2019/04/09

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU
Jantokiko zerbitzuan izandako aldaketen inguruan heldu zaizkigun informazioak eta gero, bai plantillatik zuzenki , zein Langileen Batzordeko sindikatu guztien bidez, aldaketa horien eta berorren eraginaren inguruko informazioa eskatu diogu enpresari.
Momentu hauetan, LANGILEEN BATZORDEA , ZERBITZUAREN KALITATEAN eman diren aldaketen inguruko informazioa biltzen ari da ( okela/arraina errotazioa, generoa, kantitatea, etab.) , aste santua eta gero, soilik hori eztabaidatuko den bilera monografiko bat egiteko.

EL COMITÉ INFORMA
Tras las informaciones llegadas de los cambios producidos en el servicio de comedor, tanto directamente de la plantilla, como de todos los sindicatos integrantes de este Comité, hemos procedido a solicitar a la empresa información sobre el alcance y los motivos de dichos cambios.
En estos momentos El COMITÉ DE EMPRESA está recabando toda la información sobre los posibles cambios en la CALIDAD DEL SERVICIO (rotaciones de pescado/carne, género, cantidad, etc.), para realizar una reunión monográfica sobre este tema a la vuelta de Semana Santa.

No hay comentarios: