202015-2016-2017 URTEETARAKO LAN HITZARMENA

2021/09/13

Kaixo LABkide
Urriak 4an epaituko duten langile bat Arkaitz Martinitz gure lankidea da. Hurrengo egunetan Komiteko nota bat aterako dugu , eta egongo diren mobilizazioen berri emango dugu.
__________

Kaixo LABkide
Uno de los trabajadores que sera juzgado el 4 de octubre es nuestro compañero Arkaitz Martinitz. Durante los siguientes dias sacaremos una nota como comite e informaremos sobre las movilizaciones que se convoquen.

LAB GESTAMP BIZKAIA
 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

MERCEDES-EKO ERTEA - 38. ASTEA

Gaur osteguna, irailak 16, enpresako zuzendaritzarekin bildu gara berriro, gure bezero nagusiek, Mercedesek eta Volkswagenek, datorren astean egingo dituzten geldialdiak aztertzeko. Atzo, irailak 15, Mercedeseko zuzendaritzak komiteari eta hornitzaileei baieztatu zien ez duela astelehenean lan egingo, eta larunbata ere ez duela aktibatuko. Volkswagenek, bere aldetik, ostegunean bakarrik lan egingo duela iragarri du. Hori guztia eta gure bezeroen geldialdi ugarien ondorioz, stock altuko une batean iristen zaigu geldialdi berri hau, hurrengo asterako Txinarako eskaeren jaitsiera txiki batekin batera. Hasiera batean, Mercedesek esan du ez duela urteko fabrikazio-programa murrizten, galera hori nola berreskuratuko duen argitu gabe (abenduan, beharbada). Oraingoz, hurrengo larunbatetan (irailaren 25etik aurrera) erdieroaleak baditu lan egiteko asmoari eusten dio. 39. asteari buruz ez dute ezer zehaztu eta hurrengo astean jakinaraziko dutela esan dute.

Hotzeko prozesua, oro har, igande gauetik astelehen gauera (biak barne) geldituko da. UN2an, ordu gehiago geratzen dira, beroko piezen eraginez, eta, beraz, astearte gauera arte geldituko dira instalazioak.

Beroko lerroek Volkswagenen aipatutako geldialdia eta Seaten 2 eguneko geldialdiaren eraginez, besteak beste, igande gauetik asteazken gauera geldituko dira, baina behin betiko baieztapena astelehenean izango da. Enpresak astelehenean baieztatu behar duela argudiatu du; izan ere, beroetako bezeroek denbora gehiago behar omen dutelako informazioa emateko, eta pieza horiek hainbat helmuga dituztelako (zuzeneko entregak, GLA, Gestamp Abrera, Gestamp Navarra...), fluxuekin eta edukiontzien erabilgarritasunarekin lotuta.

Egitura, oro har, astelehenean geldituko da zeharkako eskulanaren sail jakin batzuetan, lan egiten denaren arabera, mto eta utillajesetan teknikoek prebentiboetan lan egingo dute, txapisteriak ez du lanik egingo,..

Gaur, ohiko bidetik, informazioa jasoko duzue ERTEak nola eragiten dizuen jakinaraziz.

Informatzen jarraituko dugu.

 Abadiñon 2021eko irailaren 16an


EL COMITÉ INFORMA

ERTE EN MERCEDES- SEMANA 38

Hoy jueves 16 de septiembre nos hemos vuelto a reunir con la dirección de la empresa para tratar las comunicaciones de parada para la semana que viene de nuestros clientes principales fundamentalmente, Mercedes y Volkswagen. Ayer miércoles 15 de septiembre la dirección de Mercedes confirmó al comité y proveedores que no trabajará el lunes, y que tampoco activará el sábado. Por su parte Volkswagen anunció que la semana siguiente solo trabajará el jueves. Todo esto y debido a las numerosas paradas de nuestros clientes, nos llega en un momento de stocks altos, unido a a una pequeña bajada de pedidos para China para la semana siguiente. En principio Mercedes dice que no rebaja el programa de fabricación anual sin aclarar como recuperara esta perdida ( posiblemente en diciembre). De momento los siguientes sábados ( a partir del 25 de septiembre) mantiene su intención de trabajar si tiene semiconductores. Sobre la semana 39 no concretan nada y dicen que lo comunicarán durante la siguiente semana.

En el proceso de frio en general se parará desde el domingo a la noche hasta el lunes a la noche ambos incluidos. En la UN2 el sobrante de horas es mayor debido a la influencia de las piezas de caleinte con lo que pararán hasta el martes noche incluido.

Las calientes influenciadas por la parada citada de Volkswagwen y 2 días de Seat entre otras, en principio pararán de domingo noche a miércoles noche, aunque la confirmación definitiva será el lunes. La empresa aduce la necesidadad de confirmarlo el lunes porque los clientes de las calientes tardán más en dar la información y estas piezas tienen varios destinos ( además de entregas directas, GLA, Gestamp Abrera, Gestamp Navarra, ..) y esta relacionado con sus flujos y disponibilidad de contenedores.

La estructura con carácter general parará el lunes, ciertos departamentos de mano de obra indirecta en función de lo que se trabaje, mto y utillajes técnicos para preventivos, chapistería para,…

Durante el día de hoy , y por el cauce habitual recibiréis información sobre vuestra afectación o no en el ERTE.

Seguiremos informando.

 Abadiñon 2021eko irailaren 16an


2021/09/09

 KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

MERCEDESEKO ERTEAK JARRAITZEN DU

Gaur, irailak 9, osteguna, berriro bildu gara enpresako zuzendaritzarekin, Mercedeseko 

zuzendaritzak batzordeari eta hornitzaileei atzo, asteazkena, egindako enplegu-erregulazioko 

espedienteen astebete gehiagoko komunikazioaren egoera aztertzeko. Datorren asteko 

ekoizpen geldialdia baieztatzeaz gain, datorren astean baieztatuko dutela esan dute, baina ez 

dute argi ikusten irailaren 20an hasiko den astean lan egingo duten ala ez.

Gaur, ohiko bideetatik, langileei jakinaraziko diete nola eragiten dien, datorren astean ERTEra 

doazen ala ez. Enpresan mantenduko den jarduera aste honetakoaren antzekoa izango da, eta 

zeharkako eskulaneko eta egiturako langileek lan egingo dute, edo ez, lan egiten duten 

instalazioei eman behar dieten euskarriaren arabera, edo zeregin atzeraezinak dituzten 

instalazioen arabera. Beti bezala, hotz-prozesuaren zatia da kaltetuena. Oraingoz, Mercedesek 

ez du aurreikusitako urteko ekoizpen-kopurua berriro jaisten, eta abendu amaieran zerbait 

berreskuratzeko aukera zabalik uzten du (gertaerak nola gertatzen diren ikusten joan beharko 

da). Beroetako instalazioak hasiera batean, "Normal" lan egitera zihoazen, baina alderdi hori 

behin betiko baieztatuko da astelehenean (aste honetan bezala), gaur bertan plan hori aldatuko 

duten VWen berri txarrak egon daitezkeelako.

Bestalde, enpresak esan du stockak handitzen ari direla, hainbat lan amaitzen ari direla, eta gero 

eta "arrazoi" gutxiago daudela langileei jarduera emateko.

Bilera berean, enpresak ERTE honetan eragina izan dezaketen egunak luzatzeko eskatu digu, zein 

gogorarazten dizuegun, urte amaierara arte luzatuko dela. Hasiera batean 22 eguneko eragina 

eskatu zuten eta 22 egunez luzatzea eskatu dute. Arrazoia da arazoa gero eta handiagoa dela, 

ziurgabetasuna erabatekoa dela, eta Mercedesi (datorren astetik aurrera) 24 ERTE egun 

aplikagarri geratzen zaizkiola; izan ere, orain arte, geldialdiei malgutasun negatiboa aplikatu 

diete gehienbat, eta urte amaierara arte negoziatutako 30 egunetatik 6 soilik daramatzate 

kontsumituta.

Batzordearen gehiengoak (LAB, UGT, ELA), egoera ikusita (eta laster ERTEaren egunak agortuko 

zirela ikusita), egun horiek luzatzea adostu dugu. CGTk ez du sinatzen luzapen hori, ERTEa sinatu 

ez zuen bezala, bere ustez justifikatuta ez dagoelako edo arrazoi produktiboengatik ERTE bat 

egiteko arrazoirik ez dagoelako. ERTEak berdina izaten jarraitzen duenez, hau da, aldaketa bat 

baino ez denez, soldata-osagarriei, enplegu-bermeari eta abarri buruzko akordioak orain arte 

bezalakoak dira.

Argi dagoena da erdieroaleen arazoa geratzeko etorri dela, eta badirudi ez duela konponbiderik 

epe laburrean. Ikusten joan beharko dugu.

Informatzen jarraituko dugu.

Abadiñon 2021eko irailaren 9an


EL COMITÉ INFORMA

SIGUE EL ERTE EN MERCEDES

Hoy jueves 9 de septiembre nos hemos vuelto a reunir con la dirección de la empresa para tratar

la situación de la comunicación de una semana más de ERTE que hizo ayer miércoles la dirección

de Mercedes al comité y a los proveedores en sendas reuniones. Además de confirmar la parada

de producción de la semana que viene, dicen que aunque lo confirmarán la semana que viene,

tampoco ven claro si se trabajará o no la semana que arranca el 20 de septiembre.

Durante el día de hoy y por los cauces habituales irán comunicando al personal como le afecta ,

si va o no va al ERTE la semana que viene. La actividad que se mantendrá en la empresa será

semejante a la de esta semana, y el personal de mano de obra indirecta y estructura trabajará

o no en función del soporte que tengan que dar a las instalaciones que trabajan o tengan tareas

pendientes de carácter inaplazable. Como siempre la parte más afectada es la del proceso de

frio. De momento Mercedes no vuelve a bajar la cifra de producción anual prevista, dejando

abierta la posibilidad de recuperar algo a finales de diciembre ( habrá que ir viendo como se

suceden los acontecimientos) .Las calientes en principio iban a trabajar “normal” pero este

aspecto se confirmara definitivamente el lunes ( como esta semana) dado que hoy mismo puede

haber noticias ( malas ) de VW que trastoquen este plan.

Por otra parte, la empresa dice que los stocks están aumentando, que se están terminando

varios trabajos, y que cada vez hay menos “razones” para dar actividad al personal.

En la misma reunión, la empresa nos ha solicitado una ampliación de los días afectables en este

ERTE que se alarga como recordareis hasta final de año. En principio solicitaron 22 días de

afectación y han pedido ampliarlo en 22 días más. La razón es que el problema es cada vez más

grande, la incertidumbre es total , y que a Mercedes le quedan ( a partir de la semana que viene)

24 días afectables de ERTE, dado que hasta ahora mayormente han aplicado a las paradas la

flexibilidad negativa, y solo llevan consumidos 6 días de ERTE de los 30 negociados hasta final

de año.

La mayoría del comité ( LAB, UGT, ELA) en vista de la situación ( y que en breve se agotarían

nuestros días de ERTE) hemos acordado dicha ampliación de días. La CGT no firma este

ampliación , como no firmó el ERTE, dado que a su juicio consideran que no esta justificado o

que no hay razones para un ERTE por causas productivas. Dado que el ERTE sigue siendo el

mismo, es decir que solo es una modificación, los acuerdos de complementos salariales, garantía

de empleo, etc siguen siendo los mismos que hasta ahora.

Lo que parece claro es que el problema de los semiconductores es algo que ha venido para

quedarse y que no parece tener solución al corto plazo. Habrá que ir viendo.

Seguiremos informando.

Abadiñon 2021eko irailaren 9an


2021/09/03

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Gaur ostirala, irailaren 3a, enpresako zuzendaritzarekin bildu gara Mercedeseko zuzendaritzak bere batzordeari eta hornitzaileei atzo, osteguna, iragarritako hurrengo asteko geldialdia aztertzeko. Bilera horietan, Mercedeseko zuzendaritzak datorren asteko geldialdiaren berri emateaz gain, urteko produkzio-programa egokitzen zuela jakinarazi zuen, 134.561 unitatera jaitsiz. Horrez gain, gutxienez irailaren 18ra arte larunbatetan lan egingo ez dutela baieztatu dute (gainerako larunbatetan ikusiko dugu). Arazoak berdina izaten jarraitzen du. Balaztetan dauden erdieroaleen falta. Okerrena da hurrengo astea ere, hau da, irailaren 13an hasten dena, ez dutela batere argi ikusten. Datorren astean Mercedes batzordearekin eta hornitzaileekin bilduko da asteazkenean, eta ez ostegunean ohikoa den lez. Badirudi Txinaren lan-karga mantendu egiten dela, gorabeherekin, eta horiek etorkizunean geldialdi horietan galtzen dena berreskuratzeko asmoarekin jarraitzen dute. 

Gaur, ostirala, ohiko bideetatik jakinaraziko zaie langileei ERTEak nola eragingo dien. Enpresak esan du aldi baterako langile gutxiago daudenez ERTEra bidali ezin direnak , bertan sartuta ez daudelako, lan egiten diren txandak goizeko eta arratsaldeko txandetan kontzentratzen saiatuko dela (ahal den guztietan). Mercedesez gain, datorren astean beste bezero batzuk ere geldituko dira, VW, Seat eta Opel, esaterako. Hori guztia eta GLA egoera kontutan izanik, beroetako lerroetan duen eragina birkakulatu behar du. Nahiz eta gaur, laneko egutegi normal bat pasa datorren astean, astelehenean behin betiko baieztatuko diete aste amaieran zerbait geldituko duten ala ez. Mantenimenduko eta Utillajeseko ia guztiek egingo dute lan, txapistak ere bai, baina jende gutxiagorekin, eta zeharkako eskulaneko gainerako sailak, geratzen den hondar-ekoizpenak ezartzen dituen premien arabera, edo "premiazko" lanak baldin badituzte. 

Era berean, enpresak jakinarazi digu datorren asteko geldialdiarekin , langile batzuek 19 lan egunetan lan egiteari utziko diotela, enplegu-erregulazioko espedientea aplikatuta. Gogora ekarri behar da urte amaiera arte sinatu genuen ERTEak gehienez 22 lan eguneko eragina zuela. Gaur egungo egoera ikusita, zuzendaritzak uste du urte amaierara arte lan-erregulazioko egun gehiago beharko direla. Mercedesek 30 ditu negoziatuta, eta datorren asteko kontsumoa zenbatuta 6 "bakarrik" kontsumitu ditu (gainerakoa ordu aktibagarri desaktibagarrien poltsatxoarekin egin dute). Hori dela eta, litekeena da datorren astean enpresak gaur egungo ERTEa aldatzea proposatuko digu, urte amaiera arteko ERTE egun aplikagarriak handitzeko. 

Informazioa ematen jarraituko dugu 

Abadiñon 2021eko irailaren 3an

EL COMITÉ INFORMA

 Hoy viernes 3 de septiembre nos hemos reunido con la dirección de la empresa para tratar la parada de la semana siguiente anunciada ayer jueves 2 de septiembre por la dirección de Mercedes a su comité y a los proveedores. En dichas reuniones, la dirección de Mercedes además de comunicar la parada de la semana que viene, comunicó que ajustaba su programa de producción anual rebajándolo a 134.561 unidades. Además de ello confirman que como mínimo no trabajarán los sábados hasta el 18 de septiembre (el resto de sábados ya veremos). El problema sigue siendo el mismo. La falta de semiconductores que van en los frenos. Lo peor de todo esto es que dicen que incluso la semana posterior a la siguiente, es decir la que arranca el 13 de septiembre no lo ven nada claro. La semana que viene Mercedes se reunirá con el comité y proveedores el miércoles en vez del jueves como era habitual hasta la fecha. La carga de trabajo de China parece ser que se mantiene, con altibajos, y estos si siguen con la idea recuperar en el futuro lo que se pierda en estas paradas. 

Durante el día de hoy viernes, por los cauces habituales se comunicará al personal su afectación en el ERTE. La empresa dice que al haber menos eventuales “no mandables al ERTE”, por no estar incluidos en el mismo, intentará concentrar los relevos que se trabajen en relevos de mañana y tarde (siempre que sea posible). Además de Mercedes, la semana que viene también paran otros clientes como, VW, Seat y Opel, como mínimo un par de días. Todo ello unido a como este la situación en GLA hace que la empresa tenga que recalcular la afectación en las calientes. Aunque hoy les pasen un calendario trabajando normal la semana que viene, será el lunes cuando les confirmen definitivamente si paran algo a final de semana. Mantenimiento y utillajes trabajarán casi todos, chapistería también, pero con menos gente, y el resto de departamentos de mano de obra indirecta o estructura en función de las necesidades que marque la producción residual que queda o trabajos “urgentes-pendientes” que tengan. De igual manera la empresa nos comunica que con la parada del ERTE de la semana que viene algunos trabajadores y trabajadoras llegarán a dejar de trabajar hasta 19 días de trabajo por aplicación del ERTE.

 Recordar que el ERTE que firmamos hasta final de incluía un máximo de 22 días de trabajo de afectación. En vista de la situación actual la dirección ve que se necesitarán más días de ERTE hasta final de año. Mercedes tiene negociados 30, y contando el consumo de la semana que viene habrá consumido “solo” 6 (el resto lo han hecho con bolsín de horas activables-desactivables). Por ello, posiblemente la semana que viene la empresa nos propondrá una modificación del ERTE actual para ampliar los días afectables por el ERTE hasta final de año. 

Seguiremos informando 

 Abadiñon 2021eko irailaren 3an