2012/05/22


Komiteak jakinarazten du

Idatzi honen bitartez, Estampaciones Bizkaiako enpresa komiteak, 12 aldizkako langile hil honen bukaeran kaleratuak izango diren jakinarazpenaren aurrean, ahobatez, honako hau adierazi nahi du:

Orain dela bi aste, enpresak komiteari jakinarazi zion, etengabe beheranzko joera zuen lan kargak, (aurtengo gestio planean %12a) 26 pertsonako soberakina sortzen zuela, eta zenbaki horietan langilego kopurua jeisteko erabakia hartzera behartuta ikusten zirela. Egoera honen aurrean, doitze hau kaleratzeen bitartez egitea ez genuela onartzen eta kontratuen bukaera  errespetatu behar zituztela jakinarazi genion enpresari. Era  berean beste bilera batetara luzatu genion deia beste era bateko konponbidea bilatzeko asmoarekin  kaleratzeak baztertuz. Behin eta berriz saiatu ostean, maiatzaren 17an osteguna, enpresarekin batzartu ginen eta bertan jakinarazi ziguten doitzea, ekainean kontratua bukatzen zuten aldizkako langileei ez berriztatuz eta  kontratua indarrean zuten 12 langileren kaleratzearekin egingo zela, zeinei urteko 45 eguneko kalte ordaina onartuko zien eta ahozko konpromizua etorkizunean lanik balego deitzen lehenak izango zirela.Beste behin, enpresa egoera hau negoziatzera ukatu egin da, aldebakarreko erabaki bat inposatuz eta enpresa komitearen iritzia kontutan hartu gabe.

Komitearekin bilera egin ostean, enpresa aldizkako langileekin batzartu zen (bi bileratan goiz eta arratsaldez) eta bertan lan kargaren egoera azaldu zien, kaleratzeak egongo zirela jakinaraziz baina zenbat eta nortzuk izango ziren kaltetuak esan gabe. Zuzendaritza honen maila eta sentikortasun falta erakusten duen adibidea da, langile batek arratsaldeko  bileratik praktikoki ateratzen zebilela, enpresan zegoen bitartean dei bat jasotzen du hil honen bukaeran kontratua desegiten zitzaiola jakinarazteko. Sin comentarios!!!

Egoera hau ez da aldizkako langileei soilik eragiten dion arazo isolatu bat, guzti hau zuzendaritza eredu berri baten ondorioa da, zeinen gestio patroia, enpresaren ekoizpen jarduera epe laburrean planifikatzean datzan, helburu batekin: epe laburrean gastuak gutxitu, nahiz eta honek langileen eskubideak urratu. Enpresa politika honetan, langile batek txapa pakete baten balio berdina edo gutxiago du.

Egiten dituzten hiru hilabeteko plangintza hauetan, gaur aldizkako gure kideak kaleratzen dituzte eta bihar beraien zenbakiak ez ba dizkie ematen, zer egiteko gai diren ez dakigu.

Gainera, pentsatzen dugu eta horrela jakinarazi diogu enpresari, lan kargen jeitsiera hauek benetakoak izan ahal direla baina nahi dutena egiteko aitzakia ez dela izan behar, eta gainera alternatibak bilatu ahal dira, VS20 proiekturako langileen prestakuntza, besteak beste 2013rako aurreikusita dauden doikuntzak egiteko prestatuta eta trebatuta egongo den langileak behar izango ditu guzti hau eguneroko ekoizpenarekin uztartu ahal izateko.

Gure aldetik argi dugu egoera oso larria dela eta kontratua indarrean zuten langileak kaleratzen ari direla ikusirik, eta lana ez dagoelako kaleratzen dituztela ikusirik, langilego guztiari eskaera bat luzatu nahi diegu, hemendik aurrera ordu estra bat bera ere ez sartzea, ez bait da bidezkoa  langilegoa kopuru txikinera estutzea, langileak kaleratuz eta beste alde batetik ordu estrak sartzeko eskatzea, beraien plangintza zekenen ondorioz.
Aipatutakotaz gainera, zuzendaritza honen jarrera oso indartsua eta arbitrarioa ikusita eta jakinda datozen hilabeteetan asko dugula jokoan, gehienbat lan hitzarmena, komiteak estampaciones Bizkaiako langilegoa, maiatzaren 24an osteguna,12:00etatik-13:00etara enpresa aurrean egingo den elkarretaratzera deitzen du, merezi dugun errespetua exijitzeko helburuarekin eta zuzendaritza honi aldebakarreko inposaketa ez dela bidea gogorarazteko. Elkarretaratze honetan parte hartzera gonbidatu nahi zaituegu danori. Asko dugu jokoan.

 
EL COMITÉ INFORMA

Mediante esta nota , el Comité de Empresa de Estampaciones Bizkaia, por unanimidad de todos sus miembros y sindicatos representados, y en relación con la comunicación a 12 trabajadores y trabajadoras eventuales de que a final de mes se les va a despedir, quiere manifestar lo siguiente:

Hace un par de semanas, la empresa comunico al comité, que  la bajada continuada de la carga de trabajo( un 12 % sobre el plan de gestión de este año ) generaba un excedente de 26 personas, con lo que se veían abocados a tomar la decisión de reducir la plantilla en dicha cantidad. Ante esa situación comunicamos a la empresa que no aceptábamos que ese ajuste se hiciera con despidos y que la empresa debía respetar la finalización de los contratos. De igual manera les emplazamos a una reunión para buscar otro tipo de soluciones descartando los despidos. Pues bien, después de mucha insistencia, el jueves 17 de mayo nos reunimos con la empresa donde nos comunicaron que el “ajuste “ se iba a hacer no renovando a los eventuales que  finalizaban contrato hasta el mes de junio, y con 12 despidos de eventuales con contrato en vigor, a los que reconocerían una indemnización de 45 días por año, y el compromiso verbal de contar con ellos en el futuro en caso de hubiera trabajo. Una vez más, la empresa se ha negado a negociar esta situación, imponiendo una decisión unilateral, sin contar para nada con la opinión del comité de empresa.

Posterior a la reunión con el Comité de la empresa se reunió con todos los eventuales ( en dos reuniones de mañana y tarde ) donde les expusieron la situación de la carga de trabajo, comunicándoles que habría rescisiones pero sin decirles la cantidad y quienes serían los afectados. Una muestra de la falta de tacto y clase de esta dirección es que un trabajador prácticamente según salía de la reunión de la tarde, recibe una llamada cuando todavía estaba en la fabrica para comunicarle que con fecha de final de mes  se le rescindía el contrato. Sin comentarios!!

Esta situación no es un problema aislado que solamente afecta a los eventuales, todo esto es consecuencia de un nuevo modelo de dirección cuyo patrón de gestión no es otro que planificar la actividad productiva de la empresa al corto plazo, con un único objetivo: minimizar gastos a corto plazo, aunque esto vulnere los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En esta política empresarial un trabajador o trabajadora tiene el mismo o menos valor que un paquete de chapa.
En estas planificaciones trimestrales que hacen, hoy despiden a nuestros compañeros eventuales y mañana si no les cuadran sus números no sabemos de que serán capaces.

Además, pensamos y así se lo hemos trasmitido a la empresa, que estos momentos de bajada de trabajo pueden ser reales, pero no pueden ser una excusa para hacer lo que les da la gana, y además se pueden buscar alternativas, aprovechando para formar al personal de cara a la entrada del nuevo proyecto VS20, proyecto que entre otras cosas con las puestas a punto previstas para el 2013 necesitará tener una plantilla preparada y formada para compaginar todo esto con la labor de producción diaría.

Por nuestra parte tenemos claro que la situación es muy grave, y en vista de que están despidiendo a trabajadores y trabajadoras con contrato en vigor ,y dado que se les echa porque no hay trabajo, pedimos a toda la plantilla que de ahora en adelante  no meta ninguna hora extra,  dado que no es justo que ajusten la plantilla al mínimo, desprendiéndose de trabajadores y por otra parte nos pidan meter horas fruto de su racana planificación.
Además de lo anterior , en vista de la actitud prepotente y  arbitraria de esta dirección y conscientes de que los siguientes meses nos jugamos mucho , principalmente en el convenio ,el comité convoca a a la plantilla de Estampaciones a una concentración delante de la empresa el jueves 24 de mayo de 12´00-13´00 horas con el objeto de exigir el respeto que nos merecemos, y recordar a esta dirección que la imposición unilateral no es la vía . Os animamos a todos y todas a secundar la concentración. Hay mucho en juego.

No hay comentarios: