2012/11/01

LAB sindikatuaren jarrera espainiar estatuan CCOOk eta UGTk erregistraturiko grebaren aurrean

LAB sindikatuak ez du bat egiten espainiar Estatuan PP Gobernutik inplementatzen ari den politiken inguruan erreferenduma bultzatzeko xedez CCOO eta UGTk deitu duten grebarekin.

Euskal langileriak sarri askotan goratu du bere ahotsa greba eta mobilizazioaren bitartez. Herritarrek aipatu politikak salatu egin dituzte, baita Gasteizko zein Iruñeako Gobernuek politika horiei emadako babesa, PSOEren Gobernuak aplikatu dituenean nahiz PPren Gobernuak aplikatzean.

Uztailean hartutako erabakiek isla zuzena izan zuten Estatuaren aurrekontuetan eta irailaren 26an Hego Euskal Herrian eginiko greba orokorraren bitartez euskal jendarteak berriro errefusatu zituen aipatu politikak.

Zalantzarik gabe, arrazoiak soberan daude mobilizazio gehiago deitzeko, greba orokorrak barne. Baina egungo egoera irauli ahal izateko beharrezkoa da aldaketa politiko eta sozialen prozesu eraginkor bat, eta aldarrikapen zabal hori bultzatuko duten apustu politiko eta sindikal sendoak falta dira.

Estatuko aurrekontuak gaur arte ezagututako erasorik latzena dira. Eta irailaren 26an eman genuen erantzunarekin ezin gara konformatu. Erasoak ez dira amaitu. Aurrekontu hauek ez dira benetakoak, egoeraren degradazio etengabeak erreforma gero eta gogorragoak ekarriko ditu. Murrizketen bideak gero eta murrizketa gehiago eskatzen ditu. Bide horretan gaurko egoerak ez du irtenbiderik, eta espainiar Estatuak hartu duen bideari loturik jarraitzea itzelezko galga eta traba da zentzu guztietan.

2009ko greba orokorrarekin hasitako bidean berresten da LAB sindikatua. Inposatzen ari zaizkigun erreforma kapitalista basatiaren aurrean alternatiba badago. Euskal Herrian badugu behar adina baliabide eredu ekonomiko eta sozial berri baten alde egiteko, lanaren eta aberastasunaren benetako banaketaren bidez pertsona guztien bizi kalitate duina bermatuko duen ereduaren alde egiteko. Antolakuntza eta mobilizazio gaitasun nahikoa daukagu kapitalari eta bere zerbitzura dauden gobernuei boterea borrokatzeko. Ordua da gure esparruan urrats berriak egiteko eta, honetarako, orain artekoak baino askoz sendoagoak diren akordio sindikal eta sozialak premiazkoak dira.

Dagokigun erantzukizun zatia geure gain hartzen dugu, jakina, eta euskal eremu sozial eta sindikalean akordio estrategikoak bultzatzeko gure konpromisoa berresten dugu.

Euskal Herrian, 2012ko urriaren 31n
 
 
LAB no se suma a la huelga convocada por CCOO y UGT para impulsar un referéndum en el Estado español sobre las políticas que el PP está implementado desde el Gobierno.

Los y las trabajadoras vascas se han pronunciado en muchas ocasiones mediante la huelga y la movilización. La sociedad vasca ha rechazado esas políticas, y el seguimiento a las mismas desde los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, tanto cuando las políticas las aplicó el Gobierno del PSOE como cuando las ha aplicado el Gobierno del PP. 

La huelga general realizada el 26 de septiembre en Hego Euskal Herria, en contra de las decisiones adoptadas en julio que se han plasmado en los presupuestos generales del Estado volvió a demostrar el rechazo mayoritario de la sociedad vasca a estas políticas.
No nos cabe la menor duda de que sobran razones para convocar nuevas y más movilizaciones, huelgas generales incluidas. Lo que faltan son apuestas políticas y sindicales decididas que den respuestas contundentes a la demanda mayoritaria de impulsar un proceso efectivo de profundos cambios políticos y sociales que nos permita dar la vuelta a la actual situación.

Los presupuestos del Estado son el mayor ataque a nuestros derechos que hasta hoy hemos conocido. Y no nos podemos conformar con la respuesta que dimos el 26 de septiembre. Las agresiones no han terminado. Esos presupuestos no son reales, la constante degradación de la situación conllevará nuevas reformas cada vez más agresivas. La vía de los recortes pide y exige cada vez más recortes. No existe salida posible a la actual situación y seguir atados al camino emprendido en el Estado español es un auténtico lastre en todos los sentidos.

Desde LAB nos reafirmamos en el camino emprendido con la huelga general de mayo del 2009. Hay alternativa a esta reforma capitalista salvaje que se nos está imponiendo. En Euskal Herria existen recursos suficientes para apostar por un nuevo modelo económico y social que garantice una calidad de vida digna para todas las personas si se apuesta por un reparto real del trabajo y de la riqueza. Existe capacidad organizativa y de movilización suficiente para disputar el poder al capital y a los gobiernos que están a su servicio. Es hora de dar nuevos pasos en nuestro ámbito, pasos que necesitan de acuerdos sindicales y sociales mucho más sólidos que los actuales.

Asumimos, como no puede ser de otra forma, nuestra parte de responsabilidad y nos reafirmamos en nuestro compromiso de impulsar acuerdos estratégicos en el ámbito social y sindical vasco. 
 

No hay comentarios: