2021/01/26

 

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

2021EKO ENPRESA HITZARMENA

Gaur, urtarrilak 26, asteartea, berriro ere bildu gara enpresako zuzendaritzarekin 2021eko Hitzarmenari buruz hitz egiteko.

Komitetik, urte konplikatu batetatik gatozenaren jakitun, eta 2021a ziurgabetasunekin beteta datorrela aurreikusiz, enpresarekin ados gaude, urte beterako hitzarmen bat egitearekin, transiziozko hitzarmen bat edo luzapen bat bezala, garai hobeen esperoan, hitzarmen luzeagoak eta eduki desberdinetan hobetzeko aukeraren zain. Akordio bat lortzekoa asmoz, gaurko bilera baino lehenago, Langileen Batzordean ordezkaritza duten sindikatu guztien artean ( LAB, UGT, CGT, ELA) adostutako proposamen bat helarazi genion enpresari: 

Proposamena honela laburbiltzen da:

- 2021erako %1,5eko soldata igoera lineala

- Hitzarmenean sartzea, baimen ordainduetan eman diren hobekuntza desberdinak, izan Auzitegi Goreneko epaietatik eratorriak, zein berdintasunerako batzordean adostutakoak, eta hospitalizazioagatiko baimenetan adibidez baldintzaren bat ezabatuz.

- Hitzarmenean jaso dadila, langile batek enpresarekin bera lan harremana bukatzean, bukatu duenetik 10 egunera gehienez jaso beharko duela finikitoa.

Enpresak esan digu ez duela arazorik azkenengo bi puntu horiek hitzarmenean sartzeko baldin eta soldata igoeran ados jartzen bagara.

Zuzendaritzak dio, prudentziaz jokatzeko eta Madriletik” gomendatutakoari” kasu egitekotan , soldaten izoztea dela dagokiguna. Dena dela, eta akordio batera heldu asmoz, soldata igoera %0 izan ez dadin, azken proposamen bezala %0,5 eskaini digute. Gogoratuz hori bai, azkenengo urteetako soldata igoerak KPIaren oso gainetik egon direla, eta estatuko 2020ko KPIa, % -0,5 izan dela, hots, negatiboa.

Langileen Batzordetik erantzun diogu ez dela nahikoa, eta ditugun diferentzia txikiak ez zirela oztopo izan beharko akordio bat lortzeko. Enpresa haserako %0 horretatik %0,5era mugitu denez, kontraproposamen bat egin diogu, % 1,2 soldata igoera eskatuz.

Erantzun digute, pentsatu behar dutela eta beste bilera batera deituko gaituztela, ziurrenik aste honetan.

Jarraituko dugu informatzen

                                                   Abadiñon 2021eko urtarrilaren 26an

****************************************************

EL COMITE INFORMA

 

CONVENIO DE EMPRESA 2021

Hoy martes 26 de enero nos hemos vuelto a reunir con la dirección de la empresa para tratar el tema del convenio del 2021.

Desde el Comité siendo conscientes de que venimos de un año complicado y el 2021 parece que llega lleno de incertidumbres, coincidimos con la empresa que lo mejor es hacer un convenio de un año, como una especie de “prórroga” o transición, esperando tiempos mejores, para abordar convenios de más vigencia y mejorar en diferentes apartados del mismo. Con el objetivo de llegar a un acuerdo, antes de la reunión de hoy, transmitimos a la empresa una propuesta consensuada por todos los sindicatos representados en el comité de empresa (LAB, UGT, CGT, ELA).

La propuesta fundamentalmente se basaba en:

- Un 1,5 % de subida lineal para el 2021.

- Incorporación al convenio de las diferentes mejoras que se han dado en los permisos retribuidos ya sea vía sentencias del Tribunal Supremo o según lo pactado o mejorado a través de la comisión de igualdad, así como la supresión de algún condicionante en permisos como el de hospitalización.

- Que se recoja en convenio la obligatoriedad de dar el finiquito al trabajador o trabajadora que finaliza su relación laboral con la empresa, a lo sumo, en el plazo de 10 días desde que finaliza la misma.

La empresa nos ha respondido que no tiene problema en recoger los dos últimos puntos, siempre que lleguemos a un acuerdo en la subida salarial.

La dirección sigue diciendo que lo prudente y lo que se le “recomienda” desde Madrid es la congelación, pero que en aras a llegar a un acuerdo y para que la subida no sea 0 %, ofrecen un 0,5 % como última propuesta, volviéndonos a recordar la subidas muy por encima del IPC que hemos tenido los últimos años, así como que el IPC del estado del 2020 ha sido de un -0,5 %, es decir negativo.

Desde el Comité le hemos respondido que no es suficiente, y que las pequeñas  diferencias que tenemos deberían ser salvables. Dado que la empresa se ha movido del 0 % inicial al 0,5 , le hemos lanzado una contra propuesta de un 1,2 % de subida.

Nos han respondido que lo tienen que pensar y que ya nos llamarán a una reunión , posiblemente esta semana.

Seguiremos informando

                                                   Abadiñon 2021eko urtarrilaren 26an

No hay comentarios: