2021/08/27

 KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

35. ASTEAKO MERCEDESEKO GELDIALDIA

Gaur ostirala, abuztuaren 27an, zuzendaritzarekin bildu gara hurrengo asteko (35. astea) Mercedeseko geldialdiak nola eragiten digun aztertzeko. Atzo, osteguna, Mercedesek adierazi zien Enpresa Batzordeari eta hornitzaileei ekoizpena 35. astean gelditzen zela, balazta-sistemarekin lotutako erdieroalerik ez zegoelako. 36. asteari buruz, Mercedesek esan du ezin dutela ezer ziurtatu (datorren ostegunean esango dute), baina esan du lanean ari direla pieza horien hornidura lortzeko, gelditu behar ez izateko. Datorren astean ikusiko dugu.

Badirudi erdieroalerik ez egoteak Txinako ekoizpenari ere eragiten diola, nahiz eta horiek, hasiera batean, aurrerago ekoizpen-galera hori berreskuratzen saiatzea aipatzen duten. Era berean, esan digute 2 astez gelditu dutela ordezko piezen eskaera. Horrez guztiaz gain, zuzendaritzak esan digu gaur egun stock maila nahiko altua dugula. Horren guztiaren ondorioz, ez dago beste "zeregin" batzuetan lan eginez Mercedes Vitoria enpresaren geldialdiaren eragina arintzeko tarterik.

Egoera horren ondorioz, 35. astean langile gehienek jasango dute ERTEaren eragina (gaur bertan jakinaraziko diete langileei nola  eragin dieten). Bero-lineak ez dira hain kaltetuak izango.

Hotz-prozesuari dagokionez, lerro batzuetan lan egingo dute , txanda gutxi batzuk, eta horiek, geratzen den hondar lan-kargak ez ezik, ERTEn sartuta ez dauden eta, beraz, bertara bidali ezin diren aldi baterako 58 langileek lan egiten duten txandek ere zehaztuko dituzte.

Zeharkako eskulanak (CV, metrologoak, logistika...) produkzio-jardueraren arabera lan egingo du edo ez. Hasiera batean, txapisteriako, mantentze-lanetako eta lanabesetako ( Garrak kontuan hartu gabe) langileak bakarrik ez dira ERTEra joango, egiteke baitituzte zereginak.

ERTEaren geldialdi "orokorra" igande gauean hasi eta igande arratsaldean amaituko da, biak barne.

Mercedesetik esan dute 138.161 ibilgailuren programa mantentzen dutela eta galdutako egun horiek irailaren 11tik aurrera 5 larunbatetan berreskuratu nahi dituztela.

Hurrengo asteetako kontratu-berritzeak dauden ziurgabetasunak argitzen diren ala ez kontuan hartuta egingo dira.

Zoritxarrez, argi dagoena da erdieroalerik ezaren gaia luzerako datorrela, eta horren ondorioak noraino hedatzen diren ikusi beharko da.

Informazioa ematen jarraituko dugu

 

Abadiñon, 2021eko abuztuaren 27an

 

EL COMITÉ INFORMA

PARADA MERCEDES SEMANA 35

Hoy viernes 27 de agosto nos hemos reunido con la dirección para tratar como nos afecta la parada de Mercedes de la semana siguiente ( semana 35). Ayer jueves Mercedes confirmo al comité de Empresa y a los proveedores que paraba su producción la semana 35 por falta de semiconductores relacionados con el sistema de frenos. Sobre la semana 36 desde Mercedes dicen que no  pueden asegurar nada ( lo dirán el jueves próximo) , pero comentan que están trabajando para conseguir abastecimiento de las citadas piezas para no tener que parar.  Lo veremos la semana que viene.

Parece ser que la falta de semiconductores también afecta a la producción de China, aunque estos en principio hablan de intentar recuperar esa pérdida de producción más adelante.  De igual manera nos comentan que durante 2 semanas han parado la petición de repuestos. Además de todo ello , nos comenta la dirección que actualmente tenemos un nivel de stock bastante alto. Todo ello hace que no haya margen para mitigar el efecto de la parada de Mercedes Vitoria trabajando en otras “tareas”.

Esta situación hace que la semana 35 la mayoría de la plantilla se vea afectada por el ERTE ( hoy mismo comunicarán al personal su afectación ).  Las líneas de caliente se verán menos afectadas.

En cuanto al proceso de frio , trabajarán algunas líneas , algunos pocos relevos , y estos vendrán determinados no solo por la carga de trabajo residual que quede, sino por los relevos en que trabajen los 58 eventuales no incluidos en el ERTE y que por lo tanto no se pueden mandar al mismo.

La mano de obra indirecta ( CV, metrólogos, logística,..), trabajara o no en función de la actividad productiva . en principio solo los operarios de chapistería, mantenimiento y utillajes ( no incluido garras )no irán al ERTE porque tienen tareas pendientes.

La parada “general”  de ERTE empieza el domingo a la noche y termina el domingo tarde ambos incluidos.

Desde Mercedes dicen que mantienen el programa de 138.161 vehículos y que estos días perdidos los quieren recuperar en 5 sábados a partir del 11 de septiembre.

Las renovaciones de contratos de las semanas siguientes se harán o no en función de que se vayan aclarando las incertidumbres existentes.

Lo que parece claro por desgracia es que el tema de la falta de semiconductores viene para largo, y habrá que ver hasta donde se extienden sus consecuencias.

Seguiremos informando

  En Abadiño a 27 de agosto de 2021