2021/01/19

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

2021eko ENPRESAKO  HITZARMENA

Gaur  asteartea,  urtarrilak  19,  Langileen  Batzordearen  eskariz  enpresako  zuzendaritzarekin  bildu  gara Gestamp  Bizkaiako  Hitzarmenaren  gaia  tratatzeko.  Denok  dakizuen  bezala,  aurreko  Hitzarmena,  3 urtetarako  sinatu  genuen (201820192020)  eta  orain  berori  berritzea  dagokigu.  Bileraren  helburua, negoziazio  egutegi  bat  adostea ,  eta  negoziazio  honetan  enpresaren  asmo    “orokorrak”  zeintzuk  diren ezagutzea  izan  da.

Gure  eskaeraren  aurrean,  zuzendaritzak  erantzun  digu,  negozio  galerari  aurre  egiteko,  2020a,  Gestamp taldeak  pertsonaleko  ajuste  garrantzitsuak  egin  dituen  eta  inbertsio  asko  paralizatu  dituen  urtea  izan  dela. Gestamp  Bizkaian  adibidez,  Mercedes  gure  bezero  printzipalari  dagokionez,  ekitaldia aurreikusitako programaren  %12a  azpitik  bukatu  dugu.  2021a  ziurgabetasunez  beteta  dagoela  azaltzen  dute, Covidagatik,  emisioen  zergengatik,etab.  Espainiako  estatu  mailako  auto  salmenten  %32ko  jeitsiera  bat espero  dela  diote,  eta  2019ko  fabrikazio/salmenta kopuruak  ez  direla  berreskuratuko  2023era  arte. Aipatzen  dute,  2021a  askoz  langile  gutxiagorekin  hasi  dugula,  eta  ez  dagoela  argi  apiriletik  aurrera egoerak  ez  duela  txarrera  egingo  (Mercedesek  martxorarte  konfirmatzen  du  karga  soilik). Guzti  horrek ,  enpresaren  iritziz,  ez  du  posible  egiten  Hitzarmen  luze  bat  ( “ohiko”  3  urteak)  negoziatzea, eta  logikoena,  duguna  urte  bat  luzatzea  litzatekeela  dio,  soldata  igoerarik  ezarri  gabe,  hau  da,  2021erako soldaten  izoztea  proposatuz.  Beraien  proposamena  arrazoitzeko,  gogoratzen  digute,  2020ko  Estatu mailako  KPIa  % 0.5  izan  dela,  hau  da,  negatiboa,  eta  azkenengo  3  urteetan  urte  bakoitzeko  %2,5eko soldata  igoera  izan  dugula,  KPIa  igo  denaren  oso  gainetik.

Komitetik  enpresari  erantzun  diogu,  jakitun  garela  etorkizunera  begira  ziurgabetasun  handia  dagoela    eta agian  ez  dela  Hitzarmen  luze  bat negoziatzeko  egoera  egokia,  baina  ez  dugula  onartzen  soldatak  izoztea, eta  eskatu  diogu  hurrengo  batzarrerako,  adostasuna  bilatuko  duen    proposamen  eraikitzaile  bat  ekarri dezala.  Hurrengo  bilera  datorren  astean  izango  da.

Abadiñon  2021eko urtarrilaren  19an

***********************************************************************

EL  COMITE INFORMA

CONVENIO DE  EMPRESA 2021

Hoy martes 19 de enero a petición del Comité de Empresa nos hemos reunido con la dirección para tratar el tema de la negociación del Convenio de Gestamp Bizkaia. Como todas y todas sabéis, el anterior convenio lo firmamos para 3 años (2018-2019-2020) y ahora toca renovarlo.  El objetivo de la reunión era acordar un calendario de negociación del convenio y conocer a grandes rasgos cual es la intención de la empresa en esta negociación.

Ante nuestra petición, la dirección nos ha respondido que el 2020 ha  sido  un  año  en  el  cual    el  grupo Gestamp  ha  realizado  importantes  ajustes  de  personal  y  paralizado  inversiones  para  hacer  frente  a  la perdida  de  negocio.  En Gestamp Bizkaia,  por  ejempl o  en  lo  que  a  nuestro  cliente  principal  se  refiere, Mercedes,  se  ha  cerrado  el  ejercicio  un  12  %  por  debajo  del  programa  previsto.  Explican  que  el  2021 esta  lleno  de  incertidumbres  ,ya  sea  por  el  covid,  por  el  impuesto  de  emisiones,etc.  Dicen  por  ejemplo, que  a  nivel  del  estado  Español    se  espera  una  reducción  de  ventas  de  coches  del  32  %  y  que  se  estima que  no  se  recuperan  los  niveles  de  fabricación/venta  del  2019  hasta  el  2023.    Comentan  que  el  2021  , hemos  empezado  con  mucho  menos  personal,  y  no  esta  cla ro  que    a  partir  de  abril  la  situación  no empeore  (  Mercedes  solo  confirma  carga  de  trabajo  hasta  marzo).

Todo  ello,  según  la  empresa  ,  hace  que    no  sea  posible  negociar  un  convenio  largo  (  los  3  años “habituales”),  y  que  lo  lógico  sería  prorrogarlo  un  a ño,  sin  establecer  ninguna  subida  salarial  ,  es  decir proponiendo  congelación  salarial  para  el  2021.  Para  razonar  su  propuesta  ,  nos  recuerda  además,  de que  el  IPC  Estatal  del  2020  ha  sido  de  un te 0,5  %,  es  decir  negativo,  y  que  los  3  últimos  años  hemos nido  subidas  del  2,5  %  anuales  ,  muy  por  encima  de  lo  que  ha  subido  el  IPC.

Desde  el  Comité  le  hemos  respondido  a  la  empresa  que  somos  conscientes  de  que  puede  haber  mucha incertidumbre  cara  al  futuro,  que  quizás  no  sea  el  entorno  propicio  para  negociar  u n  convenio  largo,  pero que  no  aceptamos  la  congelación  salarial,  y  le  hemos  solicitado  que  traiga  una  propuesta  constructiva  y que  busque  el  acuerdo    para  la  siguiente  reunión.  La  siguiente  reunión  de  convenio  será  la  semana  que viene.

No hay comentarios: