2019/02/26

INFORMATZEN
Gure helburua ez da beste sindikatu batzuen oharrak erantzuten hastea, baina CGTk , 2019/02/14 ko Komitearen idatzian azaldutakoaren inguruan ,ataratako azkenengo oharraren harira zenbait “argipen” egin nahi genituzke.

Denok dugu eskubidea jasotzen ditugun informazioak nahierara interpretatzeko, baina langileen ordezkariak garenoi, eskatu ahal zaigun gutxieneko bat da , gure lana ardura pixka batez egitea.

Denok gara jakitun, Mercedesek dioenaren eta egiten duenaren arteko aldeaz. Gure bezero printzipalari ( salmenten %70 dena) gertatzen zaionak guri ez digula zuzenean eragingo, 2019an 152.000 ibilgailu ekoitziko dituela pentsatzea nahiz eta motore berriak muntatzen hasi,...ez dakigu ezjakintasunaren erakustaldi bat den, edo eta txarrago, bizi dugun egoeraren gaineko analisian seriotasun eta ardura falta nabarmen baten erakustaldia. Errealitatea ez da aldatuko begiak ixtearekin soilik. Dena ez da komiki baterako gaia. Ez dakigu zer ekarriko digun etorkizun hurbilak, baina plantillak ezagutu behar ditu gainean dauzkagun hodei beltzak. Komiteko gainontzeko partaideok, ez daukagu inongo beharrik azaldu diezaguten zeintzuk diren balizko ERE bat saihesteko neurriak. Urte bukaera “salbatzeko” egin genuen akordioa da horren lekuko. Akordio bat, CGTri hasieran onartzea asko kostatu zitzaiona, esan dezagun bidenabar. Orainartean, egoera “etxeko” neurriekin konpontzen saiatu gara. Galdutako orduak % 50ean banatzeko akordioaz gaindi, ebentualen kontratuak ez berritzea ( bizi dugun egoera lehenengo ordaindu dutenak), errelebu edo txanda aldaketak, edo eta formazioko zenbait orduk , aurreko egoerak nolabait “gainditzeko” balio izan dute. Etorkizunean gauzak nola datozen ikusita, ikusiko dugu eskema erreplikatu daitekeen edo eta ERE bezalako eszenatoki batera joan behar garen ezinbestean.

Era berean, garrantzitsua da plantillari jakinaraztea, formazioko orduek, momentu jakin batean, egoera bati aurre egiteko balio dezaketela, baina formazioa plantila guztiari momentu berean ematea ezinezkoa denez, ez da neurri bat horren azkar eta moldagarria. Atal honetan, geldialditxo bat egin nahi dugu, zenbait kontu azaltzeko pertsonalari. Alde batetik “metaleko agiri profesionalerako“ formazioa dugu. Horren harira, enpresak 2018-2019 urteen artean nahitanahiez 20 orduko formazioa eman behar die langileei hainbat gaitan. Ordu hauek exigibleak dira eta geldialdi batzuetako zenbait hutsune bete ditzakete. Beste alde batetik, langileen estatutiko 23.artikuluak ezartzen dituen orduak daude, zeintzuk CGTk mantra batean moduan aipatzen dituen, berauei buruz irakurketa desegoki bat eginez. Langileen estatutoko 23. artikuluak hurrengoa dio, “ Enpresan gutxienez urte bateko aintzinatasuna duten langileek, urteko 20 orduko baimen ordaindu baterako eskubidea izango dute, enplegura lotutako formazio profesionalerako, enpresaren jarduerarekin lotura izango duena, 5 urterainoko epean akumulugarriak direnak”. Horrek ez du esan nahi, enpresa urtean 20 orduko formazioa ematera behartua dagoenik ( edo 100 azkenenego urteetan ez bafa formaziorik eman). Artikulu horretan esaten dena da, langile batek formazioko kurtsoren bat egiten badu, enpresaren jarduerarekin zerikusia duena ( gustatu edo ez gustatu zerikusia duen edo ez enpresak erabakiko du ), baimen ordaindu baterako eskubidea duela. Langilearen eskubideak ez dakar berarekin enpresak formazio hori emateko obligazioa. CGTren arduragabekeriaren beste adierazpen bat. Langileen kolektiboa desinformatu aurretik ez legoke txarto beraien sindikatuko zerbitzu juridikoekin aztertzea.

Laburbilduz, panorama argitzen doan heinean, denon artean ikusiko dugu zein den egoerari aurre egiteko neurri egokiena eta kolektiboari kalte gutxien eragin diezaiokeena.

Idatzien erredakzioan parte hartzen ez zaiela uzten diotenaren aipamenaren inguruan, ez gara asko luzatuko. Enpresarekin batzar bat dugun bakoitzean, ohar bat atera edo ez erabakitzen dugu, orokorrean zer aipatuko dugu zehazten dugu denon artean, eta gero beti izaten gara berdinak ohar hori idatzi behar dugunak, itzulpena egin, tabloietan jarri,...orain arte ez da egon arazorik inongo sindikaturekin, CGT berarekin ere ez . Zer aldatu da?

Azkenik aipatzea, ensanblatuko lerroburu batek bere menpe dituen langileei ematen dien tratu txarren inguruko kexak heldu zaizkigu. Enpresari jakinarazi diogu, eta espero dezagun aipatu pertsonak, aurrerantzean bere jarrerak eta moduak zuzendu ditzala. Ez da ohikoa honetaraino heldu beharra, baina gure ustez pertsona denak merezi dugu errespetua eta horrela exigituko dugu.

                                    ****************************

No es nuestro objetivo entrar a responder notas de otros sindicatos, pero en referencia a última nota de la CGT sobre lo expuesto en la nota del comité 14/02/2019 ( nota sacada después de la reunión con la empresa) nos gustaría hacer algunas “aclaraciones”.
Cada uno o cada una tiene derecho a interpretar las informaciones que recibe , pero a aquellos que ostentamos la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras lo mínimo que se nos puede exigir es un poco de rigor en nuestro trabajo.  
De todos es sabido que lo que la Mercedes viene diciendo, no tiene nada que ver con lo que viene “haciendo”.
Pero pensar que lo que le esta sucediendo a nuestro cliente principal (70% de las ventas totales) no nos va a afectar directamente, y que a estas alturas del año Mercedes va a fabricar 152.000 vehículos el 2019,  por mucho que próximamente empiece a montar motores nuevos, no sabemos si es un alarde de ignorancia o lo que es peor, un alarde de poca seriedad y rigor en el análisis de la situación.
Cerrar los ojos a la realidad, no hace que esta cambie. No todo es materia para un comic. No sabemos que nos deparará el futuro más cercano, pero la plantilla debe de conocer los nubarrones que acechan. No hace falta que recuerden al resto del comité cuales son las medidas para intentar salvar la situación sin aplicar los EREs.

El acuerdo con el que “salvamos” el final de año es muestra de ello. Acuerdo todo hay que decirlo que la CGT en principio fue muy reticente a aceptarlo. Hasta ahora, hemos intentado solventar la situación con medidas “caseras”. Así además del acuerdo de horas al 50 %, la no renovación de eventuales (primeros paganos de la incertidumbre que vivimos), cambios de relevos y equipos, e incluso algunas horas de formación han valido para solventar situaciones anteriores. En función de como vengan las cosas , veremos si se puede repetir el esquema, o estamos obligados a ir otros escenarios como un ERE.

De igual manera es importante hacer saber al personal, que las horas de formación en un momento dado pueden valer para salvar una situación , pero dado que esta tampoco se puede impartir a toda la plantilla a la vez, no es una herramienta muy ágil ni moldeable.

Y en este apartado, es donde queremos parar un momento , para aclarar algunas cuestiones. Por una parte esta la formación del “carnet profesional del metal” por la cual la empresa esta obligada a impartir un curso de 20 horas de formación en diferentes materias durante los años 2018-2019. Estas horas son exigibles , y podrían valer incluso para rellenar algunos huecos de inactividad.
Por otra parte están las horas de formación que establece el artículo 23 del estatuto de los trabajadores, y que la CGT esta repitiendo como un mantra haciendo una lectura errónea del mismo. El articulo 23 del estatuto de los trabajadores establece que “ Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años.” Esto NO quiere decir que la empresa tenga obligación de impartir 20 horas de formación al año ( o 100 si no ha habido formación los últimos años). Lo que viene a decir es que el trabajador o trabajadora que asi lo solicite si hace algún curso de formación , siempre vinculada a la actividad de la empresa (la vinculación nos guste o no la decidirá la empresa) tiene derecho a que este permiso sea retribuido. El derecho del trabajador no implica la obligatoriedad para que la empresa imparta dicha formación.

Una muestra más del poco rigor de la CGT. Antes de desinformar al colectivo de trabajadores y trabajadoras no esta de más estudiarlo con los servicios jurídicos del sindicato.
En resumen, según se vaya aclarando el panorama, veremos entre todos y todas cual es el la herramienta adecuada y menos lesiva para el personal para hacer frente al mismo.
 
En cuanto al apunte que hace la CGT de que no se les deja participar en las redacciones de las notas del comité, no nos vamos a extender demasiado. Cada vez que tenemos una reunión con la empresa, decidimos si sacar nota o no, hablamos de los términos generales en los cuales se va a redactar la misma , y luego somos siempre los mismos los que tenemos que redactarla, traducirla, colocarla,...hasta ahora no habido problema con ningún sindicato, ni con la propia CGT. Que ha cambiado?
 
Por ultimo, decir que nos han llegado quejas del trato vejatorio, que dispensa un jefe de equipo de ensamblado a los trabajadores a su cargo. Se lo hemos hecho saber a la empresa y esperamos que la citada persona corrija su comportamiento y maneras. No es algo habitual tener que llegar a ello, pero consideramos que todo el mundo merece respeto, y así lo exigiremos en todos los casos que haga falta

2019/02/14
                 Komiteak jakinarazten du
Gaur osteguna, otsailak14, enpresarekin bildu gara,eta hurrengo informazioa helarazi digu:
 Enpresak berretsi digu, Mercedesek ez duela lanik egingo otsailak 28 eta martxoak 1a ( aurreikusita zegoen produkziorik ez zela egongo). Otsailak 25,26, eta 27ko geldialdia mantentzen dute, eta martxoan zehar ez dela egongo geldialdi gehiago, ezagutzen dugun martxoak 18az gaindi. Argazki berri honekin , aldaketa berriak iragartzen ditu:
 Alde batetik, honek suposatuko du, otsailak 28tik aurrera, otsailak 22an irtengo direnek uzten dituzten hutsuneak bete beharko direla. Posible da, 22an bukatzen duten langile batzuk 28an berriz kontratatuak izatea, edo eta egun kontratatutak ez  dauden langileekin betetzea.

Beste alde batetik, martxoak 3tik aurrera, UN1 eta UN4/5 eko hutsik dauden 4.erreleboko taldeak osatuko dira. Honek suposatu dezake, langile batzuk ekipoz aldatu behar izatea.
 Lan egutegi aldaketa konkretuei dagokionez, esaten digute , TF2a 4 errelebotik 3ra pasatzen dela, 10.Lerroa 2tik 3ra, eta 6.Lerroa 2tik 1era.
 Horra arte, denak dirudi positiboa. Baina hau komunikatzen diguten hein berberean, gero eta indar handiagoa hartzen ari den zurrumurru baten berri ematen digute. Hots, Mercedesek martxoan ez du geldialdirik egingo ( aipatu eguna salbu)  , baina apirilerako, aurreikusita zeuden 15,16, eta 17az gaindi , pasko astea osorik, eta maiatzak 2rarte geldituko litzateke. Baina gauzak nola dauden ikusi dezazuen, duela egun gutxi arte,” kontrastatutako” informazio ofizioso bat maneiatzen genuen, non besteak beste, esaten zen, martxoa eta apirilerako aurreikusitako geldialdiak mantentzen zirela, eta ez zela geldialdi gehiago egongo, oporren fetxa ingurura heldu arte, eta orduan, urte osoko ikuspegiarekin hartuko zirela hartu beharreko erabaki “estrukturalak” ( eta ez hilerik hile) urte bukeraraino.

Horrela dago egoera, egunik egun aldatzen. Momentuan lan karga gehiago aipatzen dute, gero egun pilo bat gelditzea aipatzen dute, EREaren runruna ere hor dago, ...Mercedesek egunen baten egia esatea baino ez zaigu geratzen.

Informazio gehiago dugunean jakinaraziko dizuegu.

                                                                                                     Abadiñon, 2019ko otsailaren 14an 


EL COMITE INFORMA

 Hoy jueves , 14 de febrero nos hemos reunido con la empresa y no ha transmitido la siguiente información:

 La empresa  nos ha confirmado que Mercedes  trabajará y no parará , los días 28 de febrero y 1 de marzo ( en principio estaba previsto que no hubiese producción ). Los días 25,26, y 27 de febrero mantienen la parada, y que durante el mes de marzo no habrán más paradas además de la ya anunciada del 18 de marzo. Con esta nueva foto, anuncia nuevos cambios:

 Por una parte , esto va a suponer que a partir del 28 de febrero habrá que sustituir las vacantes previstas por la salida de eventuales del día 22.  Es posible que algunos trabajadores y trabajadoras que finalizan el día 22 vuelvan a ser contratados el 28, o que estas vacantes se llenen con gente que actualmente no tiene contrato de empresa. Por otra parte, a partir del 3 de marzo , se completarán aquellos equipos vacíos de los 4 turnos de UN1 Y UN4/5.  Esto puede suponer que parte del personal , tenga que pasar de un equipo a otro. En cuanto a cambios concretos de calendario, nos hablan de que la TF2 pasa de 4 a 3 relevos, la Linea 10 de 2 a 3, y la Linea 6 de 2 a 1.

 Hasta ahí , todo parece positivo. Pero  de la misma manera que nos comunican eso, mencionan un rumor que cada vez coge más fuerza,. Es decir, Mercedes no pararía  días en marzo ( salvo el día mencionado) pero para el mes de abril, la parada sería además de los días 15,16, y 17 previstos, toda la semana de Pascua, alargándose hasta el 2 de mayo. Pero para que veáis como están las cosas, hasta hace pocos días manejábamos una información oficiosa y “contrastada” que venía a decir , que Mercedes pararía los días de marzo y abril previstos, y que no habría más paradas hasta el entorno de vacaciones, y que sería entonces, con una visión global ,cuando  se tomarían decisiones “estructurales” ( y no mes a mes ) hasta final de año.

 Asi están las cosas, cambiando de día en día . De repente hablan de más carga, luego se rumorea parar un montón de días, el runrun del ERE también esta ahí,….en fin ..habrá que esperar a que Mercedes algún día diga la verdad.

 Cuando tengamos más información os la haremos saber.   

                                                                                      Abadiñon, 2019ko otsailaren 14an

2019/02/13
Badirudi 2019a, aurreikusi genuen bezala, zalantzaz beterik datorrela. Egunero jasotzen ditugu informazio desberdinak, eta askotan kontrajarriak. Gaur bertan, enpresak ( Mercedeseko LABeko delgatuek ere ) berretsi digu, Mercedesek lan egingo duela , otsailak 28a eta martxoak 1a ( aurreikusita zegoen ez zela lanik egingo). Otsailak 25,26, eta 27rako geldialdia mantentzen dute. Gelditzeko aurreikusita zegoen egun horietan lan egitearen arrazoia, 1.000 furgoneta egiteko jaso duten eskari berezia omen da. Era berean, Mercedesek 152.000 furgoneta egiteko helburua mantentzen jarraitzen duela dio.

Horra arte, denak dirudi positiboa. Baina hau komunikatzen diguten hein berberean, gero eta indar handiagoa hartzen ari den zurrumurru baten berri ematen digute. Hots, Mercedesek martxoan ez du geldialdirik egingo, baina apirilerako, aurreikusita zeuden 15,16, eta 17az gaindi , pasko astea osorik, eta maiatzak 2rarte geldituko litzateke. Baina gauzak nola dauden ikusi dezazuen, atzo arte,” kontrastatutako” informazio ofizioso bat maneiatzen genuen, non besteak beste, esaten zen, martxoa eta apirilerako aurreikusitako geldialdiak mantentzen zirela, eta ez zela geldialdi gehiago egongo, oporren fetxa ingurura heldu arte, eta orduan, urte osoko ikuspegiarekin hartuko zirela hartu beharreko erabaki “estrukturalak” ( eta ez hilerik hile) urte bukeraraino.

Horrela dago egoera, egunik egun aldatzen. Momentuan lan karga gehiago aipatzen dute, gero egun pilo bat gelditzea aipatzen dute, EREaren runruna ere hor dago, ...Mercedesek egunen baten egia esatea baino ez zaigu geratzen.

Enpresari bilera formal bat eskatu diogu, gaur egun duten informazioa konfirmatu diezagun. Batzarra bihar edo ostiralean emango da ziurrenik, baina dugun egoera ikusita ez dugu argitasun askorik espero.

Azkenik, esatea, emailez aurreratu digutela, egunotan afektatuei jakinaraziko zaien informazio bat:
TF2a , Vigoko piezak joan direnez 3 errelebotara pasatuko da.
L10a 3 errelebotara, eta L6a errelebo 1era lan kargaren eraginez.
UN1 y UN4/5 ean, aldaketa batzuk egongo dira 4 erreleboko errotazioko ekipoak osatzeko. Corredera 2a, 3 errelebotara bajatuko da.
Beste alde batetik, HS03/HS02ean egondako matxurak direla eta , astebururako ordu estrekin 2 errelebo eskatuko omen dituzte.

Informatzen jarraituko dugu.

 ******************************

Parece ser que el 2019, como ya lo anunciábamos, viene lleno de incertidumbre. Cada día nos encontramos con informaciones diferentes e incluso contradictorias. Hoy mismo, la empresa ( y los delegados de LAB Mercedes) nos ha confirmado que Mercedes trabajará y no parará , los días 28 de febrero y 1 de marzo ( en principio estaba previsto que no hubiese producción ). Los días 25,26, y 27 de febrero mantienen la parada. El motivo de quitar esos dos días de parada prevista , obedece a que les ha entrado un pedido especial de 1.000 furgonetas . De igual manera Mercedes dice que sigue manteniendo la previsión de fabricación de 152.000 unidades.

Hasta ahí , todo parece positivo. Pero de la misma manera que nos comunican eso, mencionan un rumor que cada vez coge más fuerza,. Es decir, Mercedes no pararía días en marzo, pero para el mes de abril, la parada sería además de los días 15,16, y 17 previstos, toda la semana de Pascua, alargándose hasta el 2 de mayo. Pero para que veáis como están las cosas, hasta ayer manejábamos una información oficiosa y “contrastada” que venía a decir , que Mercedes pararía los días de marzo y abril previstos, y que no habría más paradas hasta el entorno de vacaciones, y que sería entonces, con una visión global ,cuando se tomarían decisiones “estructurales” ( y no mes a mes ) hasta final de año.

Asi están las cosas, cambiando de día en día . De repente hablan de más carga, luego se rumorea parar un montón de días, el runrun del ERE también esta ahí,….en fin ..habrá que esperar a que Mercedes algún día diga la verdad.
Hemos solicitado una reunión formal a la empresa , para que nos confirme lo que saben a día de hoy . La reunión posiblemente se dará, mañana o el viernes, pero visto lo visto no esperamos mucha claridad.

Por último decir, que que nos han adelantado por email, que estos días comunicarán ciertos cambios ( al personal afectado):

TF2 pasará a 3 turnos por la salida de gamas de Vigo.
L10 a 3 turnos, y L6 a 1 turno por carga de trabajo.
En UN1 y UN4/5 habrá algunos cambios para completar equipos de la rotación de 4º relevo. La corredera 2, baja a 3 turnos.
Por otra parte , nos dicen que debido a las horas perdidas en las averías de HS03/HS02 se pedirán 2 relevos de horas extras para el fin de semana.
Seguiremos informando.


2019/01/31


                        INFORMATZEN

Gaur, urtarrilak 31a osteguna, enpresak bilera batera deitu gaitu 9,asteko lan kargari buruz hitz egiteko, behin Mercedesek berretsi duela aste osoa geldituko dela ( otsailak 28a eta Martxoak 1a, aurreikusita zeuden otsailak, 25,26,eta 27ari gehitzen zaizkio).

Enpresak bi neurri hartuko ditu egoera berri honi aurre egiteko. Bata , Mercedes Txinako 8.asteko lan karga 9.astera pasatzea izan da: Mercedesi eskatu diote hori egin ahal izatea, eta onartu du.

Beste , Palentziara bidaltzen diren errepuestoak 9,astean egitea. Honen inguruan Mercedesen konfirmazioa falta da.

Neurri hauek aplikatu ahal diren heinean ( nahikoak badira ) formazioa emango da edo ez.
Aipatu neurri hauekin, badirudi ez dela aplikatu beharko gainontzeko beste neurririk, eta hori oso positiboa , hots Mercedesen geldialdia , guk gelditu gabe pasatzea.

Ebentualei dagokionean, aurreikusten dan lan kargari kasu eginez, Mercedesen geldialdiko aurreko asteraino berrituko zaie kontratua zenbait ebentualei. Berri hauek baino lehenago otsailak 24raino esaten zuten, eta orain, Mercedeseko berrien eraginez, otsailak 22raino berritzea aipatzen dute.

Beste alde batetik, TF1-era Toledotik trokel bat ( matxura baten ondorioz) ekarriko dutela diote, eta ondorioz hurrengo asteko gauak aktibatzeko bolondresak eskatuko dituztela. Hurrengo astean, emango da 3 erreleborako aldaketa ( 2 ekipokin).

Eta bukatzeko , esan digute nominan kasilla berri bat zabaldu dutela, “quinquenio”-ak kobratzeko antzinatasun agertuko dena ( erreklamazioak egin dituztenak begiratu dezatela). Horrela , nomina bi aintzinatsun data agertuko zaizkigu, batetik antzinatasun plus edo quinquenioa kobratzekoa eta bestalde betiko fetxa agertzen zena.

+++++++++++++++

Hoy, jueves, 31 de enero, la empresa nos ha convocado para informar de la carga de trabajo de la semana 9, tras confirmarse que Mercedes parará toda la semana ( el 28 de febrero y 1 de marzo se suman a los ya previsrtos 25,26, 27 de febrero ).

La empresa tomara dos medidas fundamentalmente, una es volcar la carga de trabajo de China de la semana 8 a la semana 9. Esto Mercedes lo ha aceptado.

Y la otra medida es pedir a Mercedes poder fabricar durante esa semana lo destinado a repuestos que van a Palencia. Esto esta sin confirmar por Mercedes.

En funcion de que se puedan llevar a cabo estas dos medidas se hara o no formacion y en la medida necesaria.

Con estas medidas no haria falta tomar ninguna accion adicional y es positivo ya que salvariamos esa semana sin ninguna parada.

Respecto a  los eventuales, con la informacion de carga  actual, se les renovaria hasta finales de la semana anterior, antes se hablaba del dia 24, y tras confirmarse la nueva situacion de Mercedes ahora dicen que seria en torno al 22 de febrero.

Por otra parte, informan que por averia viene un troquel de Toledo para la TF1, por lo cual van a pedir voluntarios para activar las noches de la semana que viene. La siguiente ya se daria el cambio a 3 relevos con dos equipos.

Y para terminar, la empresa nos ha comentado que en la nomina han abierto una nueva casilla donde se reflejara la antiguedad para el cobro del quinquenio ( los y las que lo han reclamado que lo comprueben ) . Por lo tanto, en la nomina nos aparecerán dos fechas de antuguedad. Una la que valdrá para cobrar el plus de antiguedad o quinquenios , y la otra la que refleja la la fecha de siempre.


2019/01/24KOMITEAK INFORMATZEN


Gaur, urtarrilak 24 osteguna, enpresarekin berriro bildu gara. Aipatu digutena:

- Txinako eskariak 4.500 unit/pieza behera egin du. Murrizketa hori datozen asteetako eskarietan azaleratzen da. Txinarako urteko produkzioa, 30.000 pieza ingurutan geratzen da, ez baldin badago  murrizketa gehiago.

- Transferrera etorri diren Vigoko piezak, printzipioz , otsailaren 24an joango dira. Horrek lan egutegi aldaketa ekarriko du berarekin.

- Urtarrilak 31an, hainbat ebentualek kontratua bukatzen dute, eta dugun lan karga ikusita, UN1ena ez zaie kontratua berrituko 10 langileri, eta UN4 eta UN5ean 25 langileri. Ebentual batzuri , otsailak 24arte berrituko zaie kontratua. Atal honetan, berriro ere gure kexa helarazi diogu enpresari, ebentualekiko errespetu gehiago eskatuz. Kontu bat da kontratuak ez berritzea lanik ez dagoelako, eta beste kontu bat da , urtarrilak 2an hartutako langile gehienek, oraindik ez dutela kontratua sinatu ere egin (nahiz eta enpresak INEMera komunikazioa eginda duen) , ez zaie indibidualki esan kontratua berritzen zaien edo ez, etab...

- Mercedesek, otsailaren 25,26,eta 27ko geldialdia berresten du. Printzipioz, ebentualen ez berritzearekin nahikoa izango omen da, baina Komiteko notan esaten genuen bezala, errelebuak bajatu eta ebentualak ez berritzeak, langile batzuk ekipoz aldatu behar izatea ekarriko du.

- Aintzinatasunen ajustea hurrengo nominan egingo da. Enpresa aztertzen ari da, nola erreflejatu nominan, bi antiguetateak. Batetik “erreala”, eta bestetik aintzinatsunaren "Plus"a ordainzeko kontutan edukitzen dena (kasu askotan handiagoa).

- Bestalde, Gerenteak, gainetik komentatu du, plantillarekin gaur gauean eta bihar eguerdian egingo dituen batzarretan esango duena: 2018aren errepaso bat eginez, esaten du, nahiz eta azkenean salmenta murrizketa nabarmen bat egon den, gastua kontrolatuz, azkenean ezarritako errentagarritasun helburuak lortu direla. Hitz egin du ere, asko hobetu dela txatarreratze eta kalitatean...
*******************************************************
 

Hoy jueves 24 de enero no hemos vuelto a reunir con la empresa. Lo que nos han comentado:

- Los pedidos de China bajan 4.500 unidades/ piezas. La bajada ya se refleja en los pedidos de las siguientes semanas. La producción anual para China queda en torno a 30.000 piezas, si no hay más bajadas a más largo plazo.

- Las piezas de Vigo que han venido a la transfer en principio se irán el 24 de febrero, provocando los cambio de calendario correspondientes.

-El 31 de enero finalizan contrato varios eventuales, y en vista de la carga de trabajo, no se renovará a 10 eventuales en UN1 y 25 en UN4 y UN5. A alguno eventuales se les renovará el contrato hasta el 24 de febrero. En este apartado , hemos vuelto a quejarnos a la empresa, pidiendo un poquito más de respeto hacia los eventuales. Una cosa es que no se les renueve porque no hay carga de trabajo, y otra cosa es que la mayoría que entraron el 2 de enero todavía ni hayan firmado el contrato ( aunque la empresa ya lo haya comunicado al INEM), no se les haya comunicado personalmente si renuevan o no, etc.

-Mercedes mantiene que no trabajara el 25,26,27 de febrero. En principio , con la no renovación de eventuales, será suficiente, pero como ya decíamos en la nota del Comité, al bajar relevos y faltar eventuales , tendrá que haber algunas personas que pasen a otros equipos. De Marzo todavía no saben nada.

- El ajuste de las antigüedades se hará en la siguiente nomina. La empresa está estudiando como reflejar las dos antigüedades en la nomina. Por una parte la “real” y por otra parte la que se tiene en cuenta para el pago del plus de antigüedad (en muchos caso mayor).

-Por otra parte el Gerente ha comentado por encima lo que va exponer a la plantilla, en las reuniones de hoy a la noche y mañana al mediodía. Haciendo un repaso del 2018, dice que aunque al final ha habido una bajada de ventas, esta se ha compensado mediante la contención del gasto, y al final se han conseguido los objetivos previstos en cuanto a rentabilidad. También ha hablado que se ha mejorado mucho en achatarramientos y calidad,….