202015-2016-2017 URTEETARAKO LAN HITZARMENA

2021/10/19

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

LANGILE EBENTUALENTZAKO ERTEA

Denok dakizuenez orain arte, Lan Ordezkaritzak ez zuen onartzen behin-behineko langile batzuei ERTEa aplikatzea, pertsona horiek ez zeudelako sartuta ekainean ERTEaren eskaerarekin aurkeztu zen zerrendan. Horren ondorioz, gainerakoei ERTEa aplikatzen zitzaigunean, enpresak zereginen bat aurkitu behar zuen aldi baterako langileentzako, ERTEra bidali ezin zirelako.

Lehenengo hilabeteetan (ekainean hasi zen ERTEa), aldi baterako langile askorik ez zegoenez ERTEan sartu gabe, aldi baterako langileei okupazioa eman ahal izan zitzaien (gutxiengoari). Abuztuan behin-behineko langile gehienei kontratua moztu zitzaien, baina irailean berriz kontratatu zituzten gehienak. 

Kontratuetan izandako etete horren ondorioz, langile ebentual horiek, SEPErentzat ERTEaren eraginpean daudenen zerrendatik erori dira, nahiz eta irailean berriro lanean egon eta ekainean Lan Ordezkaritzan eskatutako ERTEan aurkeztutako hasierako zerrendan sartuta egon. Horren guztiaren ondorioz, gaur egun aldi baterako 100 langileetatik gehienei ezin zaie aplikatu ERTEa kontratua eteteagatik edo zerrendan sartuta ez egoteagatik), eta, kasu horretan, enpresak azpimarratu du ezinezkoa izango litzaiokeela langile horiei guztiei okupazioa ematea, gainerakoak ERTEra joaten garen bitartean; izan ere, ez duelako zereginik edo okupaziorik hainbeste langilerentzat, gero eta gehiago baitira gure bezeroen geldialdiak, bai hotzaren zatikoak, bai beroaren zatikoak, eta etorkizunean gainera akibitate osoaren geldialdiak egon daitezkelako.

Lan-Delegaritzak ez du uzten langile berriak sartzen ERTEan, afektagarrien zerrendan ( zerrenda hori ekainean aurkeztu zen ERTEaren eskaerarekin) beraz, enpresaren arabera ,gaiari irtenbide bat emateko modu bakarra, eta SEPErekin arazorik ez izateko, aldi baterako langile GUZTIENTZAT beste ERTE bat eskatzea da, gainerakooi eragiten digun ERTE nagusiaren indarraldiarekin bat etorriz.

Nahiz eta ERTE berria izan, adostu dugu ERTEaren baldintza ekonomiko eta sozialak ERTE nagusiaren berdinak izango direla (soldataren % 90 osagarria, pagen eta oporren % 100). ERTEa enpresa osoan edo instalazio batzuetan aplikatzen denean, behin-behineko langileen edo langile finkoen artean bereizketarik egin gabe egingo da, eta hori izango da erabakigarri bakarra , hots, eragindako instalazioan edo sailean dagoen ala ez.

Jasaten ari garen egoera paradoxikoa dela eta, egoera ilogiko eta berriak bizi ditugu guztiontzat. Bitxia da ERTEan egotea, eta instalazioak izatea 4. eta 5. txandan, behin-behineko langileak kontratatuta edukitzea (enpresa askotangertatzen ari da arazo hori), baina gure bezeroek mundu-mailako hornikuntza-krisi honetan lan egiteko duten moduaren ondorioz, gelditzen denean golpean gelditzen da, baina lan egiten denean, topera egiten da.

Laburbilduz, gaur, urriaren 19a, asteartea, behin-behineko langileentzako ERTE bat adostu dugu, baldintza ekonomiko berberetan eta urte amaierara arte.

Zoritxarrez, iristen ari zaizkigun albisteek, epe labur eta zalantzagarri batez gain, 2022rako antzeko egoera bat iragartzen dute.

Ohar garrantzitsua: Abuztuan eta/edo irailean langabezia kobratzea erabaki zuten langile ebentualeentzako , (hogei inguru) SEPEak kontratuetan aipatutako mozketa izateagatik, SEPEak prestazioa ukatzen badie, adostu dugu enpresa egingo dela kargu SEPEtik jasoko ez duten diru kopuruaz. Horregatik, garrantzitsua da, SEPEtik langabezi prestazioa ukatzen dizuen jakinarazpena jasotzean, Giza Baliabideetara eramatea (Of. Langileak) jakinarazpen hori.

Abadiñon 2021eko urriaren 19an

*******************************************

EL COMITÉ INFORMA
 

ERTE PARA PERSONAL EVENTUAL

Como todos y todas sabéis hasta la fecha, la Delegación de Trabajo no permitía que a parte del personal eventual sele aplicará el ERTE por no estar incluidas estas personas en la lista que se presentó en el mes de junio con la solicitud del ERTE. Esto hacía que cuando al resto se nos aplicaba el ERTE, la empresa tenía que encontrar alguna tarea para esa parte del personal eventual que no era susceptible de ser mandado al ERTE.

Los primeros meses ( de este ERTE que se inició en junio) al no haber mucho personal eventual no incluido en el ERTE fue posible dar ocupación a los y las eventuales no afectables por el ERTE ( una minoría ). En agosto a la mayoría de los eventuales se les corto el contrato , aunque en septiembre fueron contratados y contratadas posteriormente.

Dicho corte en los contratos, hace que para el SEPE se caigan de la lista de afectables por el ERTE aunque en septiembre estén otra vez trabajando y formasen parte de la lista inicial que se presento con la solicitud de ERTE ante Delegación de Trabajo en el mes de junio. Todo ello hace que actualmente la mayoría de los 100 eventuales no sean afectables por el ERTE ( por el corte en su contrato o por no estar incluidos en la lista) y en ese caso la empresa remarca que lensería imposible dar ocupación a todo ese personal mientras el resto vamos al ERTE, porque carece de tareas u ocupación para los mismos, dado que cada vez son más las paradas de nuestros clientes sean de la parte de frio o de  caliente, e incluso puede haber paradas en el futuro que impliquen el paro de toda la actividad de la empresa.


Ya que la delegación de trabajo no permite incorporar nuevo personal a lista de afectables en el ERTE, lista que se presentó con la solicitud del ERTE en junio, la única manera de dar un solución al tema, y no tener problemas con el SEPE, según la empresa es solicitar un nuevo ERTE solo para TODO el personal eventual haciéndolo coincidir con la vigencia del ERTE “principal” que nos afecta a las y los demás.


Aún siendo un ERTE nuevo, hemos acordado que las condiciones económicas y sociales de este ERTE serán las mismas que el ERTE “principal”( 90 % complemento al salario, 100 % de pagas y vacaciones,..). Cuando se aplique el ERTE en toda la empresa o en algunas instalaciones se hará sin distinciones entre personal eventual o fijo, siendo lo único determinante si se está en la instalación o departamento afectado o no.


La situación paradójica que estamos sufriendo hace que vivamos situaciones ilógicas y nuevas para todos y todas. Es extraño estar en ERTE, y tener instalaciones 4º e incluso a 5º relevo, tener personal eventual contratado( problema que se está dando en muchas empresas ) ,…. pero la manera de trabajar de nuestros clientes en esta “ crisis de aprovisionamiento mundial” hace que cuando se para “ se para en seco” , pero cuando se trabaja, se trabaja a tope.


Resumiendo, por todo ello, hoy martes 19 de octubre, hemos acordado un ERTE para el personal eventual en las mismas condiciones económicas y con la misma vigencia ( hasta final de año) que el principal.
Por desgracia las noticias que nos van llegando además de un corto plazo incierto, apuntan a un 2022 parecido. Habrá que ir viendo.
 

Nota importante:Para los trabajadores y trabajadoras eventuales que los meses de agosto y/o septiembre hayan optado por cobrar el desempleo ( cerca de una veintena) y el SEPE se lo haya denegado por tener el citado corte en los contratos, hemos acordado que la empresa se hará cargo de lo no percibido por el SEPE. Por ello es importante que cuando os llegue una comunicación de denegación la llevéis a Recursos Humanos (Of.Personal).

Abadiñon 2021eko urriaren 19an

2021/09/21


 KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

METALEKO HITZARMENAREN BORROKA

ARKAITZ ETA AITOR ASKE!!!

 Denok gogoratuko duzue 2019. urtea, urte horretan 10 greba-egunetara joan behar izan baikenuen metaleko hitzarmenaren negoziazioa behartzeko. Gatazka gogorra izan zen, eta metalaren sektoreko langile askoren konpromiso pertsonala eskatu zuen, Bizkaiko Gestamp enpresako langileena barne, beti bezala oso nota altuarekin erantzun baitzien greba-deialdiei. Konpromiso kolektibo horren ondorioz, negoziazioa desblokeatu zen, eta hainbat urtez izoztutako Bizkaiko metalaren hitzarmen bat sinatzea lortu zen. Oso egun gogorrak izan ziren. Grebak aurrera egin zezan, oso garrantzitsua izan zen pikete informatiboen lana. Pikete horiek goizean goizetik gogor   jazarri zituen Ertzaintzak, eta, horrela, zaildu egin zuen pikete horien lan sindikala.

 Hitzarmena sinatuz amaitu bazen ere, borroka sindikal horren ondorioak ez dira lankide askorentzat amaitu. Enpresen edo Ertzaintzaren salaketen ondorioz, isun asko ordaindu behar izan dira, eta oraindik ere prozesu penalak irekita daude lankide grebalari askoren  aurka.

 Horren adibide da urriaren 4an eskualdeko enpresetako  bi  langile grebalariren aurka  egingo den epaiketa (Ertzaintzaren akusazioak 23 hilabeteko espetxe-zigorra eskatzen du). Horietako bat Arkaitz Martinitz Gestamp Bizkaiko gure lankidea da.

 Gestamp Bizkaiko  Langileen Batzordeak elkartasun osoa adierazi nahi die Arkaitzi eta Aitorri, eta salaketa bertan behera uzteko esijitu nahi dio Eusko Jaurlaritzari. Borroka sindikala ez da delitua!

 Horregatik guztiagatik, sindikatu guztien babesarekin "Metaleko grebalariek" deitutako mobilizazioetan parte hartzera animatzen ditugu Gestamp enpresako langileak.

 IRAILAREN 27AN, 13,30ETIK 14,00ETARA, GESTAMP BIZKAIA ENPRESAREN AURREAN.

 URRIAREN 4AN, 9,45ETAN, BILBOKO EPAITEGIAN.

   Abadiñon 2021eko irailaren 20an


EL COMITE INFORMA

LUCHA DEL CONVENIO DEL METAL

ARKAITZ ETA AITOR ASKE !!!

 Todos y todas recordareis el año 2019 , año en el cual tuvimos que ir a 10 jornadas de huelga para forzar la negociación del convenio del metal. Un conflicto duro que exigió el compromiso personal de muchos trabajadores y trabajadoras del sector del metal, incluida la plantilla de Gestamp Bizkaia, que como siempre respondió con nota muy alta a las convocatorias de huelga. Fruto de ese compromiso colectivo se desbloqueó la negociación  y se consiguió firmar un convenio del metal de Bizkaia  congelado durante varios años. Fueron jornadas muy duras. Para que las jornadas de huelga saliesen adelante fue muy importante la labor de los piquetes informativos, piquetes que desde primera hora de la mañana fueron reprimidos con dureza por parte de la Ertzaintza , dificultando así la labor sindical de los mismos.

 Aunque el convenio terminó firmandose, las consecuencias de esa lucha sindical no han cesado para muchos compañeros y compañeras . Fruto de denuncias de empresas o en de la propia Ertzaintza, se han tenido que pagar muchas multas , y todavía sigue habiendo procesos penales abiertos contra compañeros y compañeras huelguistas.

 Ejemplo de ello, es el juicio al que se enfrentarán el 4 de octubre dos huelguistas de empresas de la comarca (donde la acusación de la Ertzaintza  solicitan hasta 23 meses de prisión)  de los cuales uno es nuestro compañero de Gestamp Bizkaia Arkaitz Martinitz.

 Desde el comité de empresa de Gestamp Bizkaia, mostramos  nuestra solidaridad con Arkaitz y Aitor , y exigimos al gobierno vasco  la retirada de la denuncia . La lucha sindical no es delito!

 Por todo ello, animamos a los trabajadores y trabajadoras de Gestamp a participar en las movilizaciones que se convocaran por parte de los “ Huelguistas del metal” apoyadas estas por todos los sindicatos.

EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 13,30- 14,00 EN FRENTE DE GESTAMP BIZKAIA

 EL 4 DE OCTUBRE A LAS 9,45 EN EL JUZGADO DE BILBAO

2021/09/13

Kaixo LABkide
Urriak 4an epaituko duten langile bat Arkaitz Martinitz gure lankidea da. Hurrengo egunetan Komiteko nota bat aterako dugu , eta egongo diren mobilizazioen berri emango dugu.
__________

Kaixo LABkide
Uno de los trabajadores que sera juzgado el 4 de octubre es nuestro compañero Arkaitz Martinitz. Durante los siguientes dias sacaremos una nota como comite e informaremos sobre las movilizaciones que se convoquen.

LAB GESTAMP BIZKAIA
 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

MERCEDES-EKO ERTEA - 38. ASTEA

Gaur osteguna, irailak 16, enpresako zuzendaritzarekin bildu gara berriro, gure bezero nagusiek, Mercedesek eta Volkswagenek, datorren astean egingo dituzten geldialdiak aztertzeko. Atzo, irailak 15, Mercedeseko zuzendaritzak komiteari eta hornitzaileei baieztatu zien ez duela astelehenean lan egingo, eta larunbata ere ez duela aktibatuko. Volkswagenek, bere aldetik, ostegunean bakarrik lan egingo duela iragarri du. Hori guztia eta gure bezeroen geldialdi ugarien ondorioz, stock altuko une batean iristen zaigu geldialdi berri hau, hurrengo asterako Txinarako eskaeren jaitsiera txiki batekin batera. Hasiera batean, Mercedesek esan du ez duela urteko fabrikazio-programa murrizten, galera hori nola berreskuratuko duen argitu gabe (abenduan, beharbada). Oraingoz, hurrengo larunbatetan (irailaren 25etik aurrera) erdieroaleak baditu lan egiteko asmoari eusten dio. 39. asteari buruz ez dute ezer zehaztu eta hurrengo astean jakinaraziko dutela esan dute.

Hotzeko prozesua, oro har, igande gauetik astelehen gauera (biak barne) geldituko da. UN2an, ordu gehiago geratzen dira, beroko piezen eraginez, eta, beraz, astearte gauera arte geldituko dira instalazioak.

Beroko lerroek Volkswagenen aipatutako geldialdia eta Seaten 2 eguneko geldialdiaren eraginez, besteak beste, igande gauetik asteazken gauera geldituko dira, baina behin betiko baieztapena astelehenean izango da. Enpresak astelehenean baieztatu behar duela argudiatu du; izan ere, beroetako bezeroek denbora gehiago behar omen dutelako informazioa emateko, eta pieza horiek hainbat helmuga dituztelako (zuzeneko entregak, GLA, Gestamp Abrera, Gestamp Navarra...), fluxuekin eta edukiontzien erabilgarritasunarekin lotuta.

Egitura, oro har, astelehenean geldituko da zeharkako eskulanaren sail jakin batzuetan, lan egiten denaren arabera, mto eta utillajesetan teknikoek prebentiboetan lan egingo dute, txapisteriak ez du lanik egingo,..

Gaur, ohiko bidetik, informazioa jasoko duzue ERTEak nola eragiten dizuen jakinaraziz.

Informatzen jarraituko dugu.

 Abadiñon 2021eko irailaren 16an


EL COMITÉ INFORMA

ERTE EN MERCEDES- SEMANA 38

Hoy jueves 16 de septiembre nos hemos vuelto a reunir con la dirección de la empresa para tratar las comunicaciones de parada para la semana que viene de nuestros clientes principales fundamentalmente, Mercedes y Volkswagen. Ayer miércoles 15 de septiembre la dirección de Mercedes confirmó al comité y proveedores que no trabajará el lunes, y que tampoco activará el sábado. Por su parte Volkswagen anunció que la semana siguiente solo trabajará el jueves. Todo esto y debido a las numerosas paradas de nuestros clientes, nos llega en un momento de stocks altos, unido a a una pequeña bajada de pedidos para China para la semana siguiente. En principio Mercedes dice que no rebaja el programa de fabricación anual sin aclarar como recuperara esta perdida ( posiblemente en diciembre). De momento los siguientes sábados ( a partir del 25 de septiembre) mantiene su intención de trabajar si tiene semiconductores. Sobre la semana 39 no concretan nada y dicen que lo comunicarán durante la siguiente semana.

En el proceso de frio en general se parará desde el domingo a la noche hasta el lunes a la noche ambos incluidos. En la UN2 el sobrante de horas es mayor debido a la influencia de las piezas de caleinte con lo que pararán hasta el martes noche incluido.

Las calientes influenciadas por la parada citada de Volkswagwen y 2 días de Seat entre otras, en principio pararán de domingo noche a miércoles noche, aunque la confirmación definitiva será el lunes. La empresa aduce la necesidadad de confirmarlo el lunes porque los clientes de las calientes tardán más en dar la información y estas piezas tienen varios destinos ( además de entregas directas, GLA, Gestamp Abrera, Gestamp Navarra, ..) y esta relacionado con sus flujos y disponibilidad de contenedores.

La estructura con carácter general parará el lunes, ciertos departamentos de mano de obra indirecta en función de lo que se trabaje, mto y utillajes técnicos para preventivos, chapistería para,…

Durante el día de hoy , y por el cauce habitual recibiréis información sobre vuestra afectación o no en el ERTE.

Seguiremos informando.

 Abadiñon 2021eko irailaren 16an


2021/09/09

 KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

MERCEDESEKO ERTEAK JARRAITZEN DU

Gaur, irailak 9, osteguna, berriro bildu gara enpresako zuzendaritzarekin, Mercedeseko 

zuzendaritzak batzordeari eta hornitzaileei atzo, asteazkena, egindako enplegu-erregulazioko 

espedienteen astebete gehiagoko komunikazioaren egoera aztertzeko. Datorren asteko 

ekoizpen geldialdia baieztatzeaz gain, datorren astean baieztatuko dutela esan dute, baina ez 

dute argi ikusten irailaren 20an hasiko den astean lan egingo duten ala ez.

Gaur, ohiko bideetatik, langileei jakinaraziko diete nola eragiten dien, datorren astean ERTEra 

doazen ala ez. Enpresan mantenduko den jarduera aste honetakoaren antzekoa izango da, eta 

zeharkako eskulaneko eta egiturako langileek lan egingo dute, edo ez, lan egiten duten 

instalazioei eman behar dieten euskarriaren arabera, edo zeregin atzeraezinak dituzten 

instalazioen arabera. Beti bezala, hotz-prozesuaren zatia da kaltetuena. Oraingoz, Mercedesek 

ez du aurreikusitako urteko ekoizpen-kopurua berriro jaisten, eta abendu amaieran zerbait 

berreskuratzeko aukera zabalik uzten du (gertaerak nola gertatzen diren ikusten joan beharko 

da). Beroetako instalazioak hasiera batean, "Normal" lan egitera zihoazen, baina alderdi hori 

behin betiko baieztatuko da astelehenean (aste honetan bezala), gaur bertan plan hori aldatuko 

duten VWen berri txarrak egon daitezkeelako.

Bestalde, enpresak esan du stockak handitzen ari direla, hainbat lan amaitzen ari direla, eta gero 

eta "arrazoi" gutxiago daudela langileei jarduera emateko.

Bilera berean, enpresak ERTE honetan eragina izan dezaketen egunak luzatzeko eskatu digu, zein 

gogorarazten dizuegun, urte amaierara arte luzatuko dela. Hasiera batean 22 eguneko eragina 

eskatu zuten eta 22 egunez luzatzea eskatu dute. Arrazoia da arazoa gero eta handiagoa dela, 

ziurgabetasuna erabatekoa dela, eta Mercedesi (datorren astetik aurrera) 24 ERTE egun 

aplikagarri geratzen zaizkiola; izan ere, orain arte, geldialdiei malgutasun negatiboa aplikatu 

diete gehienbat, eta urte amaierara arte negoziatutako 30 egunetatik 6 soilik daramatzate 

kontsumituta.

Batzordearen gehiengoak (LAB, UGT, ELA), egoera ikusita (eta laster ERTEaren egunak agortuko 

zirela ikusita), egun horiek luzatzea adostu dugu. CGTk ez du sinatzen luzapen hori, ERTEa sinatu 

ez zuen bezala, bere ustez justifikatuta ez dagoelako edo arrazoi produktiboengatik ERTE bat 

egiteko arrazoirik ez dagoelako. ERTEak berdina izaten jarraitzen duenez, hau da, aldaketa bat 

baino ez denez, soldata-osagarriei, enplegu-bermeari eta abarri buruzko akordioak orain arte 

bezalakoak dira.

Argi dagoena da erdieroaleen arazoa geratzeko etorri dela, eta badirudi ez duela konponbiderik 

epe laburrean. Ikusten joan beharko dugu.

Informatzen jarraituko dugu.

Abadiñon 2021eko irailaren 9an


EL COMITÉ INFORMA

SIGUE EL ERTE EN MERCEDES

Hoy jueves 9 de septiembre nos hemos vuelto a reunir con la dirección de la empresa para tratar

la situación de la comunicación de una semana más de ERTE que hizo ayer miércoles la dirección

de Mercedes al comité y a los proveedores en sendas reuniones. Además de confirmar la parada

de producción de la semana que viene, dicen que aunque lo confirmarán la semana que viene,

tampoco ven claro si se trabajará o no la semana que arranca el 20 de septiembre.

Durante el día de hoy y por los cauces habituales irán comunicando al personal como le afecta ,

si va o no va al ERTE la semana que viene. La actividad que se mantendrá en la empresa será

semejante a la de esta semana, y el personal de mano de obra indirecta y estructura trabajará

o no en función del soporte que tengan que dar a las instalaciones que trabajan o tengan tareas

pendientes de carácter inaplazable. Como siempre la parte más afectada es la del proceso de

frio. De momento Mercedes no vuelve a bajar la cifra de producción anual prevista, dejando

abierta la posibilidad de recuperar algo a finales de diciembre ( habrá que ir viendo como se

suceden los acontecimientos) .Las calientes en principio iban a trabajar “normal” pero este

aspecto se confirmara definitivamente el lunes ( como esta semana) dado que hoy mismo puede

haber noticias ( malas ) de VW que trastoquen este plan.

Por otra parte, la empresa dice que los stocks están aumentando, que se están terminando

varios trabajos, y que cada vez hay menos “razones” para dar actividad al personal.

En la misma reunión, la empresa nos ha solicitado una ampliación de los días afectables en este

ERTE que se alarga como recordareis hasta final de año. En principio solicitaron 22 días de

afectación y han pedido ampliarlo en 22 días más. La razón es que el problema es cada vez más

grande, la incertidumbre es total , y que a Mercedes le quedan ( a partir de la semana que viene)

24 días afectables de ERTE, dado que hasta ahora mayormente han aplicado a las paradas la

flexibilidad negativa, y solo llevan consumidos 6 días de ERTE de los 30 negociados hasta final

de año.

La mayoría del comité ( LAB, UGT, ELA) en vista de la situación ( y que en breve se agotarían

nuestros días de ERTE) hemos acordado dicha ampliación de días. La CGT no firma este

ampliación , como no firmó el ERTE, dado que a su juicio consideran que no esta justificado o

que no hay razones para un ERTE por causas productivas. Dado que el ERTE sigue siendo el

mismo, es decir que solo es una modificación, los acuerdos de complementos salariales, garantía

de empleo, etc siguen siendo los mismos que hasta ahora.

Lo que parece claro es que el problema de los semiconductores es algo que ha venido para

quedarse y que no parece tener solución al corto plazo. Habrá que ir viendo.

Seguiremos informando.

Abadiñon 2021eko irailaren 9an


2021/09/03

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Gaur ostirala, irailaren 3a, enpresako zuzendaritzarekin bildu gara Mercedeseko zuzendaritzak bere batzordeari eta hornitzaileei atzo, osteguna, iragarritako hurrengo asteko geldialdia aztertzeko. Bilera horietan, Mercedeseko zuzendaritzak datorren asteko geldialdiaren berri emateaz gain, urteko produkzio-programa egokitzen zuela jakinarazi zuen, 134.561 unitatera jaitsiz. Horrez gain, gutxienez irailaren 18ra arte larunbatetan lan egingo ez dutela baieztatu dute (gainerako larunbatetan ikusiko dugu). Arazoak berdina izaten jarraitzen du. Balaztetan dauden erdieroaleen falta. Okerrena da hurrengo astea ere, hau da, irailaren 13an hasten dena, ez dutela batere argi ikusten. Datorren astean Mercedes batzordearekin eta hornitzaileekin bilduko da asteazkenean, eta ez ostegunean ohikoa den lez. Badirudi Txinaren lan-karga mantendu egiten dela, gorabeherekin, eta horiek etorkizunean geldialdi horietan galtzen dena berreskuratzeko asmoarekin jarraitzen dute. 

Gaur, ostirala, ohiko bideetatik jakinaraziko zaie langileei ERTEak nola eragingo dien. Enpresak esan du aldi baterako langile gutxiago daudenez ERTEra bidali ezin direnak , bertan sartuta ez daudelako, lan egiten diren txandak goizeko eta arratsaldeko txandetan kontzentratzen saiatuko dela (ahal den guztietan). Mercedesez gain, datorren astean beste bezero batzuk ere geldituko dira, VW, Seat eta Opel, esaterako. Hori guztia eta GLA egoera kontutan izanik, beroetako lerroetan duen eragina birkakulatu behar du. Nahiz eta gaur, laneko egutegi normal bat pasa datorren astean, astelehenean behin betiko baieztatuko diete aste amaieran zerbait geldituko duten ala ez. Mantenimenduko eta Utillajeseko ia guztiek egingo dute lan, txapistak ere bai, baina jende gutxiagorekin, eta zeharkako eskulaneko gainerako sailak, geratzen den hondar-ekoizpenak ezartzen dituen premien arabera, edo "premiazko" lanak baldin badituzte. 

Era berean, enpresak jakinarazi digu datorren asteko geldialdiarekin , langile batzuek 19 lan egunetan lan egiteari utziko diotela, enplegu-erregulazioko espedientea aplikatuta. Gogora ekarri behar da urte amaiera arte sinatu genuen ERTEak gehienez 22 lan eguneko eragina zuela. Gaur egungo egoera ikusita, zuzendaritzak uste du urte amaierara arte lan-erregulazioko egun gehiago beharko direla. Mercedesek 30 ditu negoziatuta, eta datorren asteko kontsumoa zenbatuta 6 "bakarrik" kontsumitu ditu (gainerakoa ordu aktibagarri desaktibagarrien poltsatxoarekin egin dute). Hori dela eta, litekeena da datorren astean enpresak gaur egungo ERTEa aldatzea proposatuko digu, urte amaiera arteko ERTE egun aplikagarriak handitzeko. 

Informazioa ematen jarraituko dugu 

Abadiñon 2021eko irailaren 3an

EL COMITÉ INFORMA

 Hoy viernes 3 de septiembre nos hemos reunido con la dirección de la empresa para tratar la parada de la semana siguiente anunciada ayer jueves 2 de septiembre por la dirección de Mercedes a su comité y a los proveedores. En dichas reuniones, la dirección de Mercedes además de comunicar la parada de la semana que viene, comunicó que ajustaba su programa de producción anual rebajándolo a 134.561 unidades. Además de ello confirman que como mínimo no trabajarán los sábados hasta el 18 de septiembre (el resto de sábados ya veremos). El problema sigue siendo el mismo. La falta de semiconductores que van en los frenos. Lo peor de todo esto es que dicen que incluso la semana posterior a la siguiente, es decir la que arranca el 13 de septiembre no lo ven nada claro. La semana que viene Mercedes se reunirá con el comité y proveedores el miércoles en vez del jueves como era habitual hasta la fecha. La carga de trabajo de China parece ser que se mantiene, con altibajos, y estos si siguen con la idea recuperar en el futuro lo que se pierda en estas paradas. 

Durante el día de hoy viernes, por los cauces habituales se comunicará al personal su afectación en el ERTE. La empresa dice que al haber menos eventuales “no mandables al ERTE”, por no estar incluidos en el mismo, intentará concentrar los relevos que se trabajen en relevos de mañana y tarde (siempre que sea posible). Además de Mercedes, la semana que viene también paran otros clientes como, VW, Seat y Opel, como mínimo un par de días. Todo ello unido a como este la situación en GLA hace que la empresa tenga que recalcular la afectación en las calientes. Aunque hoy les pasen un calendario trabajando normal la semana que viene, será el lunes cuando les confirmen definitivamente si paran algo a final de semana. Mantenimiento y utillajes trabajarán casi todos, chapistería también, pero con menos gente, y el resto de departamentos de mano de obra indirecta o estructura en función de las necesidades que marque la producción residual que queda o trabajos “urgentes-pendientes” que tengan. De igual manera la empresa nos comunica que con la parada del ERTE de la semana que viene algunos trabajadores y trabajadoras llegarán a dejar de trabajar hasta 19 días de trabajo por aplicación del ERTE.

 Recordar que el ERTE que firmamos hasta final de incluía un máximo de 22 días de trabajo de afectación. En vista de la situación actual la dirección ve que se necesitarán más días de ERTE hasta final de año. Mercedes tiene negociados 30, y contando el consumo de la semana que viene habrá consumido “solo” 6 (el resto lo han hecho con bolsín de horas activables-desactivables). Por ello, posiblemente la semana que viene la empresa nos propondrá una modificación del ERTE actual para ampliar los días afectables por el ERTE hasta final de año. 

Seguiremos informando 

 Abadiñon 2021eko irailaren 3an 


2021/08/27

 KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

35. ASTEAKO MERCEDESEKO GELDIALDIA

Gaur ostirala, abuztuaren 27an, zuzendaritzarekin bildu gara hurrengo asteko (35. astea) Mercedeseko geldialdiak nola eragiten digun aztertzeko. Atzo, osteguna, Mercedesek adierazi zien Enpresa Batzordeari eta hornitzaileei ekoizpena 35. astean gelditzen zela, balazta-sistemarekin lotutako erdieroalerik ez zegoelako. 36. asteari buruz, Mercedesek esan du ezin dutela ezer ziurtatu (datorren ostegunean esango dute), baina esan du lanean ari direla pieza horien hornidura lortzeko, gelditu behar ez izateko. Datorren astean ikusiko dugu.

Badirudi erdieroalerik ez egoteak Txinako ekoizpenari ere eragiten diola, nahiz eta horiek, hasiera batean, aurrerago ekoizpen-galera hori berreskuratzen saiatzea aipatzen duten. Era berean, esan digute 2 astez gelditu dutela ordezko piezen eskaera. Horrez guztiaz gain, zuzendaritzak esan digu gaur egun stock maila nahiko altua dugula. Horren guztiaren ondorioz, ez dago beste "zeregin" batzuetan lan eginez Mercedes Vitoria enpresaren geldialdiaren eragina arintzeko tarterik.

Egoera horren ondorioz, 35. astean langile gehienek jasango dute ERTEaren eragina (gaur bertan jakinaraziko diete langileei nola  eragin dieten). Bero-lineak ez dira hain kaltetuak izango.

Hotz-prozesuari dagokionez, lerro batzuetan lan egingo dute , txanda gutxi batzuk, eta horiek, geratzen den hondar lan-kargak ez ezik, ERTEn sartuta ez dauden eta, beraz, bertara bidali ezin diren aldi baterako 58 langileek lan egiten duten txandek ere zehaztuko dituzte.

Zeharkako eskulanak (CV, metrologoak, logistika...) produkzio-jardueraren arabera lan egingo du edo ez. Hasiera batean, txapisteriako, mantentze-lanetako eta lanabesetako ( Garrak kontuan hartu gabe) langileak bakarrik ez dira ERTEra joango, egiteke baitituzte zereginak.

ERTEaren geldialdi "orokorra" igande gauean hasi eta igande arratsaldean amaituko da, biak barne.

Mercedesetik esan dute 138.161 ibilgailuren programa mantentzen dutela eta galdutako egun horiek irailaren 11tik aurrera 5 larunbatetan berreskuratu nahi dituztela.

Hurrengo asteetako kontratu-berritzeak dauden ziurgabetasunak argitzen diren ala ez kontuan hartuta egingo dira.

Zoritxarrez, argi dagoena da erdieroalerik ezaren gaia luzerako datorrela, eta horren ondorioak noraino hedatzen diren ikusi beharko da.

Informazioa ematen jarraituko dugu

 

Abadiñon, 2021eko abuztuaren 27an

 

EL COMITÉ INFORMA

PARADA MERCEDES SEMANA 35

Hoy viernes 27 de agosto nos hemos reunido con la dirección para tratar como nos afecta la parada de Mercedes de la semana siguiente ( semana 35). Ayer jueves Mercedes confirmo al comité de Empresa y a los proveedores que paraba su producción la semana 35 por falta de semiconductores relacionados con el sistema de frenos. Sobre la semana 36 desde Mercedes dicen que no  pueden asegurar nada ( lo dirán el jueves próximo) , pero comentan que están trabajando para conseguir abastecimiento de las citadas piezas para no tener que parar.  Lo veremos la semana que viene.

Parece ser que la falta de semiconductores también afecta a la producción de China, aunque estos en principio hablan de intentar recuperar esa pérdida de producción más adelante.  De igual manera nos comentan que durante 2 semanas han parado la petición de repuestos. Además de todo ello , nos comenta la dirección que actualmente tenemos un nivel de stock bastante alto. Todo ello hace que no haya margen para mitigar el efecto de la parada de Mercedes Vitoria trabajando en otras “tareas”.

Esta situación hace que la semana 35 la mayoría de la plantilla se vea afectada por el ERTE ( hoy mismo comunicarán al personal su afectación ).  Las líneas de caliente se verán menos afectadas.

En cuanto al proceso de frio , trabajarán algunas líneas , algunos pocos relevos , y estos vendrán determinados no solo por la carga de trabajo residual que quede, sino por los relevos en que trabajen los 58 eventuales no incluidos en el ERTE y que por lo tanto no se pueden mandar al mismo.

La mano de obra indirecta ( CV, metrólogos, logística,..), trabajara o no en función de la actividad productiva . en principio solo los operarios de chapistería, mantenimiento y utillajes ( no incluido garras )no irán al ERTE porque tienen tareas pendientes.

La parada “general”  de ERTE empieza el domingo a la noche y termina el domingo tarde ambos incluidos.

Desde Mercedes dicen que mantienen el programa de 138.161 vehículos y que estos días perdidos los quieren recuperar en 5 sábados a partir del 11 de septiembre.

Las renovaciones de contratos de las semanas siguientes se harán o no en función de que se vayan aclarando las incertidumbres existentes.

Lo que parece claro por desgracia es que el tema de la falta de semiconductores viene para largo, y habrá que ver hasta donde se extienden sus consecuencias.

Seguiremos informando

  En Abadiño a 27 de agosto de 2021

 

2021/06/22

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

MERCEDES-EN GELDIALDIA

Gaur ostirala, ekainak 18, enpresarekin bildu gara hurrengo asterako Mercedes Gasteiz-eko geldialdia aztertzeko. Atzo, osteguna, Gasteizko Enpresa Batzordearekin bildu ondoren, ohar ofizial baten bidez, Mercedes-Gasteiz enpresako zuzendaritzak jakinarazi zuen bere jarduera gelditzeko asmoa duela ekainaren 21,22,23,24an eta 25ean, hitzarmenean hitzartuta dituzten poltsa edo egun aktibagarri/ desaktibagarrien kontura.

Mercedesek azaldu duenez, "Hornikuntza-katearen egoera kritikoa da, merkatuan erdieroaleen eskuragarritasunik ez dagoelako". Mercedesen zuzendaritzak urteko ekoizpena 148.600 unitatetan mantentzen du (larunbatetan lan egitea mantentzen dute eta egunean 15 furgoneta gehiago egin nahi dituzte). Hasiera batean, ekainaren 28ko asterako, jarduerari berrekiteko eta planifikatutakoaren arabera ekoizteko asmoari eusten diote, baina jendaurrean onartzen dute ziurgabetasun handia dagoela eta epe laburrean ez dela ezer argi ikusten. Ekainaren 24ra (osteguna) jotzen dute, hurrengo astean (ekainaren 28koa) beren jarduera gelditzen jarraitzen duten edo/eta geldialdiarekin  jarraitzen duten jakinarazteko. Mercedeseko iturrien arabera, malgutasun poltsatik 13 lan egun dituzte negatiboan aktibatu ahal izateko. Gaur egun, "Zelaia" osatu gabeko 5.000 furgonetaz baino gehiagoz beteta dute, osagairen bat falta daukatelarik furgoneta horiek.

Volkswageni dagokionez, aurreko asteko eta aste honetako geldialdiez gain (osteguna-ostirala), datorren astean ekainaren 23an eta 24an bakarrik egingo du lan. Beste bezero batzuk ere, hala nola Opel, Seat..., ekoizpen-geldialdiak jasaten ari dira hornidura-faltagatik.


Egoeraren argazki honekin, hau da zuzendaritzak t Gestamp Bizkaian egiten duen translazioa:


Oro har, enpresa gelditu egingo da (baina ez denak, eta ez egun guztietan ), nahiz eta linea batzuek  egunen  batzuk lan  egin ahal izango duten (edo instalazioren bat, Portoia, adibidez, ez da geldituko), kasu batzuetan “pulmoia” egiteko, eta, batez ere, txinatarrentzako piezak egiteko. Txinak datorren asterako egindako eskaera ia hirukoiztu egin da, eta horrek, jarduera-errelebo batzuentzako lana ekarriko badu ere , ezin ditu nahi bezala antolatu errelebo horiek,  gehikuntza horretarako kontenedorerik ez dagoelako (gainera, piezak DHLen trasbasatu  behar dira, zurezko bilgarriak eraiki...). Hori dela eta, instalazio batzuetan eguneroko goizeko txanda finko bat egingo da, adibidez, eta gainerako langileak  ERTEra joango da, baina hori goian aipatutako kontendore faltaren ondorioa da, eta horrek antolaketa-modu zehatz bat izatera behartuko du.

Lana duten instalazioek  ahal duten guztia lan egingo  dute, eta gainerako sailek eta egiturak (zaila da ohar honetan guztien egoera azaltzea)  lan egingo dute  edo egun batzutan ERTEra joango dira, lan egiten duten edo enpresak mantentzea erabakitzen duen jarduera programaturen bat duten lineei eman behar dieten soportearen  arabera.


Gaur, ostirala, nomina elektroniko bidez, enpresak langile bakoitzari bidaliko dio ERTEak nola eragiten dion berari ,  eta hori jakin ondoren, kaltetuak aurreko aldian bezala berriro aukeratu ahal izango du hiru aukeren artean: bere orduetatik hartu, langabezia eskatu edo langabeziarik ez eskatu, eta etenaldiko egunetan enpresaren osagarria bakarrik kobratu.


Nahiz eta inork ez duen ezeren ziurtasunik, badirudi geldialdi gehiago espero direla etorkizunean, eta erdieroaleen (eta osagai gehiagoren) hornikuntza faltaren ondoriozko arazoa, mundu mailako arazo bat dela, konponbide bat izateko denbora beharko duena dirudienez

Abadiñon 2021eko ekainaren 18an

               **********

EL COMITE INFORMA

PARADA DE MERCEDES

Hoy viernes , 18 de junio, nos hemos reunido con la empresa para tratar la parada de Mercedes Gasteiz para la siguiente semana . Ayer jueves, después de reunirse con el Comité de Empresa, mediante comunicado oficial, la dirección de Mercedes-Gasteiz hizo pública la intención de parar su actividad los días 21,22,23,24, y 25 de junio con cargo a bolsa o días activables que tienen pactados en Convenio.

Mercedes razona la parada por” la situación critica de la cadena de suministro derivada de la falta de disponibilidad en el mercado de semiconductores”.  La dirección de Mercedes sigue manteniendo la producción anual en 148.600 unidades ( mantienen sábados y quieren fabricar 15 furgonetas diarias más ). En principio , para la semana del 28 de junio mantienen su intención de reanudar la actividad y producir según lo planificado, pero reconocen públicamente la alta incertidumbre existente y la falta de visibilidad a corto plazo. Se emplazan al jueves 24 de junio, para informar a la plantilla si la semana siguiente ( la del 28 de junio ) siguen parando su actividad y siguen haciendo uso de la suspensión de días. Según fuentes de Mercedes,de la bolsa de flexibilidad o  disponibilidad total  tienen hasta 13 días de trabajo para poder activar en negativo . Actualmente debe de tener la “campa” repleta de más de 5.000 furgonetas no completas, a falta de algún componente.

En cuanto a Volkswagen además de las paradas de la semana anterior y esta semana ( jueves-viernes),  la semana que viene solo trabajara el 23 y 24 de junio. Otros clientes como Opel, Seat, ..también están sufriendo paradas de producción por falta de suministro.

Con esta foto de situación, la traslación que hace la dirección del efecto de la misma en Gestamp Bizkaia es la siguiente:

Con caracter general se parara la empresa ,( pero no todos y todas, todos los días )  aunque algunas lineas podrán trabajar alguno relevos, ( o alguna como instalación como Porton no parará)  para hacer pulmón en algunos casos, y fundamentalmente para fabricar piezas para china. El pedido de China para la semana que viene prácticamente se ha triplicado, y eso aunque de ciertos relevos de actividad, no permite organizarlos como se quiera por falta de contenedores para ese incremento ( además las piezas hay que trasvasarlas en DHL, construir los embalajes,..). Por ello en algunas instalaciones trabajara un relevo diario fijo de mañana por ejemplo ,yendo el resto al ERTE, pero eso viene determinado por la falta de contenedores arriba mencionada que obligará a una forma concreta de organización.

Las lineas que tengan actividad trabajarán todo lo posible, y el resto de departamentos y estructura ( es difícil explicar la situación de todos en esta nota )trabajaran o irán al ERTE, unos días o ninguno en función del soporte que tengan que dar a las lineas que trabajen o tengan alguna actividad programada que la empresa decida mantener.

Hoy Viernes mediante nomina electrónica la empresa mandara a cada trabajador o trabajadora como le afectan estos días de ERTE, y una vez sabido eso, el afectado o afectada podrá volver a elegir como la vez anterior entre las 3 opciones: Coger de sus horas, pedir desempleo, o no pedir desempleo y cobrar solo el complemento de la empresa durante los días de suspensión.

Aunque nadie tiene certezas de nada, parece ser que se esperan más paradas en el futuro, y que el problema derivado de la falta de suministro de semiconductores ( y más componentes ) es un problema a nivel mundial que tardará en tener una solución.

Abadiñon 2021eko ekainaren 18an


2021/06/03

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 ERTEa 2021/12/31arte

 Atzo arratsaldean berriro elkartu ginen enpresarekin, aurreko bileretan proposatu zigun urte amaierara arteko ERTEaren gaia aztertzeko. ERTEa gure bezeroengan sor daitezkeen geldialdiengatik eskatzen du, erdieroalerik, hornidurarik eta/edo lehengairik falta egon daitekelakoan. Gehienez 22 laneguneko eragina eskatzen dute urtea amaitu arte.

Enpresako zuzendaritzak berriz ere esan zuen tresna hori erabili behar duela, ez baitaki gure bezero nagusiek arrazoi horiengatik izan ditzaketen geldialdien zenbatekoa eta, horregatik, baztertu egiten du edozein formatutan "ordutako akordioren" bat lortzeko aukera. Ildo horretan, gogorarazi zigun Mercedes- Gasteizek furgoneta "osatugabez" beteta duela zelaia (osagairen bat falta dutenak), Mercedes Alemaniak beste planta/modelo batzuetako osagaiak deribatzen jarraitzen duela Gasteiz ez gelditzeko (baina beste modelo batzuen fabrikazioa geldituz), baina ez dakitela noiz arte saihestu ahal izango dituzten geldialdi gehiago eta horien eragina. Volkswagen Nafarroak, adibidez, atzo bertan baieztatu zuen ekainaren 18ko geldialdiaz gain, 10,11n eta ekainaren 17an ekoizpena geldituko duela, aipatutako osagaiak falta direlako, eta ez lan-karga faltagatik edo salmenten jaitsieragatik.

Langileen Batzordetik gure bezero nagusien atal sindikalekin kontrastatu dugu egoera, eta hurrengo hilabeteetarako duten egoera eta ziurgabetasuna berretsi digute

Lan-erregulazioko espediente baterako arrazoiak egon daitezkeela onartuta ere, jakin badakigu urte amaieran soilik egiaztatuko dugula enpresak hartutako neurria egokia zen, edo azkenean geldialdi-egun gutxi diren eta beste modu batera salba zitekeen. Zoritxarrez, ezin dugu etorkizuna aurreikusi. Bestalde,  ez luke logikarik izango geldialdiak egiten hastea "orduen akordioarekin", eta, azkenik, ERTE batean amaitzea. Gainera, ez du zentzurik plantillaren zati handi batek jada bere desenplegua erabili duenean.

 Edonola ere, bi alderdiok ohartzen gara malgutasun tresnarik formalki negoziatu gabe dugunez (gure bezeroek duten bezala), horrelako zerbait gertatzen den bakoitzean, ez dugula horri aurre egiteko aukerarik. Gainera, badakigu gai hau konplexua dela, eta horri buruz zerbait negoziatzekotan, hitzarmenaren negoziazioaren inguruan negoziatu beharko dela, eta langileen onespena beharko duela.

 Zuzendaritzari azpimarratu diogu, halaber, gure aldetik ERTEA onartzea  ez dela edozertako baimena ematea, , nahi dutena eta nahi duten moduan egin dezaten, beti saiatu behar dela ERTEa ez aplikatzen edo azken aukera lez  aplikatzen, eta aplikatu behar bada, zorroztasun handiz egin behar dela. ERTE ezin da nahierara erabiltzen den tresna bihurtu, hori baino zerbait serioagoa da.

Hala ere, langileentzako ahalik eta baldintza onenak lotzeko, LABek (11 kide), UGTk (3 kide) eta ELAk (kide 1) osatutako Langile Batzordearen gehiengoak ERTE bat adostu du enpresarekin, honako baldintza hauekin:

 - Hitzarmenak 2021/06/06tik 2021/12/31ra arte iraungo du.

- Hilabete horietan, gehienez ere 22 lanegun hartu ahal izango ditugu eraginpean.

- Langilea ERTEan dagoen egunetan, enpresak langabeziatik kobratzen duen zenbatekoa osatuko du, langileak erreleboaren eta lan egutegiaren arabera jasoko lukeen soldata gordinaren % 90eraino, plusak barne.

- Aparteko ordainsariei eta oporrei ez die eragingo ERTEak, hau da, % 100ean kobratu eta hartuko dira (oporrak).

- 15 hilabeteko enplegu-bermea ezartzen da, eta enpresak 2022eko abuztuaren 31ra arte kaleratze indibidualik edo kolektiborik ez egiteko konpromisoa hartzen du.

 - 55 urtetik gorakoei, etorkizunean kaleratze bat gertatuko balitz (enplegu-bermetik kanpo), ERTE honetan kontsumitutako langabezia-egunak berritu egingo litzaizkieke. Klausula hori sartu ohi da etorkizunean (urrutikoa) borondatezko irteeren itunen bat gertatuko balitz hitzartutako kaleratzeekin (aurre-erretiroko moduko zerbait), eta adineko langileek beren langabezia "osorik" izan dezaten.

- Eta adostu ohi ditugun gainerako ohiko baldintzak: Errelebo-kontratua duten langileak ez dira ERTEra joango; bajan eroriz gero, edozein pertsona ez  zaio ERTEa aplikatuko ,  eta ERTEan dagoela bajan jausiz gero bertatik aterako da, bakoitzaren orduak edo ordu bat erabili ahal izango dira ERTEra ez joateko...

                                                                                               Abadiñon, 2021eko ekainaren 3an

****************************************

EL COMITE INFORMA

ERTE HASTA EL 31/12/2021

Ayer a la tarde nos volvimos a reunir con la empresa para tratar el tema del ERTE hasta final de año que ya nos había propuesto en reuniones anteriores. El ERTE lo solicitan por las paradas que se puedan dar en nuestros clientes por falta de semiconductores, suministros y/o materia prima. Solicitan un afectación máxima de 22 días de trabajo hasta final de año .

La dirección de la empresa volvió a reiterar que tiene que recurrir a esta herramienta porque desconoce el alcance de las paradas que puedan tener nuestros clientes principales por dichos motivos, y que por ello, descarta la posibilidad de llegar a algún tipo de “acuerdo de horas” en el formato que sea. En esa línea, nos recordó que Mercedes- Gasteiz tiene la campa llena de furgonetas “incompletas” (a falta de algún componente), que Mercedes Alemania  sigue derivando componentes de otras  plantas / otros modelos para no parar Gasteiz (pero parando la fabricación de otros modelos) pero que no saben hasta cuando podrán evitar más paradas ni el alcance de las mismas. Volkswagen Navarra por ejemplo, ayer mismo confirmó que además de la parada prevista del 18 de junio, parará su producción el 10,11, y 17 de junio por falta de los citados componentes, y no por falta de carga de trabajo o descenso de ventas.

Desde el comité hemos contrastado la situación con las diferentes secciones sindicales de nuestros principales clientes y nos confirman la situación y la incertidumbre que tienen para los meses siguientes.

Aún aceptando que puede haber motivos para un ERTE, somos conscientes de que realmente solo a final de año comprobaremos si la medida adoptada por la empresa era la adecuada, o si finalmente son pocos días de parada y se podía haber salvado de otra manera. Por desgracia no podemos leer el futuro. Lo que tampoco tendría lógica es empezar parando con “acuerdo de horas“ para terminar finalmente en un ERTE.  Menos sentido tiene además una vez que ya se ha abierto el paro por una buena parte de la pantilla.

 Sea como fuere, las dos partes somos conscientes de que al no tener negociada formalmente ninguna herramienta de flexibilidad (como nuestros clientes), cada vez que sucede algo de este tipo, carecemos de diferentes posibilidades para hacer frente al mismo. Además sabemos que este es un tema complejo, y de negociar  algo al respecto, tendrá que ser en el entorno de la negociación del convenio y requerirá la aprobación de la plantilla.

 También hemos remarcado a la dirección que la aprobación del ERTE por nuestra parte, no es una carta blanca para que hagan lo que quieran y como quieran, que siempre hay que intentar no aplicar el ERTE, o aplicarlo en última instancia, y de aplicarse hay que hacerlo con muchísimo rigor . El ERTE no puede convertirse en una herramienta que se utilice a capricho, es algo más serio que eso.

Aún así, y  en aras de atar  las mejores condiciones posibles para la plantilla,   la mayoría del comité compuesta por LAB (11 miembros) ,UGT (3 miembros ), ELA (1 miembro) ha acordado con la empresa un ERTE con la siguientes condiciones:

 - La duración del mismo será desde el 06/06/2021 hasta el 31/12/2021.

- Durante estos meses solo podrán afectarnos como máximo 22 días de trabajo.

- Los días que el trabajador o trabajadora esté de ERTE la empresa complementará la cantidad que cobre del desempleo hasta el 90 % del salario bruto que percibiría el trabajador o trabajadora según relevo y calendario pluses incluidos.

- Las pagas extras y vacaciones no se verán afectadas por el ERTE, es decir, se cobrarán y disfrutarán (las vacaciones) al 100 %.

- Se establece una garantía de empleo de 15 meses,  en la cual la empresa se compromete a no hacer despidos individuales ni colectivos hasta el 31 de  agosto de 2022.

- A los mayores de 55 años si en el futuro se diese un despido (fuera de la garantía de empleo) los días de desempleo consumidos en este ERTE se le repondrían. Esta Clausula se suele meter si en el futuro (lejano) se diese algún pacto de salidas voluntarias con despidos pactados (especie de prejubilación) , los trabajadores y trabajadoras mayores tuviesen su paro “intacto”.

- Y resto de condiciones habituales que solemos acordar: Los trabajadores con contrato relevo no irán al ERTE; Cualquier persona  en caso de caer de baja no se le meterá en ERTE y si cae de baja estando en ERTE se le sacará del mismo, se podrán usar horas de cada uno o una para no ir al ERTE …

 En Abadiño a 3 de junio  de 2021