2021/01/19

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

2021eko ENPRESAKO  HITZARMENA

Gaur  asteartea,  urtarrilak  19,  Langileen  Batzordearen  eskariz  enpresako  zuzendaritzarekin  bildu  gara Gestamp  Bizkaiako  Hitzarmenaren  gaia  tratatzeko.  Denok  dakizuen  bezala,  aurreko  Hitzarmena,  3 urtetarako  sinatu  genuen (201820192020)  eta  orain  berori  berritzea  dagokigu.  Bileraren  helburua, negoziazio  egutegi  bat  adostea ,  eta  negoziazio  honetan  enpresaren  asmo    “orokorrak”  zeintzuk  diren ezagutzea  izan  da.

Gure  eskaeraren  aurrean,  zuzendaritzak  erantzun  digu,  negozio  galerari  aurre  egiteko,  2020a,  Gestamp taldeak  pertsonaleko  ajuste  garrantzitsuak  egin  dituen  eta  inbertsio  asko  paralizatu  dituen  urtea  izan  dela. Gestamp  Bizkaian  adibidez,  Mercedes  gure  bezero  printzipalari  dagokionez,  ekitaldia aurreikusitako programaren  %12a  azpitik  bukatu  dugu.  2021a  ziurgabetasunez  beteta  dagoela  azaltzen  dute, Covidagatik,  emisioen  zergengatik,etab.  Espainiako  estatu  mailako  auto  salmenten  %32ko  jeitsiera  bat espero  dela  diote,  eta  2019ko  fabrikazio/salmenta kopuruak  ez  direla  berreskuratuko  2023era  arte. Aipatzen  dute,  2021a  askoz  langile  gutxiagorekin  hasi  dugula,  eta  ez  dagoela  argi  apiriletik  aurrera egoerak  ez  duela  txarrera  egingo  (Mercedesek  martxorarte  konfirmatzen  du  karga  soilik). Guzti  horrek ,  enpresaren  iritziz,  ez  du  posible  egiten  Hitzarmen  luze  bat  ( “ohiko”  3  urteak)  negoziatzea, eta  logikoena,  duguna  urte  bat  luzatzea  litzatekeela  dio,  soldata  igoerarik  ezarri  gabe,  hau  da,  2021erako soldaten  izoztea  proposatuz.  Beraien  proposamena  arrazoitzeko,  gogoratzen  digute,  2020ko  Estatu mailako  KPIa  % 0.5  izan  dela,  hau  da,  negatiboa,  eta  azkenengo  3  urteetan  urte  bakoitzeko  %2,5eko soldata  igoera  izan  dugula,  KPIa  igo  denaren  oso  gainetik.

Komitetik  enpresari  erantzun  diogu,  jakitun  garela  etorkizunera  begira  ziurgabetasun  handia  dagoela    eta agian  ez  dela  Hitzarmen  luze  bat negoziatzeko  egoera  egokia,  baina  ez  dugula  onartzen  soldatak  izoztea, eta  eskatu  diogu  hurrengo  batzarrerako,  adostasuna  bilatuko  duen    proposamen  eraikitzaile  bat  ekarri dezala.  Hurrengo  bilera  datorren  astean  izango  da.

Abadiñon  2021eko urtarrilaren  19an

***********************************************************************

EL  COMITE INFORMA

CONVENIO DE  EMPRESA 2021

Hoy martes 19 de enero a petición del Comité de Empresa nos hemos reunido con la dirección para tratar el tema de la negociación del Convenio de Gestamp Bizkaia. Como todas y todas sabéis, el anterior convenio lo firmamos para 3 años (2018-2019-2020) y ahora toca renovarlo.  El objetivo de la reunión era acordar un calendario de negociación del convenio y conocer a grandes rasgos cual es la intención de la empresa en esta negociación.

Ante nuestra petición, la dirección nos ha respondido que el 2020 ha  sido  un  año  en  el  cual    el  grupo Gestamp  ha  realizado  importantes  ajustes  de  personal  y  paralizado  inversiones  para  hacer  frente  a  la perdida  de  negocio.  En Gestamp Bizkaia,  por  ejempl o  en  lo  que  a  nuestro  cliente  principal  se  refiere, Mercedes,  se  ha  cerrado  el  ejercicio  un  12  %  por  debajo  del  programa  previsto.  Explican  que  el  2021 esta  lleno  de  incertidumbres  ,ya  sea  por  el  covid,  por  el  impuesto  de  emisiones,etc.  Dicen  por  ejemplo, que  a  nivel  del  estado  Español    se  espera  una  reducción  de  ventas  de  coches  del  32  %  y  que  se  estima que  no  se  recuperan  los  niveles  de  fabricación/venta  del  2019  hasta  el  2023.    Comentan  que  el  2021  , hemos  empezado  con  mucho  menos  personal,  y  no  esta  cla ro  que    a  partir  de  abril  la  situación  no empeore  (  Mercedes  solo  confirma  carga  de  trabajo  hasta  marzo).

Todo  ello,  según  la  empresa  ,  hace  que    no  sea  posible  negociar  un  convenio  largo  (  los  3  años “habituales”),  y  que  lo  lógico  sería  prorrogarlo  un  a ño,  sin  establecer  ninguna  subida  salarial  ,  es  decir proponiendo  congelación  salarial  para  el  2021.  Para  razonar  su  propuesta  ,  nos  recuerda  además,  de que  el  IPC  Estatal  del  2020  ha  sido  de  un te 0,5  %,  es  decir  negativo,  y  que  los  3  últimos  años  hemos nido  subidas  del  2,5  %  anuales  ,  muy  por  encima  de  lo  que  ha  subido  el  IPC.

Desde  el  Comité  le  hemos  respondido  a  la  empresa  que  somos  conscientes  de  que  puede  haber  mucha incertidumbre  cara  al  futuro,  que  quizás  no  sea  el  entorno  propicio  para  negociar  u n  convenio  largo,  pero que  no  aceptamos  la  congelación  salarial,  y  le  hemos  solicitado  que  traiga  una  propuesta  constructiva  y que  busque  el  acuerdo    para  la  siguiente  reunión.  La  siguiente  reunión  de  convenio  será  la  semana  que viene.

2020/11/02

2020/10/22

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

Matricerias Deusto eta GTS-n ERE- 3 bilera eta gero

 

Aurreko Komiteko notan, taldeko matrizerietan, Gestampek botatako “bomba” aipatzen genuen, Mat.Deusto eta GTSko langileen ordezkariei  ,beraien enpresak epe laburrean itxiko zituztela jakinarazi zietenean , lan harremanak iraungitzeko ERE  bat edo bi plantillen kaleratze masiboa baten bidez.

Bi enpresentzako EREaren negoziazioarekin, 30 eguneko negoziazio prozesu bati hasiera ematen zitzaion, zeinetatik ia erdiak pasatu diren, 3 bilera egin dira ( atzo urriak 21 asteazkena izan zen azkena ), ez delarik nabarmentzeko inongo aurrera pausurik eman. Gestampek berean tematua jarraitzen du. Bi lantokiak itxi eta 230 langile kaleratu nahi ditu, nahiz eta bi enpresekin , gutxienez 2022arteko akordio bat zuen. Badirudi batzuentzako sinatutakoak ere ez duela baliorik.

 

Urriak 9tik, bi enpresak greba mugagabean daude, kaleratze kolektiboko EREa erretiratu dezaten, zabalik edozein negoziaziorako, beti ere beste oinarri batetik abiatuko dena. Lantoki biak okupatzeaz gaindi ( 24 orduetan hor daude) , bi plantillak etengabe ari dira mobilizatzen , partidu politiko zein instituzioak interpelatuz . Aste honetan bertan, urriak 20 asteartean, Abadiñon zehar kotxe karabana bat egin dute, Gestampeko ( dibisioa) bulegoen aurrean elkarretaratze batekin bukatuz.

 

Badirudi ez duela ezertako balio urte luzetan zehar bi enpresa hauek , matrizeria arloan Gestamp taldeak zuen “ jakinduria” sostengatu izanak, Gestampek munduan zehar dituen lantoki desberdinei laguntza eman izanak, Gestampek eskatzen zien leku guztietara  bidaiatzeko , irakasteko,...malgutasuna eta prestutasuna izateak,...funtsean beraiek ere bere alea jarri izanak, Gestamp taldearen hazkunde esponentziala emateko azken urte hauetan. Badirudi kapitalak ez duela oroimenik ez eta lurraldetasunari atxikimendurik. Balio duen bakarra, moementuko errentagarritasuna da, epe laburrekoa.

 

Guztiok gara jakitun, matrizeria eta trokeleria mundua ez dela garairik onena bizitzen ari. Argi dago zikloka funtzionatzen duen sektorea dela ( eta berori nabarmen txarragotu da, bizitzen ari garen egoera berri honek hainbat proiektu atzeratuko dituelako) eta ziklo txarren ostean , ziklo onak edo lan karga asko dutenak datozela. Beraz testuinguru horretan, garrantzitsua izango da garai berri horiei erantzuteko estruktura eta giza kapital beharrezkoa izatea. Horregatik zaila da ulertzen, erabaki estrukturalak, dramatikoak, eta suntsitzaileak hartu izana hamarnaka familientzat , arazo kointural baten aurrean, hori bia, helburua beste bat ez bada. Matricerias Deusto eta GTS, sindikalki ondo antolatuak, urte askotan zehar gogo borrokatu dute lan baldintza duinak izateko , bai beraien enpresetan zein sektorean. Beharbada, Gestamp taldearen apustua “low cost” izango den matrizeria bat bultzatzea da, bere matrizeria merkeago batzukin, eta azpikontraten soka luze batekin, merkatuaren demandei akordeoi bat bezala handitu eta txikituz erantzungo diona. Funtsean, ziurgabetasun gehiago,prekarietate gehiago ,...

 

Beti esan izan da Gestamp talde serio bat zela, non etorkizunaren alde egiten zen apustu, eta ez epe laburreko irabazien alde. Ikusmira luze eta pausu labur eta sendoko estrategia hartatik gutxi geratzen da dirudienez.

Hizki hauen bidez, Gestamp taldeari berriro eskatzen diogu, Mat. Deusto eta GTSrentzako EREa erretiratu dezala, eta benetan negoziatzera jarri dadila, irtenbide adostu bat, ez traumatikoa , eta enplegua mantentzea helburu izango duena.

 

Azkenik, guztioi gogoratzea zita bat dugula , urriak 24,larunbat honetan Bilbon goizeko 11,30etan Eusko Jaurlaritzaren aurretik abiatuko den MANIFESTAZIOAN.

 

 

MAT.DEUSTO ETA GTS  EZ ITXI !

 

NEGOZIAZIOA ORAIN !!

 

  Abadiñon 2020ko urriaren 22an

EL COMITE INFORMA

 

ERE  Matricerias Deusto y GTS – Despues de 3 reuniones

 

En la nota anterior del comité ya os informábamos de la “bomba” que había soltado  Gestamp en las matricerias del grupo ,comunicando a los representantes sindicales de Mat. Deusto y GTS ,su cierre inminente mediante la aplicación de un ERE de extinción o despido colectivo para la totalidad de ambas plantillas.

 

Con el inicio de la negociación del ERE para las dos empresas se iniciaba un proceso de negociación de 30 días , de los cuales han transcurrido prácticamente la mitad, se han celebrado 3 reuniones ( ayer miércoles 21 de octubre fue la última )  y no ha habido  ningún avance reseñable . Gestamp sigue en sus trece de cerrar las dos plantas y despedir a cerca de 230 trabajadores y trabajadoras,  pese a que tenía un compromiso firmado con ambas plantas hasta como mínimo el 2022.  Parece ser que para algunos no vale ni lo firmado.

 

Desde el día 9 de octubre ambas plantas están en huelga indefinida, solicitando la retirada del ERE de extinción, abiertos eso si a cualquier negociación que parta de otra base. Además de ocupar las plantas durante las 24 horas del día, las dos plantillas se están movilizando continuamente, interpelando a partidos políticos e instituciones .Esta misma semana, el martes 20 de octubre, han hecho una coche caravana por abadiño terminando con una concentración en frente de las oficinas de Gestamp ( división).

 

De nada sirve al parecer que durante muchos años hayan sido estas dos empresas las que hayan sostenido todo el “ saber hacer” del grupo Gestamp en cuanto a matriceria se refiere, que hayan dado soporte a diferentes plantas de Gestamp a lo largo y ancho del mundo, que hayan tenido la flexibilidad y disponibilidad para viajar, enseñar,...allá donde se lo requiriera el grupo Gestamp… que en definitiva también hayan contribuido de manera notable al crecimiento exponencial del grupo Gestamp estos últimos años. Parece ser que el capital no tiene ni memoria ni arraigo, lo único que vale  es la rentabilidad del momento, el corto plazo.

 

De todos y todas es sabido que el mundo de las matricerias y troquelerias no esta atravesando su mejor momento, pero esta claro que es un sector que funciona por ciclos ( este se ha agravado porque la situación actual retrasará el lanzamiento de nuevos proyectos) y que después de los ciclos bajos vuelven los de mucha carga de trabajo. Y en ese contexto,  será importante tener la estructura y capital humano necesarios para hacerle frente. De ahí que no se entiende que se tomen decisiones estructurales, dramáticas y devastadoras para decenas de familias ante una situación que claramente se percibe como coyuntural, salvo que eso si, el objetivo sea otro. Matricerias Deusto y GTS , bien organizados sindicalmente, han luchado durante años por tener unas condiciones laborales dignas, ya sea en el sector , así como en las propias empresas.  Quizás la apuesta del grupo Gestamp pase por impulsar una matriceria “low cost” dentro del propio grupo, con unas matricerias propias mas baratas, y un entramado de subcontratación que funcione como acordeón ante las demandas del mercado. En definitiva, más incertidumbre, más precariedad,..

 

Siempre se había dicho que el grupo Gestamp era un grupo serio, donde se apostaba a futuro, y no prevalecia el beneficio a corto plazo. De aquella estrategia de mirada larga y paso corto y firme, poco queda al parecer.

 

Desde estas lineas, volvemos a solicitar al grupo Gestamp , que retire el ERE de extinción para Mat.Deusto Y GTS, y que se siente en una mesa a negociar de verdad , una solución consensuada, no traumática y que tenga como objetivo el mantenimiento del empleo.

 

Por ultimo recordaros que todos y todas tenemos una cita este sábado 24 de octubre a las 11,30 en Bilbao en la MANIFESTACIÓN que partirá desde el Gobierno Vasco.

 

NO AL CIERRE DE MAT.DEUSTO Y  GTS !

NEGOCIACION YA !!

 

  Abadiñon 2020ko urriaren 22a

2020/10/06

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Matricerias Deusto eta GTS-ren itxiera jakinarazpena

Iragan astean,Gestampek, Matricerias Deusto eta GTSko langileen ordezkariei beraien enpresak epe laburrean itxiko zituztela jakinarazi zietenaren berriarekin hasi genuen astea. Bi lan zentroen artean 230 langile dira. Aipatu itxieren jakinarazpena ( prozesu formala aste honetan hasiko da) printzipioz beste kontu batzuetarako deitutako zenbait bileratan egin zen, hortik, hasieran langileen ordezkarien ,sorpresa, harridura,eta ondorengo desolazioa, bi plantilla osoena bilakatu zena azkenik.

Matricerias Deusto eta egungo GTS Gestamp taldeko matrizeria arloan aintzinakotasun gehien duten enpresak dira. Azkenengo urteetan, matrizeriako atala, esponentzialki hazi da, sektoreko enpresak erostearen ondorioz, zein Gestamp taldeak berak sortu dituelako. Aipatutako Mat. Deusto eta GTStik aparte, Gestampeko matrizeria atalean GTH, GTE, ICT, ICTM, ADRAL, GTO,.. daude, zeinetan 800 langile inguruk lan egiten duten.

Dirudienez, Gestampek egungo egoera ekonomikoa baliatu du, M.Deusto eta GTS ixteko, lan kostu altuak eta lan karga faltaren aitzakipean. Azken hau, publikoki erantzun eta gezurtatu dute aipatu enpresetako langileek, datozen hilabeteetarako lan karga dutela baieztatuz. Gainera guzti hori egiten dute, duela 4 urte izenpetu zuten akordioa errespetatu gabe, zeinean besteak beste, zenbait inbertsio eta 2022rarteko etorkizuna ziurtatzen zieten ( eta gutxienez epe horretan Gestamp taldean jarraitzea ) bi enpresa hauei.

Badirudi garai hauetan, ez duela ezertarako balio, sinatu zein adostutakoak. Ez zaigu onargarria iruditzen , goizetik gauera, eta inongo aurreabisurik gabe, bi enpresen itxiera jakinarazi izana. Hori da Gestampeko langileek merezi duten errespetua? Non daude negoziazio eta akordiorako borondatea?

Espero dezagun, datozen egun eta asteetan, Gestampeko eta matrizerietako zuzendaritzak , gatazka hau konpontzeko irtenbide negoziatu baten alde egin dezatela, beti ere lan zentro hauek itxi gabe.

Zoritxarrez, badirudi, egun negoziatzeko borondate hori ez dela ageri inondik, eta egoeraren larritasunari erantzun asmoz, publikoa eta ezaguna delarik jada, Matricerias Deusto eta GTSko langileek mugagabeko greba bat deitu dute, egoera aldatu ezean 2020ko urriak 9an hasiko dena.

Ohar honen bidez, M.Deusto eta GTSko langileei gure elkartasuna eta laguntza eskaini nahi dizkiegu.

MATRICERIAS DEUSTO ETA GTS EZ ITXI!!               DESPIDORIK EZ !! 

                                                         ******************************* 

                  EL COMITE INFORMA


Comunicación de cierre de Matricerias Deusto y GTS

La semana pasada, arrancamos la semana con la noticia de que Gestamp había comunicado a los representantes sindicales de las plantas de Matricerias Deusto y GTS su cierre inminente . Entre las dos plantas, suman una plantilla de 230 trabajadores y trabajadoras. La comunicación de dichos cierres ( el proceso formal comenzará esta semana) se hizo en unas reuniones convocadas en principio para otras cuestiones, de ahí el asombro, estupor, y posterior desolación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras , así como de las dos plantillas en general.

Matricerias Deusto, y la actual GTS son las empresas más antiguas del area de matricería del grupo Gestamp. En los últimos años, la división de matricería ha crecido exponencialmente, ya sea por la compra de empresas del sector o porque la ha constituido la propia Gestamp . Además de las citadas Mat. Deusto y GTS, en el grupo de matricerias de Gestamp en Bizkaia, están, GTH, GTE, ICT, ICTM, ADRAL, GTO,...entre todas emplean cerca de 800 trabajadores y trabajadoras.

Parece ser que Gestamp ha aprovechado esta coyuntura económica para desprenderse de M.Deusto y GTS aduciendo costes laborales, y falta de carga de trabajo, algo que ya han rebatido y desmentido públicamente los trabajadores y trabajadoras de ambas empresas, que tienen carga de trabajo para los siguientes meses. Todo ello lo hacen además saltándose un acuerdo que suscribieron hace 4 años, donde les aseguraban el futuro y “X” inversiones hasta el 2022 ( y su pertenencia al grupo Gestamp ) a estas dos empresas. Parece ser que en estos tiempos, ya no vale ni lo firmado, ni lo acordado. No nos parece de recibo, que de la noche a la mañana, sin previo aviso, comuniquen el cierre de dos empresas .

Es ese el respeto que se merecen los y las trabajadoras de Gestamp? Donde están la voluntad de negociación y de acuerdo?

Esperemos que los siguientes días y semanas, la dirección de Gestamp y las matricerias se avengan a negociar una salida consensuada a este conflicto, siempre desde la base de no cerrar las plantas .

Sea como fuere, parece ser que a día de hoy esa voluntad negociadora no se atisba por ningún lado, y en vista de la gravedad de la situación, como ya es público y notorio, los trabajadores de las plantas de Matricerias Deusto y GTS han decidido convocar una huelga indefinida que de no cambiar las cosas se iniciará el 9 de octubre de 2020.

Desde estas líneas queremos mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo a las plantillas de M.Deusto Y GTS.

MATRICERIAS DEUSTO ETA GTS EZ ITXI!! DESPIDORIK EZ !!

Abadiñon 2020ko urriaren 6an2020/05/28

EL COMITE INFORMA
Hoy jueves 28 de mayo, nos hemos reunido con la dirección y hemos tratado los siguientes temas:
VACACIONES
Ayer era VWen quien anunciaba que paraba por vacaciones todo el mes de julio y la primera de agosto. Hoy ha sido Mercedes quien ha anunciado que parara todo el mes de agosto ( hasta ahora se rumoreaba que trabajaría varias semanas en agosto). Además del periodo vacacional, en una reunión celebrada hoy jueves con el comité de empresa, la dirección de Mercedes ha comunicado que no activará los sábados que se preveía trabajar el mes de junio y julio, y que además de no trabajar el 7 de diciembre, el último día de producción del año sería el 17 de diciembre , cancelando con cargo a bolsa el 18,21,22, y 23 de diciembre. Actualmente Mercedes está fabricando cerca de 690 furgonetas/día. La previsión anual revisada, queda fijada en 123.500 unidades.

Respecto a la concreción de las fechas de nuestras vacaciones, nos dice la empresa que necesita tiempo para procesar esta información, definir las necesidades de China( que no para en agosto) etc para establecer las fechas definitivas. Aunque esperamos que todo se termine por cerrar en la reunión que celebraremos el jueves que viene, 4 de junio a las 10,00 con la dirección de la empresa, parece que las instalaciones de frío disfrutarán sus vacaciones entre el 25 de julio y 8 de septiembre ( puede haber excepciones). Con la parte de caliente tienen mas dudas , quizás deberían de comenzar algo antes las vacaciones, pero creen que deberían de hacerlo en fechas parecidas a las de la parte del proceso de frío. Hablamos siempre de que esto será con carácter general. En alguna línea puede haber necesidades diferentes, derivadas por ejemplo de alguna intervención de mantenimiento.

ERTE-CONTRATACION

La dirección nos comenta que el 31 de mayo dejará de aplicar el ERTE de fuerza mayor, y que sacará del ERTE a las 24 personas que aún permanecían en el ERTE. Además de todo ello, unido a la reubicación de 26 personas de calientes en otras instalaciones, la semana que viene la empresa contratará cerca de 30 personas ( en vista de la incertidumbre, parece que para un mes). Con la incorporación de estas personas, volveremos a estar prácticamente 700 personas en plantilla, con más o menos 85 eventuales.

El ERTE por causas productivas relacionado con el Covid que decíamos solicitaría la empresa seguido del ERTE de Fuerza Mayor, en los términos y condiciones que ya explicamos en notas anteriores, la empresa lo solicitará durante el mes de junio. Aunque parece ser que en el corto plazo no será necesario aplicarlo, mucho nos tememos que a la vuelta de vacaciones sea necesario. Ojala no, y no se cumplan las peores previsiones y no sea necesario aplicarlo.

5º RELEVO EN DOBLES TRASERAS

Aunque Mercedes al final no active los sábados de los meses de junio y julio, y no tenga constancia de que varíe sensiblemente la cantidad de furgonetas con dobles traseras, para no verse en problemas, la empresa sigue adelante con su intención de poner la DT a 5º relevos , en principio hasta agosto. Irán analizando si será necesario prorrogarlo.

SALDO HORAS

Se ha solicitado que pasen a la gente su saldo de horas actualizado. La empresa dice que lo hará la primera semana de junio ( no sabe si lo pasara a través de los RUNes o nómina electrónica).

En Abadiño a 28 de ,mayo de 2020