2017/04/26Aldarrikapen hauek ozen entzunaraziko ditugu apirilaren 28an, Bilbon 11:00etan Confebasken egoitzan hasi eta Arriagara arte egingo den mobilizazioan

2017/04/09


ENPRESA-KOMITE BILERA 2017-04-07Lan Osasun Zaintza: Bilera hasieran enpresak esan zigun , datorrena maiatza bukaeratik aurrera langileon osasun zaintza ardura Mutuarengan ixtea erabaki duela, lantegiko medikua jubilatzen denez, eta gaur egun dugun Prebentzio Zerbitzu Propioa-amankomunazkoa desagertzen dela eta aurrerantzean Kanpo Prebentzio Zerbitzua izango dugula.

Mutuatik mediku bat eta erizain bat etorriko omen direla astean bi egunetan zazpi orduz, eta lantegiko oraingo erizaina, lan istripuen jarraipenetan arduratuko dela.

Gogor salatu genuen enpresaren erabaki aldebakarreko hau, alde batetik, beste behin, erabilitako “formengatik”, hau da, erabakia hartu ondoren esatea, aurrez inolako informazio edo eta iritzirik eskatu  eta emateko aukerarik gabe. Eta bestalde, argi eta garbi suposatzen duelako langileontzako murrizketa nabaria laneko osasun zaintzan.

Mahai gainean jarri genuen geure haserrea eta aldebakarreko sakoneko aldaketa onartezin honen aurrean azterketa eginez gero,  ekar ditzakeen ondorioei aurre egiteko zein urrats jarraituko ditugun erabakiko dugula.

Lanpostu aldaketa: Enpresak esan zigunez, VS20ko proiekturako CAD lanak egiteko promozioan hartutako langilea, Ibai, 6. Lerrora bueltatuko dela, apirilaren 24an,  gaur egun amaitutzat dutelako lan horiek eta hemendik aurrera behar izanez gero injinerutza sailak egingo duela.

Oporrak: gaur goizean bertan bildu direla RUNekin, eta oraindik zehazteke daudela hainbat gauza, baina dena den, Udako oporrak Ekainaren 27tik Irailak 3ra tartean izango direla. Oraindik ez dutela erabaki zenbat txandetan lan egingo den garai horretan ezta zenbatek hartuko oporrak txanda bakoitzean. Enpresak gaur egun opor garaietarako aurreikusten duen eguneroko furgoneta kopurua 480koa da (orain 664 ofiziala/680 erreala delarik) eta horren araberako plangintza aurkeztuko digula datorren astean eta hurrengoan. Berriro esan zitzaion, hitzarmenean sinatutako bi hilabete arinagoko epea bete behar duela.

Lan karga jarraipena: aurreneko datuetatik berria da 10. Lerroa Maiatzean 4. Txandan jarri nahi dutela, 12. Lerroko 5. Txanda kenduz, eta 11. Lerroko 6. Prentsa delakoan matxuraren bat agertu omen dela eta aste santu garaian Fagorrek konponketa saiakera egitekotan direla.

Ordu estrak: Martxoan 956 ordu sartu direla.

Aldagelak: galdetu zaion enpresari, ea zer nolako proiektua duen finkoak, duinezkoak eta une oro langile guztiontzako tokiz, eraikitzeko, derrigorrezkoak direla eta ezin dugula onartu “barrakoiak” izatea. Enpresaren erantzuna: egun ez dutela beste irtenbiderik, aztertzen ari omen direla,  eta  hurrengo bilerarako emango azterketaren berri eta aztertzen ari direnen arduradun eta epeak.Reunión enpresa-comité 2017-04-07Recorte en vigilancia de la Salud: Nada más comenzar la reunión, la empresa nos comunica, la decisión de que a partir de finales de Mayo pasa a depender de la mutua la vigilancia de la salud de la plantilla ya qu ese jubila el médico y que pasamos de tener un Servicio de Prevención Propio-mancomunado a un servicio de prevención ajeno.

Según nos informan acudiran un médico y una enfermera durante siete horas dos días a la semana y la enfermera actual pasará a realizazar seguimiento de la accidentalidad.

Al conocer ésta unilateral decisión de la empresa, una vez más, denunciamos, por una parte las “formas”, ya que nos comunican una decisión ya adoptada sin previa consulta, información ni oportunidad de opinión del comité, y por otra parte, porque ésta unilateral decisión, supone un flagrante recorte de la vigilancia de la salud.

 Manifestamos nitidamente nuestro enfado ante ésta modificación  grave e inaceptable recorte y que tras analizar el alcance de la misma y las consecuencias que puedan derivarse, adoptaremos las medidas que consideremos.

Cambio de puesto: nos informa la empresa, que una vez considerados finalizados los trabajos de CAD respecto al proyecto VS20, la persona, Ibai, que venía desarrollandçolos por promoción, será ubicada en línea 6 a partir del 24 de Abril y que en caso de necesidad se responsabilizará ingenieria de lo que surja.

Vacaciones: nos dicen que ésta misma mañana se ha reunido la empresa con los RUNes y que aún faltan por concretar diversas cuestiones, pero que el período vacacional será desde el 27 de Junio al 4 de Septiembre. Aún no tiene decidido cuántos turnos se trabajarán en vacaciones ni el personal necesario para cada turno de trabajo ni de vacaciones. A día de hoy, la empresa, prevé para el perído vacacional la realización de piezas para un pedido diario de 480 furgonetas (siendo ahora 664 oficiales/ 680 reales), y que será en función de ello la planificación de vacaciones que nos presentarán las próximas semanas. Se volvió a recordar a la empresa que debe cumplir el plazo mínimo de dos meses de antelación de comunicación  firmado en convenio.

Carga de trabajo: las novedades sobre los datos anteriores son que pretenden poner la línea 10 a 4º turno en Mayo, bajando la línea 12 a 4º turno y que, al parecer, a aparecido una avería en la prensa 6 de línea 11 que pretenden intentar repararla en semana santa.

Horas extras: en Marzo se han metido 956 horas.

Vestuarios: se conminó a la empresa a que explicára si tiene proyecto de construcción de vestuarios fijos, dignos y permanentes que consideramos obligatorios para toda la plantilla y para todas las situaciones de contrataciones, y que son inaceptables los “módulos o barracones” actuales. La respuesta de la empresa es que hoy en día no tiene alternativa alguna, que están analizándolo y que en la próxima reunión nos comunicarán los responsables y plazos de realización del proyecto.

2017/04/06

                      

Lankideok:
-         Gure Km- zenbakia 2128-d izango da.
-         Lekukoa Traña-Matienako trenbide gainean hartuko dugu eta Jabe dendara arte eramango dugu.
-         Lekukoa hartzeko ordua 19:20 an izango da apirilaren 7an.
-         Animatu!!!
Zuen partehartze eta laguntzagatik eskerrik asko denoi.
Korrika Batzordea2017/04/02


Enpresa-Komite bilera 2017-03-31

Gaurko bileran, beste behin, azken asteko emaitzen zenbaki huts eta kontrajarriak mahai gaineratu dizkigute.

Zenbaki hutsak diogu, zeren, onak diren edo ez enpresak jarritako helburuen ondorio dira, baina ez dute inolaz emaitza horiek estaltzen dituzten eguneroko plangintza aldaketak, lan era aldaketa inposatuak ezta gertaturiko lan istripu, ezuste edo eta langileon osasuna eta segurtasuna bermatzeko gabeziak edo prozedura zein instrukzio ez betetzeak ez direlako agertzen.

Horrez gain, behin eta berriz ikusten da, datu kontrajarriak ematen digutela, zeren alde batetik, hobetzen doazela digute eta jarraian ordu estrak eskatzen edo eskatu dute…bezeroarekin zorretan gaudela esanez.

Ordu estrak direla eta, erakutsitako datuen arabera Martxoan, jadanik 937 sartu dira, eta aurten 3551 ordu sartuak direla…

Bestalde aipatu digute hainbat lerro edo instalazioetan dauden arazoak, matxurak, kalitate akats, bezeroaren eskaerak direla eta.

Absentismoaz diote Martxoan 43,78 langileko media dagoela egunero bajan, % 5,60 inguru.

Oporrei buruzko bilera eskatu zaio enpresari, kontuan izanda, hitzarmenean sinatutakoa betetzeko, hots, oporrak hartu baino gutxienez bi hilabete arinago ezarrita egon behar direla, denbora gutxi gelditzen zaigula erabakitzeko.

Enpresak esan digu langile berrientzako aldagelak ez daudenez, berehala modulo batzuk jartzekotan direla.Reunió Empresa-Comité 2017-03-31En la reunión mantenida en el día de hoy, una vez más, nos presentan simples y contradictorios datos de resultados de la semana anterior.

Decimos simples datos, porque, si son buenos o malos, lo son en función de los objetivos establecidos por la empresa, pero no reflejan de ninguna de las maneras sino encubren, los continuos cambios en las planificaciones, las imposiciones de cambios de métodos de trabajo , y tampoco reflejan los accidentes, incidentes y/o deficiencias e incumplimientos de prodecimientos e instrucciones respecto a  seguridad y seguridad laboral de la plantilla.

Es constatable la contradicción de datos que nos presentan, ya que, nos dicen que vamos mejorando y acto seguido vemos que piden o han pedido realizar horas extras…con la excusa de que debemos piezas al cliente.

Respecto a las horas extras, y según nos han mostrado, en Marzo y ase han metido 937 horas y en lo que llevamos de año 3551 horas…

Por otra parte nos informan de los problemas que se dan o han dado en las instalaciones por averias, defectos de calidad, peticiones o modificaciones de cliente.

En cuanto al absentismo, nos dicen que en Marzo llevamos una media de 43,78 trabajador@s de baja diaria, un 5.60%.

Por otra parte se ha solicitado a la empresa una pronta reunión para definir las vacaciones, teniendo en cuenta que, tal y como recoge el convenio, como mínimo con dos meses de antelación a su disfrute deben ser plasmadas y definidas en calendario, y que para respetarlo queda poco margen de tiempo.

También nos comunica la empresa que debido a las nuevas incorporaciónes es necesaria la instalación de nuevos módulos de vestuarios.

2017-03-29 LANEKO OSASUNA ETA SEGURTASUN bileraren laburpena

-                      2017. urterako “segurtasunaz” inbertsioetan, nahiz eta oraindik apartekoentzat bakarrik onartuak omen presupostuak, “gure” hainbat eskakizun jaso dira. Besteak beste, HS03an iturria, biltegietatik babesak gehitu eta sarea jarri, prentsa goian aireztatzea jartzea…, Corredera 2an babesa, HS01ean labetik berotasunaz babesa, trokelen takoen aldaketekin jarraitzea, ergonomi azterketak, UN1eko Trokel garbigailuan hormigoizko soroa jartzea “tramexkoa” kenduz..etabar.

 -                      Hauez gain, C pabilioian, HS03ko enbalatze ondoko karga muellea mugitzea ere onartua dago, eta honetaz derrigorrezkoa eta lehentasunezkotzat jaso eta egitea eskatu genuen HS03ko enbalatze guneko berehalako babesa .

-                      Haietaz aparte, eskatu genuen ere, komun batzuk jartzea laborategia dagoen lokalean, oso obra gutxikoa izango zena…HS03ko langileei urrun geratuko zaielako egun daudenak….

 -                      Aspaldidanik datorren, eta bilera guztietan bezala , behin da berriz salatu genuen biltegien egoera eta arazoak…eta betiko erantzunak entzun.

 -                      Herenegun OSALAN etorri omen zen C pabilioiko 10. karga muellean  gertaturiko istripuaz azterketa egiten, baina ez ziguten aurrez abisatu eta prebentzioko delegatuekin egon gabe alde egin zuen. Enpresak esan zigunez, garraiolaria zer nolako betebeharrak zituen informatua zegoen eskaera eta karretileroa formakuntza zegoen paperak bakarrik eskatu.

 -                      B pabilioiko atearen konponketa 20. Asterako aurreikusten dutela, L-12ko lehenengo prentsaren blokeoa datorren astean jarriko dela;  L-12an matxuratuta dagoen 40 tonako garabiaren konponketa epea ez dakitela. Honetaz esan genuen aste honetan jada hasten direla 5. Txandan, eta ea kontuan izan duten sortuko diren arazoak…erantzuna: ea bestea ez den izorratzen…

 -                      Salatu genuen TF1ean Etorgai proiektua joan zenetik geldituriko enbalatze zintaren egoera, zeinak istripuak eragin jada, eta berehalako konponketa eskatu.

 -                      Galdetu genuen ere ea non eta nola biltegiratuko diren “aletak” egiteko materiala eta, produkzioko zuzendariak ez zuten ezta ideiarik ere, eta galdetuko zutela…,dena den, goizean bilera egon zela eta, Koldok esan zuenez, dirudi “beste” erreferentzietako gutxienezko materiala ekarriko eta horrela tokia itxi; baina, baita aipatu zuen “egurrezko paletetan” etorriko omen direla eta zalantzan jarri genuen horren egokitasuna, baita Ventana Flip inguruan prestatuko dutela edukiontziz aldaketak eta gero Berrizko biletegira eraman, non logistikako karretileroak egongo deskarga eta biltegiratzeko…ekoizpen zuzendariari galdetuz zenbat egin behar diren…barregarria bada ere…ez zekiten 28 mila, 26 mila…13 mila…ez dago nondik hartu…-                      Salatu genuen, enpaketadoran, GESCRAPek jarritako garabiaren egoera arriskutsua, eta nahiz ez erabiltzea erabaki, ez dute jaramonik egiten, eta berriro  exijitzea behar diren babes neurri guztiak jarri arte debekua gogoraraztea.

 -                      Mahai gainean jarri genuen ere, beste behin, Corredera 1eko kargako manipulatzailea (ingrávido) ez dela erabiltzen.

 -                      Enpresak esan zigun, berriro ari direla aztertzen eskularruen garbiketa-birziklapena, taldeko beste enpresekin harremanetan jarriz

 -                      Arropa: aurreko enpresarekin izandako bileran salatutakoari erantzunez, aitzakia bezala bota zigun langile guztiek ez zutela “tailajea” garaiz egin eta horrela atzeratu dela eskaera eta martxan dagoela baina arazoak daudela hornitzailearekin sartzen diren langile berrientzat arropak izateko eta gehituko direla opor garaian sartu beharko direnentzat, eta lehentasuna haiei hornitzea izango dela…

 -                      Goikoez gain beste gauza gehiago ere aztertu genuen, parteak, biltegi, ibilbideen egoerak…etabar, eta akta dugunean pasako dugu. Bitartean, norbaitek zerbait zehatza jakin nahi izanez gero, esan.Resumen reunión del Comité de Seguridad y Salud laboral-2017-03-29

-                      Inversiones en temas de seguridad para el año 2017: a pesar de que, según nos informa la enpresa, a día de hoy solamente están aprobadas las partidas “extraordinarias”, se han recogido en el plan de inversiones, varias de las propuestas realizadas por los delegados de prevención: fuente de agua en HS03, ampliación de la protección de almacenes y colocación de red protectora, refrigeración-ventilación de cabezal de prensa, protección entre Corredera 2 y pasillo a Iketz-logistica, renovación de tacos de descanso de troqueles, estudios ergonómicos, hormigonar zona trabajo lavadora UN1 eliminando tramex…etc.

 -                      Entre las partidas extraordinarias se encuentra el desplazamiento del muelle de carga del pabellón C, que actualmente está junto a la zona de embalaje de HS03; cuestión sobre la que manifestamos la urgencia y prioridad en realizarlo junto con la protección de la zona de embalaje.
-                      Además hemos propuesto: habilitar “aseos” en el “laboratorio”, que no supondría un coste excesivo y que además evitaría largos y peligrosos desplazamientos a otros  y serviría para facilitar su uso cercano a un número importante de trabajador@s que se prevé estén aisgnadas tanto a HS03 como a instalaciones cercanas.

-                      Una vez más, tal y como venimos denunciando en todas las reuniones con la empresa, volvimos a poner encima de la mesa la exigencia de una solución a la peligrosa e inadmisible situación de los almacenes, recibiendo la misma respuesta de siempre…estamos en ello…

 -                      Esta semana, el lunes, según nos informó la empresa, vino OSALAN a interesarse por el accidente ocurrido en el muelle de carga 10, no siendo los delegados de prevención previamente avisados, y al no estar ninguno presente realizó la “visita” sólo con la empresa, y, al parecer, únicamente pidió papeles de información-formación al accidentado y del trabajador implicados, dejando constancia de que nos enviaría sus recomendaciones al comité-

 -                       Preguntamos por la reparación de la puerta del pabellón B y nos contestaron que está prevista para la semana 20 y estamos en la semana 13. Respecto al bloqueo que falta en la P-1 de L-12, nos dicen que la semana 14 se colocará. Por otra parte, y en cuanto a la reparación de la grúa de 40T de L-12/TF1 dicen no tener fecha…ante lo que planteamos los problemas que genera añadiendose que ésta misma semana la L-12 entra a 5º relevo…respondiendonos…esperemos que no se averíe la otra grúa…

 -                      Denunciamos, una vez más, la peligrosa situación que genera la cinta de emabalaje de TF1, que ha causado accidentes y que no se ha readecuado una vez finalizado el proyecto Etorgai, exigiendo la inmediata solución.

 -                       Manifestamos nuestra preocupación por cómo se va a realizar el “pulmón” de aletas y la ubicación de la materia prima y demás cuestiones, ante lo que el director de producción dijo no tener ni idea y que preguntaría…De todas maneras, al parecer el mismo día por la mañana hubo una reunión en la que estuvo presente prevención y nos informó que, preven no traer material de otras referencias para dejar sitio para las de aletas, aunque comentó que hablaban de traer el material en palets de madera…ante lo que manifestamos nuestra preocupación. Respecto a la producción, parece qu ese ha decidido realizar el trasvase a contenedores de madera en la zona de ventana Flip-aceitadora granalla-HS03, para posteriormente llevarlas al almacén de Berriz donde habrá carretilleros de logística…al hilo de ésto preguntamos cuántas piezas son y, de nuevo, el director de producción no tenía ni idea…

 -                      Denunciamos, otra vez, la peligrosa situación de la grúa que GESCRAP ha instalado, con beneplácito de la empresa, en la empaquetadora, porque incumple las mínimas medidas de seguridad necesarias y que a pesar de haber prohibido su uso hasta adecuarlo, los “chatarreros” están “usándola” y exigimos de nuevo la prohibición de uso.

 -                      Una vez más pusimos encima de la mesa que no se usa el ingrávido de corredera 1 y pedimos volver a comunicar su uso obligatorio.

 -                      La enpresa nos informó que está de nuevo analizando el tema de limpieza y reciclaje de guantes, para los que están poniendose en contacto con otras empresas de Europa Sur.

-                      Ante la denuncia de la situación de retraso en la entrega de ropa de trabajo que el comité realizó en la reunión de la semana pasada, la empresa nos dijo que ello es porque no todos los trabajadores realizaron el tallaje en las fechas planteadas y que por eso se retraso el pedido y que “ está en marcha” pero que además hay problemas de abastecimiento por el proveedor y que priorizarán la entrega de ropa a nuevas incorporaciones y que generará más problemas por la necesidad para las incorporaciones de sustitución de vacaciones.

-                      Además de lo citado, analizamos partes de accidentes destacables, situación de almacenes y accesos…etc. Si quereis aclaraciones o concrecciones sobre algún tema, no dudeis en contactar con nosotros.