2021/03/26

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

ERDIEROALEEN ARAZOA.ERTEa


Gaur, martxoak 26, ostirala, enpresarekin bildu gara berriro erdieroaleen faltaren ondorioez hitz egiteko (ibilgailuek daramatzaten zenbait txipetarako beharrezkoa den elementua). Erdieroaleen falta horren arrazoia,  material horren eskaria batez ere elektronikaren sektorean asko handitu dela da.

Astelehen arratsaldean izandako bileran egoeraren berri eman ziguten, eta ostiral honetarako deia egin ziguten proposamen bat egiteko. Bilera horretan azaldu zutenez, material hori falta izateak geldialdiak eragiten ditu gure bezeroengan, edo etorkizunean eragingo ditu. Volkswagenek berak , ekoizpena 3 egunez gelditu behar izan du aste honetan, eta etorkizunean geldialdi gehiago egongo direla ziurtatu digute. Gure bezero nagusiari dagokionez, Mercedesek argi dirudi etorkizunean gelditu beharko duela, baina ez dute esaten noiz, nola eta zenbat geldialdi-egun aurreikusten diren. Argi dagoena da (komitetik beste iturri batzuekin kontrastatu dugu) hornidura faltaren arazoa benetako arazoa dela eta aurten automobilaren fabrikatzaile guztiei eragingo diela. Ikusteke dagoena zera da, nolako gogortasunarekin  eragiten dion bakoitzari.

Edonola ere, enpresak astelehenean esan zuen bezala, eta gaur errepikatu duenez, ezin du aurreikusi, arazo horrek  gure bezeroek zenbat geldiaraziko dituen eta, ondorioz, gu zenbat geldiaraziko gaituzten. Are gehiago, geldialdien berri 48 orduko aurreabisuarekin eman zitekeela esan dute, maniobra-tarte oso txikia utziz. Egoera hori ikusita, enpresak esan digu ez dakitela etorkizunean egoera hori zenbat larriagotu daitekeen, eta horregatik ez dutela bideragarritzat jotzen egoera horri "orduen akordio" batekin erantzutea, urte amaiera batzuetan egin dugun bezala.


Astelehenean ia irtenbide bakartzat jo zuten ERTE bat aurkeztea, eta gaur ekarri duten proposamena, hori da. Nahiz eta erdieroaleen arazoa agian urte osoan luzatuko den,  Mercedesetik datozen informazioak kontuan hartuta, enpresak 2 hilabeteko, apirilerako eta maiatzerako ERTE bat proposatzen du, gehienez 14 laneguneko eraginarekin. Maiatzaren amaierarako espero da ,  Mercedesek egoera argitzea ,  erdieroaleen faltak, oporren planteamenduak eta abarrek ze eragin izan dezaketen ikusten denean. Enpresak esan du beharrezkoa bada bakarrik geldituko garela eta aplikatuko dela ERTEa.


Enpresa-batzordeak onartzen du aipatutako gidarien urritasunak sortutako ziurgabetasun-egoera, eta beste enpresa eta sindikatu-atal batzuekin kontrastatuta, badirudi gure bezeroen geldialdi-arriskua benetako arriskua dela, eta espero izatekoa, eta egia da geldialdi horiek luzatzen badira edo egun askotakoak badira zentzugabea izango litzatekeela ordu-akordio bat egitea, gero ERTE batera iristeko. Esan behar da gehienez ere 14 egun gelditzeko eskaera lehen esan dugun bezala egin dela Mercedesen informazioengatik, baina, batez ere, hori delako etxera bidal diezaieketen egunen kopurua, "Erabili" gabeko malgutasun negatiboko egunen arabera.

Hori guztia dela eta, batzordeak, enpresarekin, honako baldintza hauek betetzen dituen ERTE bat adostu du:

- ERTEak 2 hilabeteko iraupena izango du, hau da, apirila eta maiatz( apirilak6-maiatzak31).
- 2 hilabete horietan, 14 lanegun baino ezin izango dizkigute afektatu.


- Langilea ERTEan dagoen egunetan, enpresak langabeziatik kobratzen duen zenbatekoa osatuko du, langileak erreleboaren eta plus-egutegiaren arabera jasoko lukeen soldata gordinaren% 90eraino.


- Aparteko ordainsariei eta oporrei ez die eragingo ERTEak, hau da,% 100ean kobratu eta disfrutatuko  dira (oporrak).


- Enplegu-berme bat ezartzen da, non enpresak 2021eko abenduaren 31ra arte kaleratze indibidualik edo kolektiborik ez egiteko konpromisoa hartzen duen.

Enplegu-berme bat eskatu dugu berriz ere, beti izan dugun premisa bat delako, ez hainbeste arazo "puntual" horrek arazo handiago bat sortzea espero dugulako, baizik eta uste dugulako guk ERTE bat negoziatu eta sinatzea onartzen badugu, tresna horren bidez langileei lasaitasuna eta segurtasuna helarazteko izan behar dela, eta ez kontrakoa.

- 55 urtetik  gorako langileren bat etorkizunean  kaleratua balitz ( enplegu berme alditik kanpo) , ERTE honetan kontsumitutako langabezi egunak bueltatuko zaizkio. Klausula hau jartzeko arrazoia hurrengoa da: Etorkizunean ( urruna) borondatezko baja edo kaleratze adostuak emango balira ( prejubilazio bezala), beraien paroa “ukitu gabe” izan dezaten.

 - Eta adostu ohi ditugun gainerako ohiko baldintzak: Errelebo-kontratua duten langileak ez dira ERTEra joango; Edozein pertsona bajan eroriz gero, ez da ERTEan sartuko,eta, ERTEan dagoela, baja hartuz gero ERTEtik aterako da, nahi duenak  bere orduk erabili ditzake ERTEra ez joateko,...

                                                                              

                                                                                                   Abadiñon, 2021eko martxoaren 26an

********************************

EL COMITE INFORMA

PROBLEMA SEMICONDUCTORES. ERTE.

Hoy viernes 26 de marzo nos hemos vuelto a reunir con la empresa para tratar el tema de las consecuencias de la falta de semiconductores ( elemento necesario para ciertos chips que llevan los vehículos). La razón de esta falta de semiconductores debe ser que se ha incrementado mucho la demanda de este material, principalmente por el sector de la electrónica.

 En la reunión mantenida el lunes a la tarde ya nos informaron de la situación, y nos emplazaron a este viernes para hacernos una propuesta. En dicha reunión explicaron que esta falta de dicho material esta provocando paradas en nuestros clientes , o los provocará en el futuro. La propia Volkswagen ha tenido que parar esta semana 3 días su producción, y nos aseguran que habrá más paradas en el futuro. En lo que se refiere a nuestro cliente principal Mercedes parece claro también que tendrá que parar en el futuro , aunque no dicen ni cuando, ni como , ni cuantos días de parada se estiman. Lo que parece claro ( desde el comité lo hemos contrastado con otras fuentes ) es que el problema de la falta de abastecimiento es un problema real que afectará durante este año a todos los fabricantes del automóvil. Lo que esta por ver es, con que virulencia afecta a cada uno de ellos.

 Sea como fuere, como ya dijo el lunes la empresa , y lo ha reiterado hoy, no es capaz de prever cuanto pararán nuestros clientes y en consecuencia cuanto nos harán parar a nosotros . Incluso apuntan que la comunicación de las paradas podía ser con un preaviso de 48 horas, es decir prácticamente con poco margen de maniobra. En vista de esta situación, desde la empresa nos dicen que no saben cuanto se puede agravar este situación en el futuro, y que por eso no ven viable responder a esta situación con un “acuerdo de horas” como hemos hecho algunos finales de año.

 El lunes ya apuntaban casi como una única salida el presentar un ERTE, y hoy es la propuesta que han traído.

 Aunque el problema de los semiconductores posiblemente se alargue todo el año, y atendiendo a las informaciones que vienen de Mercedes la empresa propone un ERTE de 2 meses , abril y mayo, con un afectación máxima de 14 días de trabajo, en espera de que a finales de mayo Mercedes vaya aclarando el panorama y se vea mejor el efecto de la falta de semiconductores , el planteamiento de vacaciones etc. Evidentemente la empresa dice que solo pararemos y aplicará el ERTE si es necesario.

 

Desde el comité de empresa , reconocemos la situación de incertidumbre generada por la escasez de los citados semiconductores, y contrastándolo con otras empresas y secciones sindicales de las mismas , parece ser que el riesgo de paradas de nuestros clientes es un riesgo real y esperado, y es verdad que si estas paradas se alargan o son de muchos días sería absurdo hacer un acuerdo de horas para luego llegar a un ERTE. Decir que la solicitud de parar 14 días como máximo viene como decíamos antes por informaciones de Mercedes, pero fundamentalmente porque esa es la cantidad de días que les pueden manda a casa a razón de los días de flexibilidad negativa que tiene sin “usar”.

 

Por todo ello, el comité ha acordado con la empresa un ERTE con la siguientes condiciones:

-   La duración del mismo será de 2 meses, es decir abril y mayo( desde el 6 de abril hasta el 31 de mayo).

-   Durante esos 2 meses solo podrán afectarnos como máximo 14 días de trabajo.

-   Los días que el trabajador o trabajadora este de ERTE la empresa complementará la cantidad que cobre del desempleo hasta el 90 % del salario bruto que percibiría el trabajador o trabajadora según relevo y calendario pluses incluidos.

-   Las pagas extras y vacaciones no se verán afectadas por el ERTE, es decir se cobrarán y disfrutarán ( las vacaciones ) al 100 %.

-    Se establece una garantía de empleo, en la cual la empresa se compromete a no hacer despidos individuales ni colectivos hasta el 31 de diciembre de 2021. Hemos vuelto a solicitar una garantía de empleo porque es una premisa que hemos tenido siempre, no tanto porque esperamos que este problema “puntual” derive en un problema mayor, si no porque consideramos que si nosotros y nosotras accedemos a negociar y firmar un ERTE debe ser para que a través de dicha herramienta traslademos tranquilidad y seguridad a la plantilla y no lo contrario.

-  A los mayores de 55 años si en el futuro se diese un despido ( fuera de la garantía de empleo) los días de desempleo consumidos en este ERTE se le repondrían. Esta Clausula se suele meter si en el futuro ( lejano) se diese algún pacto de salidas voluntarias con despidos pactados ( especie de prejubilación) , los trabajadores y trabajadoras mayores tuviesen su paro “intacto”.

-  Y resto de condiciones habituales que solemos acordar: Los trabajadores con contrato relevo no irán al ERTE; Cualquier persona en caso de caer de baja no se le meterá en ERTE y si cae de baja estando en ERTE se le sacará del mismo, se podrán usar horas de cada uno o una para no ir al ERTE

 En Abadiño a 26 de marzo de 2021