2017/06/20

                              Planifikazio falta eta horren eragina ebentualetan


Argi dago , egun jasaten jarraitzen  ditugun arazo guztiak ( etengabeko egutegi aldaketak, ordu estrak,..) zeintzuk zoritxarrez lehenagotik datozen, planifikazio falta edo planifikazio desegoki baten ondorioa dira. Hutsegiteak” behin eta berriz egiten direnean, betikotu egiten dira, eta ez du balio kanpoko eragileei( bezeroak, hornitzaileak,..) egoztea horren ardura. Nabaria da arazoa etxean dagoela. Edo eredua ez da egokia, edo berau aplikatzen ari direnak ez dira egoki ari. Ez dago beste erantzunik. Denbora asko da egoera hau salatzen ari garela, eta ezer ez da aldatu zuzendaritza desberdinekin. Gurekin alderatuta, sektore edo inguruko oso enpresa gutxik , dituzte hainbeste aldaketa. Ez gara autogintzarako lana egiten dugun bakarrak, eta batzutan beste enpresa batzutako kideekin hitz egin eta gure egoera aipatzen diegunean, ez dute ulertzen horrenbeste aldaketen zergatia. Lan egiteko beste era bat egon behar duela argi dago.

Etengabeko lan egutegi aldaketak, ordu estrak,etab-ez gaindi , egungo “ereduak” langile ebentualei dagokionez egoera erabat lotsagarriak sorrarazten ditu. Behin baino gehiagotan zuzendaritzarekin bilera izan dugu, non gehiegizko plantilla dagoen jakinarazi diguten , eta hurrengo egunean 20 pertsona kontratatzen ikusi ditugu, edo eta aldrebes, “X” langile kontratatu behar direla esan , eta egun bat geroago eszedenteetaz hitz egiten hasi. Nahiz eta onartzen dugun  egun egiten diren lan kontratuak  orokorrean ) duela urte bi baino luzeagoak direla,  oraindik ere zail da jakiten zein den enpresaren politika kontratuak berritu edo prorrogak egiteko . Kasurik onenean, beti da azken orduan ( eta galdetzen ez badugu esan ere ez digute egiten), eta erabakiak hartuta daudenean , komiteko kideoi bukatu behar diren kontratuekin zer egingo duten esaten digutenean. Jakitun gara, sarri, kontratua bukatzeko azken egunean esaten dietela langileei kontratua berrituko zien edo ez , erabakiaren inguruko inongo arrazoirik azaldu gabe. Kasuak daude, non, kontratua berritzeko “saria” jaso duen langileek, bi aste tardatzen duetela kontratua sinatzen eta ez dutela jakiten ordurarte zein den iraunaldi berria.

 Ebentualen etengabeko sartu- irtenak , laneko segurtasuan, ekoizpenean, edo piezen kalitatean duen eragina ez dugu komentatu ere egingo , erantzuna nabarmena bait da.

Gauzak horrela, eta nahiz eta argi dugun,  enpresak plangintza eredu kaotiko batekin funtzionatzea, zuzendaritzaren ardura dela , gure ustez hausnarketa serio bat egin beharra daukagu. Neurri handi batean , enpresak epe laburreko planifikazio batekin lan egiten badu, horrek  dakarren guztiarekin ( errelebu eta ebentual dantza ), ondo doakiolako da.  Badakite, edozein ezusteko baldin badago, ordu estrekin konpontzen dela inongo arazorik gabe. Agian hori horren argi ez balute, beste era batean jardungo lirateke, hots, estabilitate gehiagorekin. Nahiz eta jakitun garen egoera desberdinak daudela langileen artean,heltzen ari garen  indibidualtasun mailaren inguruan  , hausnarketa sakon bat egin behar dugula uste dugu.

Ordua da jada, zuzendaritzak langile ebentualak pertsona bezala tratatu ditzan, eta ez ekoizpen prozesuko faktore bat gehiago bezala, zein kendu edo ipini ahal den, momentuko arduradunaren arabera. Kontratu berritze edo ez berritzeak  afektatuei jakinaraztea ( et erabaki horren zergatiak ), oinarrizko errespetuzko kontu bat izatetik gaindi, ezinbesteko baldintza da , ·gauzak beste era batera egin nahi dituen “ enpresa batentzat.

Gure partetik, eta enegarren aldiz, gure kexua helaraziko diogu zuzendaritzari, eta lan egiteko erak ez badira aldatzen , zerbait erabaki beharko dugu horren inguruan. Egoera aldatzea denon esku dago.

                                                                                                      Abadiñon , 2017ko ekainaren 20an********************************         
              Falta de planificación y consecuencias en los eventuales


Está claro que todos los problemas que seguimos padeciendo actualmente (cambios continuos de calendario, horas extras…) y que por desgracia vienen de lejos, son solo el reflejo de una falta de planificación o de una planificación errónea. Cuando los “errores” son repetitivos y se cronifican, no vale achacarlos a factores externos (clientes, proveedores). Es más que evidente que el problema está en casa. O falla el modelo, o fallan los que lo aplican. No caben más explicaciones. Hace ya mucho tiempo que llevamos denunciando esta situación, y las cosas no han cambiado con las sucesivas direcciones. Pocas empresas del entorno o del sector “bailan” tanto como nosotros. No somos los únicos que trabajamos en el sector de la automoción, y a veces cuando comentamos nuestra “situación” con compañeros de otras empresas, y estos no pueden llegar a entender el porqué de tanto cambio. Es evidente que tiene que haber otra manera de trabajar.

Además de los continuos cambios de calendario, horas extras ... el “modelo” actual genera situaciones absolutamente vergonzantes con los trabajadores eventuales. Mas de una vez hemos tenido reuniones con la dirección en las cuales se nos ha transmitido que había exceso de plantilla, y al día siguiente contratan a 20 personas, o al revés, nos dicen que hay que incorporar a “X “trabajadores y solo un día después hablan de excedentes. Aun reconociendo que los contratos que se hacen ahora (en general) son de más larga duración que hace un par de años, todavía aún, sigue siendo una incógnita saber cuál es la política de la empresa a la hora de renovar contratos, hacer prórrogas, etc.  En el mejor de los casos, es siempre a última hora (y si no preguntamos ni nos lo dicen), y con las decisiones tomadas cuando se notifica a los miembros del comité de empresa que se va a hacer con los contratos que vencen. Nos consta que muchas veces, el último día de contrato se ha notificado a los trabajadores y trabajadoras eventuales si son renovados o no, sin dar ninguna explicación respecto a la decisión tomada. Se dan casos, en los que los trabajadores o trabajadoras que reciben “el premio “de ser renovados, tardan un par de semanas en firmar el contrato y en conocer cuál es la duración del mismo.

Sobre el efecto que tiene el baile continuo de eventuales, en lo que respecta a la seguridad en el trabajo, y en la producción y la calidad de las piezas ni lo vamos a comentar ya que es más que evidente.
Aun así, y teniendo claro que la responsabilidad de que la empresa funcione con un modelo de planificar tan caótico es de la dirección, si creemos que como plantilla tenemos que hacer una reflexión seria.  En gran medida si la empresa actúa así, planificando en corto, con todo lo que ello conlleva (baile de relevos y eventuales) es porque les va bien, saben que, ante cualquier imprevisto, las necesidades se cubren con horas extras sin ningún problema. A lo mejor si no tuvieran esto tan claro actuarían de otra manera, con más estabilidad. Creemos que aun siendo conscientes de que hay situaciones diferentes entre los trabajadores, si debemos hacer una reflexión de los niveles de individualismo a los que se está llegando en la empresa.

Ya es hora de que esta dirección trate a los trabajadores y trabajadoras eventuales como personas, y no como un factor más del proceso productivo, que se puede quitar y poner al antojo del “responsable” de turno.   Informar de las renovaciones o no renovaciones a los afectados y afectadas (y de las razones de las mismas)  además de una cuestión de respeto  elemental , es condición indispensable para una empresa que quiere “hacer las cosas de otra manera”.

Por nuestra parte y por enésima vez haremos llegar nuestra queja a la dirección, y si las maneras no cambian tendremos que decidir algo al respecto. Cambiar las cosas está en manos de todos y todas.

                                                                                            Abadiñon 2017ko ekainaren 20an