2020/01/28


GURE ESKUBIDEAK DEFENDA DITZAGUN

URTARRILAK 30 GREBA


Urtarrilak 30ean, euskal gehiengo sindikalak (ELA, LAB, ESK,STEEILAS, HIRU, EHNE, ETXALDE,) eta pentsionisten, gazteen, ikasleen, feministen, langabetuen, zein gizarte bazterketa zein inmigrazioaren inguruan lan egiten duten hainbat erakunde eta gizarte mugimenduk grebara deitu dute Euskal Herrian. Pixkanaka, asko eta asko dira aipatu deialdira batzen ari diren taldeak. Guztiok gaude deituta grebara , zein urtarrilak 30ean izango diren mobilizazio desberdinetan parte hartzera. Enpresak husteaz gaindi, protesta eta aldarrikapenez bete behar ditugu kaleak, jendarte justuago bat nahi duten guzti horiekin batera. Greba deialdi honek, soldatapeko langileen- tzako greba eredu klasikoa gainditzen du. Urtarrilak 30ean, pentsionistak, jardunean dauden langileak, gazteak,…bakoitza bere errealitatetik abiatuta, argi utziko diegu gure agintariei ez dugula onartuko inposatu nahi diuguten errealitatea, ez dugula onartuko beraien sistema, zeinek abiada bizian, pobrezia eta desberdintasuna handitu baino besterik ez duen egiten.

Batzuk diote ez dela une egokia Greba Orokor baterako. Zergatik ez? Zer aldatu da PSOE agintean dagoenetik? 2018ko ekainetik dago agintean eta ez da ezer aldatu. Hitz hutsaletatik aparte, eta egin behar omen dituztela dioten gauza guzti ho- rietaz gaindi, ze neurri zehatz hartu behar dute pentsioei, Lan- bide arteko Gutxieneko Soldata, babes sozialerako neurriei,…. dagokienean? Oso garrantzitsua da gogoratzea, PSOE izan zela, azken lan erreformen bidea hasi zuena 2010ean zehazki, kaleratzea merkatuz, absentismoagatiko kaleratzea erraztuz, enpresariei aldebakarreko erabakiz lan baldintzak ( ordutegia, txandak, soldata,..) aldatu ahal izatea. Guzti hori noski, beti bezala PNVren laguntzarekin. Jardunean egon diren eta dauden gobernu desberdinek, kolore batekoak zein beste batekoak izan, banku handien, zein IBEX35eko enpresen mandatuak jarraitu dituzte. Jendartearen gehiengoaren bizi baldintzen aurka doazen beraienpolitika atzerakoiak aldatu ditzaten era bakarra, langileok, pentsionistak, gazteok,…egin dezakegun presioa da,.

Hego Euskal Herrian, 552.000 pertsona daude pobreziaren muga azpitik. Azken urteetan, %65 hazi da pobrezia maila altuan dauden pertsonen kopurua. Soilik EAEn , egun, 2008an baino 43.000 pertsona gehiago bizi dira baldintza oso eskas eta babesgabeko egoera batean. Hori da itxura triunfalista bat saldu nahi diguten , eta geroago eta egoera larriago batean dagoen jendartearen argazki erreala.
Urtarrilak 30ean, Gestamp Bizkaiako langileak, grebarekin bat egin behar dugu

1.200 EUROTAKO GUTXIENEKO SOLDATA EXIJITZEKO
 Euskal Herrian, 290.000 langile ez dira kopuru horretara iristen, alegia gutxiago irabazten dutela. Azken urteetan soldatak %8 jeitsi dira.
PENTSIO DUIN BATZUEN ALDE
2011 eta 2012ko erreformetan onartutako murrizketak indargabe utzi ditzatela. Jubilatzeko adin arrunta 65 urtetan berrezarri deza- tela eta ez 67an, berorren kalkurako, lan egindako azken 15 urteak hartzea eta ez 25, 1,080 euroko gutxieneko pentsioa bermatu dezatela, legez arautu dezatela pentsioak urtero eguneratzeko obliga- zioa (gutxienez KPIa),..
35 ORDUKO LAN ASTEAREN ALDE
Egun ia 150.000 langabetu daude. Enplegua eta aberastasuna banatu behar da.
SOLDATA ARRAKALAREKIN BUKATZEKO
Ez da justua emakumeen langabezi tasa gizonena baino nabarmen altuagoa izatea, lanaldi partzialen %80 emakumeek egitea, lan berdinarekin soldata berdina ez jasotzea, pentsio baxuenak izatea,...
ETA HEMEN ERABAKI NAHI DUGULAKO
Nazkatuak gaude jaoda , Madriletik inposatzen dizkiguten errefoirma eta neurri atzerakoiekin, horren garrantzitsuak diren gaietan, hala nola, pentsioak, langabeziko babes edo prestazioak, laneko legedia,...Lan harreman ete agizarte babeserako marko propio bat aldarrikatzen dugu... gure “gauzak” hemen, Euskal Herrian erabaki nahi ditugu. Hori baita, Madriletik inposatu nahi dizkiguten murriz- ketak geratzeko era bakarra.
Urtarrilak 30ean , Gestamp Bizkaiko langileak, Euskal Herriko gai- nontzeko langile guztiak bezala, grebara deituak gaude. Jakitun gara, Metaleko Hitzarmenagatiko greba edo borroka ziklo batetik irten garela berriki, baina beste behin ere, urtarrilak 30 eko grebarekin bat egin dezazuen esfortsua eskatzera gatozkizue. Jus- tizia soziala, aberastasunaren banaketa, babes soziala, soldata arrakalarekin bukatzeko beharrezkotasuna,...guzti horietaz gaindi, jokan daude, egun zuzenean eragiten diguten edo etorkizunean zuzenean eragin deiezaguketen hainbat gai, adibidez, kaleratzeen- gatiko edo lan baldintzen inguruko legedia, pentsioetara heltzeko betebeharreko baldintzak eta zenbatekoa,...
Azkenik, aipatu nahi dugu, deialdi honek Langileen Batzordeko %70aren babesa duela ( LABeko 11 delegatu eta ELAko 1 ). Solilik UGT ( 3 delegatu) agertu da deialdiaren aurka, zeren eta CGT- ( 2 delegatu) bere afiliatuei erabakitzeko eskubidea eman die.


GESTAMP BIZKAIA S.A-KO LAB ETA ELA KO SAIL SINDIKALAK

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS

URTARRILAK 30 GrebaEl 30 de enero, la mayoría sindical vasca ( ELA, LAB, STEEI- LAS, ESK, HIRU , EHNE, ETXALDE) , así como diferentes organizaciones de pensionistas, de jóvenes, estudiantes, feministas, parados, movimientos sociales que trabajan en el ámbito de de la exclusión, inmigración,….han llamado a la huelga en Euskal Herria. Poco a poco son muchas las organizaciones que se están adhiriendo a esta convocatoria. Todos y todas estamos llamados a la huelga y a participar en las movilizaciones que se den el   30 de enero. Además de vaciar las empresas , tenemos que lle- nar las calles de protesta y reivindicaciones con todos aquellos y aquellas que quieren una sociedad mas justa. Esta convocatoria transciende al clásico planteamiento de huelga de trabajadores y trabajadoras asalariados. El 30 de enero, pensionistas, trabajadoras Y trabajadores en “activo” , jóvenes,…. cada uno y una desde su realidad vamos a dejar claro a nuestros gobernantes que no aceptaremos la realidad que nos quieren imponer, que no aceptaremos su “sistema” que no hace sino aumentar a una velocidad de vértigo la pobreza, y la desigualdad.


Algunos nos dicen que ahora no es el momento para una huelga general. Porque no?? Que ha cambiado desde que gobierna el PSOE? Lo lleva haciendo desde junio del 2018 y no ha cambiado nada. Además de mera palabrería , y todo lo que supuestamente van a hacer, cuales son las medidas concretas que van a tomar referentes a las pensiones, Salario MInimo Interprofesional, medidas de protección social,….? Es muy importante recordar, que fue el PSOE quien inicio el camino de las últimas reformas laborales el año 2010, abaratando el despido , facilitando el despido por absentismo, permitiendo a los empresarios la modificación unilateral de las condiciones de trabajo ( horario, turnos, y retribuciones,…). Todo ello por supuesto, y como siempre con la connivencia del PNV. Los diferentes gobiernos, sean de un color u otro, han seguido los mandatos de la gran banca y las empresas del IBEX -35. La única manera de que cambien sus políticas regresivas que atentan contra las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, es la presión que ejerzamos los trabajadores y trabajadoras, los y las pensionistas, los jóvenes,….

En Hego Euskal Herria son más de 522.000 personas las que están por debajo del umbral de la pobreza. Durante los últimos años el número de personas en riesgo de pobreza severa ha cre- cido un 65%. Solo en la CAV, hoy viven más de 43.000 personas más que en el 2008 en pésimas condiciones de escasez y vulnerabilidad. Esa es la foto real de una sociedad que quiere dar una imagen triunfalista, escondiendo la realidad social cada vez más alarmante.

El 30 de enero los trabajadores y trabajadoras de Gestamp Bizkaia, tenemos que salir a la huelga, para:
EXIGIR UN SALARIO MINIMO DE 1.200 EUROS
En Euskal Herria alrededor de 290.000 trabajadores y trabajado- ras gana menos de esa cantidad. En los últimos años los salarios han caído un 8%.
POR UNAS PENSIONES DIGNAS
Que deroguen los recortes aprobados en las reformas de los años 2011 y 2012. Volver a instaurar la jubilación ordinaria en  65 años y no en 67, que se tengan en cuenta para su cálculo los últimos 15 años trabajados y no 25 años, que aseguren como la pensión mínima de 1.080 euros, que regulen por ley la obligación de actualizar anualmente las pensiones ( al menos IPC),..
A FAVOR DE LA JORNADA DE 35 HORAS
Actualmente hay casi 150.000 personas desempleadas. Hay que repartir el empleo y la riqueza.
PARA ACABAR CON LAS BRECHAS SALARIALES
No es justo que el desempleo de las mujeres sea netamente su- perior al de los hombres, que un 80% del trabajo parcial lo hagan las mujeres, que a igual trabajo no tengan igual salario, que ten- gan las pensiones más bajas,…
Y PORQUE QUEREMOS DECIDIR AQUÍ
Estamos hartos y hartas de reformas y medidas regresivas que nos imponen desde Madrid, en ámbitos tan importantes como las pensiones, la protección del desempleo, la legislación laboral….. reclamamos un marco de relaciones laborales y de protección propio,... nuestras cosas queremos decidirlas aquí en Euskal Herria. Esa es la única manera de poner freno a los continuos recortes que nos quieren imponer desde Madrid.

El 30 de enero los trabajadores y trabajadoras de Gestamp Bizkaia estamos llamados a la huelga con el resto de trabajadores de Euskal Herria. Somos conscientes de que venimos de un ciclo de lucha reciente en el convenio del metal, pero una vez más tenemos que pediros un esfuerzo para que secundéis la convcatoria del U30. Además de la justicia social, el reparto de la riqueza, la protección social, la necesidad de tomar medidas reales para terminar con la brecha salarial,… están en juego cuestiones que nos afectan actualmente y/ o nos podrán afectar en el futuro, como por ejemplo ,legislación relativa a despidos y condiciones de trabajo, , condiciones de jubilación y cuantía pensiones, ….

Por ultimo decir, que esta convocatoria de huelga la avala la mayoría del comité de empresa, concretamente el 70% (11 dele- gados de LAB y 1 de ELA ). Solo la UGT ( 3 delegados) se ha mostrado en contra de la misma, dado que la CGT ( 2 delegados) ha dado libertad de elección a sus afiliados y afiliadas.


GESTAMP BIZKAIA S.A-KO LAB ETA ELA KO SAIL SINDIKALAK

2020/01/02