzen dien alternatiba. PSOE, PP eta PNVk lan erreformarekin, pentsioen erreformarekin eta, beldurrez itota gauzkan, lan hitzarmenaren erreformarekin; Euskal Herriari 200.000 langabetu ekarri dizkio; eta horietatik %43ak ez dauka langabezia prestaziorik ere. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako 33.100 etxetan kide guztiak langabezian daude; eta Nafarroan %5.

Eta hori guztia nahikoa ez eta krudelkeria horri beste buelta bat eman nahi diote. Zerbitzu publikoen eskaintza murriztu eta kalitatea kaltetu nahi dute. Gure udaletako langileei soldataren %5a murriztu diete, bigarren buelta aurrekontu murriztaile eta eskuinekoen proposamekin ezagutu dugu, Bizkaian bertan, PNV eta PPren arteko akorioa dago hor. Lopezen Gasteizko Gobernuak ere mehatxua jaurti du; murrizketa berriak egongo direla administrazioan, Nafarroan Hezkuntzan gertatzen ari dena edota EITBn gertatu daitekeenarekiko daukagun ez-jakintasuna…

Dirua badago, baina gaizki banatua. Eta, bestelako aukerak badaude, baina ez dituzte hartu nahi, borondate politikorik ez baitago horretarako.

Krisialdiaren aitzakiapean, langileok estutu eta estutu eta orain atzeraldi berriaren aurrean gaudela esaten dizute; ez diegu sinisten, zuen erabaki eta aberastasunaren banaketarekin etorkizunik ez!

LANGILE EKIN ALTERNATIBARI!
BURUJABETZA POLITKO ETA EKONOMIKOA EUSKAL HERRIARENTZAT!

2011/12/01

EL COMITE INFORMA

https://docs.google.com/document/d/1ar1SKGlTkTJIwp14eBUNkWzYhclworIMQ8GmoDt5Fss/editYa son meses que las personas que dirigen Estampaciones Bizkaia, se han instalado en sus puestos, sean unos u otros. Han implantado sus métodos de trabajo, sus sistemas organizativos y todo ello sin escuchar a nadie.

Tienen tal sensibilidad hacia la plantilla de Estampaciones Bizkaia (prácticamente todos  y todas somos más veteranos aquí que ellos y ellas) que después de tantos meses su bagaje en cuanto a la relación con esa plantilla es una hoja en blanco y vacía. No han querido llegar a ningún acuerdo, y lo que es más grave no quieren respetar otros acuerdos ya tomados con anterioridad.

Tras la reuniones de la semana pasada y de ésta, ellos siguen en su monólogo de decirnos lo malos y caros que somos y se niegan a hablar de otra cosa que no sea su guión pre-escrito.

El tema de contratos, ante el cual el comité ha hecho una propuesta, recibe respuestas negativas y ninguna propuesta por parte de la empresa, simplemente no quieren hablar. El tema de categorías siguen dando largas, sin ponerlo en marcha, de seguridad les cuesta hablar un mundo... y así  de todos los temas.

Ante tal situación, desde el comité hemos decidido realizar concentraciones ante la empresa. Concentraciones que comenzarán este jueves, de 13,30 a 14,30 y que continuarán la semana que viene (lunes y miércoles). Esperemos que entren en razón, siempre estaremos dispuestos a hablar, pero si no es así próximamente convocaremos paros.

INPOSAKETARIK EZ!


2011/11/26

EL COMITÉ INFORMA

Que la actuación y el trato de las Mutuas en la atención sanitaria dejan mucho que desear y que habitualmente priorizan los intereses económicos ante la salud de los trabajadores y trabajadoras es algo que continuamente venimos denunciando los sindicatos.

Esto viene como consecuencia de la, a nuestro entender, grave dejación manifiesta en la atención prestada a nuestro compañero Alberto: quien el día 22 estando en relevo de noche sintiéndose indispuesto fue enviado a la Mutua a Bilbao.

Allí, según él mismo comentó a la vuelta, le realizaron un reconocimiento y como resultado que tenía un cuadro de ansiedad y que ello no era accidente laboral y que porqué había acudido allí.

El trabajador, volvió a trabajar, ya que decía sentirse mejor, lo que fue algo temporal ya que de nuevo comenzó a sentir las mismas molestias y decidió acudir al hospital, tras haberlo comunicado y comentado con varios compañeros de trabajo que le ofrecieron apoyo para acompañarle a lo que respondió que no lo creía necesario, ante lo que se le insistió en que acudiera al hospital directamente al salir de la empresa.

Los hechos que nos fueron comentados por él se comunicaron a la Dirección, Médico de empresa y Servicio de Prevención por medio de correos electrónicos desde varios ámbitos de la empresa en los que se indican el estado en que se le veía y también se conminaba a realizar gestiones inmediatas para conocer y aclarar las circunstancias y que se pusiera el servicio médico en contacto con el trabajador afectado para interesarse por su estado de salud y todo lo concerniente a la actuación de la Mutua que lo denunciábamos y solicitábamos la necesidad de tomar medidas una vez aclarado todo lo acecido.

El día 23 a mediodía nos pusimos en contacto con el médico de la empresa para conocer de lo que él se habría enterado, siendo la respuesta que aún no le había llamado porque al haber estado de noche creía que estaría en cama y lo haría más tarde.

El día 24, nos enteramos que el trabajador está ingresado en cuidados intensivos tras haber sufrido una “grave afección cardiovascular” confirmado por varios compañeros y miembros del comité que contactaron con sus familiares.

Por otra parte miembros del comité también se han puesto en contacto con el médico de empresa, quien aún, no nos ha aclarado todas las circunstancias, aunque sí confirma el inicio de su recuperación pero no hemos obtenido respuesta alguna por parte de la empresa a los correos electrónicos enviado sobre todo éste tema.

Según las últimas noticias, el afectado está recuperándose, de lo que nos alegramos y transmitiremos nuestro apoyo a él y su familia.

Las circunstancias que rodean a éste hecho nos merecen el calificativo de inaceptables y ponen de manifiesto una vez más, tanto la inadmisible actitud y actuaciones habituales de la Mutua y también la precariedad de medios que la empresa dispone para la atención a la salud necesaria en todas las jornadas con presencia de trabajadores y trabajadoras en la empresa y que entendemos habrá que replantarse de una vez por todas.

Por parte del comité vamos a emplazar a la empresa a que nos aporte toda la información al respecto en una reunión urgente, que transmita a la Mutua nuestra denuncia y la empresa la asuma también y valoraremos las medidas a adoptar de cara a denunciar éstos hechos en otras instancias. Abadiño 2011-11-25

2011/11/23

INFORMATZEN

INFORMATZEN


Informatzen honen bitartez, zuzendaritza berri hau sartu zenetik bizi dugun egoera kezkagarri honen aurrean, alarma oihuak jaurti nahi ditugu. Denok gara jakitun, publikoki horrela plazaratu izan dugulako sarritan, bizi dugun antolaketa kaosa, oso ohikoa bihurtu da bezeroa zerbitzatzeko (egiazkoa edo ez, informazioa beraiek bakarrik kontrolatzen dute)eta beraien instalakuntzak gelditzeko arriskua, automobilaren munduan horrek suposatzen duen ospe galtzearekin. Estanpazio beroko instalakuntzaren arazoak (berriak direlako, txarto diseinatuta dagoelako,...) ezin dira antolaketa eza eta lan plangintzaren irizpideak ezkutatzen duen alfonbrak izan. Hilabeteak dira, enpresari UN ezberdinetan langile beharra zegoela ohartarazi diogula baita mantentze zein trokelgintza sailean, zeinetan azpikontratazioa nabarmena den, ukatu egiten zuten, eta bitartean hurrengo egunean langileak sartzen ziren (aurretik komiteari jakinarazi gabe) edo ordu estra pila bat sartzen ziren. Mundu guztiak errealitate hau ikusten zuen bitartean, zuzendaritza hau beraien zenbakietan murgilduta jarraitzen zuen, estandaretan eta paper gaineko planteamenduetan, agerian dagoena ukatuz.GPSaren ipuin famatua, txinatar ipuin bat besterik ez da. Alde guztietatik porrot egiten duen sistema, arduradunengan neurrigabeko presioa ezartzen duena ( 24 ordutan telefonoari itsatsita enpresako lana koordinatuko duen norbaiten esperoan ), eta langileria bere onetik aterata duena, sarritan zalatu, eta bere ezarpenean azeleragailua jaso dezatela eskatu dugun bezala.Argi eta ozen esan ahal dugu urteetan ezagutu dugun egoera txarrenean aurkitzen garela, Estampaciones Bizkaiaren hamarkadetako bizitza barne.

Gaur egun horrela baldin bagaude, norbaitek pentsa ahal du baldintza hauetan VS20 proiektuari aurre egin ahal diogula?Norbaitek pentsatzen du produkzio normala antolatzeko gai izango direla, eta gainera industrializazioa eta VS20aren piezen doitzea? Agerikoa da zuzendaritza honek hartutako bidearekin ezetz.Oraindik gogoratzen dugu zuzendaritza berria sartu zenean egindako lehen aurkezpena. Gutxi gora behera honako hauek esan zizkiguten: Estampaciones Bizkaiaren historian 20 urte baino gehiagoko akatsen mukuru bat baino besterik ez zirela, gurea bezalako lan hitzarmena zentzugabekeria zela, garestiak ginela zioten, profesional txarrak eta alperrak ere... Zer espero behar dugu horrelako sarrera egiten duen zuzendaritza batengatik? Basamortuan barna gidatu behar gintuen “mesias”ak beraien ziren... dirudienez amildegira zuzenean.Baina guzti honetaz aparte, Komitearekiko errespetua eta lan hitzameneko akordioak lur azpia jota daude. Enpresa komitea errespetatzen ez duen zuzendaritza batek ez du langileak errespetatzen. Gauza bat da zuzendaritzari lur hartzeko denbora ematea eta beste bat baimen osoa ematea. Komiteak eta enpresak mahai gainean dituzten gai gehienak ez doaz aurrera edo erdi geldirik daude. Adibiderik argiena mugagabeko kontratuena da.Orain dela urtebete lan hitzarmeneko mugagabeko kontratuen artikulua ezartzea eskatu genuen, bertan %90 finko izatea ezartzen da. Urte hasieran, akordio bat bilatzeko asmoaz proposamen bat egin genuen, Martxoa eta Urriko hilabeteen batezbestekoa egitea zen horrela langile kopurua ateratzeko eta horren arabera egin beharreko kontratu finkoen kopurua zehazteko(Azaroan burutuko zirenak). Erantzuna denboran luzatu eta gero zuzendaritzak kontratu finko bat bera ere ez dutela egingo esan digu.Erantzun honen aurrean, langileen batzordeko LABeko kideak mahaitik altxatu gara.Guzti honengatik, Estampaciones Bizkaiako LABeko sail sindikaletik, enpresa komitearen baitan mobiliazioen hasiera proposatuko dugu (zehaztuko ditugunak) norabide aldaketa sakon bat antolaketari dagokionean, ordezkaritza sindikalaren errespetua eta indarrean dauden akordioen errespetua exijitzeko(mugagabeko kontrataziotik hasita), gure ekintza sindikala langileen eskubideak eta aldarrikapenak lortzean oinarritzen da borroka, indarra eta langilegoaren babesarekin eta ez kanpo bitartekarien bidez, deitu PRECO edo beste aitzaki legal batzuk.Beti egongo gara hitzegiteko prest, baina zuzendaritza honi, gu hondoratzen usteko prest eta gutaz barre egiteko prest ez gaudela erakutsi behar diogu. Gure esku dago, gure etorkizuna dago jokoan.Abadiñon 2011ko Azaroaren 23an

2011/11/15

Langileok erabaki, Euskal Herriak erabaki. Azaroaren 20an bozkatu amaiur

Euskal langileriak argi uzi du krisialdiaren hasieratik: mobilizazioak, aldarrikapenak, enpresak hustu eta kaleak bete ditugu. Hiru greba orokor burutu eta bestelako eredu ekonomiko eta sozial bat eraikitzeko premia eta nahia argi utzi ditugu. Euskal langileriak erantzun egin du, bai, eta erakutsi du indarra badaukagula geure herrian bestelako politikak eta bestelako neurriak hartzera behartzeko.

Alternatiba aldarrikatu dugu. Orain da garaia alternatiba hori erreal bihurtzeko.
Espainiar Estatuaren menpekotasun politikoak hondamendia baino ez dakarkigu euskal langileoi, hondamendi ekonomikoa, bai eta eskubide sozial zein laboralen hondamendia ere.

Horrela, Madriletik hurrengo lau urteetan zehar orain arte bezala jarraituko omen dute. Gogoratu behar dugu hiru erreforma inposatu dizkigutela Madriletik krisialdia hasi zenetik, hirurak PVNren babesarekin. Ezetzik bozkatu ere ez zuen egin, nahiz eta euskal langileriak horrela eskatu.

Hauteskundeen atarian zera adierazten dugu, ez dugula nahi inposatu nahi dizkiguten erreforma eta murrizketa berriak inork gure izenean negoziatzea edo inposaketa horiek "leuntzen" ahalegitea, ez alderdi estatalek, ezta neurri horien gestioa goraipatzen duen erregionalismoak ere.

Ez dugu inposaketarik onartzen.

Eredu ekonomiko eta soziala aldatu nahi eta behar dugu. Premia larria da. Eta egin egingo dugu. Baina aldaketa hori ezinezkoa da gure lan harremanak, gure babes soziala, gure negoziazio kolektiboa berton erabakitzea galarazten digun marko juridiko-politikoak itotzen gaituen bitartean.

Madrilen, inposaketa ekonomiko eta sozial horiek ezartzen diren eta muga juridiko-politiko horiek finkatzen diren tokian bertan, euskal langileriak gai ekonomiko eta sozialetan ere erabakitzeko eskubidea daukala aldarrikatu behar da eta, are garrantzitsuagoa dena, batzuek galeriara egiten dituzten adierazpen hutsaletatik harago, bide horretan pausu eraginkorrak egin behar dira.

Horrregatik LABek benetan positibotzat jotzen du Amaiurren iniziatiba, eremu ezkertiar eta abertzalean, alderdikerien gainetik, Madrilen euskal herritarrok erabakitzeko daukagun eskubidea herri moduan defendatzeko.

Lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparrua defendatzea, hau da, politika ekonomiko, laboral eta sozialak behingoz berton erabaki daitezela borrokatzea, eredu berri bat eraikitzeko aukera zabaltzea dakarkigu euskal langileoi.

Langileok erabaki behar dugu eta Euskal Herrian erabaki behar dugu.

2011/11/10Zoritxarrez gaurkoan zuengana zuzentzen gara berri txar bat emateko. Zuetariko askok jakingo dozue gure lagun, lankide eta LABeko kide Gorka Uribeetxebarria bart hil zela. 
LABetik  une latz hauetan bat egiten dogu bere famili eta lagunekin eta gure elkartasuna adierazteko biharko Gara egunkarian eskela bat jarri dugu.
Baita ere, jakin ezazue bere aldeko hileta elizkizunak Abadiñoko San Trokaz elizan bihar, ostirala, arratsaldeko 7retan egingo direla.
Estampaciones Bizkaiako LAB
Por desgracia nos dirijimos a vosotr@s para daros una mala noticia. Anoche murio nuestro amigo, compañero y miembro de LAB , Gorka Uribeetxebarria.
En estos duros momentos, desde LAB somos conscientes del dolor de sus familiares y amigos, nos solidaridarizamos con ellos y hemos puesto una esquela en el periodico Gara de mañana.
También, os hacemos saber que el funeral tendrá lugar mañana, viernes, a las 7 de la tarde en la iglesia San Trokaz de Abadiño.
Estampaciones Bizkaiako LAB

2011/11/02

2011ko Urria

Enpresan izandako zorigaiztozko istripu larria gertatu zenetik hiruzpalau aste pasa ondoren, gertatutakoaren eta horren inguruan esan diren eta sortu diren egoeren aurrean LABek egiten duen gogoetak helarazi nahi dizkizuegu.
Denen aurretik, nahiz eta enpresa bitartez edo zuzenean helarazi dugun, gure elkartasuna eta laguntza berretsi nahi diegu hildakoaren sendiari eta larriki zauritutako gure lankideari, eta baita egin diren arreta esku hartzearen ondorioz kaltetuta izan diren lankideei ere.
Legediak exijitzen duen diligentziak  eta  makina paketatzailea martxan jartzeko Osalanek erabakitako premisak esku hartzeari dagokionean ezarri ondoren, makina martxan jarraitzea baimentzen da, honetara behartu zaion enpresakin istripuaren hurrengo egunean:  Makina martxan dagoela sarbidea galarazi (sarbideko eskilaran ate bat ezarriz kontrolatutako giltzarrapo batekin), edozein esku hartze egiteko makina geldirik egongo da, deskonektaturik eta baliabide prebentibo baten presentziarekin( makinaren aginteak ezagutuko dituena eta makina martxan ipintzea galaraziko duena), esparrura kamioilaria sartzen denean, baliabide prebentibo batekin lagunduta izan beharko du eta esparru hori sarbide mugatu bezala ezartzea.
Urriak 6an enpresarekin batzartu ginen, istripuaren barne ikerketa egiten hasteko, bertan, kaltetuen informazioa jasotzeko batzorde paritario bat sortzea proposatu genuen eta onartua izan zen. Astelehena 10, berriro ere enpresarekin batzartu ginen eta bertan ikerketaren beraien txostena aurkeztu ziguten, zeinari gure eragozpenak eta desadostasunak azalarazi  eta sinatzeari uko egin genion. Batez ere, hiru arrazoirengatik: batetik, gizaki alderdia bakarrik azpimarratzen da, beste batetik zuzentze ekintzak orain arte zeudenak jasotzera mugatzen da eta azkenik, makinari  buruzko Osalan eta ikuskaritzako txosten teknikoak ezagutzea gelditzen zaigulako.
Ondoren, Osalan eta lan ikuskaritzarekin bilerak izan ditugu, lehenengoak interesa ipini zutela eta makinaren funtzionamenduari buruz eta bertan eginbeharrekoak nola burutzen ziren inguruan galderak egin zigutela esan behar badugu, lan ikuskaritzari buruz ezin dugu berdina esan ordea. Istripuaren momentu gogorrak gogoraraztera mugatu zen bakarrik, Osalanen txostenara igortzen dela eta onartzen diren ebazpenak nahiko luzatuko direla gogoraraziz.
Denbora guzti honetan, Ertzantzak ere kaltetuak deitu edota beraiengana zuzendu dira, dagokion epaitegiko diligentziarako aitorpena hartzen. Honek ibilbide luzea izango du oraindik eta seguruaski pertsona gehiago izango dira tartean. Honaino egoeraren laburpen txiki bat eta ondoren gure balorazioa helarazi nahi dizuegu:
Lehenik eta behin, gai honetan enpresako oinarrizko arduradun batzuen  jarrera zalatu eta gure haserrea azalarazi nahi dugu, beraien presentzia (gaur egunean ere) faltan bota dugulako, gutxienez enpresa batzordearekin komunikazio eta parte hartze zuzenean, kaltetuei behar den babesa emateko prestutasuna helarazi baziguten ere.
Beste alde batetik, enpresak istripuari buruz egindako ikerketa txostena ulertzen dugu: alde bakarrekoa dela, ez du zio posible bezala antolaketa egoera hartzen eta makina paketatzailean sarritan ematen ziren huts eta trabatzeak ohiko jarduera bezala ere ez; norbera justifikatzekoa  makinaren baldintza teknikoak betetzera heltzen delako eta enpresen koordinaketara, eta  berretsailea arrisku ebaluaketak jasotzen dituen eginbeharrekoen edo konponketen prozedura orokorrera mugatzen delako.
Honen aurrean, eta eskudun erakundeen ikerketa txostenen zain gauden bitartean, ondorengo hausnarketa hau burutzen dugu:
Enpresa logika batetik ikusita aldebakarreko ikerketaren txostenean gure ekarpenak ez jasotzea ulertzen dugu; ez da onargarria makinaren segurtasun gabezi bakar bat ere, ez eta esku hartze eta jarduera prozeduran jasotzen ez diren arriskuak jasotzea, erantzunkizunak sahiesteko helburuarekin eta giza akatsean bakarrik ipiniaz erantzunkizuna.
 Ulertzen dugu horrelako jokabideak barneratzen eta hedatzen badira, laneko osasuna eta segurtasuna langileen erantzunkizuna soilik dela isladatzeko direla, honek enpresako arduradunen partetik osasuna eta segurtasun arloan gain hartze eza eta ez betetzea ekartzeko arriskua dauka eta  ezarri behar diren neurriak hartzeko, legediak ezartzen duen moduan, giza akatsengatik sortu ahal diren kalteak sahiesteko.
Konpon ezinezko  istripu larri honen moduko gertaerak, murgilduta gauden antolaketa nahaspilatu honetan,enpresa honetako segurtasuna eta osasuna non gelditzen de agerian usten dute, denen gainetik emaitzei lehentasuna ematen dien lan baldintzen aldaketak erabakitzen dira antolaketa sistema baten ondorioz eta honek istripuetan islada dauka, sarritan, legedia, prozedurak eta enpresan dauden organoak alde batera utziz.

Iragan astean, 6. Lerroan VWeko piezen errekuperazioa dela eta, berriro gelditu da agerian  antolaketa anabasa, honetan larriak iruditzen zaizkigun gertaerak izanik eta enpresari horrela helaraziak. Alde batetik, enpresan dauden prozedurei uko eginez eta inplikatu eta beharrezkoen alde guztiekin kontsultatu gabe lan metodo bat egin da, eta bestalde, komieniotik at azpikontrata bat ekarri da enpresako iharduera  berezkoen lanak egiteko.
Empresarengana azalpenak eskatzen aurkezterakoan, ,hasera batean erabakiak pertsonalgoak zein prebentzio zerbitzuak ezer jakin gabe hartuak izan zirela esan. Horrek ez dizkie erantzunkizunik  salbuetsi.
Gestioak era ausart eta ezarritako arau guztien gainetik egiteaz gain, langilegoari, beste behin, ondoeza sortu dizkiote, produkzioa beste helbururik ez duen erabakiak hartzeagatik, hoiek sortzen dituzten arrisku gehigarriak kontuan izan gabe. 
Azpikontratako langileak agertu ziren lanera atsedenezko 12 orduak errespetatu gabe; lan metodoa betetzeko bitartekoak arriskuak dituzte ez dutelako gutxienezko baldintzak betetzen; metodoa egun batetik bestera aldatua izan zen ekintza sindikalaren ondorioz egindako bileren ondorioz, zeinetan Pertsonalgo arduraduna, Kalitatea, Metodoak, Ekoizpena, Prebentzioa eta 6. Lerroko langileek parte hartu zuten, hauei metodoa azaldu zitzaielarik eta beraien kexa eta proposamenak azaltzeko aukera izan zituztelarik.
Arduradunek esan zutenez, metodo hau probisionala beharko zen eta errekuperazioa lerrotik kanpo egitea eta baldintza hobeagoetan egitea da helburua. Esandakoa betetzea espero dugu eta horretarako jarraipena egiten jarraituko dugu beti kaltetuen iritzi eta ekarpenak jasoaz.
Enpres

2011/10/21

EL COMITE INFORMAorganización (cambios UN1- caliente)

El miércoles la empresa nos llama a una reunión urgente por la "critica" situación de entrega de piezas a Mercedes y la  caliente.

Respecto a Mercedes, la empresa dice que la situación es tan grave que los camiones están saliendo a una hora límite y con las piezas justas para no romper el servicio. como ejemplo, dicen que un simple pinchazo de un camión puede ocasionar la parada en Mercedes. Esta situación dicen que se ha agravado por la avería de L11, y que ha ocasinado que la L12 se cargue de trabajo todavía más.
Por supuesto, desde Mercedes se han levantado todas las alarmas y exigen un plan de acción, que en dos semanas  recupere el stock de piezas.
Para dar salida a este problema, desde la empresa, plantean las siguientes acciones:
- En NCV2, incrementar de 12 a 13 los equipos de trabajo. Sin concretar,  en que relevo sería aumentando ese equipo.  Y por supuesto, hasta la puesta en marcha este equipo será necesario meter todas las horas extras posibles
-  Aumentar un equipo más en la chapistería de NCV2. También trabajarían de noche. Esto sería subcontratado.
-  Pasar la L12 de 3 a 4 relevos, hasta final de año o hasta febrero. Y por supuesto, hasta la puesta en marcha de este 4º relevo será necesario meter todas las horas extras posibles.
Esto lo quieren hacer de la manera más rápida posible, y contratarían o subcontratarían las personas necesarias. Siguen diciendo que es una situación límite.

Respecto a la caliente. Se reconoce que se sigue sin controlar el proceso, pero en gran medida es por la complejidad y errores de diseño del poste B de VW. Otros competidores de Gestamp tampoco son capaces de sacar esta pieza. Tampoco dejan en buen lugar a la calidad de las máquinas instaladas.
Para dar salida a esta situación se crea un equipo exclusivo para trabajar en la caliente. Este equipo estaría liderado por Mouriño y compuesto por:
-10 personas de mantenimiento, con dedicación exclusiva de la caliente.
-Matricería. habría un equipo externo de mejora en los utillajes
-  Serían apoyados por un equipo de ingeniería.
Para todo ello, tendrían que subcontratar tres personas para mantenimiento, y dicen que no escatimaran en medios para la troquelería.
Otra medida a tomar, es sacar fuera el A51, como mínimo hasta la semana 50.

¿Cual es nuestra opinión sobre todo esto?
No dudamos de la situación tan crítica que expone la empresa, tanto en la caliente como en todo lo refereido a Mercedes. De hecho hace tiempo que lo venimos adelantando.
Y decimos más, este comité lleva tiempo preocupado, y haciendolo saber a la empresa, de las condiciones en las que se está trabajando. Estamos hartos de oir que cada departamento o unidad de trabajo tiene sus estandares de trabajo y trabajadores establecidos y que todo está controlado, cuando nosotros y nosotras vemos un desorden tal, que pocas veces hemos conocido.

Todavía, el 29 de setiembre denunciamos en una reunión que se trabajaba de manera precaria. No se nos hizo caso. Se dijo por parte de este comité, bastante antes de la avería de L11, que en la UN1 no se llegaba , además de alertar sobre la situación de piezas de MB, Láseres, NCV2, Pintura donde todos  hemos visto, como ejemplo,  la parada para que estos apoyen en otras instalaciones o al revés. Luego llegaba el fin de semana y...… Sin olvidarnos  de la desorganización que  generan  los problemas derivados de las calientes. Esto lo hemos denunciado varias veces, pero este sistema organizativo no se podía poner en cuestión. Si lo dices muy alto, pronto te dicen que no falla el sistema.
Alguien, también se tendrá que preguntar, los problemas de calidad que estamos teniendo, más que nunca, dando una negativa imagen ante los clientes, por no hablar de entregas tardías etc.

En su día dijimos hasta la saciedad que había que levantar el pie del acelerador y que había que trabajar más con los pies en el suelo. No se nos hizo ni caso, vemos mucha gente válida quemada y a la que se está quemando. Se ha trabajado a salto de mata.

Pero llegados a esta situación: ¿ahora que?. Desde el comité, tenemos claro que si la L12 entra a 4 relevos, todo debe hacerse con una coherencia, de un día a otro no vale decir que lo que ayer no era una situación límite hoy lo es, y al revés. Por supuesto, no seremos nosotros los que pongan palos en las ruedas, pero se deben respetar los 15 días de preaviso. No vale asustarse ahora de una situación que no es nueva. Y por cierto, la avería de L11 se produjo, hace casi dos semanas.

Respecto a la caliente. Es triste que todo se intente subsanar con subcontrataciones y con hacer nuevos equipos ( más equipos, y los medios?),  que nos crean la duda de cómo afectará a otras secciones de la empresa. ¿Por ejemplo, dedicar 10 personas de mantenimiento exclusivamente a la caliente, no supone hipotecar otras zonas de la empresa?, cuando venimos denunciando desde tiempo atrás ésta situación de falta de capacidad y precariedad general de mantenimiento,  que  dudamos se solucione con subcontrataciones. ¿Como queda el mantenimiento en la planta?, ¿ y la troquelería?,¿ es real y coherente todo lo que se plantea?.

Volvemos a decir que el individualismo (a pesar de tanta reunión) y la parcelación (por areas) de la empresa, no están ayudando a la solución de los problemas, cada uno se ahoga en el suyo, sin buscar soluciones conjuntas entre áreas o departamentos.
Esta situación está generando gran inquietud en la plantilla y exigimos de la empresa que se lo tome en serio y que se pare un momento a estudiar esta situación y en su caso  replantearse este sistema organizativo.

Abadiñon, 2011/10/21