2019/05/16


Pasado mañana, 23 de mayo,  tenemos una cita muy importante con la convocatoria de huelga por el convenio del metal. Ya sabemos que una huelga no es una cuestión menor,que cuesta dinero,…. pero tenemos que volver a incidir en la importancia de esta huelga. Nos jugamos mucho en ella. Si esta es muy contundente , la patronal tendrá que ir cambiando de postura. Por eso tenemos que salir todos y todas a la huelga. Ahora es el momento. La plataforma unitaria de los sindicatos, así como el planteamiento de lucha conjunta de TODOS los sindicatos hace que la oportunidad sea histórica, y no podemos desaprovecharla.

La practica totalidad de empresas del sector en el Duranguesado se ha sumado a la huelga. Desde Gestamp Bizkaia también “tenemos que dar el callo”.

Pero es que además , incluso “solo para Gestamp Bizkaia” es importante que la empresa nos vea como un sindicato, y como un comité con capacidad de convocatoria. Si la empresa comprueba que el colectivo refrenda nuestras convocatorias, estaremos en una posición de más fuerza incluso para negociaciones propias.

Por eso, os pedimos a todos y todas los afiliados y simpatizantes, que además de secundar la huelga, animéis a vuestros compañeros y compañeras a hacer lo mismo, le comentéis a los eventuales que secunden la huelga con tranquilidad ( en Gestamp nunca ha habido represalias , ni se le ha dejado  de renovar a nadie el contrato por secundar alguna huelga,…).

Por último dos citas importantísimas:

- El 23 de mayo a las 5,00 de la mañana nos reuniremos ( gente de todos los sindicatos )en el parking de Eroski de Abadiño para organizar los piquetes . Todos y todos los que podaís venir por favor. Cuantos más seamos, más fácil será todo. Aunque son muchas las empresas que estarán cerradas , siempre hay alguna que “visitar”.

- El 23 de mayo también , a las 11,30 de la mañana , se hará una manifestación en Bilbao que partirá desde el Sagrado Corazón., reclamando un convenio digno para el Metal de Bizkaia.

OS PEDIMOS UN ESFUERZO A TODOS Y TODAS.  LA PATRONAL NO NOS VA A REGALAR NADA, PERO SI GOLPEAMOS FUERTE , NO TENDRAN OTRA OPCIÓN QUE NEGOCIAR.

GORA LANGILEEN BORROKA


KAIXO LABKIDE

Etzi, maiatzak 23, zita garrantzitsu bat daukagu Metaleko Hitzarmenaren aldeko greba deialdiarekin. Badakigu greba bat ez dela txantxetako kontu bat, dirua dagoela jokoan,... baina berriro ere azpimarratu beharra daukagu greba honen garrantzia. Asko daukagu jokoan greba honetan. Greba hau ondo egiten badugu, patronalak bere jarrera aldatu beharko du. Horregatik irten behar gara guztiok grebara. Orain da momentua. Plataforma eta borrokarako sindikatu GUZTIEN  planteamendu bateratuak, aukera historikoa bihurtzen du, eta ezin dugu berau alperrik galdu.

Durangaldeko ia enpresa guztiak gehitu dira grebara. Gestamp Bizkaiatik ere ,  “gurea egin behar dugu”.
Baina gainera , “Gestamp Bizkaiarako ” soilik bada  ere, garrantzitsua da ,enpresak , langileen atxikimendua duen sindikatu eta Langileen Batzorde bat bezala ikusi gaitzala. Enpresak ikusten baldin badu, kolektiboak gure deialdiak babesten dituela, negoziazio propioetarako ere indar gehiagoko posizio batena egongo gara.

Horregatik, afiliatu eta jarraitzaile guztioi, grebarekin bat egin dezazuela, zuen lankideak berdina egitera  eta ebentualei greba lasaitasun osoz egin dezatela esatera animatzen zaituztegu ( Gestamp Bizkaian  ez da inoiz egon errepresaliarik eta ez zaio inori kontratua berritu gabe utzi horregatik)

Azkenik, bi zita oso garrantzitsuak:

- Maiatzaren 23an, goizeko 5,00etan Abadiñoko Eroskiko Parkingean batuko gara ( sindikatu guztietako jentea) piketeak antolatzeko. Ahal duzuen guztiok etorri mesedez. Zenbat eta gehiago izan, errazagoa izango da dena. Nahiz eta asko diren itxita egongo diren enpresak, beti dago “bisitatu” beharreko enpresaren bat.

- Maiatzaren 23an ere, goizeko 11,30etan , Bilboko Sagrado Corazonetik, manifestazio bat irtengo da, Bizkaiko Metalerako Hitzarmen duin bat eskatzeko.

ESFORTSU BAT ESKATZEN DIZUEGU DENOI. PATRONALAK EZ DIGU EZER OPARITUKO, BAINA GOGOR GOLPATZEN BADUGU, NEGOZIATZEA BESTE AUKERARIK EZ DUTE IZANGO.


GORA LANGILEEN BORROKA
2019/05/07

Hoy martes 7 de mayo nos hemos reunido con la dirección, y hemos tratado varios temas:

- Carga de trabajo/ vacaciones -  Seguimos con noticias parecidas. Las incognitas que no estan resueltas del todo , son la bajada de piezas de china ( como concentraran dicha bajada) y el incremento que pueda suponer hacer recambios para palencia ( aqui vamos con algun retraso) . El problema de hacer las  piezas de recambio es que no hay suficientes contenedores. Se esta a la espera de que Mercedes concrete las opciones. Dado que Mercedes China no parara en agosto, hace que no sea posible concentrar todas las vacaciones en agosto. Las vacaciones de las calientes ( UN3) ya se han enpezado a comunicar, asi como las de logistica segun la empresa. Del resto , espera poder decirnos algo durante esta semana o principios de la que viene, segun se vayan aclarando algunas incognitas. El grueso de las vacaciones se concentrara en semana 32 y 33.

- Comedor- Durante las semanas anteriores a semana santa trasladamos infinidad de quejas a la direccion por la bajada de calidad de la comida en el comedor. Algunas de nuestras peticiones higienicas o de calidad / variedad han sido atendidas, y vemos que estos ultimos dias ha mejorado . Hemos quedado en seguir vigilando el tema.

Tambien hemos hablado de la situacion de chapisteria, denunciando que se haya sacado personal del departamento para luego meter horas , subcontratar,.....

Eventuales- Hemos vuelto a denunciar que no es de recibo que tarden tanto en firmar los contratos , que se les notifique el ultimo dia si siguen,......la empresa dice que toma nota y que intentara ser mas " respetuosa" .

Por ultimo hemos hablado de la aplicacion del "nuevo" contrato relevo, permisos retribuidos segun nuevas sentencias,..... .

Abadiñon 2019ko maiatzaren 9an
LAB GESTAMP BIZKAIA

2019/04/09

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU
Jantokiko zerbitzuan izandako aldaketen inguruan heldu zaizkigun informazioak eta gero, bai plantillatik zuzenki , zein Langileen Batzordeko sindikatu guztien bidez, aldaketa horien eta berorren eraginaren inguruko informazioa eskatu diogu enpresari.
Momentu hauetan, LANGILEEN BATZORDEA , ZERBITZUAREN KALITATEAN eman diren aldaketen inguruko informazioa biltzen ari da ( okela/arraina errotazioa, generoa, kantitatea, etab.) , aste santua eta gero, soilik hori eztabaidatuko den bilera monografiko bat egiteko.

EL COMITÉ INFORMA
Tras las informaciones llegadas de los cambios producidos en el servicio de comedor, tanto directamente de la plantilla, como de todos los sindicatos integrantes de este Comité, hemos procedido a solicitar a la empresa información sobre el alcance y los motivos de dichos cambios.
En estos momentos El COMITÉ DE EMPRESA está recabando toda la información sobre los posibles cambios en la CALIDAD DEL SERVICIO (rotaciones de pescado/carne, género, cantidad, etc.), para realizar una reunión monográfica sobre este tema a la vuelta de Semana Santa.

2019/03/26


!!!GOGORATU¡¡¡

MARTXOAK 28AN, 12,00-13,00 ETARA 
 ELKARRETARATZEA
ENPRESA AURREAN 

BIZKAIKO METALEKO HITZARMENA ORAIN!!!!


!!!RECUERDA¡¡¡

CONCENTRACIÓN 
 EL 28 DE MARZO DE 12,00 A 13,00 HORAS
 FRENTE A LA EMPRESA


CONVENIO DEL METAL DE BIZKAIA YA!!!!

2019/03/22


KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Dakizuen bezala, Bizkaiko Metaleko Hitzarmenak hainbat urte daramatza berritu gabe. Efikazia orokorreko azkenengo Hitzarmena, gehiengoak sinatutakoa eta betebeharrezkoa, 2001-2003koa da. Hitzarmen honek, adibide bezala, peoi batentzako ezartzen duen urteko soldata 13.013 eurokoa da. 

Beranduago, 2008-2011ko hitzarmena sinatu zen, baina gutxiengoan egin zenez, efikazia murriztukoa izan da ( eta beraz ez nahitaez betebeharrekoa ) , eta nahiz eta enpresa askok aplikatu duten, asko dira ere, aplikatu ez dutenak. Edonondik begiratzen dugula ere, urte asko dira izoztutako hitzarmen batekin ( kasu batzuetan 15 urte) , Bizkaian 47.000 langileri eragiten dien metala bezalako sektore garrantzitsu baterako.

2018ko otsailaren 7an, metaleko hitzarmeneko negoziazioa hasi zen, eta hainbat bilera eta gero, negoziazioa erabat hautsita dagoela esan dezakegu. Patronalaren jarrera harroa eta negoziaziorako duen prestutasun falta ikusita, LAB duela hilabete batzuk negoziazio mahaitik altxatu zen, eta berriki, UGT sindikatuak beste horrenbeste egin du.

Sindikatuak , gutxiengo batzuekin proposamen berri bat adosteko eta Metaleko Bizkaiko patronala ( FVEM) presionatzeko planteamendu bat artikulatu artean , uste dugu, enpresetatik, Langileen Batzorde eta sindikatu eta kolore desberdinetako delegatuen bidez, Bizkaiko Metaleko Hitzarmenerako borroka pizteko gai izan behar garela . Ildo horri jarraiki, Langileen Batzordean, sindikatu eta partaide guztien adostasunarekin, mozio bat onartu dugu, non , beste zenbait gauzen artean, enpresako zuzendaritzari eskatzen diogun, Bizkaiko Metaleko Federazioarekin harremanetan jarri dadila, benetako negoziazio bat exijitu diezaion, sektoreko desberdintasunekin bukatu asmoz.
Bizkaiko Metaleko Hitzarmenagatik borrokatzea , ez da berorren eragin zuzena duten langileenganako elkartasun kontu bat soilik. Denok izan behar dugu argi, Metaleko Hitzarmenak, gutxiengo orube bat zehazten duela, berori paktu eta Hitzarmen desberdinen bidez hobetzea ahalbidetzen duena ( adibidez gure lanorduak, metalean ezarritako lanorduen “hobekuntza” bat dira , lanordu gutxiago ditugulako adibide bat jartzearren). Metaleko Hitzarmenik ez izatea, gurea bezalako enpresentzat ere arrisku erreal bat da. Bihar bertan, Txinan zein Poloniara joan beharrik gabe, gure aurrean enpresa bat jarri dezakete, guk egiten ditugun gauza berak egiten dituena, gure soldataren ia heren bategatik, sektoreko soldata zenbat eta baxuagoa izan gehiago azpikontratuko da,….azken finean, inork uste baldin badu, Bizkaiko Metaleko Hitzarmena ez dela “gure kontua” erabat erratua dago.

GUZTI HORREGATIK, PLANTILLA GUZTIA DEITZEN DUGU, 
MARTXOAK 28AN, 12,00-13,00 ETARA 
ENPRESA AURREAN EGINGO ELKARRETARATZE BATEAN PARTE HARTZERA  GELDIALDI BAT EZ DENEZ, MOBILIZAZIOARA DEITZEN DITUGUNAK, ARRATSALDE ETA GAUEKO TURNOKOAK DIRA, ETA JAI DAUKATENAK ERE. 

ZUEN PARTE HARTZEA OSO GARRANTZITSUA DA !!)
BIZKAIKO METALEKO HITZARMENA ORAIN!!!!

*************************************************
EL COMITE INFORMAComo ya sabréis, el Convenio del Metal de Bizkaia lleva varios años sin renovarse. El último de eficacia general, es decir de obligado cumplimiento, firmado por la mayoría, es del 2001-2003. El salario que establece este convenio para, por ejemplo, un peón especialista, es de 13.013 euros anuales. Posteriormente se firmó otro, no por una mayoría y por lo tanto de eficacia limitada, (y no de obligado cumplimiento) el del 2008-2011, y aunque muchas empresas lo han aplicado, otras muchas no lo han hecho. Se mire como se mire, son muchos años con un convenio congelado (en algunos casos 15 años), en un sector tan importante como el metal que afecta a más de 47.000 trabajadores y trabajadoras en Bizkaia.El 7 de febrero del 2018, se dio inicio a la negociación del convenio del metal, y tras innumerables reuniones, la negociación está prácticamente rota. En vista de la actitud poco negociadora, y arrogante de la patronal, hace tiempo que LAB se levantó de la mesa, y recientemente ha sido el sindicato UGT quien ha hecho lo mismo.

En espera de que los sindicatos sean capaces de acordar una propuesta de contenidos mínimos, y articular un planteamiento de presión a la patronal del metal Vizcaíno (FVEM), pensamos que, desde las empresas, mediante los comités de empresa y delegados de diferentes signos y sindicatos, tenemos que ser capaces de activar la lucha por el convenio del metal de Bizkaia. En esa línea, hemos aprobado en el seno del comité, por unanimidad de sus miembros y sindicatos representados, una moción donde entre otras cosas solicitamos que la dirección de la empresa se ponga en contacto con la federación del Metal de Bizkaia, al objeto de que le exija una negociación real y seria con el objetivo de que termine con las desigualdades del sector.

Pelear por un Convenio del Metal de Bizkaia no es solo una cuestión de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que se rigen directamente por el mismo. Todos y todas tenemos que tener claro que el convenio del metal marca el suelo mínimo que sienta los cimientos para posibilitar pactos y convenios de empresa con contenidos mejores (por ejemplo, nuestra jornada es una jornada que “mejora” lo establecido en el metal, con menos horas anuales). No tener convenio del metal es un peligro real también para empresas como la nuestra. Mañana mismo, sin irse a China o Polonia, pueden montar una empresa en frente nuestro, que hace lo mismo que nosotros y nosotras, casi por un tercio de nuestro salario, cuanto más bajo sea el salario del sector más se subcontratará..., en definitiva, quien piense que el convenio del metal de Bizkaia no es “cosa nuestra” se equivoca.POR TODO ELLO, LLAMAMOS A TODA PLANTILLA A SECUNDAR LA CONCENTRACIÓN QUE SE HARÁ EN FRENTE DE LA EMPRESA, EL 28 DE MARZO DE 12,00 A 13,00 HORAS (DADO QUE NO ES UN PARO LLAMAMOS A LA MOVILIZACIÓN AL PERSONAL QUE ESTE DE TARDE, NOCHE, O DE FIESTA.  ES IMPORTANTE VUESTRA PARTICIPACIÓN !!)CONVENIO DEL METAL DE BIZKAIA YA!!!!


2019/02/26

INFORMATZEN
Gure helburua ez da beste sindikatu batzuen oharrak erantzuten hastea, baina CGTk , 2019/02/14 ko Komitearen idatzian azaldutakoaren inguruan ,ataratako azkenengo oharraren harira zenbait “argipen” egin nahi genituzke.

Denok dugu eskubidea jasotzen ditugun informazioak nahierara interpretatzeko, baina langileen ordezkariak garenoi, eskatu ahal zaigun gutxieneko bat da , gure lana ardura pixka batez egitea.

Denok gara jakitun, Mercedesek dioenaren eta egiten duenaren arteko aldeaz. Gure bezero printzipalari ( salmenten %70 dena) gertatzen zaionak guri ez digula zuzenean eragingo, 2019an 152.000 ibilgailu ekoitziko dituela pentsatzea nahiz eta motore berriak muntatzen hasi,...ez dakigu ezjakintasunaren erakustaldi bat den, edo eta txarrago, bizi dugun egoeraren gaineko analisian seriotasun eta ardura falta nabarmen baten erakustaldia. Errealitatea ez da aldatuko begiak ixtearekin soilik. Dena ez da komiki baterako gaia. Ez dakigu zer ekarriko digun etorkizun hurbilak, baina plantillak ezagutu behar ditu gainean dauzkagun hodei beltzak. Komiteko gainontzeko partaideok, ez daukagu inongo beharrik azaldu diezaguten zeintzuk diren balizko ERE bat saihesteko neurriak. Urte bukaera “salbatzeko” egin genuen akordioa da horren lekuko. Akordio bat, CGTri hasieran onartzea asko kostatu zitzaiona, esan dezagun bidenabar. Orainartean, egoera “etxeko” neurriekin konpontzen saiatu gara. Galdutako orduak % 50ean banatzeko akordioaz gaindi, ebentualen kontratuak ez berritzea ( bizi dugun egoera lehenengo ordaindu dutenak), errelebu edo txanda aldaketak, edo eta formazioko zenbait orduk , aurreko egoerak nolabait “gainditzeko” balio izan dute. Etorkizunean gauzak nola datozen ikusita, ikusiko dugu eskema erreplikatu daitekeen edo eta ERE bezalako eszenatoki batera joan behar garen ezinbestean.

Era berean, garrantzitsua da plantillari jakinaraztea, formazioko orduek, momentu jakin batean, egoera bati aurre egiteko balio dezaketela, baina formazioa plantila guztiari momentu berean ematea ezinezkoa denez, ez da neurri bat horren azkar eta moldagarria. Atal honetan, geldialditxo bat egin nahi dugu, zenbait kontu azaltzeko pertsonalari. Alde batetik “metaleko agiri profesionalerako“ formazioa dugu. Horren harira, enpresak 2018-2019 urteen artean nahitanahiez 20 orduko formazioa eman behar die langileei hainbat gaitan. Ordu hauek exigibleak dira eta geldialdi batzuetako zenbait hutsune bete ditzakete. Beste alde batetik, langileen estatutiko 23.artikuluak ezartzen dituen orduak daude, zeintzuk CGTk mantra batean moduan aipatzen dituen, berauei buruz irakurketa desegoki bat eginez. Langileen estatutoko 23. artikuluak hurrengoa dio, “ Enpresan gutxienez urte bateko aintzinatasuna duten langileek, urteko 20 orduko baimen ordaindu baterako eskubidea izango dute, enplegura lotutako formazio profesionalerako, enpresaren jarduerarekin lotura izango duena, 5 urterainoko epean akumulugarriak direnak”. Horrek ez du esan nahi, enpresa urtean 20 orduko formazioa ematera behartua dagoenik ( edo 100 azkenenego urteetan ez bafa formaziorik eman). Artikulu horretan esaten dena da, langile batek formazioko kurtsoren bat egiten badu, enpresaren jarduerarekin zerikusia duena ( gustatu edo ez gustatu zerikusia duen edo ez enpresak erabakiko du ), baimen ordaindu baterako eskubidea duela. Langilearen eskubideak ez dakar berarekin enpresak formazio hori emateko obligazioa. CGTren arduragabekeriaren beste adierazpen bat. Langileen kolektiboa desinformatu aurretik ez legoke txarto beraien sindikatuko zerbitzu juridikoekin aztertzea.

