2021/10/19

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU

 

LANGILE EBENTUALENTZAKO ERTEA

Denok dakizuenez orain arte, Lan Ordezkaritzak ez zuen onartzen behin-behineko langile batzuei ERTEa aplikatzea, pertsona horiek ez zeudelako sartuta ekainean ERTEaren eskaerarekin aurkeztu zen zerrendan. Horren ondorioz, gainerakoei ERTEa aplikatzen zitzaigunean, enpresak zereginen bat aurkitu behar zuen aldi baterako langileentzako, ERTEra bidali ezin zirelako.

Lehenengo hilabeteetan (ekainean hasi zen ERTEa), aldi baterako langile askorik ez zegoenez ERTEan sartu gabe, aldi baterako langileei okupazioa eman ahal izan zitzaien (gutxiengoari). Abuztuan behin-behineko langile gehienei kontratua moztu zitzaien, baina irailean berriz kontratatu zituzten gehienak. 

Kontratuetan izandako etete horren ondorioz, langile ebentual horiek, SEPErentzat ERTEaren eraginpean daudenen zerrendatik erori dira, nahiz eta irailean berriro lanean egon eta ekainean Lan Ordezkaritzan eskatutako ERTEan aurkeztutako hasierako zerrendan sartuta egon. Horren guztiaren ondorioz, gaur egun aldi baterako 100 langileetatik gehienei ezin zaie aplikatu ERTEa kontratua eteteagatik edo zerrendan sartuta ez egoteagatik), eta, kasu horretan, enpresak azpimarratu du ezinezkoa izango litzaiokeela langile horiei guztiei okupazioa ematea, gainerakoak ERTEra joaten garen bitartean; izan ere, ez duelako zereginik edo okupaziorik hainbeste langilerentzat, gero eta gehiago baitira gure bezeroen geldialdiak, bai hotzaren zatikoak, bai beroaren zatikoak, eta etorkizunean gainera akibitate osoaren geldialdiak egon daitezkelako.

Lan-Delegaritzak ez du uzten langile berriak sartzen ERTEan, afektagarrien zerrendan ( zerrenda hori ekainean aurkeztu zen ERTEaren eskaerarekin) beraz, enpresaren arabera ,gaiari irtenbide bat emateko modu bakarra, eta SEPErekin arazorik ez izateko, aldi baterako langile GUZTIENTZAT beste ERTE bat eskatzea da, gainerakooi eragiten digun ERTE nagusiaren indarraldiarekin bat etorriz.

Nahiz eta ERTE berria izan, adostu dugu ERTEaren baldintza ekonomiko eta sozialak ERTE nagusiaren berdinak izango direla (soldataren % 90 osagarria, pagen eta oporren % 100). ERTEa enpresa osoan edo instalazio batzuetan aplikatzen denean, behin-behineko langileen edo langile finkoen artean bereizketarik egin gabe egingo da, eta hori izango da erabakigarri bakarra , hots, eragindako instalazioan edo sailean dagoen ala ez.

Jasaten ari garen egoera paradoxikoa dela eta, egoera ilogiko eta berriak bizi ditugu guztiontzat. Bitxia da ERTEan egotea, eta instalazioak izatea 4. eta 5. txandan, behin-behineko langileak kontratatuta edukitzea (enpresa askotangertatzen ari da arazo hori), baina gure bezeroek mundu-mailako hornikuntza-krisi honetan lan egiteko duten moduaren ondorioz, gelditzen denean golpean gelditzen da, baina lan egiten denean, topera egiten da.

Laburbilduz, gaur, urriaren 19a, asteartea, behin-behineko langileentzako ERTE bat adostu dugu, baldintza ekonomiko berberetan eta urte amaierara arte.

Zoritxarrez, iristen ari zaizkigun albisteek, epe labur eta zalantzagarri batez gain, 2022rako antzeko egoera bat iragartzen dute.

Ohar garrantzitsua: Abuztuan eta/edo irailean langabezia kobratzea erabaki zuten langile ebentualeentzako , (hogei inguru) SEPEak kontratuetan aipatutako mozketa izateagatik, SEPEak prestazioa ukatzen badie, adostu dugu enpresa egingo dela kargu SEPEtik jasoko ez duten diru kopuruaz. Horregatik, garrantzitsua da, SEPEtik langabezi prestazioa ukatzen dizuen jakinarazpena jasotzean, Giza Baliabideetara eramatea (Of. Langileak) jakinarazpen hori.

Abadiñon 2021eko urriaren 19an

*******************************************

EL COMITÉ INFORMA
 

ERTE PARA PERSONAL EVENTUAL

Como todos y todas sabéis hasta la fecha, la Delegación de Trabajo no permitía que a parte del personal eventual sele aplicará el ERTE por no estar incluidas estas personas en la lista que se presentó en el mes de junio con la solicitud del ERTE. Esto hacía que cuando al resto se nos aplicaba el ERTE, la empresa tenía que encontrar alguna tarea para esa parte del personal eventual que no era susceptible de ser mandado al ERTE.

Los primeros meses ( de este ERTE que se inició en junio) al no haber mucho personal eventual no incluido en el ERTE fue posible dar ocupación a los y las eventuales no afectables por el ERTE ( una minoría ). En agosto a la mayoría de los eventuales se les corto el contrato , aunque en septiembre fueron contratados y contratadas posteriormente.

Dicho corte en los contratos, hace que para el SEPE se caigan de la lista de afectables por el ERTE aunque en septiembre estén otra vez trabajando y formasen parte de la lista inicial que se presento con la solicitud de ERTE ante Delegación de Trabajo en el mes de junio. Todo ello hace que actualmente la mayoría de los 100 eventuales no sean afectables por el ERTE ( por el corte en su contrato o por no estar incluidos en la lista) y en ese caso la empresa remarca que lensería imposible dar ocupación a todo ese personal mientras el resto vamos al ERTE, porque carece de tareas u ocupación para los mismos, dado que cada vez son más las paradas de nuestros clientes sean de la parte de frio o de  caliente, e incluso puede haber paradas en el futuro que impliquen el paro de toda la actividad de la empresa.


Ya que la delegación de trabajo no permite incorporar nuevo personal a lista de afectables en el ERTE, lista que se presentó con la solicitud del ERTE en junio, la única manera de dar un solución al tema, y no tener problemas con el SEPE, según la empresa es solicitar un nuevo ERTE solo para TODO el personal eventual haciéndolo coincidir con la vigencia del ERTE “principal” que nos afecta a las y los demás.


Aún siendo un ERTE nuevo, hemos acordado que las condiciones económicas y sociales de este ERTE serán las mismas que el ERTE “principal”( 90 % complemento al salario, 100 % de pagas y vacaciones,..). Cuando se aplique el ERTE en toda la empresa o en algunas instalaciones se hará sin distinciones entre personal eventual o fijo, siendo lo único determinante si se está en la instalación o departamento afectado o no.


La situación paradójica que estamos sufriendo hace que vivamos situaciones ilógicas y nuevas para todos y todas. Es extraño estar en ERTE, y tener instalaciones 4º e incluso a 5º relevo, tener personal eventual contratado( problema que se está dando en muchas empresas ) ,…. pero la manera de trabajar de nuestros clientes en esta “ crisis de aprovisionamiento mundial” hace que cuando se para “ se para en seco” , pero cuando se trabaja, se trabaja a tope.


Resumiendo, por todo ello, hoy martes 19 de octubre, hemos acordado un ERTE para el personal eventual en las mismas condiciones económicas y con la misma vigencia ( hasta final de año) que el principal.
Por desgracia las noticias que nos van llegando además de un corto plazo incierto, apuntan a un 2022 parecido. Habrá que ir viendo.
 

Nota importante:Para los trabajadores y trabajadoras eventuales que los meses de agosto y/o septiembre hayan optado por cobrar el desempleo ( cerca de una veintena) y el SEPE se lo haya denegado por tener el citado corte en los contratos, hemos acordado que la empresa se hará cargo de lo no percibido por el SEPE. Por ello es importante que cuando os llegue una comunicación de denegación la llevéis a Recursos Humanos (Of.Personal).

Abadiñon 2021eko urriaren 19an

No hay comentarios: