2020/01/28


GURE ESKUBIDEAK DEFENDA DITZAGUN

URTARRILAK 30 GREBA


Urtarrilak 30ean, euskal gehiengo sindikalak (ELA, LAB, ESK,STEEILAS, HIRU, EHNE, ETXALDE,) eta pentsionisten, gazteen, ikasleen, feministen, langabetuen, zein gizarte bazterketa zein inmigrazioaren inguruan lan egiten duten hainbat erakunde eta gizarte mugimenduk grebara deitu dute Euskal Herrian. Pixkanaka, asko eta asko dira aipatu deialdira batzen ari diren taldeak. Guztiok gaude deituta grebara , zein urtarrilak 30ean izango diren mobilizazio desberdinetan parte hartzera. Enpresak husteaz gaindi, protesta eta aldarrikapenez bete behar ditugu kaleak, jendarte justuago bat nahi duten guzti horiekin batera. Greba deialdi honek, soldatapeko langileen- tzako greba eredu klasikoa gainditzen du. Urtarrilak 30ean, pentsionistak, jardunean dauden langileak, gazteak,…bakoitza bere errealitatetik abiatuta, argi utziko diegu gure agintariei ez dugula onartuko inposatu nahi diuguten errealitatea, ez dugula onartuko beraien sistema, zeinek abiada bizian, pobrezia eta desberdintasuna handitu baino besterik ez duen egiten.

Batzuk diote ez dela une egokia Greba Orokor baterako. Zergatik ez? Zer aldatu da PSOE agintean dagoenetik? 2018ko ekainetik dago agintean eta ez da ezer aldatu. Hitz hutsaletatik aparte, eta egin behar omen dituztela dioten gauza guzti ho- rietaz gaindi, ze neurri zehatz hartu behar dute pentsioei, Lan- bide arteko Gutxieneko Soldata, babes sozialerako neurriei,…. dagokienean? Oso garrantzitsua da gogoratzea, PSOE izan zela, azken lan erreformen bidea hasi zuena 2010ean zehazki, kaleratzea merkatuz, absentismoagatiko kaleratzea erraztuz, enpresariei aldebakarreko erabakiz lan baldintzak ( ordutegia, txandak, soldata,..) aldatu ahal izatea. Guzti hori noski, beti bezala PNVren laguntzarekin. Jardunean egon diren eta dauden gobernu desberdinek, kolore batekoak zein beste batekoak izan, banku handien, zein IBEX35eko enpresen mandatuak jarraitu dituzte. Jendartearen gehiengoaren bizi baldintzen aurka doazen beraienpolitika atzerakoiak aldatu ditzaten era bakarra, langileok, pentsionistak, gazteok,…egin dezakegun presioa da,.

Hego Euskal Herrian, 552.000 pertsona daude pobreziaren muga azpitik. Azken urteetan, %65 hazi da pobrezia maila altuan dauden pertsonen kopurua. Soilik EAEn , egun, 2008an baino 43.000 pertsona gehiago bizi dira baldintza oso eskas eta babesgabeko egoera batean. Hori da itxura triunfalista bat saldu nahi diguten , eta geroago eta egoera larriago batean dagoen jendartearen argazki erreala.
Urtarrilak 30ean, Gestamp Bizkaiako langileak, grebarekin bat egin behar dugu

1.200 EUROTAKO GUTXIENEKO SOLDATA EXIJITZEKO
 Euskal Herrian, 290.000 langile ez dira kopuru horretara iristen, alegia gutxiago irabazten dutela. Azken urteetan soldatak %8 jeitsi dira.
PENTSIO DUIN BATZUEN ALDE
2011 eta 2012ko erreformetan onartutako murrizketak indargabe utzi ditzatela. Jubilatzeko adin arrunta 65 urtetan berrezarri deza- tela eta ez 67an, berorren kalkurako, lan egindako azken 15 urteak hartzea eta ez 25, 1,080 euroko gutxieneko pentsioa bermatu dezatela, legez arautu dezatela pentsioak urtero eguneratzeko obliga- zioa (gutxienez KPIa),..
35 ORDUKO LAN ASTEAREN ALDE
Egun ia 150.000 langabetu daude. Enplegua eta aberastasuna banatu behar da.
SOLDATA ARRAKALAREKIN BUKATZEKO
Ez da justua emakumeen langabezi tasa gizonena baino nabarmen altuagoa izatea, lanaldi partzialen %80 emakumeek egitea, lan berdinarekin soldata berdina ez jasotzea, pentsio baxuenak izatea,...
ETA HEMEN ERABAKI NAHI DUGULAKO
Nazkatuak gaude jaoda , Madriletik inposatzen dizkiguten errefoirma eta neurri atzerakoiekin, horren garrantzitsuak diren gaietan, hala nola, pentsioak, langabeziko babes edo prestazioak, laneko legedia,...Lan harreman ete agizarte babeserako marko propio bat aldarrikatzen dugu... gure “gauzak” hemen, Euskal Herrian erabaki nahi ditugu. Hori baita, Madriletik inposatu nahi dizkiguten murriz- ketak geratzeko era bakarra.
Urtarrilak 30ean , Gestamp Bizkaiko langileak, Euskal Herriko gai- nontzeko langile guztiak bezala, grebara deituak gaude. Jakitun gara, Metaleko Hitzarmenagatiko greba edo borroka ziklo batetik irten garela berriki, baina beste behin ere, urtarrilak 30 eko grebarekin bat egin dezazuen esfortsua eskatzera gatozkizue. Jus- tizia soziala, aberastasunaren banaketa, babes soziala, soldata arrakalarekin bukatzeko beharrezkotasuna,...guzti horietaz gaindi, jokan daude, egun zuzenean eragiten diguten edo etorkizunean zuzenean eragin deiezaguketen hainbat gai, adibidez, kaleratzeen- gatiko edo lan baldintzen inguruko legedia, pentsioetara heltzeko betebeharreko baldintzak eta zenbatekoa,...
Azkenik, aipatu nahi dugu, deialdi honek Langileen Batzordeko %70aren babesa duela ( LABeko 11 delegatu eta ELAko 1 ). Solilik UGT ( 3 delegatu) agertu da deialdiaren aurka, zeren eta CGT- ( 2 delegatu) bere afiliatuei erabakitzeko eskubidea eman die.


GESTAMP BIZKAIA S.A-KO LAB ETA ELA KO SAIL SINDIKALAK

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS

URTARRILAK 30 GrebaEl 30 de enero, la mayoría sindical vasca ( ELA, LAB, STEEI- LAS, ESK, HIRU , EHNE, ETXALDE) , así como diferentes organizaciones de pensionistas, de jóvenes, estudiantes, feministas, parados, movimientos sociales que trabajan en el ámbito de de la exclusión, inmigración,….han llamado a la huelga en Euskal Herria. Poco a poco son muchas las organizaciones que se están adhiriendo a esta convocatoria. Todos y todas estamos llamados a la huelga y a participar en las movilizaciones que se den el   30 de enero. Además de vaciar las empresas , tenemos que lle- nar las calles de protesta y reivindicaciones con todos aquellos y aquellas que quieren una sociedad mas justa. Esta convocatoria transciende al clásico planteamiento de huelga de trabajadores y trabajadoras asalariados. El 30 de enero, pensionistas, trabajadoras Y trabajadores en “activo” , jóvenes,…. cada uno y una desde su realidad vamos a dejar claro a nuestros gobernantes que no aceptaremos la realidad que nos quieren imponer, que no aceptaremos su “sistema” que no hace sino aumentar a una velocidad de vértigo la pobreza, y la desigualdad.


Algunos nos dicen que ahora no es el momento para una huelga general. Porque no?? Que ha cambiado desde que gobierna el PSOE? Lo lleva haciendo desde junio del 2018 y no ha cambiado nada. Además de mera palabrería , y todo lo que supuestamente van a hacer, cuales son las medidas concretas que van a tomar referentes a las pensiones, Salario MInimo Interprofesional, medidas de protección social,….? Es muy importante recordar, que fue el PSOE quien inicio el camino de las últimas reformas laborales el año 2010, abaratando el despido , facilitando el despido por absentismo, permitiendo a los empresarios la modificación unilateral de las condiciones de trabajo ( horario, turnos, y retribuciones,…). Todo ello por supuesto, y como siempre con la connivencia del PNV. Los diferentes gobiernos, sean de un color u otro, han seguido los mandatos de la gran banca y las empresas del IBEX -35. La única manera de que cambien sus políticas regresivas que atentan contra las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, es la presión que ejerzamos los trabajadores y trabajadoras, los y las pensionistas, los jóvenes,….

En Hego Euskal Herria son más de 522.000 personas las que están por debajo del umbral de la pobreza. Durante los últimos años el número de personas en riesgo de pobreza severa ha cre- cido un 65%. Solo en la CAV, hoy viven más de 43.000 personas más que en el 2008 en pésimas condiciones de escasez y vulnerabilidad. Esa es la foto real de una sociedad que quiere dar una imagen triunfalista, escondiendo la realidad social cada vez más alarmante.

El 30 de enero los trabajadores y trabajadoras de Gestamp Bizkaia, tenemos que salir a la huelga, para:
EXIGIR UN SALARIO MINIMO DE 1.200 EUROS
En Euskal Herria alrededor de 290.000 trabajadores y trabajado- ras gana menos de esa cantidad. En los últimos años los salarios han caído un 8%.
POR UNAS PENSIONES DIGNAS
Que deroguen los recortes aprobados en las reformas de los años 2011 y 2012. Volver a instaurar la jubilación ordinaria en  65 años y no en 67, que se tengan en cuenta para su cálculo los últimos 15 años trabajados y no 25 años, que aseguren como la pensión mínima de 1.080 euros, que regulen por ley la obligación de actualizar anualmente las pensiones ( al menos IPC),..
A FAVOR DE LA JORNADA DE 35 HORAS
Actualmente hay casi 150.000 personas desempleadas. Hay que repartir el empleo y la riqueza.
PARA ACABAR CON LAS BRECHAS SALARIALES
No es justo que el desempleo de las mujeres sea netamente su- perior al de los hombres, que un 80% del trabajo parcial lo hagan las mujeres, que a igual trabajo no tengan igual salario, que ten- gan las pensiones más bajas,…
Y PORQUE QUEREMOS DECIDIR AQUÍ
Estamos hartos y hartas de reformas y medidas regresivas que nos imponen desde Madrid, en ámbitos tan importantes como las pensiones, la protección del desempleo, la legislación laboral….. reclamamos un marco de relaciones laborales y de protección propio,... nuestras cosas queremos decidirlas aquí en Euskal Herria. Esa es la única manera de poner freno a los continuos recortes que nos quieren imponer desde Madrid.

El 30 de enero los trabajadores y trabajadoras de Gestamp Bizkaia estamos llamados a la huelga con el resto de trabajadores de Euskal Herria. Somos conscientes de que venimos de un ciclo de lucha reciente en el convenio del metal, pero una vez más tenemos que pediros un esfuerzo para que secundéis la convcatoria del U30. Además de la justicia social, el reparto de la riqueza, la protección social, la necesidad de tomar medidas reales para terminar con la brecha salarial,… están en juego cuestiones que nos afectan actualmente y/ o nos podrán afectar en el futuro, como por ejemplo ,legislación relativa a despidos y condiciones de trabajo, , condiciones de jubilación y cuantía pensiones, ….

Por ultimo decir, que esta convocatoria de huelga la avala la mayoría del comité de empresa, concretamente el 70% (11 dele- gados de LAB y 1 de ELA ). Solo la UGT ( 3 delegados) se ha mostrado en contra de la misma, dado que la CGT ( 2 delegados) ha dado libertad de elección a sus afiliados y afiliadas.


GESTAMP BIZKAIA S.A-KO LAB ETA ELA KO SAIL SINDIKALAK

2019/11/22


EL COMITE INFORMA

HUELGA DEL METAL DE BIZKAIA

Mediante notas de Comité o notas conjuntas de todos los sindicatos os hemos ido informando del devenir de la negociación del Convenio del Metal de Bizkaia. La última nota de la intersindical que tenemos en los tablones hace referencia a lo negociado hasta el 15 de noviembre. Esta misma semana, el martes 19 de noviembre y el jueves 21 de noviembre, la mesa negociadora del metal se ha vuelto a reunir, pero por desgracia no ha habido ningún avance reseñable, que incluso haya requerido de una nota.

Como decíamos, la última reunión fue ayer jueves, y se ha convocado otra reunión de la mesa negociadora para el lunes a la tarde. En todo momento hemos intentado que tuvieseis información puntual de lo que sucedía en dichas reuniones. Como últimamente se han intensificado las reuniones, pasando de reunirse 1 vez a la semana, a 2-3 veces por semana, ello dificulta también hacer un reporte puntual de lo que sucede en cada reunión.

Dado que la convocatoria  de huelga de 8 días en noviembre – diciembre , arranca el 28 y 29 de la semana que viene, estamos seguros de que será una semana de vértigo en cuanto a reuniones, noticias, etc....por lo cual , hemos decidido que durante el lunes-martes-miércoles, en horario de mañana y tarde , habrá miembros del Comité en el local del Comité, para explicaros lo que sepamos  de la negociación, las aclaraciones o preguntas que tengáis respecto a los días de huelga,….

Según se vaya despejando el panorama, ya sea para bien o para mal, no descartamos llamar una asamblea, pero con la poca información que a hay a día de hoy no la vemos operativa.

El horario de atención al personal en el local del comité (lunes-martes-miércoles) será:

Mañana - 10,00- 13,00 horas.

Tarde -     15,00 – 17,00 horas.

Esperemos que los pocos días que quedan antes de las convocatorias de huelga, sean fructíferos, y se llegue a algún acuerdo.

De no ser así, nos quedará otra que secundar las convocatorias de huelga, y seguir peleando por un Convenio para el Metal de Bizkaia. Confiamos en que la respuesta de la plantilla de Gestamp Bizkaia estará a la altura de las circunstancias.

Seguiremos informando
  
                            En Abadiño a 22 de de noviembre de 2019
2019/11/14
2019/11/14


Bizkaiko Metalgintzako langileek mobilizazioa beste biderik ez dute, FVEM patronalak hitzarmen duin bat lortzeko benetako negoziazio bat irekitzeko duen borondate faltaren aurrean. Hori dela eta, sindikatuok agerraldi bat egin dugu Bilbon, patronalaren beraren egoitzaren aurrean, datozen asteetarako deitutako greba egunen berri emateko. Hain zuzen ere, azaroaren 28 eta 29 eta abenduaren 4, 5, 12, 13, 18 eta 19an izango dira grebak, LAB, ELA, CCOO, UGT, ESK, CGT, USO eta CNT sindikatuok deituta. Eusko Jaurlaritzan erregistratu ditugu grebak, eta, oso esanguratsua dena, FVEM-en erregistratu behar genituenean atea itxita topatu dugu. Ez digute ireki.


FVEM patronalaren egoitzaren atea itxita topatu dugu greben erregistroa egitera joan garenean.

Greba iragartzeko agerraldiarekin batera, egun osoko mobilizazioak antolatu ditugu gaurko, Bizkaiko Metalgintzako langileentzat hitzarmen duin bat aldarrikatzeko. Karpa informatibo bat egokitu dugu FVEM patronalaren aurrean, eta, bertan, Bizkaiko Metalgintzako langileez gain, eragile sozialetako ordezkariak izango dira: pentsiodunak, mugimendu feministako kideak eta gazteak, kasu. Mobilizazio handi bat egingo dugu arratsaldean, 18:30ean, Bilboko Euskadi plazatik abiatuta; hots, patronalaren egoitzatik.


2019/11/06


EL COMITÉ INFORMA

Hoy, martes, nos ha convocado la empresa para una reunión meramente informativa sobre las previsiones de carga para el año que viene.

Os trasmitimos la información que ha dado:

·         La empresa hace unas previsiones de carga de Mercedes parecidas a este año (143.000), a pesar de que Mercedes haga unas previsiones iniciales superiores. También se confirma que a partir de abril los pedidos de China caen de forma importante, desapareciendo los pedidos de correderas y delanteras, lo que supondría la caída del 4º relevo en ensamblado, salvo en portón y capo. Esto supondría que en estampación L11 y L12 seguirían una a 3 relevos y la otra a 4.

·         También nos han informado de un proyecto de reducción de costes y automatización en capo. Se trata de colocar un robot para el abrisagado que supondría la desaparición de un puesto de trabajo. Esto se va a realizar en navidades, ante nuestras dudas, dicen que se comenzará trabajar con el mismo personal y que después se irá viendo como evoluciona, pero el objetivo es automatizar y reducir costes.

·         Respecto a las TF, informan de la llegada de piezas por averías en otras plantas, que en el futuro también será así debido a lo complicado de  traer trabajo estable y piezas competitivas. Se habla de que debido a la saturación de Palencia viene una pieza del Kadgar a la que le dan poco valor añadido. También hablan de una pieza  (del Ateca) de Polonia, pero que no saben cuanto durará debido al coste extra de transporte que supone.  Por lo tanto auguran a las tranferes inestabilidad y debido al coste que supone respecto a otras plantas del grupo poco valor añadido.

·         Respecto a las calientes la  pérdida de  Kaluga  en semana 10, y sus relevos correspondientes, parecía que podía suponer traer nuevo trabajo a la HS01. Pero la división ha decidido no traer más trabajo hasta asentar y garantizar la producción en la HS03 y así asegurar la producción ante posibles problemas de la HS03.

·         Con idea de asentar la capacidad de la HS03, desde diciembre, se va a intentar ser más autónomos en los mantenimientos preventivos, comprando repuestos propios y actuando en interno con los mismos proveedores de la empresa que realizaba esas actuaciones (Guinea).

·         De aquí a final de año dicen que otros dos aspectos que afectan a la planificación, son por una parte que mercedes obliga a dejar los stocks a cero por un tema de caducidad de mástico, lo que dificulta la planificación. Y por otra parte el elevado absentismo por accidente o enfermedad. Si hasta ahora la media de personas de baja por día rondaba las 30 personas, en este momento son 70.

·         Una vez más, en este contexto,  nos han hablado de la preocupación  por las consecuencias de la huelga del metal, tanto desde el punto de vista de la planta como del grupo.

·         Y para terminar, decir que todavía no se sabe como se empezaría el año. La empresa hace sus previsiones de que Mercedes podría empezar el 7 y VW el 2. Pero en este momento son meras especulaciones.

En resumen, la empresa habla de un año 2020 con previsiones parecidas a este año pero con incertidumbre en cuanto a la carga de trabajo y ocupación, así como una posible facturación que iría a la baja. Como decíamos al principio todo esto es lo que ha trasmitido la empresa.Abadiño, azaroak 5

2019/10/09

ELA • CCOO • LAB • UGT • ESK • CGT • USO • CNT


2019/10/07

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU
BIZKAIKO METALEKO GREBA

Guztiok dakizuen bezala, aurreko asteko Bizkaiko Metaleko greba deialdia oso arrakastatsua izan da, patronalaren zein Urkullu jaunaren gogoaren gainetik, nahiz eta patronalen aldeko medioak kontrakoa zabaltzen aritu.

Durangaldean, grebak eragin esanguratsua izan du , non ia enpresa handi eta ertain denak itxita egon diren, enpresa txiki gehienak bezalaxe.

Gestampen, beste behin ere plantillak bikaineko notarekin erantzun du, eta grebaren jarraipena ia erabatekoa izan da ( % 90 orokorrean eta %95etik gorakoa produkzioan).

Oso ondo dakigu, greba dugun azken tresna dela, eta esfortzu handi bat izan dela astebeteko greba bezalako apustu batekin ( aurreko deialdiekin ere ) bat egitea, baina batzuetan ez dago beste irtenbiderik .

Ohar honen bidez, denok adierazi duzuen konpromezua nabarmendu nahi dugu baina bereiziki langile ebentualena, zeintzuk gainontzekoak bezala grebarekin bat egin duten.

Eskerrik asko guztioi, deialdi honen garrantzia ulertzearren, eskerrik asko grebaren ondorioz “galdutako dirua” baino haratago begiratzearren, eskerrik asko komite honi indarra eta legitimitatea ematearren ( zuok barik ezer ez garelako) eta eskerrik asko handi bat zareten bezalakoak zaretelako, benetako lankideak, kontsekuente eta solidarioak.

Espero dugu, greba hauetan bildutako kapital politiko - sindikala nahikoa izan dadila Metaleko

Hitzarmeneko negoziazioak desblokeatzeko,eta patronalak atzera egin dezan bere planteamendu atzerakoietan, Urkullu eta enparauak ( PNV, PSOE,..) egunotan egin duten bezala, zeintzuk, patronalarekin daudela esatetik, ia FVEMi hitzarmena negoziatu dezan eskatzera pasatu diren.

Guzti hau, zuoi guztioi zor dizuegu. Oso harro sentiarazi gaituzue, eta jakizue pribilegio bat dela ,horrelako plantilla bat ordezkatzea.
   
                   Informatzen jarraituko dugu
     Abadiñon 2019ko urriaren 7an
                **************
EL COMITE INFORMA
HUELGA DEL METAL DE BIZKAIA

Como todos y todas sabéis, la convocatoria de huelga del metal de Bizkaia de la semana anterior,muy a pesar de la patronal y del señor Urkullu ha sido un exito, por mucho que los medios afines a la patronal se afanen en decir lo contrario. La huelga ha tenido especial relevancia enDurangaldea donde la práctica totalidad de empresas grandes y medianas han estado cerradas, además de la mayoría de las empresas pequeñas. En Gestamp también una vez más la plantilla ha respondido con nota de sobresaliente, y el seguimiento ha sido prácticamente total ( 90 % en general, y mas del 95 % en producción ) . Somos absolutamente conscientes de que la huelga es el último instrumento que queda, y que ha sido un esfuerzo importante secundar una apuesta tan potente como una semana de huelga ( así como las convocatorias anteriores ) pero a veces no queda otra. Desde estas lineas queremos remarcar y agradecer el compromiso de todos y todas , pero especialmente el de los trabajadores y trabajadoras eventuales que igualmente han secundado la huelga como el resto. Gracias a todos y todas , por haber entendido la importancia de esta convocatoria, gracias por haber mirado mas lejos que la “perdida de dinero” que supone una huelga, gracias por dar fuerza y legitimidad a este comite ( porque sin vosotros y vosotras no somos nada ) y muchísimas gracias por ser como sois, compañeras y compañeros ,consecuentes y solidarios.
Esperemos que el capital político - sindical acumulado en estas huelgas sea suficiente para
desbloquear las negociaciones del convenio del metal, y que la patronal recule en sus
planteamientos, como lo ha tenido que hacer el Lehendakari Urkullu y compañía ( PNV, PSOE,..) estos días, que han pasado de decir que están con la patronal, casi a pedir al FVEM que se siente a negociar el convenio. Todo esto os lo debemos a vosotros y vosotras. Ha sido y es un orgullo y un privilegio representar a una plantilla así.
Seguiremos informando