2018/02/02


KOMITEAK JAKINARAZTEN DU2018-2019-2020 RAKO HITZARMENAREN AURREAKORDIOAGaur, ostirala, otsailak 2, berriro ere bildu gara zuzendaritzarekin Enpresako Hitzarmena negoziatzeko (asteazkenean eta ostegunean ere bilduta egon ginen). Azkenean, eta hainbat etenaldi eta gero, enpresarekin aurreakordio batera heldu gara (behean aipatzen ditugun puntuetan oinarritua).

Aurreakordio hori, enpresa eta komiteko gehiengoaren artean ( %82) adostu da, hau da, 17tik( LAB-11, UGT-3)  14 delegaturen babesarekin .

CGT-k (3 delegatu), ostegunean enpresarekin izan beharreko bilera baino lehenago, negoziaziotik “aldentzea” erabaki zuen, zuzendaritzari helarazi behar genion azken proposamenarekin ados ez zegoela argudiatuz.

Zuzendaritzari eginiko azken proposamen hau enpresak onartu du, eta horrela heldu gara aurreakordiora.

Aurreakordioa eta osteguna baino lehenagoko komitearen plataformaaren arteko desberdintasun bakarra, helburuengatiko priman datza, denok dakizuen bezala haseran urteko 100 euroko igoera eskatzen genuela, eta azkenean adostu dena, 2019an 50 euro eta 2020an beste 50 euro igotzea.

Beti bezala, aipatu behar dugu, akordio honek  baliozkoa izateko, Gestamp Bizkaiako langileen oniritzia beharko duela.

Azkenik, nabarmendu nahi dugu, oso pozik gaudela lortutako aurreakordioarekin, alde batetik bere edukiagatik, eta bestetik bete egin delako negoziaziorako ezarri genuen epe “maximoa” ( 2 hilabetekoa ).

Aurreakoardioaren oinarrizko puntuak hurrengoak dira:

-Iraupena- 3 urte: 2018-2020.

-Soldata igoera- % 2,5 urte bakoitzeko. Lehenengo urtea lineala. Urte bakoitzeko KPI errealaren  bermearekin.

-Helburuengatiko prima-  2019an 50 euro igoko , eta 2020an beste 50 euro.

-Kontratu finkoak- 66 kontratu finko.60 kontratu finko hitzarmena sinatzean egingo direnak+6 errelebu kontratu finko 2018an zehar egingo direnak. Gogoratu nahi dizuegu, abenduan beste 20 kontratu finko egin zirela negoziaketa honen aurrerapen gisan, ondorioz urte baten buruan 86 kontratu finko egingo dira.

-Lanorduak-  5. erreleborako 12 orduko murrizketa. Gainontzekoak berdin jarraitzen du.

-Laneko egutegi aldaketak- 100 euro ordaindu daitezela 3. egutegi aldaketatik aurrera (4.lan egutegia).

-Arroparen garbiketa- Astean bi aldiz garbitzea arropa (mantenimentukoekin egiten den bezala) gehien zikintzen duten kolektiboetako langileei: Mto, utillajeak, matrizeria, montadorak, trokelen labadora,..

-Besteak- Hobekuntzaren bat baimen ordainduetan, eszedentzia berezian, ...

Hurrengo egunetan , aurrekordioaren edukiaren inguruan zehaztapen gehiagorekin informatu eta berorren inguruan egiten dugun irakurketa plazaratuko dugu.

Era berean, asanblada burutuko den egun eta orduaren inguruko berri emango dugu, eta Hitzarmena onartzeko edo ez onartzeko egingo den bozketaren egunak zeintzuk izango diren zehaztuko dugu.


                                                                                                         Abadiñon, 2018ko Otsailaren 2an

************************************

EL COMITE INFORMA

PREACUERDO CONVENIO 2018-2019-2020


Hoy viernes, 2 de febrero, nos hemos vuelto a reunir con la dirección para negociar el Convenio de Empresa (el miércoles y jueves también estuvimos reunidos).

Al final, y después de varios recesos la mayoría del comité hemos llegado a un preacuerdo con la empresa (basado en los puntos que abajo mencionamos).
Dicho preacuerdo se ha acordado entre la empresa y la mayoría del comité (82%), es decir con 14 delegados de 17 (LAB-11, UGT-3).
CGT (3 delegados) antes de la reunión del jueves con la empresa, sorprendentemente decidió descolgarse de la negociación, aduciendo  que no estaba de acuerdo  con la  última  propuesta  que íbamos  a lanzar a la dirección.

Esta última propuesta a la dirección ha sido aceptada por la empresa, y así hemos llegado al preacuerdo.

La única diferencia entre el preacuerdo y la plataforma del comité de antes del jueves radica en la prima por objetivos, que como todos y todas sabéis pedíamos un incremento de 100 euros anuales, y al final se ha acordado en el preacuerdo un incremento de 50 euros para el 2019 y otros 50 euros para el 2020.

Como siempre, decir que este acuerdo solo será válido si es refrendado por la mayoría de trabajadores y trabajadoras de Gestamp Bizkaia.

Por ultimo decir que estamos satisfechos con el preacuerdo alcanzado, ya sea por su contenido, así como porque  se ha cumplido el periodo de negociación “máximo” (2 meses) que nos marcamos.

Los puntos fundamentales del preacuerdo del convenio son:

-Vigencia- 3 años, 2018-2020.

-Subida salarial- 2,5 % por cada año, siendo lineal la subida del primer año. Garantía del IPC Real de cada año.

-Prima por objetivos-  Incremento de 50 euros el 2019, y otros 50 euros el 2020.

-Contratos Fijos- 66 contratos fijos .60 contratos fijos que se hagan a la firma del convenio + 6 contratos de relevo fijos que se harán durante el 2018. Recordar que en diciembre se hicieron 20 fijos como adelanto de esta negociación, con lo que en poco más de un año se habrán hecho 86 fijos.

-Jornada Laboral- Reducción de 12 horas para la jornada 5º relevo. El resto sigue igual.

-Cambios de calendario- Que se paguen 100 euros a partir del tercer cambio de calendario (cuarto calendario).

-Limpieza ropa- Que se limpie semanalmente 2 veces la ropa (como ya se hace con mantenimiento) a los colectivos que por su trabajo más la ensucian: Mto, utillajes, matricería, montadores, lavadora de troqueles...

-Varios- Alguna mejora en permisos retribuidos, en la excedencia especial…


En los siguientes días informaremos con más detalle en torno al contenido del preacuerdo y la lectura que hacemos del mismo.

De igual manera informaremos de la fecha y hora de la asamblea, así como del día o días en   los cuales se votará el preacuerdo para la aprobación o no del convenio.

                                                                                                      En Abadiño a 2 de Febrero de 2018No hay comentarios: