2019/03/22


KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

Dakizuen bezala, Bizkaiko Metaleko Hitzarmenak hainbat urte daramatza berritu gabe. Efikazia orokorreko azkenengo Hitzarmena, gehiengoak sinatutakoa eta betebeharrezkoa, 2001-2003koa da. Hitzarmen honek, adibide bezala, peoi batentzako ezartzen duen urteko soldata 13.013 eurokoa da. 

Beranduago, 2008-2011ko hitzarmena sinatu zen, baina gutxiengoan egin zenez, efikazia murriztukoa izan da ( eta beraz ez nahitaez betebeharrekoa ) , eta nahiz eta enpresa askok aplikatu duten, asko dira ere, aplikatu ez dutenak. Edonondik begiratzen dugula ere, urte asko dira izoztutako hitzarmen batekin ( kasu batzuetan 15 urte) , Bizkaian 47.000 langileri eragiten dien metala bezalako sektore garrantzitsu baterako.

2018ko otsailaren 7an, metaleko hitzarmeneko negoziazioa hasi zen, eta hainbat bilera eta gero, negoziazioa erabat hautsita dagoela esan dezakegu. Patronalaren jarrera harroa eta negoziaziorako duen prestutasun falta ikusita, LAB duela hilabete batzuk negoziazio mahaitik altxatu zen, eta berriki, UGT sindikatuak beste horrenbeste egin du.

Sindikatuak , gutxiengo batzuekin proposamen berri bat adosteko eta Metaleko Bizkaiko patronala ( FVEM) presionatzeko planteamendu bat artikulatu artean , uste dugu, enpresetatik, Langileen Batzorde eta sindikatu eta kolore desberdinetako delegatuen bidez, Bizkaiko Metaleko Hitzarmenerako borroka pizteko gai izan behar garela . Ildo horri jarraiki, Langileen Batzordean, sindikatu eta partaide guztien adostasunarekin, mozio bat onartu dugu, non , beste zenbait gauzen artean, enpresako zuzendaritzari eskatzen diogun, Bizkaiko Metaleko Federazioarekin harremanetan jarri dadila, benetako negoziazio bat exijitu diezaion, sektoreko desberdintasunekin bukatu asmoz.
Bizkaiko Metaleko Hitzarmenagatik borrokatzea , ez da berorren eragin zuzena duten langileenganako elkartasun kontu bat soilik. Denok izan behar dugu argi, Metaleko Hitzarmenak, gutxiengo orube bat zehazten duela, berori paktu eta Hitzarmen desberdinen bidez hobetzea ahalbidetzen duena ( adibidez gure lanorduak, metalean ezarritako lanorduen “hobekuntza” bat dira , lanordu gutxiago ditugulako adibide bat jartzearren). Metaleko Hitzarmenik ez izatea, gurea bezalako enpresentzat ere arrisku erreal bat da. Bihar bertan, Txinan zein Poloniara joan beharrik gabe, gure aurrean enpresa bat jarri dezakete, guk egiten ditugun gauza berak egiten dituena, gure soldataren ia heren bategatik, sektoreko soldata zenbat eta baxuagoa izan gehiago azpikontratuko da,….azken finean, inork uste baldin badu, Bizkaiko Metaleko Hitzarmena ez dela “gure kontua” erabat erratua dago.

GUZTI HORREGATIK, PLANTILLA GUZTIA DEITZEN DUGU, 
MARTXOAK 28AN, 12,00-13,00 ETARA 
ENPRESA AURREAN EGINGO ELKARRETARATZE BATEAN PARTE HARTZERA  GELDIALDI BAT EZ DENEZ, MOBILIZAZIOARA DEITZEN DITUGUNAK, ARRATSALDE ETA GAUEKO TURNOKOAK DIRA, ETA JAI DAUKATENAK ERE. 

ZUEN PARTE HARTZEA OSO GARRANTZITSUA DA !!)
BIZKAIKO METALEKO HITZARMENA ORAIN!!!!

*************************************************
EL COMITE INFORMAComo ya sabréis, el Convenio del Metal de Bizkaia lleva varios años sin renovarse. El último de eficacia general, es decir de obligado cumplimiento, firmado por la mayoría, es del 2001-2003. El salario que establece este convenio para, por ejemplo, un peón especialista, es de 13.013 euros anuales. Posteriormente se firmó otro, no por una mayoría y por lo tanto de eficacia limitada, (y no de obligado cumplimiento) el del 2008-2011, y aunque muchas empresas lo han aplicado, otras muchas no lo han hecho. Se mire como se mire, son muchos años con un convenio congelado (en algunos casos 15 años), en un sector tan importante como el metal que afecta a más de 47.000 trabajadores y trabajadoras en Bizkaia.El 7 de febrero del 2018, se dio inicio a la negociación del convenio del metal, y tras innumerables reuniones, la negociación está prácticamente rota. En vista de la actitud poco negociadora, y arrogante de la patronal, hace tiempo que LAB se levantó de la mesa, y recientemente ha sido el sindicato UGT quien ha hecho lo mismo.

En espera de que los sindicatos sean capaces de acordar una propuesta de contenidos mínimos, y articular un planteamiento de presión a la patronal del metal Vizcaíno (FVEM), pensamos que, desde las empresas, mediante los comités de empresa y delegados de diferentes signos y sindicatos, tenemos que ser capaces de activar la lucha por el convenio del metal de Bizkaia. En esa línea, hemos aprobado en el seno del comité, por unanimidad de sus miembros y sindicatos representados, una moción donde entre otras cosas solicitamos que la dirección de la empresa se ponga en contacto con la federación del Metal de Bizkaia, al objeto de que le exija una negociación real y seria con el objetivo de que termine con las desigualdades del sector.

Pelear por un Convenio del Metal de Bizkaia no es solo una cuestión de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que se rigen directamente por el mismo. Todos y todas tenemos que tener claro que el convenio del metal marca el suelo mínimo que sienta los cimientos para posibilitar pactos y convenios de empresa con contenidos mejores (por ejemplo, nuestra jornada es una jornada que “mejora” lo establecido en el metal, con menos horas anuales). No tener convenio del metal es un peligro real también para empresas como la nuestra. Mañana mismo, sin irse a China o Polonia, pueden montar una empresa en frente nuestro, que hace lo mismo que nosotros y nosotras, casi por un tercio de nuestro salario, cuanto más bajo sea el salario del sector más se subcontratará..., en definitiva, quien piense que el convenio del metal de Bizkaia no es “cosa nuestra” se equivoca.POR TODO ELLO, LLAMAMOS A TODA PLANTILLA A SECUNDAR LA CONCENTRACIÓN QUE SE HARÁ EN FRENTE DE LA EMPRESA, EL 28 DE MARZO DE 12,00 A 13,00 HORAS (DADO QUE NO ES UN PARO LLAMAMOS A LA MOVILIZACIÓN AL PERSONAL QUE ESTE DE TARDE, NOCHE, O DE FIESTA.  ES IMPORTANTE VUESTRA PARTICIPACIÓN !!)CONVENIO DEL METAL DE BIZKAIA YA!!!!


No hay comentarios: