2016/11/16

Atzo arratsalde erdian enpresak email bat helarazi zigun, non 6. lerroa 3 txandara mantentzea erabaki dutela adierazi.


Komiteak jakinarazten duAstelehen honetan enpresarekin bildu gara, beste hainbat konturen artean urte bukaerararteko izango dugun lan karga , eta ondorioz nola geratzen  ziren linea eta unitate desberdinak azaltzeko. Enpresak jakinarazi digun informazioa ( espero dezagun bete dadila ) , hurrengoa da:1.UNITATEA- 11.Linea 4 errelebotara pasatzen da , ekipoak barne, urte bukaeraraino. Azarorako 3,5 eta abendurako 3  erreleboko lan karga erreal bat aurreikusten da . Hala eta guztiz , ekoizpen prozesua zerbait jarraia  bezala ulertuz ( beharbada azaroan “zorrak” sortzen dira , abenduko ekoizteko gain ahalmenarekin  zuzendu beharrekoak ) dira eta segurtasunagatik 4 erreleboak urte bukaeraraino mantentzen  dira. 12, lineak 3 errelebora jarraitzen du azaroa-abenduan , aurreikusitako lan karga 2,9-3 errelebotarakoa delarik. 11, eta 12. lineako montadoreak 4 errelebotara jarraitzen dute, UN1-eko txapisteria 3 errelebotara eta Lavadora 4 errelebotara. Lavadorari buruz aipatzen dute hobekuntzak egin beharko direla duen lanerako ahalmena handitzeko.2.UNITATEA- 1.Lineak 4 errelebotara jarraitzen du urte bukaeraraino, nahiz eta azaroko 3,5 erreleboko beharrizanak abenduan 2,5 errelebotako beharrizanetara pasatu.6.Lineako ekipoak 3 errelebotara jarraitzen dute .10.Lineak 3 errelebotara jarraitzen du. UN2-ko montadoreak 4 errelebotara jarraitzen dute.6.UNITATEA – Transfer biak 4 errelebotara jarraitzen dute.3.UNITATEA-  HS01-ak 4 errelebotara jarraitzen du, eta HS02-a, azaroa nola doanaren arabera, 3 errelebotan jarriko da edo ez. Laserrek urtea 4 errelebotara bukatuko dute abendua.

4.UNITATEA- Unitate honetan esanguratsuena , abenduan 2an korrederak 3 errelebotara jarriko direla da. Espero da korredera 2-a abenduan korredera 1-aren mailako OEEtan egongo dela.  Azaroan eta abenduan unitateak ekipo kantitate berdinarekin egingo du lan. Korrederan sartzen den gainetiko ekipoa, VDI-tik kentzen da.

5.UNITATEA- Txapisteriak 3 errelebotara jarraitzen du urte bukaeraraino. Gainontzeko instalazioetan ez dago aldaketa nabarmenik.Gure aldetik, enpresari jakinarazi diogu ondo dagoela informazio hori helaraztea , baina 2017ko gestio planarekin ( hor ikusten dira lan karga aurreikuspenak, plantilla,..)  osatu beharko zela . Enpresak erantzuten digu, gestio  plana eginda dagoela baina Madrilek aprobatzeko zain daudela, eta esaten digute onartzen dutenean aurkeztuko diotela Komiteari.

Bilera aprobetxatu genuen , enegarren aldiz 2015 kontu ekonomikoak eskatzeko( emaitza, balantzeak,..) , eta enpresaren partetik erantzuten digute kontuak ez daudela erregistratuak eta beraz ez direla ofizialak, et ahorrela izan arte ezin dizkigutela eman. Harrigarria da guztiz, 2106.urtea bukatzear dagoenean, 2015eko kontuak aurkeztu eta erregistratu gabe izatea.Azkenik, eta hartutako konpromezuaren haritik, enpresak urriko ordu estren lista eman zigun. Guztiak zenbatuz, 2,36 ordu estra dira. Ordu estra gehienak, HS02, TF-2, eta trokelerian daude, eta nahiz eta gutxi batzuk , espero gabeko eta aurreikusi ezin diren egoerei erantzuten dieten , kantitate hori “astakeri” bat da, aregao bizi dugun garaian.Enpresari galdetu diogu , ordu estra horietatik zenbat izan diren ordainduak( lan hitzarmenak debekatzen duena ), eta esan digu datua ez duela eta hurrengo batzarrean esango digula. Behin eta berriz esango dugu, ordu estrakin bukatzea denon lana da.Informatzen jarraituko dugu                                                               Abadiñon 2016 azaroaren 15ean

*******************************
AYER TARDE LA EMPRESA DESPUES DE HABEROS ENVIADO LA NOTA DE COMITE NOS ENVIO UN CORREO  EN EL QUE DICE QUE HA DECIDIDO MANTENER LA L-06 A 3 RELEVOS.
EL COMITÉ INFORMA

Este lunes nos hemos reunido con la empresa entre otras cosas para que nos explicaran la carga de trabajo prevista hasta final de año, y en consecuencia como quedaban las diferentes líneas y unidades. La información que nos ha transmitido la empresa (esperemos que se cumpla lo previsto), es la siguiente:

UNIDAD 1-  La línea 11 pasa a estar a 4º relevos con equipo incluido hasta final de año. Para el mes de noviembre se prevé una carga real de 3,5 relevos y de 3 relevos en diciembre. Aun así, entendiendo el proceso productivo como algo continuo (igual en noviembre se generan débitos que hay que corregir con el “exceso” de capacidad de diciembre) y por seguridad se mantiene el 4 º relevo hasta final de año. La línea 12 sigue, los meses de noviembre – diciembre a 3 relevos, con una carga de trabajo estimada de 2,9-3 relevos. Montadores L-11 y L-12 siguen a 4 relevos, chapistería-UN1   a 3 relevos y lavadora a 4 relevos. Sobre la lavadora señalan la necesidad de hacer mejoras para que mejore su operatividad y capacidad de trabajo.

UNIDAD 2 – L01 sigue a 4 relevos hasta final de año, aunque las necesidades de 3,5 relevos de noviembre bajan a 2,5 relevos.   L06 al final sigue a 3 relevos. Los montadores de la unidad 2 siguen a 4 relevos.

UNIDAD 6 – Las dos transferes siguen a 4 relevos.

UNIDAD 3- La HS01 sigue a 4 relevos, y la HS02 en función de cómo vaya noviembre podrá pasar a 3 relevos o no. Laseres terminan el año a 4 relevos, aunque bajen las necesidades el mes de diciembre.

UNIDAD 4 – Lo más significativo es que en diciembre las dos correderas se ponen a 3 relevos. Se espera que la corredera 2 en diciembre este a al mismo nivel de OEE que la corredera 1. Los meses de noviembre y diciembre la unidad funciona con la misma cantidad de equipos. El equipo a mas que se mete en corredera desaparece de VDI.

UNIDAD 5-  Chapistería sigue a 3 relevos hasta final de año. En el resto de instalaciones no hay variaciones significativas.
Por nuestra parte le transmitimos a la dirección que está bien que nos de esa información pero que debería completarse con el plan de gestión del año 2017 (donde se ven previsiones de carga, plantilla,). La dirección nos responde que está hecho pero pendiente de aprobación en Madrid, y nos dice que cuando este validado se le presentará al comité.

 Aprovechamos la reunión para por enésima vez pedir las cuentas del 2015 (resultado económico, balances,), y nos responden que estas aún no están registradas y que por lo tanto hasta que sean oficiales no nos las pueden enseñar. No deja de ser “increíble” que a poco de terminar el año 2016, todavía no se hayan registrado ni se nos hayan presentado las cuentas del año 2015.

Por último y como se adquirió el compromiso, la empresa nos presentó la relación de horas extras del mes de octubre, que entre todas suman 2.362 horas. La mayoría de esas horas están fundamentalmente en HS02, TF-2, y troquelería, y aunque algunas de ellas obedecen a situaciones concretas y no previstas, dicha cantidad  no deja de ser un despropósito , más aún con los tiempos que corren. A la pregunta de cuantas de ellas han sido compensadas con dinero (algo no permitido por convenio) la empresa nos ha respondido que no tiene el dato y que lo dará en la siguiente reunión. Lo seguiremos repitiendo hasta la saciedad. Terminar con las horas extras es labor de todos y de todas.
Seguiremos informando

                                 Abadinon 2016ko azaroaren 15ean

No hay comentarios: