2011/12/19

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU 2011-12-19

(Kontratu finkoak, Errelebo Kontratuak, Kategoriak)

Kalera ataratzera behartu gaituen gatazkak hilabeteak igaro direnean,enpresak ostiralean, bilera batera deitu zigun. Bileran, gatazka egoera alde guztientzat kaltegarria dela onartzen du enpresak, eta gaia bideratzeko zein
komitearen aldarrikapenei konponbidea emateko proposamenarekin etorri zen.

Komitean proposamena positibotzat hartu genuen eta enpresarekin akordiora heldu ginen.
Akordioaren gakoak aipatu aurretik, eskaeren laburpen bat egingo dugu:
·           Gure Lan Hitzarmenak dioenez %90eko langile finkoen kopurua izan behar dugu eta urtero berrikusiko da.
Datorren urterako aurreikusten den lanaren arabera, lana jetsiko dela eta %90ean gelditzen garela eta      kontratu finkorik ezin zuela egin zioen enpresak.
·           Errelebo kontratuak: azken lan erreformaren ondorioz, aurretik dauden baldintzak aplikatzeko, indarrean dagoen hitzarmena (gurea 2011an bukatzen da) edo bi aldetako akordioarekin soilik liteke.
·           Kategoriak: honetaz, beste askotan bezala, erantzun eta erabakiak luzatzen ibili da eta ez da izan beraien aplikatze egutegia martxan jartzeko gai.
Aipaturikoak gatazkaren funtsezko gaiak izanik, aurkitzen ginen egoera honakoa zen: kontratu finkoak ez zituela egingo,errelebo kontraturik ere ez zuela egingo 2011. urtetik aurrera ez dagoelako behartuta, kategoriak ez ditu ebaluatzen eta ez da ezertan aurreratzen. Dena den, lehenik eta behin, gure eskaerak betetzen dutela uste dugulako, akordioa baikorra dela aurreratzen dizuegu, eta bestalde, kontratu finkoak egin, eta kategoriak zein enpresa eta komitearen arteko harremanetaz konpromesua lortzea oso positiboa dela iruditzen zaigulako 2012rako aipatzen diguten egoera iluna eta krisi testuingurua ikusiz (Mercedesen zalantzak, VW eta Opeln jetsiera, Alemania eta Frantziaren atzeratzea…)

Akordioa honakoa litzake:
·           Enpresak, aurtengo abenduaren 31a aurretik 21 kontratu finko egiteko konpromesua hartzen du
·           Egungo errelebo kontratuak egiteko baldintzak 2012ko abenduak 31arte luzatzeko akordioa egiteko
·           konpromesua hartzen du. Honela 2012an 9 langile onetsi ahal izango dira eta beste 9 langile finkoak
·           ordezkatuko dituzte.
·           Aipaturikoez gain, mantentze eta trokelgintza sailetan 7 langileei kontratu finkoa egiteko konpromesua hartzen du, horrela sail hoietan ditugun azpikontratazioari irtenbideak emateko. Kontuan izan
·           sail hoietan ezin direla bapatean finkorik egin, froga denbora bat beharrezkoa dutelako.
·           Plantillaren eboluzioa eta finko gehiago egiteko beharra aztertzeko konpromesua 2012ko Ekainean
·           Kategoriak: urtarrilaren erdian, ordurarte eginiko ebaluaketak aurkezteko konpromesua hartzen du.Esaten digutenez egun, bere kategoriaz goitiko lana egiten ari diren 25 langile zehaztu dituzte eta urtarrileko nominan egoera zuzenduko zaie. Bilera horretan, egoera aztertzeko lan egutegi bat aurkezteko konprometitu da.

Goian aipatu bezala, jarraipena egin beharko zaion, akordio on bat da; gogoratu besterik ez 2011an soilik 7 kontratu finko egin direla (errelebo kontratuko 7ak)eta empresa konprometitu dela une honetatik 37 langileei kontratu finko gehiago egitera eta Ekainean berrikustea.

Bestalde, akordioaren aldea ez izanik ere,eta gatazka honen jatorria neurri batean (elkarretaratzeak, pankartak jartea,komitearen konzentrazioak eta lanuzteen eskaerak egitera eraman gaituena) empresa eta komitearen eta baita langileekinarteko harremana izan da. Demagun guzti honen ondorioz, langileekin egunerokotasunean zein komietarekiko elkarkidetza eta zentzudunezko harremana lortzeko eta hausnarketarako balio izatea.

Azken aipamen bat honekin amaitzeko, akordio hau komiteko kide guztiok berretsi ditugu CGTko biak ezik. Hartu duten erabakia errespetazten dugu, baina ez da beste komiteko kideekin ados ez dauden lehen aldia, inoiz ez daude, eta beti azken orduko ihesaldiak izatea. Beste behin ere erantzuleak izatera deitzen diegu eta beraien hitzak eta ekintzekin kontsekuenteak izatea behingoz, komitean batasuna eskatzen bait dute.
*****************
Gaiaz aldatuz, bizpahiru gauza:
Maiatzeko paga dela eta zati bat ordaintzeke geratu zen, ba abenduko nominarekin ordainduko duela esan digu enpresak. Soldata igoeraren atzerapenak urtarrilean ordainduko dira, behin KPI eta furgoneten kopuruak zehaztuz gero. Urtarrilako nominan ere soldatak eguneratuko dira.
Egutegiak: zirriborroak eman digu enpresak eta asteartean haiek zehazteko bilduko gara
Mutua: 6. Lerroko lankidearekin izandako jarreraz hitz egiteko bilduko gara Mutualiako mediku zuzendaritzaz
 EL COMITE INFORMA 19-12-2011(es)

2011/12/12

LANGILEEN ESKUBIDEAK ERRESPETATU

Langileen eskubideak errespetatu!!

Aspalditik informatzen ari gatzaizuenez, enpresaren zuzendaritzaren aldetik, egoera ez onargarri eta jasangaitz bat ari gara pairatzen, bere langilegoa ez duelako errespetatzen eta sinatutako akordioak ez dituelako betetzen.

Gauza bat da zuzendaritzari lur hartzeko denbora ematea eta beste bat baimen osoa ematea. Komiteak eta enpresak mahai gainean dituzten gai gehienak ez doaz aurrera edo erdi geldirik daude. Adibiderik argiena mugagabeko kontratuena da.

Orain dela urtebete lan hitzarmeneko mugagabeko kontratuen artikulua ezartzea eskatu genuen, bertan %90 finko izatea ezartzen da. Urte hasieran, akordio bat bilatzeko asmoaz proposamen bat egin genuen, Martxoa eta Urriko hilabeteen  batezbestekoa egitea zen  horrela langile kopurua ateratzeko eta horren arabera egin beharreko kontratu finkoen kopurua zehazteko(Azaroan burutuko zirenak). Erantzuna denboran luzatu eta gero zuzendaritzak kontratu finko bat bera ere ez dutela egingo esan digu.


Baina, gai hau, orain, garrantzizkoa izanik, gai guztietara luza daiteke enpresaren jokabide tamalgarri hau. Hau da, zuzendaritzaren ekintza guztiak gaiak eta betebeharreko erabakiak denboran luzatu eta atzeratzera zuzenduta daude  eta aginte hutsean oinarritutako jokabide eta aldebakarreko kriteriotako harreman erak inposatu nahi dizkigute.

Horregatik, kontratuen gaiaz aparte, hainbat gai ere geldirik daude: Kategoriak, gai honetan, arazoa ez da komitearekin hitz egitea edo ez, baizik eta soilik beraien sistema martxan jartzea nahikoa litzateke.  Segurtasuna, langileon ordezkariek kontuan izan gabe erabakiak hartzen dituzte, bilerak denboran luzatu… eta dena borobiltzeko lanuztearen dirua prebentzioan erabiliko dutela esatea izan da. Jakin ezazue zuzendaritzako jauntxoak, segurtasunerako inbertsioek ez dutela izan behar langilegoarentzako gainetiko kosturik. Antolaketa, instalakuntzaren arazoak ezin dira antolaketa eza eta lan plangintzaren eza ezkutatzen dituen alfonbra. Guzti honetaz eta ikusi ditugun beharrizanetaz hitz egin dugun bakoitzean ez digute kasurik egin, beraien bakarrizketekin tematzen direlarik. Adierazgarria da, gerenteak GPS famatua azaldu zuenean esan ziguna: hiru zutabe oinarrizkoetan mantentzen zela: prozesuak, gestioa eta pertsonak . Pertsonak?, eta galdetzen dugu, beraien iritziak kontuan izateko edo eta nahierara maneiatzeko? Horrela ez bada, ulergaitza egiten zaigu inolako akordiora heldu nahi ez izana ez eta inongo aurrerapenik ez  egitea bide horretan.

Egun, hau da dugun egoera: krisiaren aitzakiaz baliatuz, ez daude negoziatzeko prest eta akordio aukerarik gabe, dena heurek dioten bezala egin nahi dute. Gogoratu beharko zaie, 2008an krisi hau hasi zenean, denetarako erabiltzen duten aitzakia dena, burdinezko eskuz agintzen duten (zuzentzen jakin behar da) plantilla  hau jesarri akordioetara heltzeko esfortzu handi eta arduratsu bat  egiteko gai izan zela. Ezin dugu onartu orain zuzendaritza bat heltzea zeinari langilegoa bost axola zaion,  idatzitakoa errespetatzeko gai ez  eta langileen ordezkariekin benetan hitz egiteko kapaz ez dena (bakarrizketatik at).

Guzti honengatik komiteak hainbat ekintza bete ditu: pankartak jarri, elkarretaratzeak.

Orain, langile guztiok mobilizatzeko garaia da, empresa aurrean biltzetik hasiko gara, horretarako, aste honetan bi ekintzetara deitzen zaituztegu. Aurrerantzean, beharrezkoa bada, beste motako neurriak hartuko ditugu. Deialdiak bi egun ezberdinetan beteko ditugu, goizez bata eta arratsaldez bestea, zuotariko bakoitzak dagokion lan txandaren arabera parte har dezazuen (lan txanda aurretik edo ondoren, eta bakoitzak ahal duen neurri eta denboran lanaldi zatitukoek).
Inposaketarik ez!!
           Asteazkena  14    12,00etatik    13,30etara
Osteguna    15    14,30etatik    15,30etara
Enpresa Batzordea

El respeto a la pantilla no se negocia. Este miércoles y jueves tenemos la oportunidad de demostrarlo
Como os venimos informando desde hace meses, nos encontramos en una situación intolerable respecto a la actuación de la dirección de la empresa en cuanto al no cumplimiento de los acuerdos firmados y el respeto a la plantilla.

Una cosa es dar tiempo para que aterrice una nueva dirección y otra cosa es dar carta blanca. La mayoría de los temas que están encima de la mesa no avanzan o están semiparados. Un ejemplo claro es el de la contratación fija.

Hace más de un año solicitamos a la empresa la aplicación del artículo de contratos fijos del convenio que establece un 90% de plantilla fija. A principios de año, hicimos una propuesta con ánimo de buscar un acuerdo amistoso que se basaba en una media de los meses de marzo y octubre para establecer la plantilla total y en función de eso calcular los contratos fijos a realizar. Después de dilatar la respuesta en el tiempo la dirección ha dicho que no va a hacer ningún contrato fijo.

Pero siendo este, ahora, un tema central, esta  forma de actuar de la empresa es extensible a todos los temas. Es decir, las actuaciones de la dirección de la empresa van encaminadas  a dilatar y retrasar los temas y decisiones a cumplir en base a los acuerdos firmados, y pretenden imponer unas formas y criterios unilaterales de relaciones basadas en el "ordeno y mando".

De ahí que aparte del tema de los contratos, hay otro buen montón de temas que no avanzan: Categorías, que ya no es un tema solo de que hablen con el comité o no, se les pide algo tan simple como que apliquen su sistema. Seguridad, dilatando en el tiempo las reuniones y tomando decisiones unilaterales sin contar con los representantes de los trabajadores, y la guinda ha sido decir que el descuento del paro lo reutilizarán en prevención. Señores, las inversiones en seguridad no deben tener un coste añadido a la plantilla. Organización, los problemas en instalaciones no pueden ser la alfombra que oculte la absoluta falta de organización y criterio a la hora de planificar el trabajo. Sobre esto y sobre las necesidades que hemos visto, cada vez que hemos hablado tampoco se nos ha hecho caso, ellos siguen con su monologo. Es curioso, que el gerente cuando explico el famoso GPS, nos decía que se apoyaba en tres pilares básicos: procesos, gestión y personas. Y nos preguntamos, ¿personas? , ¿Para contar con ellas o para utilizarlas a su antojo? Si no es así, no nos explicamos cómo no quieren llegar a ningún acuerdo, ni avance.

Y esta es la situación actual: una dirección que parapetándose en una situación de "crisis", no está dispuesta a negociar y todo hay que hacer como ellos dicen, sin posibilidades de acuerdo. Y igual es momento de recordarles a estos señores y señoras, que ya allá por el 2008 cuando comenzaba esa crisis, que ya les vale para todo, esta plantilla a la que mandan (dirigir hay que saber) fue lo suficientemente responsable para sentarse y hacer un gran  esfuerzo para poder  llegar a acuerdos. Para que ahora nos llegue una dirección a la que toda esa plantilla le importa un carajo y no es capaz de respetar lo escrito, ni de sentarse a hablar en serio (no ha contar un monologo) con los representantes de todos los trabajadores y trabajadoras.

Por todo ello el comité ha realizado una serie de acciones para denunciar dicha situación: colocación de pancartas, concentraciones.

Ahora es el momento de que toda la plantilla nos movilicemos, empezaremos por concentrarnos ante la empresa, por eso os convocamos a dos encarteladas para esta semana. Más adelante, si es necesario, tomaremos otro tipo de medidas. Las convocatorias serán en dos días diferentes uno de mañana y otro de tarde para que cada uno de vosotras y vosotros podáis acudir según en qué relevos estéis (antes o después de trabajar, y el tiempo que cada uno pueda los de jornada partida).
inposaketarik ez!!
MIERCOLES, día 14,  de 12 a 13,30
JUEVES, día 15,  de 14,30 a 15,30

Comité de Empresa

2011/12/02

Ostiral honetan LAB sindikatuak kontzentrazioa egin du Ezkurdin; dirua badagoela aldarrikatuz baina gaizki banatua; eta larriagoa dena, aldaketarako inongo borondaterik ez dutela politikariek. Hau da bertan irakurritako testua:
Enpresa-buru, bankari eta politikariek nazka-nazka eginda gauzkate, kokoteraino gaude beraien gezurrekin. Krisiaren izenean, beraiek sortu duten ditxozozko krisi horren izenean, langileok miseria larrian gaude eta egoerari soluzioak eman ordez, gure eskubideak saltzen dihardute; baina zein da benetako egoera. Zein da guzti honen egia?

Murrizketa eta Erreformekin bizitako urte gogorra eta gero, atzeraldi berria egon daitekeela diozkue. Orain arte hartutako erabaki guztiak langileon eskubideen urraketarako baino balio izan ez dutenean, “atzeraldi berriaren izenean”; PRODUKZIO GEHIAGO, LANGILE GUTXIAGOREKIN ETA SOLDATA TXIKIAGOEKIN inposatu nahi digute.


Dirurik ez dagoela eta, berriro ere langileok izan behar dugu egoeraren txarrena pairatuko dugunak, enpresarien mehatxuak, kaleratzeak, eskubideen urraketak, langabezia eternoak, prestazioen ukazioak, pentsioen murrizketak… Eskualdean bertan, 5 urtetan langabezia tasa hirukoiztu egin da. Eta oraindik txarrena irestear omen dago… noski! Ladaketa sozial eta ekonomiko orokorra ematen ez bada, egoerari partxeak jartzera baino dedikatzen ez badira, egoerak txarrera egingo du, baina beraien erruz!

Banketxeei 15.000.000 euro eman diotenek, guk gerrikoa estutu behar dugula esaten digute. Durangoko alkatesa eta alkate-ordearen artean, urte gogor honetan bertan, 132.049,16 euro poltsikoratu dituzte; hori da hain zuzen ere, PNVk Durangoko 1484 langabetuei eskaintzen dien alternatiba. PSOE, PP eta PNVk lan erreformarekin, pentsioen erreformarekin eta, beldurrez itota gauzkan, lan hitzarmenaren erreformarekin; Euskal Herriari 200.000 langabetu ekarri dizkio; eta horietatik %43ak ez dauka langabezia prestaziorik ere. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako 33.100 etxetan kide guztiak langabezian daude; eta Nafarroan %5.

Eta hori guztia nahikoa ez eta krudelkeria horri beste buelta bat eman nahi diote. Zerbitzu publikoen eskaintza murriztu eta kalitatea kaltetu nahi dute. Gure udaletako langileei soldataren %5a murriztu diete, bigarren buelta aurrekontu murriztaile eta eskuinekoen proposamekin ezagutu dugu, Bizkaian bertan, PNV eta PPren arteko akorioa dago hor. Lopezen Gasteizko Gobernuak ere mehatxua jaurti du; murrizketa berriak egongo direla administrazioan, Nafarroan Hezkuntzan gertatzen ari dena edota EITBn gertatu daitekeenarekiko daukagun ez-jakintasuna…

Dirua badago, baina gaizki banatua. Eta, bestelako aukerak badaude, baina ez dituzte hartu nahi, borondate politikorik ez baitago horretarako.

Krisialdiaren aitzakiapean, langileok estutu eta estutu eta orain atzeraldi berriaren aurrean gaudela esaten dizute; ez diegu sinisten, zuen erabaki eta aberastasunaren banaketarekin etorkizunik ez!

LANGILE EKIN ALTERNATIBARI!
BURUJABETZA POLITKO ETA EKONOMIKOA EUSKAL HERRIARENTZAT!

2011/12/01

EL COMITE INFORMA

https://docs.google.com/document/d/1ar1SKGlTkTJIwp14eBUNkWzYhclworIMQ8GmoDt5Fss/editYa son meses que las personas que dirigen Estampaciones Bizkaia, se han instalado en sus puestos, sean unos u otros. Han implantado sus métodos de trabajo, sus sistemas organizativos y todo ello sin escuchar a nadie.

Tienen tal sensibilidad hacia la plantilla de Estampaciones Bizkaia (prácticamente todos  y todas somos más veteranos aquí que ellos y ellas) que después de tantos meses su bagaje en cuanto a la relación con esa plantilla es una hoja en blanco y vacía. No han querido llegar a ningún acuerdo, y lo que es más grave no quieren respetar otros acuerdos ya tomados con anterioridad.

Tras la reuniones de la semana pasada y de ésta, ellos siguen en su monólogo de decirnos lo malos y caros que somos y se niegan a hablar de otra cosa que no sea su guión pre-escrito.

El tema de contratos, ante el cual el comité ha hecho una propuesta, recibe respuestas negativas y ninguna propuesta por parte de la empresa, simplemente no quieren hablar. El tema de categorías siguen dando largas, sin ponerlo en marcha, de seguridad les cuesta hablar un mundo... y así  de todos los temas.

Ante tal situación, desde el comité hemos decidido realizar concentraciones ante la empresa. Concentraciones que comenzarán este jueves, de 13,30 a 14,30 y que continuarán la semana que viene (lunes y miércoles). Esperemos que entren en razón, siempre estaremos dispuestos a hablar, pero si no es así próximamente convocaremos paros.

INPOSAKETARIK EZ!