Laburbilduz, panorama argitzen doan heinean, denon artean ikusiko dugu zein den egoerari aurre egiteko neurri egokiena eta kolektiboari kalte gutxien eragin diezaiokeena.

Idatzien erredakzioan parte hartzen ez zaiela uzten diotenaren aipamenaren inguruan, ez gara asko luzatuko. Enpresarekin batzar bat dugun bakoitzean, ohar bat atera edo ez erabakitzen dugu, orokorrean zer aipatuko dugu zehazten dugu denon artean, eta gero beti izaten gara berdinak ohar hori idatzi behar dugunak, itzulpena egin, tabloietan jarri,...orain arte ez da egon arazorik inongo sindikaturekin, CGT berarekin ere ez . Zer aldatu da?

Azkenik aipatzea, ensanblatuko lerroburu batek bere menpe dituen langileei ematen dien tratu txarren inguruko kexak heldu zaizkigu. Enpresari jakinarazi diogu, eta espero dezagun aipatu pertsonak, aurrerantzean bere jarrerak eta moduak zuzendu ditzala. Ez da ohikoa honetaraino heldu beharra, baina gure ustez pertsona denak merezi dugu errespetua eta horrela exigituko dugu.

                                    ****************************

No es nuestro objetivo entrar a responder notas de otros sindicatos, pero en referencia a última nota de la CGT sobre lo expuesto en la nota del comité 14/02/2019 ( nota sacada después de la reunión con la empresa) nos gustaría hacer algunas “aclaraciones”.
Cada uno o cada una tiene derecho a interpretar las informaciones que recibe , pero a aquellos que ostentamos la representación sindical de los trabajadores y trabajadoras lo mínimo que se nos puede exigir es un poco de rigor en nuestro trabajo.  
De todos es sabido que lo que la Mercedes viene diciendo, no tiene nada que ver con lo que viene “haciendo”.
Pero pensar que lo que le esta sucediendo a nuestro cliente principal (70% de las ventas totales) no nos va a afectar directamente, y que a estas alturas del año Mercedes va a fabricar 152.000 vehículos el 2019,  por mucho que próximamente empiece a montar motores nuevos, no sabemos si es un alarde de ignorancia o lo que es peor, un alarde de poca seriedad y rigor en el análisis de la situación.
Cerrar los ojos a la realidad, no hace que esta cambie. No todo es materia para un comic. No sabemos que nos deparará el futuro más cercano, pero la plantilla debe de conocer los nubarrones que acechan. No hace falta que recuerden al resto del comité cuales son las medidas para intentar salvar la situación sin aplicar los EREs.

El acuerdo con el que “salvamos” el final de año es muestra de ello. Acuerdo todo hay que decirlo que la CGT en principio fue muy reticente a aceptarlo. Hasta ahora, hemos intentado solventar la situación con medidas “caseras”. Así además del acuerdo de horas al 50 %, la no renovación de eventuales (primeros paganos de la incertidumbre que vivimos), cambios de relevos y equipos, e incluso algunas horas de formación han valido para solventar situaciones anteriores. En función de como vengan las cosas , veremos si se puede repetir el esquema, o estamos obligados a ir otros escenarios como un ERE.

De igual manera es importante hacer saber al personal, que las horas de formación en un momento dado pueden valer para salvar una situación , pero dado que esta tampoco se puede impartir a toda la plantilla a la vez, no es una herramienta muy ágil ni moldeable.

Y en este apartado, es donde queremos parar un momento , para aclarar algunas cuestiones. Por una parte esta la formación del “carnet profesional del metal” por la cual la empresa esta obligada a impartir un curso de 20 horas de formación en diferentes materias durante los años 2018-2019. Estas horas son exigibles , y podrían valer incluso para rellenar algunos huecos de inactividad.
Por otra parte están las horas de formación que establece el artículo 23 del estatuto de los trabajadores, y que la CGT esta repitiendo como un mantra haciendo una lectura errónea del mismo. El articulo 23 del estatuto de los trabajadores establece que “ Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años.” Esto NO quiere decir que la empresa tenga obligación de impartir 20 horas de formación al año ( o 100 si no ha habido formación los últimos años). Lo que viene a decir es que el trabajador o trabajadora que asi lo solicite si hace algún curso de formación , siempre vinculada a la actividad de la empresa (la vinculación nos guste o no la decidirá la empresa) tiene derecho a que este permiso sea retribuido. El derecho del trabajador no implica la obligatoriedad para que la empresa imparta dicha formación.

Una muestra más del poco rigor de la CGT. Antes de desinformar al colectivo de trabajadores y trabajadoras no esta de más estudiarlo con los servicios jurídicos del sindicato.
En resumen, según se vaya aclarando el panorama, veremos entre todos y todas cual es el la herramienta adecuada y menos lesiva para el personal para hacer frente al mismo.
 
En cuanto al apunte que hace la CGT de que no se les deja participar en las redacciones de las notas del comité, no nos vamos a extender demasiado. Cada vez que tenemos una reunión con la empresa, decidimos si sacar nota o no, hablamos de los términos generales en los cuales se va a redactar la misma , y luego somos siempre los mismos los que tenemos que redactarla, traducirla, colocarla,...hasta ahora no habido problema con ningún sindicato, ni con la propia CGT. Que ha cambiado?
 
Por ultimo, decir que nos han llegado quejas del trato vejatorio, que dispensa un jefe de equipo de ensamblado a los trabajadores a su cargo. Se lo hemos hecho saber a la empresa y esperamos que la citada persona corrija su comportamiento y maneras. No es algo habitual tener que llegar a ello, pero consideramos que todo el mundo merece respeto, y así lo exigiremos en todos los casos que haga falta

2019/02/14
                 Komiteak jakinarazten du
Gaur osteguna, otsailak14, enpresarekin bildu gara,eta hurrengo informazioa helarazi digu:
 Enpresak berretsi digu, Mercedesek ez duela lanik egingo otsailak 28 eta martxoak 1a ( aurreikusita zegoen produkziorik ez zela egongo). Otsailak 25,26, eta 27ko geldialdia mantentzen dute, eta martxoan zehar ez dela egongo geldialdi gehiago, ezagutzen dugun martxoak 18az gaindi. Argazki berri honekin , aldaketa berriak iragartzen ditu:
 Alde batetik, honek suposatuko du, otsailak 28tik aurrera, otsailak 22an irtengo direnek uzten dituzten hutsuneak bete beharko direla. Posible da, 22an bukatzen duten langile batzuk 28an berriz kontratatuak izatea, edo eta egun kontratatutak ez  dauden langileekin betetzea.

Beste alde batetik, martxoak 3tik aurrera, UN1 eta UN4/5 eko hutsik dauden 4.erreleboko taldeak osatuko dira. Honek suposatu dezake, langile batzuk ekipoz aldatu behar izatea.
 Lan egutegi aldaketa konkretuei dagokionez, esaten digute , TF2a 4 errelebotik 3ra pasatzen dela, 10.Lerroa 2tik 3ra, eta 6.Lerroa 2tik 1era.
 Horra arte, denak dirudi positiboa. Baina hau komunikatzen diguten hein berberean, gero eta indar handiagoa hartzen ari den zurrumurru baten berri ematen digute. Hots, Mercedesek martxoan ez du geldialdirik egingo ( aipatu eguna salbu)  , baina apirilerako, aurreikusita zeuden 15,16, eta 17az gaindi , pasko astea osorik, eta maiatzak 2rarte geldituko litzateke. Baina gauzak nola dauden ikusi dezazuen, duela egun gutxi arte,” kontrastatutako” informazio ofizioso bat maneiatzen genuen, non besteak beste, esaten zen, martxoa eta apirilerako aurreikusitako geldialdiak mantentzen zirela, eta ez zela geldialdi gehiago egongo, oporren fetxa ingurura heldu arte, eta orduan, urte osoko ikuspegiarekin hartuko zirela hartu beharreko erabaki “estrukturalak” ( eta ez hilerik hile) urte bukeraraino.

Horrela dago egoera, egunik egun aldatzen. Momentuan lan karga gehiago aipatzen dute, gero egun pilo bat gelditzea aipatzen dute, EREaren runruna ere hor dago, ...Mercedesek egunen baten egia esatea baino ez zaigu geratzen.

Informazio gehiago dugunean jakinaraziko dizuegu.

                                                                                                     Abadiñon, 2019ko otsailaren 14an 


EL COMITE INFORMA

 Hoy jueves , 14 de febrero nos hemos reunido con la empresa y no ha transmitido la siguiente información:

 La empresa  nos ha confirmado que Mercedes  trabajará y no parará , los días 28 de febrero y 1 de marzo ( en principio estaba previsto que no hubiese producción ). Los días 25,26, y 27 de febrero mantienen la parada, y que durante el mes de marzo no habrán más paradas además de la ya anunciada del 18 de marzo. Con esta nueva foto, anuncia nuevos cambios:

 Por una parte , esto va a suponer que a partir del 28 de febrero habrá que sustituir las vacantes previstas por la salida de eventuales del día 22.  Es posible que algunos trabajadores y trabajadoras que finalizan el día 22 vuelvan a ser contratados el 28, o que estas vacantes se llenen con gente que actualmente no tiene contrato de empresa. Por otra parte, a partir del 3 de marzo , se completarán aquellos equipos vacíos de los 4 turnos de UN1 Y UN4/5.  Esto puede suponer que parte del personal , tenga que pasar de un equipo a otro. En cuanto a cambios concretos de calendario, nos hablan de que la TF2 pasa de 4 a 3 relevos, la Linea 10 de 2 a 3, y la Linea 6 de 2 a 1.

 Hasta ahí , todo parece positivo. Pero  de la misma manera que nos comunican eso, mencionan un rumor que cada vez coge más fuerza,. Es decir, Mercedes no pararía  días en marzo ( salvo el día mencionado) pero para el mes de abril, la parada sería además de los días 15,16, y 17 previstos, toda la semana de Pascua, alargándose hasta el 2 de mayo. Pero para que veáis como están las cosas, hasta hace pocos días manejábamos una información oficiosa y “contrastada” que venía a decir , que Mercedes pararía los días de marzo y abril previstos, y que no habría más paradas hasta el entorno de vacaciones, y que sería entonces, con una visión global ,cuando  se tomarían decisiones “estructurales” ( y no mes a mes ) hasta final de año.

 Asi están las cosas, cambiando de día en día . De repente hablan de más carga, luego se rumorea parar un montón de días, el runrun del ERE también esta ahí,….en fin ..habrá que esperar a que Mercedes algún día diga la verdad.

 Cuando tengamos más información os la haremos saber.   

                                                                                      Abadiñon, 2019ko otsailaren 14an