2009/09/24

EGUTEGIKO ORDUAK / HORAS CALENDARIO

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Nori/A: LANGILE GUZTIEI
Nork/De:GIZA BALIABIDE SAILA
Gaia/Asunto:EGUTEGI ORDUAK

Egutegiaren inguruan sortu diren zalantzen aurrean honako hau argitu nahi dugu:

1. Lehenengo banatu zen orduen orrian, egutegian jasotzen ziren opor ofizialak abuzturen 1etik 30era zeuden jasota, hitzarmenak eskubide ematen digun 30 egun naturalak.

Bezeroen lantegien premiak asetzeko, baina, oporrak aldatu egin ziren eta oporretarako epealdi “orokor” bi ezarri ziren: uztailaren 20tik abuztuaren 18ra, bata eta uztailaren 27tik abuztuaren 25era, bestea. Eta hori zen banatu zen orduen bigarren orriak jasotzen zuena.

2. Heldu zaigun erreklamazioa da lehen orritik bigarrenera egutegi-orduak aldatu egin direla.
Azalpena oso erraza da: lehen oporraldian (abuztuaren 1etik 30era) 20 lanegun zeuden eta aldaketaren ondoren 21 lanegun gelditu dira... hori egutegi orokorrari dagokionez, lantalde bakoitzak berariazko oporrak baititu, esate baterako, oporrak irailaren 1etik 30era egingo dituzten taldeek 22 lanegun dituzte oporraldian, eta hori ere egutegiaren orduetan islatzen da.

3. “Egutegi-orduak” zer diren argitu nahi dugu. Kontzeptu honek egutegian zenbat ordu dauden goitik edo faltan jasotzen ditu, “hitzarmen-orduak” erreferentzia moduan hartuta, hau da:
• Lanaldi zatitua: 1694
• 2 eta 3 txanda: 1674
• 4 eta 5 txanda: 1662
Hortaz, urteko egutegia egiten denean ordu teoriko horiek egokitu egiten dira, eta bertan lanegunak, jaiegunak eta opor-egunak jasotzen dira. Gainetik geratzen diren orduak zubietan eta Gabonetako oporraldian egokitzen dira.

4. Beraz, nahiz eta ordu horiek orduen orrian jasota agertu eta hartzekoak izan, ezin da urte amaierara arte jakin zenbat egutegi-ordu izango dituen langile bakoitzak, ordu horiek zenbait faktoreren menpe daudelako: egutegi-aldaketak, urte osoan lan egin izana (enpresan baja edo alta izanez gero parte proportzionala izango du)…

Ondorioz, orduen orrian jasotzen diren egutegi-orduak teorikoak dira: egutegian, lerroetan zein txandetan izan daitekeen edozein aldaketak ordu horietan gorabeherak ekarriko ditu… eta ordu horiek dira urte osoan enpresan egon den langile batek dituenak. Beraz, urtearen azken egunera arte, ez dira behin betikoak.

Edozein galdera edo zalantza argitzeko, gurekin harremanetan jar zaitezkete.

Agur,

LAB GESTAMP BIZKAIA dijo...

Gaia/Asunto: EGUTEGIKO ORDUAK / HORAS CALENDARIO

Ante las dudas que están surgiendo en cuanto a las horas de calendario queremos aclarar lo siguiente:

1. En la primera hoja que se entregó de horas, las vacaciones que oficialmente estaban reflejadas en el calendario eran del 1 al 30 de agosto, 30 días naturales a los que tenemos derecho según convenio.
Sin embargo, las vacaciones se modificaron, por requisitos de producción, para cumplir con las plantas clientes y quedaron definitivamente dos periodos vacacionales “generales”: del 20 de julio al 18 de agosto y del 27 de julio al 25 de agosto. Y ésto es lo que reflejaba en la segunda hoja de horas entregada.

2. La reclamación que nos ha llegado ha sido que desde la primera hoja a la segunda, las horas de calendario han variado.
La explicación es muy sencilla: dentro del primer periodo vacacional (del 1 al 30 de agosto) había 20 días laborables pero al modificarse las vacaciones pasan a ser 21 días laborables... hablando de calendarios generales, ya que cada equipo tiene unas vacaciones específicas, por ejemplo, los equipos que cogen vacaciones del 1 al 30 de septiembre, 30 días naturales, tienen 22 días laborables de vacaciones.... y ésto también se refleja en las horas de calendario.

3. Queremos aclarar qué son las “Horas Calendario”, en este concepto se reflejan las horas sobrantes ó las que faltan para trabajar las “horas de convenio”, es decir:
• Jornada Partida: 1694
• 2 y 3 relevos: 1674
• 4 y 5 relevos: 1662
Cuando se hace un calendario anual se ajustan éstas horas teóricas, en él se reflejan los días laborables, los festivos y los 30 días de vacaciones anuales... el sobrante de horas se ajusta en los puentes y en el periodo de navidad.

4. Por tanto, aunque éstas horas vienen reflejadas en la hoja de horas, y se puede disponer de ellas, no es hasta final de año cuando se sabe exáctamente con qué horas de calendario se dispone, ya que éstas, están sujetas a cambios de calendario, a que una persona trabaje todo el año (si es baja en la empresa ó alta tendrá la parte proporcional)...

Por tanto, las horas de calendario que se reflejan en la hoja de horas son teóricas: cualquier variación de calendario, línea, relevo hacen que varien... y éstas horas son las que dispone un trabajador que esté en la empresa todo el año. Por tanto, hasta el último día del año, no son definitivas.

Estaremos a vuestra disposición para atender cualquier duda o aclaración al respecto.

Un saludo