2021/01/28

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

2021EKO HITZARMENA

Gaur ,osteguna, urtarrilak 28, berriro bildu gara enpresako zuzendaritzarekin 2021erako Enpresa Hitzarmeneko negoziazioa itxi asmoz.

 Aurreko notan azaldu genuen, momentuko ziurgabetasun egoera ikusiz urtebeteko iraupena onartzen genuela. Era berean, Hitzarmen hau prorroga edo luzapen bat bezala ikusten genuela esaten genuen, hurrengo Enpresa Hitzarmeneko negoziaziorako  uzten genituelarik Hitzarmenean  sartu zitezkeen hainbat puntu edo hobekuntza.

 Azkenengo bileran, enpresak jada onartu zuen Hitzarmenean sartzea Baimen Ordainduetan emandako aldaketa guztiak ( auzitegi gorenetik eratorriak edo eta Berdintasunerako Batzordean adostuak) gehi hobekuntzaren bat. Atal hau hobeto azalduko dugu, negoziaketaren inguruko gure hausnarketa azaltzeko aterako dugun oharrean.

 Era berean, enpresak onartu du ere Hitzarmenean sartzea, langile batek enpresarekin bere harreman laborala bukatzean, finikitoa gehienez 10 egunen buruan ordaindu beharko diola.

 Azkenik, aurreko bileratik pendiente geratu zen gaia , 2021erako soldata igoerarena izan zen. Gogoratu, bilera horretan enpresak % 0,5eko soldata igoera  eskeini zuela, eta proposamen horri komitetik beste proposamen batekin erantzun zitzaion, hots , % 1,2ko soldata igoera lineala. Azkenean, gaurko bileran, soldata igoera %1 lineala izango dela adostu dugu.

 Gogoratu, beti bezala, akordio edo aurreakordio hau baliozkoa izateko plantillak berretsi beharko duela. Datorren astean aterako dugun notan, zenbait puntu , zergatik adostu dugun urte baterako, gure balorazioa azaltzeaz  gaindi, plantillak bere iritzia eman dezan eta akordioa, komite eta enpresako zuzendaritzak adostutakoa,   berretsi edo ez erabakitzeko nola antolatuko garen azalduko dugu.

Informatzen jarraituko dugu.

                                                                       Abadiñon 2021eko urtarrilaren 28an

******************************************

EL COMITE INFORMA

CONVENIO 2021

 Hoy jueves 28 de enero nos hemos vuelto a reunir con la Dirección de la empresa para cerrar la negociación del Convenio de empresa para el 2021.

 Ya explicamos en la nota anterior, que entendíamos que dada la incertidumbre del momento aceptábamos la vigencia de un año. De igual manera decíamos que el convenio sería una especie de prórroga, dejando para la siguiente negociación de convenio la inclusión de muchos puntos pendientes o mejorables.

 En la reunión anterior, la empresa ya aceptó la incorporación al convenio de todos los cambios dados en los permisos retribuidos (ya sea por sentencias del TS o negociados en la comisión de igualdad) así como alguna “mejora” más. Lo detallaremos más detenidamente en la nota que saquemos para explicar nuestra reflexión sobre esta negociación.

 De igual manera la empresa también ha aceptado incluir en el convenio la obligatoriedad de entregar el finiquito a los trabajadores y trabajadoras dentro de los 10 días después de la finalización de su relación laboral con la empresa.

 Por último, el tema que quedó pendiente de la anterior reunión era el de la subida salarial para el año 2021. Recordar que en dicha reunión la empresa ofreció un 0,5 % de subida, a la que el comité respondió con una contra propuesta de un 1,2 % lineal. Al final, en la reunión de hoy hemos acordado que la subida será de un 1 % lineal.

 Recordar que como siempre, este acuerdo solo sera valido si es refrendado por la mayoría de la plantilla. En la nota que sacaremos la semana que viene, además de explicar algunos puntos, el porqué de un convenio a un año, nuestra valoración sobre el mismo, explicaremos de qué manera nos organizaremos para que la plantilla pueda dar su opinión, y refrendar o no, el preacuerdo alcanzado entre el comité y la dirección de la empresa.

Seguiremos informando

Abadiñon 2021eko urtarrilaren 28an


No hay comentarios: