2009/08/30

INFORMATZEN 2009-08-31

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Estanpazio beroko VWen pieza eskaera betearazteko eta horri erantzuteko prozesu txar baten ondorioz bizi dugun zorigaiztoko egoeraren aurrean gure iritzia azalarazi nahi dugu

Arazo hau egunetik egunera sortzen eta gehitzen joan den arazo bat izan da, alde batetik teknologia berri bat martxan jartzeak dakarren “arazo teknikoak” direla medio , baina beste alde batetik “antolaketa hutsuneak” egon direla ere esan behar dugu . Hau horrela hilabete guzti hauetan sortzen ziren arazoen aurrean, berehalako laguntza, konponbide eta erantzun falta nabari izan da. Langilegoaren plangintza ez ipatzearren. Adibide gisa, berehalako 19 pertsonen kontratazioa abuztuan, esan behar da kontratazio hoiek ETTn bitartez burutzea zutela asmoa eta komiteko kideengatik geldiarazi egin zela eta ondorioz enpresako kontratua egin zieten. .
Testuinguru honetan, behin irailera ailegatuta, non danok bagenekigun VWen eskaria igo egiten zela, arazoa larriagotu egiten da eta enpresak 6. lerroan astero 21 bat txanda bete behar direla eta honekin batera Laser zelularen 4.txanda ezarri beharra dagoela azalarazten digu, guzti hau bezeroari zerbitzu bermea eman gabe.
Beraz, gure lehengo hausnarketa enpresari zuzentzen diogu, behar diren erabakiak hartu dezan gaur egungo egoera berriro errepikatu ez daiten, gaur egungo egoera gehienbat fabrikazio prozesura mugatzen bait da, gehienbat zuzeneko zein zeharkako eskulangileei, azken finean egoera honen ondorioak zuzenean pairatzen dutenak bait dira.

Bigarren puntu garrantzitsu bezala, akordioaren helburuei buruz hitzegin behar dela da. Noski helburua langileei ahalik eta kostu gutxienarekin eta ordainketa logikoenarekin, VWi piezak zerbitzatzea da. Estanpazio beroko lerroa ezarri behar zela esaten zigutenean , LABetik beti pentsatu izan dugu faktore garrantzitsu bat izango zela Estampaciones Bizkaian lana bermatzeko. Eta krisi eta lan falta egoera honetan ( ez gaitezen engaña, Mercedesek hilean 10 egun lan egiten du )teknologia hori kontrolatzea funtsezkoa iruditzen zaigu, VWeko piezak finkatzea bezala. Etorkizunerako funtzeskoa da.
Hau horrela, Estampaciones Bizkaiako langilegoari zuzentzen gara, eta esan kaos guzti honek nahi ez genuen akordio batera eraman gaituela, baina gaur egun halabeharrezkoa sortutako arazoaren larritasunagatik. Eta gainera gogoratu, datorren asteetan langilego gehiengoari eragingo digun honek, 6.lerroko eta mantenimenduko gure lankideek, abuztu guztian zehar jasan behar izan dutela, asteburu batzuk lan egin behar izan dutelarik.

Hirugarren puntu bezala eta akordioaren baldintzei buruz, inolako konplexu barik, zera esan behar dugu. LABetik, EREko egunak murrizteagatik apustu egiten dugula, hau da, langabezi egunak murrizteagatik. Argi utzi nahi dugu, asteburuko txandak betetzearren ordainetan, aukerarik logikoena EREtik egunak murriztean datzala, langabezi egun gutxiago kontsumituko dugu eta egun hoien soldataren %100a kobratuko dugu eta ordainsarien egoera hobetuko dugu, lan egiten dugun egunen arabera bait doa. Hala eta guztiz ere, langile bakoitzak ordainketa modua aukeratzeko ahalmena izan eta komitearen kideen artean ahalik eta adostasun handiena lortzeko proposamen bat ateratzeko gai izan gara.
Eta hemen gauza bitxi bat gertatzen da, 2011rarte lana bermatzearen alde , sindikatu bakarra EREa negoziatu eta apostu egin zuena, oraingoan irmoki EREko egunak murriztearen alde azaltzen dena da.

Aipatu ere egin nahi dugu akordio hau bermatzerako orduan komite guztiaren adostasuna, ba dira urteak eman ez dela, eta positibo bezala baloratzen dugu eta espero dugu ameskeri bat ez izatea, eta bai heldutasun maila bat. Eta noski LABek ulermen batetara heltzeko bere partetik dena jarri du.

Abadiñon, 2009ko abuztuaren 31an

LAB GESTAMP BIZKAIA dijo...

Ante la situación que estamos “padeciendo” como consecuencia del desastroso proceso de respuesta para cubrir las exigencias de piezas de estampación en caliente de VW, queremos manifestar nuestra opinión

Este problema viene generandose y aumentando día a día, constatando por una parte la existencia de “problemas técnicos” que genera la puesta en marcha de una nueva tecnología, pero por otra, también, "deficiencias organizativas". Así en todo este tiempo han habido momentos en los que se han dado situaciones de “falta de apoyo, de soluciones y de respuestas inmediatas” ante los problemas que surgían. Por no hablar, de la planificación del personal. Como ejemplo, la repentina contratación de 19 personas en agosto, por cierto dicha contratación se quiso hacer por ETTs, hecho que fue frenado por miembros del comité.

En este contexto, una vez llegados al mes de setiembre donde todos sabíamos que los pedidos de VW iban a subir sustancialmente, el problema se agrava hasta tal límite de que la empresa nos plantea la necesidad de trabajar 21 relevos semanales en L06, junto con la puesta en marcha del 4º relevo en Láser y todo ello sin garantías de servicio al cliente.

Por lo tanto, nuestra primera reflexión se dirige a la empresa, para que tome las decisiones que garanticen que no vuelvan a repetirse situaciones como la actual, que hoy en día afectan sobre todo al personal de mano de obra directa e indirecta de fabricación, que son quienes están sufriendo las consecuencias de éste desaguisado laboral.

Como segundo punto importante, nos parece que hay que hablar del objetivo del acuerdo. Logicamente, el objetivo no es otro que poder servir piezas a VW con el menor coste posible para los trabajadores y trabajadoras, y con la compensación más lógica. Desde LAB, hace años, cuando se hablaba de la implantación de la estampación en caliente, siempre hemos dicho que sería un factor importante de cara a garantizar el trabajo en Estampaciones Bizkaia. Y en este contexto de crisis y de falta de trabajo (no nos engañemos Mercedes trabaja 10 días al mes), nos parece fundamental poder controlar dicha tecnología , asi como afianzar las piezas de VW. Es fundamental para el futuro.

Así, también nos dirigimos a toda la plantilla y decir que todo este caos nos ha llevado a un acuerdo “no deseado”, pero actualmente inevitable ante la urgencia del problema generado. Y además, recordar que esto que en las próximas semanas nos va a afectar a gran parte de la plantilla, nuestros compañeros de L06 y mantenimiento lo llevan sufriendo desde antes de agosto, teniendo que trabajar varios fines de semana.

Como tercer punto y respecto a las condiciones del acuerdo, tenemos que decir sin ningún complejo, que desde LAB apostamos por reducir días de ERE, es decir, de paro. Queremos dejar claro que la opción más lógica de compensación para cubrir los relevos de fin de semana pasa por elegir la reducción de días de ERE, que supone consumir menos paro y cobrar el 100% del salario de esos días, así como mejorar la afectación de las pagas, que van en función de los días trabajados. Aun así, somos capaces de hacer la propuesta de que cada trabajador y trabajadora elija su modelo de compensación, y todo ello para conseguir el mayor consenso posible entre los miembros del comité, así como de la plantilla.

Es que aquí pasa algo curioso, quienes apostamos en solitario por un ERE, como mal menor, pero siempre a cambio de garantizar empleo hasta diciembre del 2011, somos quienes más firmemente apostamos por reducir ese ERE (paro),

También queremos hacer referencia a la unanimidad del comité a la hora de avalar este acuerdo, hace años que no se había dado, creemos que es positivo y esperamos que no sea un espejismo y si,un signo de madurez. Desde luego LAB, ha puesto todo por su parte para llegar a este entendimiento.

Abadiñon, 2009ko abuztuaren 31an