2020/02/19


Gestamp Bizkaiko LAB eta UGTko sail sindikaletatik , hurrengoa adierazi nahi dugu:

BAIMEN ORDAINDUAK

CGTko sail sindikalak, baimen ordainduen harira zabaldutako oharraren inguruan, zeinetan egun hauek  naturalak edo lanekoak izan behar diren aipatzen den, aipamen batzuk egin nahi ditugu.

Langilleen Batzordearen pasibitatea aipatzen du CGTk, beraiek ere parte izan zirenean , gai honen inguruan , Langileen batzordeak enpresako zuzendaritzaz egin zuen akordioan ( 2018ko apirilak1ean). Horrek adierazten duen bakarra, CGTko “kideen”ezjakintasuna, oportunismo merkea eta fede txarra da. Gure “kide” horiei gogorarazi nahi diegu, informatzea eta desinformatzea ez direla gauza bera, eta gezurretan dabilenari azkar antzematen zaiola.

Noski egia dela badaudela sententzia edo epaiak zeinetan esaten den baimen ordainduak lan egunetan izan behar direla, eta ez soilik Audientzia Nazionalekoak. Badaude sozialeko epaitegietako, hainbat auzitegi nagusietakoak epaiak ere,...kontua dena baina zera da. Aldeko epaiak  beste kontrako epaiak daudela. 2018an gai hau lehengoz planteatu genuen,   egoera berean gaude.

2018ko hasieran, Langileen Batzordean ordezkatutako 3 sindikatuak ( LAB, UGT, CGT) , lehendabizi bakoitzak bere aldetik, eta gero Langileen Batzordeko proposamen bateratu lez, enpresako zuzendaritzari, baimen ordainduak lan egunetan eta ez naturaletan izan zitezen eskaria egin genion. Gure eskaria sostengatzeko , maila desberdineko hainbat epaitegiren epaiak aurkeztu genituen, zeinetan soilik baimen batzuk aipatzen ziren ( heriotza, ezkontza, jaiotza). Eskaera honi, enpresak eman zion erantzuna hurrengoa izan zen: Era guztietako sententzia edo epaiak zeudela, alde zein kontrakoak, eta hauek ez zutela baimen ordaindu guztietaz hitz egiten, edo eta epai batzuk , baimen ordaindua lan egunetan izan behar zela ziotela baina soilik haserako eguna,...Egoera horren aurrean, enpresak erantzun zuen, gaia guztiz argitu arte ez zuela interpretazio berri hau aplikatuko.

Horren aurrean, Langileen Batzordetik zera proposatu genuen:

- Langileen Batzordeko partaide batek berari eragindako baimen ordaindu baten kasua epaitegira eraman zezala, eta lehengo instantzian epaia aldekoa gertatuz gero, enpresak ez luke errekurrituko, eta baimen ordainduak lan egunetan eman behar direnaren interpretazioa , era orokor batean eta baimen guztiei aplikatuko zitzaien.

- Edo epaitegian gatazka kolektiboa bat planteatuko genuela eta honek arrazoia emanez gero,  era orokor batean eta baimen guztiei aplikatuko zitzaiela.

Guzti hori, langileei presioa arindu eta beraiek aurpegia eman behar ez  izatea ahalbidetzeko egiten genuen ( beti egin dugun bezala) epaitegietara joan daitezen saihesteko,...eta gainera kasurik gehienetan egun soil bat erreklamatzeko.

Enpresako zuzendaritzak, aurkeztutako 2 proposamenei ezezkoa erantzun zien, kasu bakoitza indibiduala zela, Gestamp taldeko ez ezta inguruko enpresetan ez zirela aplikatzen ari,...eta denak zeudela, Auzitegi Gorenak gai honen inguruan  doktrina bateratzeko epai bidez hitz egin zezan zain ( epai hau bada nahitaez betebeharrekoa).

Honen aurrean, eta Auzitegi Gorenaren epaiaren noiz agertuko zain ( uste baino gehiago ari da atzeratzen) LANGILEEN BATZORDE guztiak( CGTko ordezkariak barne) enpresarekin hurrengoa adostu genuen:

Auzitegi Gorenak, doktrina bateratzeko epai bidez, langileen aldeko interpretazioaren alde eginez gero, interpretazio honek eragindako baimen guztiak “erregularizatuko” zituela, 2018 apirilak 1eko dataz.

Hori da, gai honen inguruan gertatutako egitateen kronologia, eta ez dago besterik. Langileen batzorde honek,  partaide edo sindikatu  batzuen seriotasun faltaz gaindi, “aktibo” jarraituko du, lanean irmo eta seriotasunez, langilegoa nahastu gabe, eta beti ere langileen kolektiboari presioa arindu asmoz.

                                                                                                          Abadiñon 2020 otsailaren 19an*************************************************************************


Desde las secciones sindicales de LAB y UGT de Gestamp Bizkaia queremos manifestar:


PERMISOS RETRIBUIDOS

En relación a la nota difundida por la sección sindical de la CGT referente a los permisos retribuidos, si estos han de ser en días naturales o en días de trabajo efectivo, queremos hacer una serie de consideraciones.

Hablar de la pasividad del comité en este tema  ,cuando la propia CGT fue parte de un acuerdo entre todo  el comité ( por unanimidad)  y la dirección de empresa en este tema ( del 1 de abril del 2018), solo demuestra su ignorancia, oportunismo barato y mala fe. Queremos recordar a nuestros “compañeros” de la CGT, que informar y desinformar no es lo mismo, y que la mentira tiene las patas cortas.

Por supuesto que es verdad que hay  sentencias a favor de la interpretación de que los permisos han de ser días de trabajo efectivo,no solo de la Audiencia Nacional, de diferentes juzgados de lo social, del tribunales superiores,….pero es que se da el caso  de que hay otras tantas en contra . Estamos en la misma situación que en el 2018, que fue cuando planteamos el tema por primera vez.

A principios del 2018,  los 3 sindicatos representados en el comité ( LAB, UGT, CGT) primero cada uno por su parte, y luego como propuesta del comité, entregamos a la dirección de la empresa la solicitud de que los permisos retribuidos siempre se dieran en días efectivos de trabajo y no en días naturales. Para sostener nuestra petición aportamos diferentes sentencias de tribunales de diferente rango, donde fundamentalmente hablaban solo de ciertos permisos ( fallecimiento, matrimonio, nacimiento,..).

Ante esa petición , la empresa respondió que había sentencias de todo tipo  , a favor y en contra, y que estas no se referían a todos los permisos retribuidos, o que algunas sentencias solo decían que el inicio del permiso tenía que ser en día de trabajo efectivo pero no los días siguientes,...En vista de la situación la empresa decía que hasta que se aclarase definitivamente el tema no aplicaría esta nueva interpretación.

Ante ello, desde el Comité propusimos:

- Que un miembro del Comité, llevara al juzgado el caso de un permiso retribuido que le  hubiese afectado, y en caso de la sentencia fuese favorable, en primera instancia , la empresa no recurriría,  la interpretación de que los permisos son en días de trabajo efectivo se aplicaría con carácter general y para todos los permisos.

- O que plantearíamos un conflicto colectivo en el juzgado y si esta nos daba la razón lo aplicaría con carácter general y en todos los permisos retribuidos.

Todo ello, lo hacíamos para descargar al trabajador o trabajadora ( como hemos tratado de hacer siempre en todos los temas) la presión de tener que dar la cara, teniendo que  ir  a un juzgado, ….y además en la mayoría de la los casos para reclamar  1 día .

La dirección de la empresa nos respondió que no a las dos propuestas planteadas, aduciendo que cada caso ,era un caso particular, que en  ninguna empresa del grupo Gestamp se estaba aplicando, que no se aplicaba tampoco en empresas del entorno,…y que todas estaban esperando a que el Tribunal Supremo se pronunciará con una sentencia de unificación de doctrina sobre este tema ( esta sentencia si es de obligado cumplimiento).

Ante ello, y en espera de que el tribunal supremo se pronunciase en breve ( está tardando más de lo previsto) TODO EL COMITE ( incluidos los representantes de la CGT) acordamos con la empresa lo siguiente:

Que si el tribunal supremo, en sentencia de unificación de doctrina resolvía a favor de la interpretación de los trabajadores, la empresa “regularizaría” todos los permisos retribuidos afectados por esta interpretación con fecha de efectos del 1 de abril del 2018.

Esa y no otra es la cronología de los hechos en torno a este tema. Este Comite  a pesar de la falta de seriedad de algunos de sus sindicatos o componentes, seguirá “activo, y seguirá trabajando con rigor, sin marear al personal, y siempre con el objetivo de intentar descargar presión al colectivo de trabajadores.

                                                                                                          Abadiñon 2020 otsailaren 19an

2020/02/13


*ZALDIBAR ARGITU ORAIN!* ➗Astelehenean Eibar, Zaldibar eta Ermuko kaleak hartu genituen zabortegian gertatutakoa argitzeko. Baina, Eusko Jaurlaritzaren jarrerak berdina izaten jarraitzen du. Lehentasuna langileak ateratzea izan beharrean, erantzule politikoen aurpegia garbitzea izaten ari da. Airearen kalitatea ona dela esaten badute ere, zabortegiak sutan darrai eta keak gure herriak estaltzen ditu. Azkenik, gertatutakoaren eta ondorioen azalpen argirik eman gabe jarraitzen dute.

Horregatik zapatuan gure indarrak manifestazio bateratu batean batuko ditugu. Ermuatik (17:00etan), Eibartik (17:00etan) eta Elgetatik (16:30etan) hiru zutabe osatuko ditugu Eitzagan elkartuko direnak!

Herritarrak Kalera!

Otsailak 15, Larunbata, 17:00 Amañako rotondan

Otsailak 15, Larunbata, 17:00 Ermuko Plaza

Otsailak 15, Larunbata  16:45  Zaldibareko Tren geltokia ( Ermuko zutabera) 

Otsailak 15, Larunbata 16:30 Elgetako plazan

 *MOBILIZAZIO ZARATATSUA*

*Langileak, Osasuna eta Erantzukizunak*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*ZALDIBAR ARGITU ORAIN!* ➗El lunes tomamos las calles de Eibar, Zaldibar y Ermua para pedir que se esclarezca que es lo que ha ocurrido en el vertedero. Pero, la postura del Gobierno Vasco no ha cambiado desde entonces. Lo prioritario no está siendo sacar a los trabajadores sepultados, sino, más bien realizar un lavado de cara a los responsables políticos. Además, pese a que según ellos el aire que respiramos es de buena calidad, el vertedero sigue en llamas y el humo cubre el cielo de nuestros pueblos. Por último, siguen sin dar una explicación clara y precisa sobre lo ocurrido y sus consecuencias.

Por ello, el sabado uniremos nuestras fuerzas mediante una manifestación conjunta. Formaremos tres columnas desde Eibar (17:00), Ermua (17:00), y Elgeta (16:30) que se uniran en Eizaga!

A la Calle!

15 de Febrero, Sabado, 17:00 Rotonda de Amaña.

15 de Febrero, Sabado, 17:00 En la Plaza de Ermua

15 de Febrero, sábado 16:45 estación de Tren Zaldibar

15 de Febrero, sábado 16:30 en la plaza de Elgeta

 *MOVILIZACIÓN RUIDOSA*

*Trabajadores, Salud y Responsabilidades*

2020/01/28


GURE ESKUBIDEAK DEFENDA DITZAGUN

URTARRILAK 30 GREBA


Urtarrilak 30ean, euskal gehiengo sindikalak (ELA, LAB, ESK,STEEILAS, HIRU, EHNE, ETXALDE,) eta pentsionisten, gazteen, ikasleen, feministen, langabetuen, zein gizarte bazterketa zein inmigrazioaren inguruan lan egiten duten hainbat erakunde eta gizarte mugimenduk grebara deitu dute Euskal Herrian. Pixkanaka, asko eta asko dira aipatu deialdira batzen ari diren taldeak. Guztiok gaude deituta grebara , zein urtarrilak 30ean izango diren mobilizazio desberdinetan parte hartzera. Enpresak husteaz gaindi, protesta eta aldarrikapenez bete behar ditugu kaleak, jendarte justuago bat nahi duten guzti horiekin batera. Greba deialdi honek, soldatapeko langileen- tzako greba eredu klasikoa gainditzen du. Urtarrilak 30ean, pentsionistak, jardunean dauden langileak, gazteak,…bakoitza bere errealitatetik abiatuta, argi utziko diegu gure agintariei ez dugula onartuko inposatu nahi diuguten errealitatea, ez dugula onartuko beraien sistema, zeinek abiada bizian, pobrezia eta desberdintasuna handitu baino besterik ez duen egiten.

Batzuk diote ez dela une egokia Greba Orokor baterako. Zergatik ez? Zer aldatu da PSOE agintean dagoenetik? 2018ko ekainetik dago agintean eta ez da ezer aldatu. Hitz hutsaletatik aparte, eta egin behar omen dituztela dioten gauza guzti ho- rietaz gaindi, ze neurri zehatz hartu behar dute pentsioei, Lan- bide arteko Gutxieneko Soldata, babes sozialerako neurriei,…. dagokienean? Oso garrantzitsua da gogoratzea, PSOE izan zela, azken lan erreformen bidea hasi zuena 2010ean zehazki, kaleratzea merkatuz, absentismoagatiko kaleratzea erraztuz, enpresariei aldebakarreko erabakiz lan baldintzak ( ordutegia, txandak, soldata,..) aldatu ahal izatea. Guzti hori noski, beti bezala PNVren laguntzarekin. Jardunean egon diren eta dauden gobernu desberdinek, kolore batekoak zein beste batekoak izan, banku handien, zein IBEX35eko enpresen mandatuak jarraitu dituzte. Jendartearen gehiengoaren bizi baldintzen aurka doazen beraienpolitika atzerakoiak aldatu ditzaten era bakarra, langileok, pentsionistak, gazteok,…egin dezakegun presioa da,.

Hego Euskal Herrian, 552.000 pertsona daude pobreziaren muga azpitik. Azken urteetan, %65 hazi da pobrezia maila altuan dauden pertsonen kopurua. Soilik EAEn , egun, 2008an baino 43.000 pertsona gehiago bizi dira baldintza oso eskas eta babesgabeko egoera batean. Hori da itxura triunfalista bat saldu nahi diguten , eta geroago eta egoera larriago batean dagoen jendartearen argazki erreala.
Urtarrilak 30ean, Gestamp Bizkaiako langileak, grebarekin bat egin behar dugu

1.200 EUROTAKO GUTXIENEKO SOLDATA EXIJITZEKO
 Euskal Herrian, 290.000 langile ez dira kopuru horretara iristen, alegia gutxiago irabazten dutela. Azken urteetan soldatak %8 jeitsi dira.
PENTSIO DUIN BATZUEN ALDE
2011 eta 2012ko erreformetan onartutako murrizketak indargabe utzi ditzatela. Jubilatzeko adin arrunta 65 urtetan berrezarri deza- tela eta ez 67an, berorren kalkurako, lan egindako azken 15 urteak hartzea eta ez 25, 1,080 euroko gutxieneko pentsioa bermatu dezatela, legez arautu dezatela pentsioak urtero eguneratzeko obliga- zioa (gutxienez KPIa),..
35 ORDUKO LAN ASTEAREN ALDE
Egun ia 150.000 langabetu daude. Enplegua eta aberastasuna banatu behar da.
SOLDATA ARRAKALAREKIN BUKATZEKO
Ez da justua emakumeen langabezi tasa gizonena baino nabarmen altuagoa izatea, lanaldi partzialen %80 emakumeek egitea, lan berdinarekin soldata berdina ez jasotzea, pentsio baxuenak izatea,...
ETA HEMEN ERABAKI NAHI DUGULAKO
Nazkatuak gaude jaoda , Madriletik inposatzen dizkiguten errefoirma eta neurri atzerakoiekin, horren garrantzitsuak diren gaietan, hala nola, pentsioak, langabeziko babes edo prestazioak, laneko legedia,...Lan harreman ete agizarte babeserako marko propio bat aldarrikatzen dugu... gure “gauzak” hemen, Euskal Herrian erabaki nahi ditugu. Hori baita, Madriletik inposatu nahi dizkiguten murriz- ketak geratzeko era bakarra.
Urtarrilak 30ean , Gestamp Bizkaiko langileak, Euskal Herriko gai- nontzeko langile guztiak bezala, grebara deituak gaude. Jakitun gara, Metaleko Hitzarmenagatiko greba edo borroka ziklo batetik irten garela berriki, baina beste behin ere, urtarrilak 30 eko grebarekin bat egin dezazuen esfortsua eskatzera gatozkizue. Jus- tizia soziala, aberastasunaren banaketa, babes soziala, soldata arrakalarekin bukatzeko beharrezkotasuna,...guzti horietaz gaindi, jokan daude, egun zuzenean eragiten diguten edo etorkizunean zuzenean eragin deiezaguketen hainbat gai, adibidez, kaleratzeen- gatiko edo lan baldintzen inguruko legedia, pentsioetara heltzeko betebeharreko baldintzak eta zenbatekoa,...
Azkenik, aipatu nahi dugu, deialdi honek Langileen Batzordeko %70aren babesa duela ( LABeko 11 delegatu eta ELAko 1 ). Solilik UGT ( 3 delegatu) agertu da deialdiaren aurka, zeren eta CGT- ( 2 delegatu) bere afiliatuei erabakitzeko eskubidea eman die.


GESTAMP BIZKAIA S.A-KO LAB ETA ELA KO SAIL SINDIKALAK

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS

URTARRILAK 30 GrebaEl 30 de enero, la mayoría sindical vasca ( ELA, LAB, STEEI- LAS, ESK, HIRU , EHNE, ETXALDE) , así como diferentes organizaciones de pensionistas, de jóvenes, estudiantes, feministas, parados, movimientos sociales que trabajan en el ámbito de de la exclusión, inmigración,….han llamado a la huelga en Euskal Herria. Poco a poco son muchas las organizaciones que se están adhiriendo a esta convocatoria. Todos y todas estamos llamados a la huelga y a participar en las movilizaciones que se den el   30 de enero. Además de vaciar las empresas , tenemos que lle- nar las calles de protesta y reivindicaciones con todos aquellos y aquellas que quieren una sociedad mas justa. Esta convocatoria transciende al clásico planteamiento de huelga de trabajadores y trabajadoras asalariados. El 30 de enero, pensionistas, trabajadoras Y trabajadores en “activo” , jóvenes,…. cada uno y una desde su realidad vamos a dejar claro a nuestros gobernantes que no aceptaremos la realidad que nos quieren imponer, que no aceptaremos su “sistema” que no hace sino aumentar a una velocidad de vértigo la pobreza, y la desigualdad.


Algunos nos dicen que ahora no es el momento para una huelga general. Porque no?? Que ha cambiado desde que gobierna el PSOE? Lo lleva haciendo desde junio del 2018 y no ha cambiado nada. Además de mera palabrería , y todo lo que supuestamente van a hacer, cuales son las medidas concretas que van a tomar referentes a las pensiones, Salario MInimo Interprofesional, medidas de protección social,….? Es muy importante recordar, que fue el PSOE quien inicio el camino de las últimas reformas laborales el año 2010, abaratando el despido , facilitando el despido por absentismo, permitiendo a los empresarios la modificación unilateral de las condiciones de trabajo ( horario, turnos, y retribuciones,…). Todo ello por supuesto, y como siempre con la connivencia del PNV. Los diferentes gobiernos, sean de un color u otro, han seguido los mandatos de la gran banca y las empresas del IBEX -35. La única manera de que cambien sus políticas regresivas que atentan contra las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, es la presión que ejerzamos los trabajadores y trabajadoras, los y las pensionistas, los jóvenes,….

En Hego Euskal Herria son más de 522.000 personas las que están por debajo del umbral de la pobreza. Durante los últimos años el número de personas en riesgo de pobreza severa ha cre- cido un 65%. Solo en la CAV, hoy viven más de 43.000 personas más que en el 2008 en pésimas condiciones de escasez y vulnerabilidad. Esa es la foto real de una sociedad que quiere dar una imagen triunfalista, escondiendo la realidad social cada vez más alarmante.

El 30 de enero los trabajadores y trabajadoras de Gestamp Bizkaia, tenemos que salir a la huelga, para:
EXIGIR UN SALARIO MINIMO DE 1.200 EUROS
En Euskal Herria alrededor de 290.000 trabajadores y trabajado- ras gana menos de esa cantidad. En los últimos años los salarios han caído un 8%.
POR UNAS PENSIONES DIGNAS
Que deroguen los recortes aprobados en las reformas de los años 2011 y 2012. Volver a instaurar la jubilación ordinaria en  65 años y no en 67, que se tengan en cuenta para su cálculo los últimos 15 años trabajados y no 25 años, que aseguren como la pensión mínima de 1.080 euros, que regulen por ley la obligación de actualizar anualmente las pensiones ( al menos IPC),..
A FAVOR DE LA JORNADA DE 35 HORAS
Actualmente hay casi 150.000 personas desempleadas. Hay que repartir el empleo y la riqueza.
PARA ACABAR CON LAS BRECHAS SALARIALES
No es justo que el desempleo de las mujeres sea netamente su- perior al de los hombres, que un 80% del trabajo parcial lo hagan las mujeres, que a igual trabajo no tengan igual salario, que ten- gan las pensiones más bajas,…
Y PORQUE QUEREMOS DECIDIR AQUÍ
Estamos hartos y hartas de reformas y medidas regresivas que nos imponen desde Madrid, en ámbitos tan importantes como las pensiones, la protección del desempleo, la legislación laboral….. reclamamos un marco de relaciones laborales y de protección propio,... nuestras cosas queremos decidirlas aquí en Euskal Herria. Esa es la única manera de poner freno a los continuos recortes que nos quieren imponer desde Madrid.

El 30 de enero los trabajadores y trabajadoras de Gestamp Bizkaia estamos llamados a la huelga con el resto de trabajadores de Euskal Herria. Somos conscientes de que venimos de un ciclo de lucha reciente en el convenio del metal, pero una vez más tenemos que pediros un esfuerzo para que secundéis la convcatoria del U30. Además de la justicia social, el reparto de la riqueza, la protección social, la necesidad de tomar medidas reales para terminar con la brecha salarial,… están en juego cuestiones que nos afectan actualmente y/ o nos podrán afectar en el futuro, como por ejemplo ,legislación relativa a despidos y condiciones de trabajo, , condiciones de jubilación y cuantía pensiones, ….

Por ultimo decir, que esta convocatoria de huelga la avala la mayoría del comité de empresa, concretamente el 70% (11 dele- gados de LAB y 1 de ELA ). Solo la UGT ( 3 delegados) se ha mostrado en contra de la misma, dado que la CGT ( 2 delegados) ha dado libertad de elección a sus afiliados y afiliadas.


GESTAMP BIZKAIA S.A-KO LAB ETA ELA KO SAIL SINDIKALAK