2018/01/23

                   KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

                              ENPRESA HITZARMENA                   


Atzo, astelehena, 2018ko urtarrilak 18, berriro ere bildu ginen zuzendaritzarekin enpresako hitzarmena negoziatzeko. Nahiz eta bileraren hasieran , enpresak mugimendu bat egin zuen ( bere azken proposamena dela nabarmenduz) , komiteak nahikoa ez zela baloratu zuen. Komiteak argi dauka, beste aspektu batzuen artean, Hitzarmen honek, soldata igoera on bat (bizi dugun momentuari dagokiona) eta kontratu finko kopuru handi bat jaso behar dituela, pairatzen dugun ebentualiate handia murrizten joateko.

Negoziaketak hasi genituenean, alde biak , konpromezua hartu genuen, negoziaketa agil bat egiteko, arrazoi gabe negoziazioak ez luzatzearren, eta ildo horri jarraiki, bi hilabetetako negoziazio epe bat ezarri genuen, urtarrilak 31 jarriz, akordiora heltzeko fetxa tope lez.

Horregatik,  enpresaren proposamena entzun eta gero, partaide eta sindikatu guztien adostasunarekin, komiteak , enpresari gure azken proposamena helaraztea erabaki genuen. Horrela egin genuen atzo arratsaldean, urtarrilak 31 baino lehenagorako erantzun bat eskatuz enpresari. Puntu garrantzitsuenetan, komitearen proposamena hurrengoa da:

-Iraupena- 3 urte.

-Soldata igoera- % 2,5 urte bakoitzeko. Lehenengo urtea lineala. KPI+%0,5eko bermearekin.

-Helburuengatiko prima-  100 euroko igoera urte bakoitzeko.

-Lanorduak- 5.erreleborako 12 orduko murrizketa.

- Kontratu finkoak- 66 kontratu finko.60 kontratu finko hitzarmena sinatzean egingo direnak+6 errelebu kontratu finko 2018an zehar egingo direnak. Atal honetan, enpresari eskatzen zaio, kontratu finkoak egiterakoan aintzinatasun gehien dutenak lehenestea.

-Laneko egutegi  aldaketak-100 euro ordaindu daitezela 3.egutegi aldaketatik aurrera( 4.lan egutegia).

-Arroparen garbiketa- Astean bi aldiz garbitzea arropa (mantenimentukoekin egiten den bezala) gehien zikintzen duten kolektiboetako langileei: Mto, utillajeak, matrizeria, montadorak, trokelen labadora,..

-Besteak- Hobekuntzaren bat baimen ordainduetan, eszedentzia berezian,...


Informatzen jarraituko dugu


                                                                                                                        Abadiñon 2018-01-23

                                                        EL COMITE INFORMA

                                            CONVENIO


Ayer lunes, 22 de enero de 2018, nos volvimos a reunir con la dirección para negociar el convenio de empresa. Aunque  la empresa hizo un pequeño movimiento al inicio  de  la reunión (recalcando que es su última oferta) el comité lo considera insuficiente. El comité tiene claro, que entre otras aspectos, este convenio debe recoger una buena subida salarial (acorde al momento que estamos viviendo) así como una buena cantidad de contratos fijos, para ir reduciendo la alta eventualidad existente.

Cuando iniciamos las negociaciones las partes nos comprometimos a hacer una negociación ágil , al  objeto de no alargar innecesariamente las negociaciones, y en esa linea planteamos una negociación de dos meses estableciendo el 31 de enero como fecha “tope” para  llegar a acuerdos.

Por todo ello, el comité y una vez escuchada la propuesta de la empresa, acordó por unanimidad de todos sus miembros y sindicatos, trasladar a la empresa nuestra última propuesta. Así lo hicimos ayer tarde, pidiendo a la empresa una respuesta para antes del 31 de enero. En los puntos mas importantes , la propuesta del comité es la siguiente:

-Vigencia- 3 años.

-Subida salarial- 2,5 % por cada año, siendo lineal la subida del primer año. Garantía del IPC+0,5

-Prima por objetivos-  Incremento de 100 euros anuales.

-Jornada Laboral- Reducción de 12 horas para la jornada 5º relevo.

- Contratos Fijos- 66 contratos fijos .60 contratos fijos que se hagan a la firma del convenio + 6 contratos de relevo fijos que se harán durante el 2018. En este capitulo, se pide a la empresa que al hacer los contratos fijos prime la antigüedad de los trabajadores y trabajadoras.

-Cambios de calendario- Que se paguen 100 euros a partir del tercer cambio de calendario( cuarto calendario).

-Limpieza ropa- Que se limpie semanalmente 2 veces la ropa (como ya se hace con mantenimiento) a los colectivos que por su trabajo más la ensucian: Mmto, utillajes, matricería, montadores, lavadora de troqueles,..

-Varios- Alguna mejora en permisos retribuidos, en la excedencia especial,….

Seguiremos informando.
                                                                                                       En Abadiño a 23 de enero de 2018

2018/01/11


KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

ENPRESAKO HITZARMENAGaur osteguna, 2018ko urtarrilaren 11an, enpresako zuzendaritzarekin izan dugun bilera eta gero, esan beharra dugu, nahiz eta enpresak, soldata igoera eta egin beharreko fijo kopuruari buruz bere proposamenak zertxobait  aldatu dituen, ez dira nahikoak akordio batera heltzeko.
Gure ustez, Hitzarmen honek soldata igoera onak eta kontratu finko kopuru handi bat jaso behar ditu.
Aipatu “puntu garrantzitsu” horietan akordiorik ez izatetik aparte, gainontzeko aldarrikapenei dagokienez ere , orokorrean ez dago akordiorik ez eta aurrerapen nabarmenik.Gure aldetik, enpresari kontraproposamen bat egin diogu, eta bere erantzunaren zain geratzen gara.Informatzen jarraituko dugu.

*****************************EL COMITE INFORMA

CONVENIO DE EMPRESA

Tras la reunión que hoy jueves 11 de enero de 2018,  hemos mantenido con la dirección de la empresa, tenemos que decir que aunque la empresa ha variado su propuesta salarial e incrementado un poco la cantidad de contratos fijos, todavia no es suficiente para llegar a un acuerdo, dado que entendemos que este convenio debe ser un convenio con una buena subida y una importante  cantidad de fijos.
Además de  que no hay acuerdo en los citados “puntos importantes” en el  resto de peticiones , con caracter general tampoco hemos llegado a acuerdos ni hemos conseguido avances  sustanciales.Por nuestra parte, hemos hecho una contrapropuesta a la empresa, y quedamos en espera de su contestación.


Seguiremos informando
Abadiñon , 2018ko urtarrilaren 11an

2018/01/06


KOMITEAK JAKINARAZTEN DU
ENPRESAKO LAN HITZARMENA

Gaur arratsaldean enpresako zuzendaritzarekin berriro bildu gara lan hitzarmenari buruz hitz egiteko. Nahiz eta enpresak  zertxobait aldatu dituen bere planteamenduak ez dira nahiko akordio bat adosteko( jada ez du lanorduen gehikuntza eskatzen, malgutasun neurrien eskaera erretiratzen du....).Soldata igoeraren iguruan, fijo kopuruaren inguruan, ...adostasun gabe jarraitzen dugu. Hurrengo ostegunerako jarri dugu berriz batzeko hitzordua.

*********************************************************

EL COMITÉ INFORMA

CONVENIO DE EMPRESA

Esta tarde nos hemos vuelto a reunir con la direccion para negociar el convenio de empresa. Aunque la empresa haya variado un poquito su propuesta,no es suficiente para llegar a un acuerdo( ya no pide incremento de jornada,retira la peticion de medidas de flexibilidad,...).En cuanto a la subida de salarios,fijos,...seguimos sin base para un acuerdo. Nos volveremos a reunir el jueves que viene.

Abadiño 2018-01-04