2020/10/22





KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

Matricerias Deusto eta GTS-n ERE- 3 bilera eta gero

 

Aurreko Komiteko notan, taldeko matrizerietan, Gestampek botatako “bomba” aipatzen genuen, Mat.Deusto eta GTSko langileen ordezkariei  ,beraien enpresak epe laburrean itxiko zituztela jakinarazi zietenean , lan harremanak iraungitzeko ERE  bat edo bi plantillen kaleratze masiboa baten bidez.

Bi enpresentzako EREaren negoziazioarekin, 30 eguneko negoziazio prozesu bati hasiera ematen zitzaion, zeinetatik ia erdiak pasatu diren, 3 bilera egin dira ( atzo urriak 21 asteazkena izan zen azkena ), ez delarik nabarmentzeko inongo aurrera pausurik eman. Gestampek berean tematua jarraitzen du. Bi lantokiak itxi eta 230 langile kaleratu nahi ditu, nahiz eta bi enpresekin , gutxienez 2022arteko akordio bat zuen. Badirudi batzuentzako sinatutakoak ere ez duela baliorik.

 

Urriak 9tik, bi enpresak greba mugagabean daude, kaleratze kolektiboko EREa erretiratu dezaten, zabalik edozein negoziaziorako, beti ere beste oinarri batetik abiatuko dena. Lantoki biak okupatzeaz gaindi ( 24 orduetan hor daude) , bi plantillak etengabe ari dira mobilizatzen , partidu politiko zein instituzioak interpelatuz . Aste honetan bertan, urriak 20 asteartean, Abadiñon zehar kotxe karabana bat egin dute, Gestampeko ( dibisioa) bulegoen aurrean elkarretaratze batekin bukatuz.

 

Badirudi ez duela ezertako balio urte luzetan zehar bi enpresa hauek , matrizeria arloan Gestamp taldeak zuen “ jakinduria” sostengatu izanak, Gestampek munduan zehar dituen lantoki desberdinei laguntza eman izanak, Gestampek eskatzen zien leku guztietara  bidaiatzeko , irakasteko,...malgutasuna eta prestutasuna izateak,...funtsean beraiek ere bere alea jarri izanak, Gestamp taldearen hazkunde esponentziala emateko azken urte hauetan. Badirudi kapitalak ez duela oroimenik ez eta lurraldetasunari atxikimendurik. Balio duen bakarra, moementuko errentagarritasuna da, epe laburrekoa.

 

Guztiok gara jakitun, matrizeria eta trokeleria mundua ez dela garairik onena bizitzen ari. Argi dago zikloka funtzionatzen duen sektorea dela ( eta berori nabarmen txarragotu da, bizitzen ari garen egoera berri honek hainbat proiektu atzeratuko dituelako) eta ziklo txarren ostean , ziklo onak edo lan karga asko dutenak datozela. Beraz testuinguru horretan, garrantzitsua izango da garai berri horiei erantzuteko estruktura eta giza kapital beharrezkoa izatea. Horregatik zaila da ulertzen, erabaki estrukturalak, dramatikoak, eta suntsitzaileak hartu izana hamarnaka familientzat , arazo kointural baten aurrean, hori bia, helburua beste bat ez bada. Matricerias Deusto eta GTS, sindikalki ondo antolatuak, urte askotan zehar gogo borrokatu dute lan baldintza duinak izateko , bai beraien enpresetan zein sektorean. Beharbada, Gestamp taldearen apustua “low cost” izango den matrizeria bat bultzatzea da, bere matrizeria merkeago batzukin, eta azpikontraten soka luze batekin, merkatuaren demandei akordeoi bat bezala handitu eta txikituz erantzungo diona. Funtsean, ziurgabetasun gehiago,prekarietate gehiago ,...

 

Beti esan izan da Gestamp talde serio bat zela, non etorkizunaren alde egiten zen apustu, eta ez epe laburreko irabazien alde. Ikusmira luze eta pausu labur eta sendoko estrategia hartatik gutxi geratzen da dirudienez.

Hizki hauen bidez, Gestamp taldeari berriro eskatzen diogu, Mat. Deusto eta GTSrentzako EREa erretiratu dezala, eta benetan negoziatzera jarri dadila, irtenbide adostu bat, ez traumatikoa , eta enplegua mantentzea helburu izango duena.

 

Azkenik, guztioi gogoratzea zita bat dugula , urriak 24,larunbat honetan Bilbon goizeko 11,30etan Eusko Jaurlaritzaren aurretik abiatuko den MANIFESTAZIOAN.

 

 

MAT.DEUSTO ETA GTS  EZ ITXI !

 

NEGOZIAZIOA ORAIN !!

 

  Abadiñon 2020ko urriaren 22an

EL COMITE INFORMA

 

ERE  Matricerias Deusto y GTS – Despues de 3 reuniones

 

En la nota anterior del comité ya os informábamos de la “bomba” que había soltado  Gestamp en las matricerias del grupo ,comunicando a los representantes sindicales de Mat. Deusto y GTS ,su cierre inminente mediante la aplicación de un ERE de extinción o despido colectivo para la totalidad de ambas plantillas.

 

Con el inicio de la negociación del ERE para las dos empresas se iniciaba un proceso de negociación de 30 días , de los cuales han transcurrido prácticamente la mitad, se han celebrado 3 reuniones ( ayer miércoles 21 de octubre fue la última )  y no ha habido  ningún avance reseñable . Gestamp sigue en sus trece de cerrar las dos plantas y despedir a cerca de 230 trabajadores y trabajadoras,  pese a que tenía un compromiso firmado con ambas plantas hasta como mínimo el 2022.  Parece ser que para algunos no vale ni lo firmado.

 

Desde el día 9 de octubre ambas plantas están en huelga indefinida, solicitando la retirada del ERE de extinción, abiertos eso si a cualquier negociación que parta de otra base. Además de ocupar las plantas durante las 24 horas del día, las dos plantillas se están movilizando continuamente, interpelando a partidos políticos e instituciones .Esta misma semana, el martes 20 de octubre, han hecho una coche caravana por abadiño terminando con una concentración en frente de las oficinas de Gestamp ( división).

 

De nada sirve al parecer que durante muchos años hayan sido estas dos empresas las que hayan sostenido todo el “ saber hacer” del grupo Gestamp en cuanto a matriceria se refiere, que hayan dado soporte a diferentes plantas de Gestamp a lo largo y ancho del mundo, que hayan tenido la flexibilidad y disponibilidad para viajar, enseñar,...allá donde se lo requiriera el grupo Gestamp… que en definitiva también hayan contribuido de manera notable al crecimiento exponencial del grupo Gestamp estos últimos años. Parece ser que el capital no tiene ni memoria ni arraigo, lo único que vale  es la rentabilidad del momento, el corto plazo.

 

De todos y todas es sabido que el mundo de las matricerias y troquelerias no esta atravesando su mejor momento, pero esta claro que es un sector que funciona por ciclos ( este se ha agravado porque la situación actual retrasará el lanzamiento de nuevos proyectos) y que después de los ciclos bajos vuelven los de mucha carga de trabajo. Y en ese contexto,  será importante tener la estructura y capital humano necesarios para hacerle frente. De ahí que no se entiende que se tomen decisiones estructurales, dramáticas y devastadoras para decenas de familias ante una situación que claramente se percibe como coyuntural, salvo que eso si, el objetivo sea otro. Matricerias Deusto y GTS , bien organizados sindicalmente, han luchado durante años por tener unas condiciones laborales dignas, ya sea en el sector , así como en las propias empresas.  Quizás la apuesta del grupo Gestamp pase por impulsar una matriceria “low cost” dentro del propio grupo, con unas matricerias propias mas baratas, y un entramado de subcontratación que funcione como acordeón ante las demandas del mercado. En definitiva, más incertidumbre, más precariedad,..

 

Siempre se había dicho que el grupo Gestamp era un grupo serio, donde se apostaba a futuro, y no prevalecia el beneficio a corto plazo. De aquella estrategia de mirada larga y paso corto y firme, poco queda al parecer.

 

Desde estas lineas, volvemos a solicitar al grupo Gestamp , que retire el ERE de extinción para Mat.Deusto Y GTS, y que se siente en una mesa a negociar de verdad , una solución consensuada, no traumática y que tenga como objetivo el mantenimiento del empleo.

 

Por ultimo recordaros que todos y todas tenemos una cita este sábado 24 de octubre a las 11,30 en Bilbao en la MANIFESTACIÓN que partirá desde el Gobierno Vasco.

 

NO AL CIERRE DE MAT.DEUSTO Y  GTS !

NEGOCIACION YA !!

 

  Abadiñon 2020ko urriaren 22a





2020/10/06

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Matricerias Deusto eta GTS-ren itxiera jakinarazpena

Iragan astean,Gestampek, Matricerias Deusto eta GTSko langileen ordezkariei beraien enpresak epe laburrean itxiko zituztela jakinarazi zietenaren berriarekin hasi genuen astea. Bi lan zentroen artean 230 langile dira. Aipatu itxieren jakinarazpena ( prozesu formala aste honetan hasiko da) printzipioz beste kontu batzuetarako deitutako zenbait bileratan egin zen, hortik, hasieran langileen ordezkarien ,sorpresa, harridura,eta ondorengo desolazioa, bi plantilla osoena bilakatu zena azkenik.

Matricerias Deusto eta egungo GTS Gestamp taldeko matrizeria arloan aintzinakotasun gehien duten enpresak dira. Azkenengo urteetan, matrizeriako atala, esponentzialki hazi da, sektoreko enpresak erostearen ondorioz, zein Gestamp taldeak berak sortu dituelako. Aipatutako Mat. Deusto eta GTStik aparte, Gestampeko matrizeria atalean GTH, GTE, ICT, ICTM, ADRAL, GTO,.. daude, zeinetan 800 langile inguruk lan egiten duten.

Dirudienez, Gestampek egungo egoera ekonomikoa baliatu du, M.Deusto eta GTS ixteko, lan kostu altuak eta lan karga faltaren aitzakipean. Azken hau, publikoki erantzun eta gezurtatu dute aipatu enpresetako langileek, datozen hilabeteetarako lan karga dutela baieztatuz. Gainera guzti hori egiten dute, duela 4 urte izenpetu zuten akordioa errespetatu gabe, zeinean besteak beste, zenbait inbertsio eta 2022rarteko etorkizuna ziurtatzen zieten ( eta gutxienez epe horretan Gestamp taldean jarraitzea ) bi enpresa hauei.

Badirudi garai hauetan, ez duela ezertarako balio, sinatu zein adostutakoak. Ez zaigu onargarria iruditzen , goizetik gauera, eta inongo aurreabisurik gabe, bi enpresen itxiera jakinarazi izana. Hori da Gestampeko langileek merezi duten errespetua? Non daude negoziazio eta akordiorako borondatea?

Espero dezagun, datozen egun eta asteetan, Gestampeko eta matrizerietako zuzendaritzak , gatazka hau konpontzeko irtenbide negoziatu baten alde egin dezatela, beti ere lan zentro hauek itxi gabe.

Zoritxarrez, badirudi, egun negoziatzeko borondate hori ez dela ageri inondik, eta egoeraren larritasunari erantzun asmoz, publikoa eta ezaguna delarik jada, Matricerias Deusto eta GTSko langileek mugagabeko greba bat deitu dute, egoera aldatu ezean 2020ko urriak 9an hasiko dena.

Ohar honen bidez, M.Deusto eta GTSko langileei gure elkartasuna eta laguntza eskaini nahi dizkiegu.

MATRICERIAS DEUSTO ETA GTS EZ ITXI!!               DESPIDORIK EZ !! 

                                                         ******************************* 

                  EL COMITE INFORMA


Comunicación de cierre de Matricerias Deusto y GTS

La semana pasada, arrancamos la semana con la noticia de que Gestamp había comunicado a los representantes sindicales de las plantas de Matricerias Deusto y GTS su cierre inminente . Entre las dos plantas, suman una plantilla de 230 trabajadores y trabajadoras. La comunicación de dichos cierres ( el proceso formal comenzará esta semana) se hizo en unas reuniones convocadas en principio para otras cuestiones, de ahí el asombro, estupor, y posterior desolación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras , así como de las dos plantillas en general.

Matricerias Deusto, y la actual GTS son las empresas más antiguas del area de matricería del grupo Gestamp. En los últimos años, la división de matricería ha crecido exponencialmente, ya sea por la compra de empresas del sector o porque la ha constituido la propia Gestamp . Además de las citadas Mat. Deusto y GTS, en el grupo de matricerias de Gestamp en Bizkaia, están, GTH, GTE, ICT, ICTM, ADRAL, GTO,...entre todas emplean cerca de 800 trabajadores y trabajadoras.

Parece ser que Gestamp ha aprovechado esta coyuntura económica para desprenderse de M.Deusto y GTS aduciendo costes laborales, y falta de carga de trabajo, algo que ya han rebatido y desmentido públicamente los trabajadores y trabajadoras de ambas empresas, que tienen carga de trabajo para los siguientes meses. Todo ello lo hacen además saltándose un acuerdo que suscribieron hace 4 años, donde les aseguraban el futuro y “X” inversiones hasta el 2022 ( y su pertenencia al grupo Gestamp ) a estas dos empresas. Parece ser que en estos tiempos, ya no vale ni lo firmado, ni lo acordado. No nos parece de recibo, que de la noche a la mañana, sin previo aviso, comuniquen el cierre de dos empresas .

Es ese el respeto que se merecen los y las trabajadoras de Gestamp? Donde están la voluntad de negociación y de acuerdo?

Esperemos que los siguientes días y semanas, la dirección de Gestamp y las matricerias se avengan a negociar una salida consensuada a este conflicto, siempre desde la base de no cerrar las plantas .

Sea como fuere, parece ser que a día de hoy esa voluntad negociadora no se atisba por ningún lado, y en vista de la gravedad de la situación, como ya es público y notorio, los trabajadores de las plantas de Matricerias Deusto y GTS han decidido convocar una huelga indefinida que de no cambiar las cosas se iniciará el 9 de octubre de 2020.

Desde estas líneas queremos mostrar toda nuestra solidaridad y apoyo a las plantillas de M.Deusto Y GTS.

MATRICERIAS DEUSTO ETA GTS EZ ITXI!! DESPIDORIK EZ !!

Abadiñon 2020ko urriaren 6an