2021/02/05

2021/02/01

 

GESTAMP BIZKAIA- 2021ko HITZARMENA

 Azkenengo oharrean informatzen genizuen bezala, iragan ostegunean, urtarrilak 28, Langileen Batzordeak 2021eko Hitzarmenerako aurreakordio bat adostu zuen zuzendaritzarekin. Aurreakordio hori Langileen Batzordeko sindikatu eta partaide GUZTIEN adostasunarekin egin da. Ohitura den legez, plantillak berresten badu soilik sinatuko dugu akordio hau. 

 Aurten, eta COVIDaren eraginez bizitzen ari garen egoera dela eta asanbladarik ez egitea erabaki dugu. Era berean, ohar hau ere beti egin dugun lez, esku esku ez banatzea erabaki dugu. Ez dauka zentzurik alde batetik Covid-aren aurkako protokoloa betetzea eta berau betearazteko eskatzea, eta bestetik protokolo hori salto egitea (asanblada batek jende asko batuko luke). Dena dela, uste dugu, ezin diogula kendu plantillari Hitzarmena onartzen duen edo ez erabakitzeko gaitasuna. 

 Horrela izan da urte askotan, eta horrela izaten jarraitu dezala nahi dugu. Hitzarmena bezalako kontu garrantzitsuetan, azkenengo hitza beti izango da plantillarena. Horregatik, eta beherago zehaztuko dugun legez, ostegun eta ostiralean zehar, bozkatzeko hainbat mahai prestatuko ditugu (espazio zabaletan), zuon bozka eman ahal dezazuen, Hitzarmenaren alde edo kontra, beti ere ahalik eta berme handienekin. 

 Aurreadostutako 2021eko Hitzarmenari dagokionez, jendeari gogorarazi nahi diogu, ze testuingurutan eman den beronen negoziazioa: 

 2020. urte gutxienean konplikatu batetik gatoz, eta 2021.urtean gaude, ziurgabetasunez betea datorren urte bat. Zuzendaritzaren esanetan, nahiz eta 2020ko Gestamp Bizkaiako produkzio zifrak azkenean pixkat “makillatu”diren (nahiz eta fakturazioan jaitsiera nabarmen bat egon), Gestamp taldeari dagokionez, galerak oso nabarmenak izan omen dira. Egoera horren ondorioz, gastuaren murrizketa eta zenbait “doikuntza eman dira. Ez dago azaldu beharrik enpresak doikuntza hitza aipatzen dutenean zertaz ari diren. Esan diezietela GTS eta Matricerias Deustoko langileei, goizetik gauera itxi dituzten Gestamp Taldeko trokeleria saileko bi enpresa historiko. 

 Gure egoera partikularrari dagokionez, duela egun guzti Mercedeseko ohar batean irakurtzen genuen Mercedesek bere urteko produkzioa handituko zuela, larunbatak aktibatu,etab. Argi utzi behar da, larunbat horiek lan egitea lehendik erabakia zegoela, eta produkzio erritmoak zein 3 hilabetera begirako eskaerek ez dutela Mercedesek aipatutako igoera hori erreflejatzen. Badirudi ohar horrek, gehiago hitz egiten duela “desioez” egitate ziur edo eta aurreikuspen errealez baino. Gainera Mercedesek argi uzten du, dena dagoela pandemiaren garapenaren menpe, merkatuak horren aurrean nola erantzuten duen...soilik zehaztuz nola lan egingo duen matxorarte. Uda arte ez da inongo goranzko errekuperaziorik espero, eta orduan ere ikusiko da. Gainontzeko bezeroei buruz, hala nola, VW, SEAT...ditugun berriak ez dira goranzkoak ere. Ia denak erratzen diren. 

 Zuzendaritzaren hitzetan, estatu mailan, Gestampeko lantegien artean, soldatarik onenak eta lanordu gutxien dituen planta izaten jarraitzen dugu. Eta kontu hori etengabe, negoziaketa guztietan gogoratzen digute, azpimarratuz etorkizunean Gestamp taldeak proiektu berriak emateko oztopo bat dela, “garestienak” baldin bagara. 

 2021eko Hitzarmenaren inguruan, hainbat apunte. 

 NEGOZIAZIOA – Akordioa lehenbaitlehen itxi nahi izan dugu, egoerak txarrera egin aurretik, edo eta adibidez, taldetik ez negoziatzeko “betebeharreko baldintza” modukoren kontsignaren bat heldu aurretik. Gestamp taldean, inbertsio asko geratu eta gastua asko murriztetik aparte, Erresuma batuan eta Alemanian, kaleratzeak eta soldata jaitsierak ematen ari dira, estatu mailan soldata izozketak planteiatzen ari dira...hori da Gestamp Taldearen barruko testuingurua gure errealitate propioaz gaindi. 

 IRAUPENA- Enpresak proposatutako urte bateko iraupena onartu dugu, uste genuelako ez zeukala logikarik Hitzarmen luze bat negoziatzea ziurgabetasun egoera edo egoera txar batetatik abiatuta. Urte bukatu aurretik, 2021eko udazkenean, hurrengo Hitzarmeneko negoziazioarekin hasi beharko gara. Ordurako espero dezagun, egoera ekonomikoa argitu, eta hobera egin dezala, eta Hitzarmen luzeago bat negoziatu ahal izatea, negoziaketan puntu gehiago sartuz. 

 SOLDATA IGOERA- Nahiz eta hasieran enpresak soldaten izozketa bat planteiatu, azkenean 2021erako %1 linealeko soldata igoera bat adostu dugu. %1 lineal hori, oinarrizko soldatan joango da, kontzeptu honetan urteko 361 euro banatuz. Dakizuen bezala, “carencia de incentivo” (OS %15a), gaueko plusa (OS %42) eta 4. eta 5. erreleboko plusak (OS-ren %20 eta % 30 hurrenez hurren) oinarrizko soldataren arabera doaz, beraz oinarrizko soldatan aplikatutako soldata igoera kontzeptu hauetan ere emango da.

3 errelebotara dabilen langile bati, 440 euro suposatuko dio igoera honek. Soldata igoera linealaren helburua, %1 hori, era igualitario baten banantzea da, gutxien irabazten dutenek % 1 hori baino gehiago eraman dezaten.

Exenplu bezala, %1eko soldata igoera lineal horrek, 3 errelebotara dagoen peoi espezialista batentzat % 1,25ek soldata igoera suposatuko du.

Berriro gogorarazi nahi dizuegu, 2020ko KPIa negatiboa izan zela, hots, % -0,5 ekoa.

Beste datu pare bat.

Azken 20 urtetan, izan ditugun egoera desberdinak kontutan izan gabe, urte guztietan izan ditugu soldata igoerak (izozketarik gabe) eta azken 3 urteetan adibidez, Hitzarmenean adostutako soldata igoeren ondorioz, KPIari %6 bat atera diogu. Horregatik uste dugu adostutako soldata igoera ondo dagoela, eta “beti” gehitzen joateko testuinguru baten kokatu behar da berori. 

 BAIMEN ORDAINDUAK- Aurreko oharretan azaldu dugu. Hilabeteak dira, Langileen Batzordearen esijentziari kasu eginez, eta Auzitegi Gorenak ezarritakoa betez, baimen ordainduak lan egunetan ematen dituela (ezkontzagatikoa izan ezik) eta ez egun naturaletan (enpresa askok AG ezarritakoa bete barik jarraitzen dute). Era berean, eta Berdinatsunerako Batzordean, negoziazioaren bidez lortu genuen jaiotzagatiko baimena mantentzea, Aitatasunaren baimena eta gero disfrutatu ahal izateko. Baimen hori, emakumera edo beste progenitorera ere zabaldu da (lehen gizonak hartzen zuen soilik). Hitzarmen honetan, aldaketa eta hobekuntza hauek testura gaineratzeaz gaindi, ospitalarizazioen kasuan, “egitate sortzailea” mantendu dedilaren baldintza kendu dugu (baldintza hori soilik mantenduko da familiar desberdinen artean eskalonatzen denean). 

 FINIKITOAK – Zenbait langile ebentualen kexak heldu zaizkigu esaten batzuetan enpresa asko berandutzen zela finikitoak egiten. Hori gertatu ez dadin, Hitzarmenean jasoko da, enpresa behartuta egongo dela langileari finikitoa egin-ordaintzera bere harreman laborala bukatu eta 10 egun gehienera. 

 Aste hauetan esan dugu, eta berriro diogu. Hitzarmen hau luzapen bat bezala planteiatzen dugu. Eskubiderik ez galdu eta gehitzen jarraitzeko Hitzarmen bat bezala. Espero dezagun datozen hilabeteetan egoerak hobera egin dezala, eta horrela bada, 2022ko Hitzarmenean hobekuntza sozialak, pendiente geratu diren gaiak...sartu ahal izango ditugu. 

 Bitartean, Langileen Batzordetik, enpresarekin adostutako aurreakordioari BAI bozkatu dezazuen eskatzen dizuegu, zuen berrespenarekin akordio izaera hartu dezan, eta plantillari aplikatu ahal izateko 

 BOZKETEN EGUN ETA ORDUTEGIAK 

 Osteguna eta ostirala bitartean bozkatuko da. Covid-a dela eta 3 mahai egongo dira (ensanblatuko eta estanpazioko deskantsu guneetan eta jangelan). Langile bakoitzak bere lanerako sarreratik hurbilen dagoen mahaian bozkatu beharko du.

                                                                                                                                     Abadiñon 2021eko otsaileran 1ean

 ******************************************

                 GESTAMP BIZKAIA- CONVENIO 2021

 Como ya os informábamos en la última nota, el jueves 28 de enero, TODO el comité, por unanimidad de sus miembros y sindicatos representados, llegamos a un preacuerdo con la dirección de la empresa respecto al convenio del 2021. Como es costumbre, solo firmaremos el acuerdo si este es refrendado por la plantilla. 

 Este año y dada la situación que estamos viviendo por el COVID hemos decidido no hacer asamblea, e incluso no repartir esta nota mano en mano como lo hemos hecho siempre. No tiene sentido que por una parte estemos cumpliendo y pidiendo que se cumpla el protocolo anti-Covid y por otra parte nos lo estemos saltando (una asamblea juntaría a mucha gente) Aun así, pensamos que no le podemos hurtar a la plantilla el poder decidir si se acepta o no el convenio. 

 Así ha sido durante muchos años, y así queremos que siga siendo. En las cuestiones importantes como el convenio la última palabra siempre será la de la plantilla. Por ello, y como detallaremos más abajo, durante el jueves y viernes habilitaremos varias mesas (en espacios abiertos) de votación para que podáis dar vuestro voto a favor o en contra del convenio con todas o las máximas garantías posibles. 

 En cuanto al convenio del 2021 preacordado, queremos recordar al personal en que contexto se da la negociación del mismo: 

 Venimos de un 2020 año complicado cuando menos, y estamos en un 2021 lleno de incertidumbres. Según la dirección, aunque en Gestamp Bizkaia en el 2020 al final las cifras de producción se han “maquillado” un poquito (pero ha habido un descenso notable de la facturación), a nivel de grupo Gestamp las perdidas han sido muy cuantiosas. Fruto de esa situación se han tomado varias decisiones de contención de gasto y “ajuste”. No hace falta explicar a que se refieren las empresas cuando hablan de ajustes. Que se lo digan a GTS y Matricerias Deusto, dos empresas de troquelería históricas del grupo cerradas de la noche a la mañana prácticamente. Respecto a nuestra situación en particular, hace unos días leíamos en una nota de Mercedes que iba a incrementar su producción anual, activar sábados, etc. Hay que dejar claro que activar dichos sábados ya estaban previsto de antemano, y el ritmo de producción actual y el de los pedidos a 3 meses vista no reflejan el incremento que dice Mercedes. Parece ser que esa nota habla más de “deseos” que de hechos ciertos o previsiones reales a día de hoy. De hecho Mercedes sigue diciendo que todo está en función de cómo evolucione la pandemia, como responda el mercado ante ello...dejando claro solo como se trabajará hasta marzo. No se prevé ninguna recuperación al alza como mínimo hasta verano, incluso entonces habrá que verlo. Del resto de clientes como VW, SEAT...las noticias que tenemos no son al alza precisamente. Ojalá se equivoquen todos. 

 En palabras de la Dirección seguimos siendo la planta de Gestamp en el estado que mejores salarios y condiciones laborales tiene y menor jornada. Y eso es algo que nos recuerdan constantemente, en cada negociación remarcando la dificultad que el Grupo Gestamp nos asigne nuevos proyectos, si somos “los más caros”. 

 En cuanto al convenio del 2021, unos apuntes.

NEGOCIACION – Hemos querido cerrar el acuerdo cuanto antes, antes de que la situación empeore, o por ejemplo haya alguna consigna de “obligado cumplimiento” por parte del grupo para que no se negocie. Decir que en las empresas del grupo Gestamp, además de haber paralizado muchas inversiones, ajustar al máximo el gasto, en el Reino Unido y Alemania se están dando despidos y bajadas salariales notables, en el estado se está planteando congelar salario...ese es el contexto dentro del grupo Gestamp fuera aparte de nuestra propia realidad. 

 VIGENCIA- Aceptamos la vigencia de un año propuesta por la empresa, dado que no veíamos lógico negociar un convenio largo desde una “mala” situación o situación de incertidumbre. Antes de que finalice el año, prácticamente para otoño del 2021 habrá que empezar a negociar el siguiente convenio. Para entonces esperamos que la situación económica se aclare, mejore, y podamos negociar un convenio a más años, y con más puntos en la negociación. 

 SUBIDA SALARIAL- Aunque la empresa proponía una congelación de salarios, al final hemos pactado un 1 % lineal de subida salarial para el 2021. Dicho 1 % lineal irá en el concepto del salario base, suponiendo un incremento de 361 euros anuales en dicho concepto. Como sabéis la carencia de incentivo (15 % SB), el plus de noche 42% SB, así como el plus de 4º y 5º relevo (20% SB, 30% SB) van en función del salario base, con lo que la subida aplicada en el mismo supondrá un incremento de estos conceptos también. Para un trabajador o trabajadora a 3 relevos esta subida supondrá una cantidad del orden 440 euros anuales. El objetivo de la subida lineal es “repartir” ese 1% de manera igualitaria para que el o la que menos ganen se lleven más de un 1 %. Como ejemplo, esta subida del 1 % lineal, para un peón especialista a 3 relevos le supondrá del orden de un 1,25 % de subida. Volver a recordaros que el IPC del año 2020 fue negativo, un – 0,5 %. Otros datos, en los últimos 20 años, hayamos tenido la situación que hayamos tenido, todos los años hemos tenido incrementos salariales (sin congelaciones) y los últimos 3 años por ejemplo con las subidas pactadas en convenio, le hemos sacado del orden de un 6 % al IPC. Por eso pensamos que la subida pactada está bien, y que hay que entenderla y situarla en un contexto de “siempre” seguir sumando. 

 PERMISOS RETRIBUIDOS- Ya lo explicamos en notas anteriores. Hace meses que la empresa por exigencia del Comité aplica los permisos retribuidos en días laborables y no naturales ( menos el de matrimonio) en cumplimiento de lo establecido por el Tribunal Supremo ( muchas empresa siguen sin aplicar lo establecido por el TS) De igual manera y a través de negociación en la comisión de Igualdad conseguimos que se mantuviera el permiso de nacimiento por hijos e hijas disfrutándose este después del permiso de Paternidad, haciéndolo extensible a la mujer o a la otro u otro progenitor o progenitora( antes solo lo disfrutaba el hombre). En este convenio además de incorporar todos estos cambios o mejoras al texto, en los casos de hospitalización, hemos suprimido la condición que se mantenga el hecho causante para el disfrute del mismo (solo se mantendrá dicha condición si se quiere escalonar con otros familiares). 

 FINIQUITOS – Nos habían llegado quejas de algunas o algunos trabajadores y trabajadoras eventuales de que la empresa algunas veces tardaba mucho en hacer los finiquitos. Para que eso no suceda, se recogerá en convenio la obligatoriedad para la empresa de hacer (y pagar) los finiquitos a lo sumo en el plazo de 10 días desde que el trabajador o trabajadora finaliza su relación laboral con la empresa. 

 Lo hemos dicho estas semanas, y lo volvemos a decir. Planteamos este convenio como una especie de prórroga del mismo. Un convenio para no perder derechos y seguir sumando. Esperemos que durante los meses siguientes la situación mejore, y si es así será en el convenio del 2022 donde podamos incluir más mejoras sociales, abordar temas pendientes... 

 Mientras tanto, desde el Comité de Empresa os pedimos que votéis SI al preacuerdo que hemos alcanzado con la empresa, para que este con vuestro refrendo tome el carácter de acuerdo y se pueda aplicar a la plantilla. 

 DIAS Y HORARIO DE VOTACIONES 

 Se votará durante el jueves y el viernes. Por el tema del Covid habrá 3 mesas (área descanso estampación, área descanso ensamblado, comedor) Cada trabajador o trabajadora deberá votar en la mesa más cercana a su entrada en la fábrica.

                                                                    HORARIOS:

  

Abadiñon 2021eko otsaileran 1ean

2021/01/28

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

2021EKO HITZARMENA

Gaur ,osteguna, urtarrilak 28, berriro bildu gara enpresako zuzendaritzarekin 2021erako Enpresa Hitzarmeneko negoziazioa itxi asmoz.

 Aurreko notan azaldu genuen, momentuko ziurgabetasun egoera ikusiz urtebeteko iraupena onartzen genuela. Era berean, Hitzarmen hau prorroga edo luzapen bat bezala ikusten genuela esaten genuen, hurrengo Enpresa Hitzarmeneko negoziaziorako  uzten genituelarik Hitzarmenean  sartu zitezkeen hainbat puntu edo hobekuntza.

 Azkenengo bileran, enpresak jada onartu zuen Hitzarmenean sartzea Baimen Ordainduetan emandako aldaketa guztiak ( auzitegi gorenetik eratorriak edo eta Berdintasunerako Batzordean adostuak) gehi hobekuntzaren bat. Atal hau hobeto azalduko dugu, negoziaketaren inguruko gure hausnarketa azaltzeko aterako dugun oharrean.

 Era berean, enpresak onartu du ere Hitzarmenean sartzea, langile batek enpresarekin bere harreman laborala bukatzean, finikitoa gehienez 10 egunen buruan ordaindu beharko diola.

 Azkenik, aurreko bileratik pendiente geratu zen gaia , 2021erako soldata igoerarena izan zen. Gogoratu, bilera horretan enpresak % 0,5eko soldata igoera  eskeini zuela, eta proposamen horri komitetik beste proposamen batekin erantzun zitzaion, hots , % 1,2ko soldata igoera lineala. Azkenean, gaurko bileran, soldata igoera %1 lineala izango dela adostu dugu.

 Gogoratu, beti bezala, akordio edo aurreakordio hau baliozkoa izateko plantillak berretsi beharko duela. Datorren astean aterako dugun notan, zenbait puntu , zergatik adostu dugun urte baterako, gure balorazioa azaltzeaz  gaindi, plantillak bere iritzia eman dezan eta akordioa, komite eta enpresako zuzendaritzak adostutakoa,   berretsi edo ez erabakitzeko nola antolatuko garen azalduko dugu.

Informatzen jarraituko dugu.

                                                                       Abadiñon 2021eko urtarrilaren 28an

******************************************

EL COMITE INFORMA

CONVENIO 2021

 Hoy jueves 28 de enero nos hemos vuelto a reunir con la Dirección de la empresa para cerrar la negociación del Convenio de empresa para el 2021.

 Ya explicamos en la nota anterior, que entendíamos que dada la incertidumbre del momento aceptábamos la vigencia de un año. De igual manera decíamos que el convenio sería una especie de prórroga, dejando para la siguiente negociación de convenio la inclusión de muchos puntos pendientes o mejorables.

 En la reunión anterior, la empresa ya aceptó la incorporación al convenio de todos los cambios dados en los permisos retribuidos (ya sea por sentencias del TS o negociados en la comisión de igualdad) así como alguna “mejora” más. Lo detallaremos más detenidamente en la nota que saquemos para explicar nuestra reflexión sobre esta negociación.

 De igual manera la empresa también ha aceptado incluir en el convenio la obligatoriedad de entregar el finiquito a los trabajadores y trabajadoras dentro de los 10 días después de la finalización de su relación laboral con la empresa.

 Por último, el tema que quedó pendiente de la anterior reunión era el de la subida salarial para el año 2021. Recordar que en dicha reunión la empresa ofreció un 0,5 % de subida, a la que el comité respondió con una contra propuesta de un 1,2 % lineal. Al final, en la reunión de hoy hemos acordado que la subida será de un 1 % lineal.

 Recordar que como siempre, este acuerdo solo sera valido si es refrendado por la mayoría de la plantilla. En la nota que sacaremos la semana que viene, además de explicar algunos puntos, el porqué de un convenio a un año, nuestra valoración sobre el mismo, explicaremos de qué manera nos organizaremos para que la plantilla pueda dar su opinión, y refrendar o no, el preacuerdo alcanzado entre el comité y la dirección de la empresa.

Seguiremos informando

Abadiñon 2021eko urtarrilaren 28an


2021/01/26

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

2021EKO ENPRESA HITZARMENA

Gaur, urtarrilak 26, asteartea, berriro ere bildu gara enpresako zuzendaritzarekin 2021eko Hitzarmenari buruz hitz egiteko.

Komitetik, urte konplikatu batetatik gatozenaren jakitun, eta 2021a ziurgabetasunekin beteta datorrela aurreikusiz, enpresarekin ados gaude, urte beterako hitzarmen bat egitearekin, transiziozko hitzarmen bat edo luzapen bat bezala, garai hobeen esperoan, hitzarmen luzeagoak eta eduki desberdinetan hobetzeko aukeraren zain. Akordio bat lortzekoa asmoz, gaurko bilera baino lehenago, Langileen Batzordean ordezkaritza duten sindikatu guztien artean ( LAB, UGT, CGT, ELA) adostutako proposamen bat helarazi genion enpresari: 

Proposamena honela laburbiltzen da:

- 2021erako %1,5eko soldata igoera lineala

- Hitzarmenean sartzea, baimen ordainduetan eman diren hobekuntza desberdinak, izan Auzitegi Goreneko epaietatik eratorriak, zein berdintasunerako batzordean adostutakoak, eta hospitalizazioagatiko baimenetan adibidez baldintzaren bat ezabatuz.

- Hitzarmenean jaso dadila, langile batek enpresarekin bera lan harremana bukatzean, bukatu duenetik 10 egunera gehienez jaso beharko duela finikitoa.

Enpresak esan digu ez duela arazorik azkenengo bi puntu horiek hitzarmenean sartzeko baldin eta soldata igoeran ados jartzen bagara.

Zuzendaritzak dio, prudentziaz jokatzeko eta Madriletik” gomendatutakoari” kasu egitekotan , soldaten izoztea dela dagokiguna. Dena dela, eta akordio batera heldu asmoz, soldata igoera %0 izan ez dadin, azken proposamen bezala %0,5 eskaini digute. Gogoratuz hori bai, azkenengo urteetako soldata igoerak KPIaren oso gainetik egon direla, eta estatuko 2020ko KPIa, % -0,5 izan dela, hots, negatiboa.

Langileen Batzordetik erantzun diogu ez dela nahikoa, eta ditugun diferentzia txikiak ez zirela oztopo izan beharko akordio bat lortzeko. Enpresa haserako %0 horretatik %0,5era mugitu denez, kontraproposamen bat egin diogu, % 1,2 soldata igoera eskatuz.

Erantzun digute, pentsatu behar dutela eta beste bilera batera deituko gaituztela, ziurrenik aste honetan.

Jarraituko dugu informatzen

                                                   Abadiñon 2021eko urtarrilaren 26an

****************************************************

EL COMITE INFORMA

 

CONVENIO DE EMPRESA 2021

Hoy martes 26 de enero nos hemos vuelto a reunir con la dirección de la empresa para tratar el tema del convenio del 2021.

Desde el Comité siendo conscientes de que venimos de un año complicado y el 2021 parece que llega lleno de incertidumbres, coincidimos con la empresa que lo mejor es hacer un convenio de un año, como una especie de “prórroga” o transición, esperando tiempos mejores, para abordar convenios de más vigencia y mejorar en diferentes apartados del mismo. Con el objetivo de llegar a un acuerdo, antes de la reunión de hoy, transmitimos a la empresa una propuesta consensuada por todos los sindicatos representados en el comité de empresa (LAB, UGT, CGT, ELA).

La propuesta fundamentalmente se basaba en:

- Un 1,5 % de subida lineal para el 2021.

- Incorporación al convenio de las diferentes mejoras que se han dado en los permisos retribuidos ya sea vía sentencias del Tribunal Supremo o según lo pactado o mejorado a través de la comisión de igualdad, así como la supresión de algún condicionante en permisos como el de hospitalización.

- Que se recoja en convenio la obligatoriedad de dar el finiquito al trabajador o trabajadora que finaliza su relación laboral con la empresa, a lo sumo, en el plazo de 10 días desde que finaliza la misma.

La empresa nos ha respondido que no tiene problema en recoger los dos últimos puntos, siempre que lleguemos a un acuerdo en la subida salarial.

La dirección sigue diciendo que lo prudente y lo que se le “recomienda” desde Madrid es la congelación, pero que en aras a llegar a un acuerdo y para que la subida no sea 0 %, ofrecen un 0,5 % como última propuesta, volviéndonos a recordar la subidas muy por encima del IPC que hemos tenido los últimos años, así como que el IPC del estado del 2020 ha sido de un -0,5 %, es decir negativo.

Desde el Comité le hemos respondido que no es suficiente, y que las pequeñas  diferencias que tenemos deberían ser salvables. Dado que la empresa se ha movido del 0 % inicial al 0,5 , le hemos lanzado una contra propuesta de un 1,2 % de subida.

Nos han respondido que lo tienen que pensar y que ya nos llamarán a una reunión , posiblemente esta semana.

Seguiremos informando

                                                   Abadiñon 2021eko urtarrilaren 26an

2021/01/19

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

2021eko ENPRESAKO  HITZARMENA

Gaur  asteartea,  urtarrilak  19,  Langileen  Batzordearen  eskariz  enpresako  zuzendaritzarekin  bildu  gara Gestamp  Bizkaiako  Hitzarmenaren  gaia  tratatzeko.  Denok  dakizuen  bezala,  aurreko  Hitzarmena,  3 urtetarako  sinatu  genuen (201820192020)  eta  orain  berori  berritzea  dagokigu.  Bileraren  helburua, negoziazio  egutegi  bat  adostea ,  eta  negoziazio  honetan  enpresaren  asmo    “orokorrak”  zeintzuk  diren ezagutzea  izan  da.

Gure  eskaeraren  aurrean,  zuzendaritzak  erantzun  digu,  negozio  galerari  aurre  egiteko,  2020a,  Gestamp taldeak  pertsonaleko  ajuste  garrantzitsuak  egin  dituen  eta  inbertsio  asko  paralizatu  dituen  urtea  izan  dela. Gestamp  Bizkaian  adibidez,  Mercedes  gure  bezero  printzipalari  dagokionez,  ekitaldia aurreikusitako programaren  %12a  azpitik  bukatu  dugu.  2021a  ziurgabetasunez  beteta  dagoela  azaltzen  dute, Covidagatik,  emisioen  zergengatik,etab.  Espainiako  estatu  mailako  auto  salmenten  %32ko  jeitsiera  bat espero  dela  diote,  eta  2019ko  fabrikazio/salmenta kopuruak  ez  direla  berreskuratuko  2023era  arte. Aipatzen  dute,  2021a  askoz  langile  gutxiagorekin  hasi  dugula,  eta  ez  dagoela  argi  apiriletik  aurrera egoerak  ez  duela  txarrera  egingo  (Mercedesek  martxorarte  konfirmatzen  du  karga  soilik). Guzti  horrek ,  enpresaren  iritziz,  ez  du  posible  egiten  Hitzarmen  luze  bat  ( “ohiko”  3  urteak)  negoziatzea, eta  logikoena,  duguna  urte  bat  luzatzea  litzatekeela  dio,  soldata  igoerarik  ezarri  gabe,  hau  da,  2021erako soldaten  izoztea  proposatuz.  Beraien  proposamena  arrazoitzeko,  gogoratzen  digute,  2020ko  Estatu mailako  KPIa  % 0.5  izan  dela,  hau  da,  negatiboa,  eta  azkenengo  3  urteetan  urte  bakoitzeko  %2,5eko soldata  igoera  izan  dugula,  KPIa  igo  denaren  oso  gainetik.

Komitetik  enpresari  erantzun  diogu,  jakitun  garela  etorkizunera  begira  ziurgabetasun  handia  dagoela    eta agian  ez  dela  Hitzarmen  luze  bat negoziatzeko  egoera  egokia,  baina  ez  dugula  onartzen  soldatak  izoztea, eta  eskatu  diogu  hurrengo  batzarrerako,  adostasuna  bilatuko  duen    proposamen  eraikitzaile  bat  ekarri dezala.  Hurrengo  bilera  datorren  astean  izango  da.

Abadiñon  2021eko urtarrilaren  19an

***********************************************************************

EL  COMITE INFORMA

CONVENIO DE  EMPRESA 2021

Hoy martes 19 de enero a petición del Comité de Empresa nos hemos reunido con la dirección para tratar el tema de la negociación del Convenio de Gestamp Bizkaia. Como todas y todas sabéis, el anterior convenio lo firmamos para 3 años (2018-2019-2020) y ahora toca renovarlo.  El objetivo de la reunión era acordar un calendario de negociación del convenio y conocer a grandes rasgos cual es la intención de la empresa en esta negociación.

Ante nuestra petición, la dirección nos ha respondido que el 2020 ha  sido  un  año  en  el  cual    el  grupo Gestamp  ha  realizado  importantes  ajustes  de  personal  y  paralizado  inversiones  para  hacer  frente  a  la perdida  de  negocio.  En Gestamp Bizkaia,  por  ejempl o  en  lo  que  a  nuestro  cliente  principal  se  refiere, Mercedes,  se  ha  cerrado  el  ejercicio  un  12  %  por  debajo  del  programa  previsto.  Explican  que  el  2021 esta  lleno  de  incertidumbres  ,ya  sea  por  el  covid,  por  el  impuesto  de  emisiones,etc.  Dicen  por  ejemplo, que  a  nivel  del  estado  Español    se  espera  una  reducción  de  ventas  de  coches  del  32  %  y  que  se  estima que  no  se  recuperan  los  niveles  de  fabricación/venta  del  2019  hasta  el  2023.    Comentan  que  el  2021  , hemos  empezado  con  mucho  menos  personal,  y  no  esta  cla ro  que    a  partir  de  abril  la  situación  no empeore  (  Mercedes  solo  confirma  carga  de  trabajo  hasta  marzo).

Todo  ello,  según  la  empresa  ,  hace  que    no  sea  posible  negociar  un  convenio  largo  (  los  3  años “habituales”),  y  que  lo  lógico  sería  prorrogarlo  un  a ño,  sin  establecer  ninguna  subida  salarial  ,  es  decir proponiendo  congelación  salarial  para  el  2021.  Para  razonar  su  propuesta  ,  nos  recuerda  además,  de que  el  IPC  Estatal  del  2020  ha  sido  de  un te 0,5  %,  es  decir  negativo,  y  que  los  3  últimos  años  hemos nido  subidas  del  2,5  %  anuales  ,  muy  por  encima  de  lo  que  ha  subido  el  IPC.

Desde  el  Comité  le  hemos  respondido  a  la  empresa  que  somos  conscientes  de  que  puede  haber  mucha incertidumbre  cara  al  futuro,  que  quizás  no  sea  el  entorno  propicio  para  negociar  u n  convenio  largo,  pero que  no  aceptamos  la  congelación  salarial,  y  le  hemos  solicitado  que  traiga  una  propuesta  constructiva  y que  busque  el  acuerdo    para  la  siguiente  reunión.  La  siguiente  reunión  de  convenio  será  la  semana  que viene.