2017/11/03


KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Gaur, ostirala, enpresarekin bilera bat izan dugu ebentualitateari buruz hitz egiteko, eta Komite honen ustez, egin behar diren kontratu finkoetaz. Bilera honen jatorria, Lan Hitzarmenean jasotakoaz (%90 fijoak gestio planaren arabera) eta dugun ebentualiate handiaz gaindi, 2016ko apirilean  enpresa eta komiteak sinatutako akordioan datza. Akordio horren arabera, denbora honetan 55 kontrato finko baino gehiago egin dira, eta urte honetako iraila jartzen zuen, balorazioak egiteko data bezala, non lan karga aztertu eta zenbat kontratu finko egin beharko ziren aztertuko zen. Enpresak konpromezua hartzen zuen, 2018an 130.000 furgonetaren ekoizpena gaindituz gero, gutxienez 15 kontratu finko berri egitea.

Irailetik aritu izan gara enpresari eskatzen bilera hau deitu zezala, eta enpresaren erantzuna, une oro, 2018 Gestio Plana osatzeko itxaroten zeudela izan da. Plan horretan ezartzen da 2018an zehar izango dugun lan karga eta beharrezkoa izango den pertsonala. Azkenean, gaur, esan digute badaukatela Gestio Planaren borradore bat, non estimazio bat egiten den datorren urtean beharrezko izango den plantilla kopuruari buruz.

Enpresak aurkeztutako numeroak azaltzen hasi aurretik, aurreratu nahi dizuegu, gure ustez errealitatetik kanpo daudela, egunerokoan bizi dugunak eta urtetako esperientziak horrela erakusten digutelako.

Gauzak horrela, hauek dira enpresak emandako datoak:

Gestio Planaren arabera, Mercedesek 157.000 ibilgailu ekoiztea aurreikusten du datorren urterako, China-rako 32.000 pieza, eta Argentinarako 2.000. Datuak gehienbat Mercedesengan oinarritzen dira, lan kargari dagokionez bezero garrantzitsuena delako, nabarmen gainera. Momentu guztietan esaten dute hauek aurreikuspen soilak direla, eta argi daukatela 157.000 ibilgailu baino gehiago ekoizteko ahalmenik ez duela Mercedesek (gehiagora ez da joango) eta Chinarako doazen piezen etorkizunari buruz dauden argilunak nabarmentzen dituzte.

Momentu honetan, plantilla 778 langilek osatzen dute, 543 langile finkoak eta 235 ebentualek, baina azkenengo hilabeteetako aldagai desberdinen bilakaera positiboa ikusirik, enpresaren ustetan, urtea hasteko nahikoa izango da, 751 langileko plantilla (543 finko eta 208 ebentual ).

Halan eta guzti, zenbaki hauekin oso urruti gaude Gestio Planaren araberako eta Lan Hitzarmenak zehazten duen%90-%10 fijo/ebentual portzentaietatik. Honen inguruan, enpresak dio, urtean zehar hainbat lanpostu desagertuko direla, efizientzia hobetu delako, prozesuak hobetzen direlako, ..eta horrela aurreikusten du, desagertuko direla:  HS03an 14 lanpostu embalaje automatikoa jartzean, urtean zehar oporrak ordezkatzeko egon diren 31 langile, absentismoak eragindako 21 lanpostu, UN1 et a UN2ko 15 pertsona zeintzuk punto berdea jartzen ari diren, VS20ko pierradoa egiten ari diren 5 pertsona,..Beraz jada ez ziren izango 208 ebentual, baizik eta 122 ebentual aipatutako denak kentzen baldin baditugu.

Baina ez da hori soilik, enpresaren esanetan OEE-en hobekuntzarako 2018ko helburuak betetzen badira, linea eta zelula desberdinetako erreleboak murriztuko lirateke, eta 36 pertsona sobratuko lirateke, 86 ebentual geratuz azkenean.

Konklusio gisara, enpresak dio, 86 kontratu horietatik 11 kontratu finko eginda akordioa beteko lukeela. Gestio Planak esaten diena omen da, eta etorkizunera begira nahiago omen dutela zuhurtziagaz jokatu.

Hau da datorren urterako enpresak egiten digun argazkia.Esan beharrik ez dago, komiteak ez duela inondik inora ere irakurketa hori konpartitzen . Komunikatu honetan ez gara sartuko zehazten zenbat langile behar diren, ze puntu diren egia edo ez,..Uste dugu denok garela jakitun ez dela erreala momentu honetan dauden 257 ebentualetatik 86 ebentualetara pasatzea hilabete gutxitan enpresak dioen bezala.Hau ez da justua ez eta onargarria. Pentsatu nahi dugu negoziazio baten haseran gaudela, eta beraiek be ez dutela sinisten 11 kontratu finkorekin akordio betetzen dutenik, eta horrela jakinarazi diegu.

Sindikatu bakoitzak egoera aztertu eta asteartean biltzea erabaki dugu ( gure artean).

Informatzen jarraituko dugu eta berriro diogu ez dugula enpresaren jarrera hau onartzen, zeinek agerian uzten duen plantilla ebentualarekiko duten errespetu falta nabarmena.                                                                                                                ABADIÑON 2017KO AZAROAREN 3AN
*****************************

El comité informa
Hoy viernes hemos tenido una reunión con la empresa para hablar de la eventualidad y según este comité de la necesidad de hacer contratos fijos. El origen de esta reunión además de lo recogido en el convenio (90% fijos según el Plan de Gestión) y de la alta eventualidad actual, está en el acuerdo suscrito en abril del 2016 por parte del comité y de la empresa, según aquel acuerdo en este tiempo se han hecho más de 55 contratos fijos y nos emplazábamos a setiembre de este año para valorar la evolución de las cargas de trabajo y volver a analizar la cantidad de contratos fijos a hacer. De hecho, la empresa se comprometía a hacer 15 contratos fijos más si la previsión del número de furgonetas a fabricar el 2018, superaban las 130.000 unidades.
Desde setiembre hemos solicitado a la empresa está reunión y esta nos decía que estaban a la espera de presentar el Plan de Gestión (PG)del 2018 que es la herramienta según la cual, entre otras cosas, hacen la previsión de carga de trabajo para el 2018 y la necesidad de personal. Finalmente, hoy nos dicen que ya tienen un borrador del PG, en el cual hay una estimación de plantilla necesaria para el año que viene.
Antes de explicar los números presentados por la empresa si os adelantamos que nos parece que están lejos de la realidad, el día a día y la experiencia de todos estos años así lo demuestran.
Y dicho esto estos son los datos presentados por la empresa:
Según el PG Mercedes prevé fabricar 157.000 vehículos el año que viene, además de 32.000 piezas para China y 2.000 para Argentina. Los datos dados se centran más en Mercedes frente a otros clientes ya que supone un porcentaje muy superior  respecto a la carga de trabajo. En todo momento dicen que esto son previsiones, pero que tienen claro que mercedes está al límite de capacidad con esos 157.000 vehículos (a más no va a ir) y hablan de la incertidumbre de las piezas (no vehículos) que van para China.
Actualmente la plantilla es de 543 fijos y 235 eventuales (778 personas), pero viendo la evolución positiva de los últimos meses, en un principio para hacer frente a las previsiones anteriores sería suficiente empezar el año con una plantilla de 751 personas (543 fijas y 208 eventuales)
Aun así, con estos números se está muy lejos para llegar al porcentaje de 90% fijos y 10% eventuales según el PG. Pero la empresa afirma que durante este año desaparecerán puestos de trabajo actualmente existentes por ineficiencias o mejoras de proceso y así prevé que 14 puestos de trabajo en HS03 desaparecerán por la implantación del embalaje automático, 31 puestos por personas de más que continuamente ha habido durante este año cubriendo vacaciones, 21 personas que están cubriendo el absentismo, 15 personas entre UN1 y UN2 que están poniendo el punto verde y 5 personas que realizan el pierrado en VS20. Por lo tanto, ya no serían 208 eventuales, si restamos estos puestos que desaparecen el número de eventuales serían 122.
Pero no queda ahí la cosa, la empresa dice que, si se cumplen los objetivos de OEE establecidos para el año 2018, el número de relevos en células y líneas disminuiría y sobrarían otras 36 personas, con lo que la eventualidad sería de 86 personas.
Como conclusión la empresa dice que con hacer 11 contratos fijos de esos 86, cumpliría el acuerdo. Es lo que el PG les indica y además de cara al futuro dicen que tienen que actuar con precaución.
Esta es la foto que nos hace la empresa para el año que viene. No hace falta decir que este comité está totalmente en desacuerdo, no vamos a entrar en este comunicado a explicar en detalle qué número de trabajador@s son necesari@s y cuales no y que puntos de los expuestos son ciertos o no. Creemos que todos somos conscientes de que es irreal que en pocos meses pasemos de los 235 eventuales actuales a 86 tal y como dice la empresa. Esto no es justo ni aceptable, queremos entender que esto solo es un punto de partida de la empresa en una negociación, pero que ni ellos mismos se creen que con 11 contratos fijos cumplen ningún acuerdo, y así se lo hemos hecho saber.
Por lo tanto, cada sindicato valorará esta postura de la empresa, y el comité se volverá a reunir el martes.
Os seguiremos informando y reiteramos que no aceptamos está postura de la empresa que denota entre otras cosas una gran falta de respeto hacia la plantilla eventual.
                                                                                                                ABADIÑON 2017KO AZAROAREN 3ANNo hay comentarios: