2011/06/01

KOM ITEAK JAKINARAZTEN DU(oporrak) - EL COMITÉ INFORMA(vacaciones


KOMITEAK JAKINARAZTEN DU
(oporrak)

Enpresak, ostiralean izandako bileran,  bezeroek ezarritako beharrizanei erantzuteko hainbat langileen oporrak aldatzeko beharra planteatu zigun.

Data hauetan aldaketak planteatzearen arrazoia, diotenez, bezeroek beraien  beharrizanek  hurrengo hiru hilabetera begira aurkezten dutelako da, hau da Ekaina, Uztaila eta Abuztua.
Horregatik, eta labur bilduz, CKD delakoan aldaketak: maiatzean joatekotan zegoena ez da horrela izango; Opel: eguneko 600tik 750 piezara igotzen da; Ford: abuztuan igoera handia du; PSA: 30. asterako bi molde joko dakar; Mercedes: jaisten dela piezaren baten faltagatik, eta abar; 10.lerroko intsonorizazioagatik ere aldaketa batzuk behar dira.

Aldaketa hauek, xehetasunetan sartu gabe (arduradun bakoitzak egingo du) 10., 11. eta 12. lerroei neurri gutxiagoan kaltetuko die. 1.go lerroari dagokionez, oporrak ez lirateke aldatuko baina ekainaren 20tik aurrera 3 txandara hasiko dira talde guztiak osotuz. Aldaketak, gehienez, estanpazio beroari, 6. lerroa, Laserrak eta Granallari kaltetzen diete, zeinetan aste osoko oporraldiak aldatzeko langileak bilatu nahi dituzte, baina aipatu dugun bezala, arduradun bakoitzak azalduko du zehazki.

Beste instalakuntza batzuetan, TF, NCV2, Pintura…, ez dute oporraldiak aldatuko, beraz maiatzaren 13an esandakoa mantentzen da, hots, Abuztuaren 4tik Irailaren 5era.

Aipatu ziguten ere, guzti hau egiteko, beste urte batzuetan bezala, kontratazioak egingo dituztela.

Beste departamenduetan, mantentze saila…, gaur biltzen hasiko direla beharrezko aldaketak aztertzeko. 

Guzti hau planteatu ondoren, enpresari galdetu zaio zer nola eraman behar duen aurrera gauden datak kontuan izanik, eta argi esan du langileekin hitz egingo duela eta borondatezko eran eskatu, baina ez dutela bezeroei piezak ez ematearen aukerarik ikusten.

Honen aurrean, argi dugu enpresak egoera zaila planteatzen ari dela, eta argi dugu, oporrak aldatu nahi badituzte orain, era borondatezkoan izan behar direla.

Argi eta garbi esanez, urtero izan dugu honelako egoera, baina ezberdintasuna ematen diona zera da, orain arte zerbait apartekoa izan dena, aldaketa zehatzekin, aurten orokorra bihurtu da. Eta horrek sortzen ditu zalantzak, zeren aparteko egoera bat orokorrera heltzen denean, ez dakigu, kasu batzuetan, egoeraz aprobetxatzen ari denik. Zeren, aldaketa batzuk benetako beharrizanei erantzuteko izango dira, baina, eta horrela esan diogu enpresari, guztia zaku berean sartzen denean inork ez daki zehazten premiazkoa eta garrantzi gabekoa, errealitatea hutsaltzen delako.

Aipaturiko aldaketak, langileekin hitz eginez, beharrezkoak direnak lortuz egin nahi da, eta enpresari esan diogun bezala, espero dugu unitate zein lanpostu guztietan  era eta baldintza berdinean helaraztea guztia.

Beraz, ikusiko dugu  gaiaz zer nolako urratsak ematen duen enpresak eta nola bilakatzen den. Guztia, planteatu den bezala, data hauek ezartzen duten logikatik egitea espero dugu.

Abadiñon, Ekainaren 6an
EL COMITE INFORMA

(VACACIONES)

En la reunión del viernes la empresa planteó la necesidad de cambiar las vacaciones de algunos trabajadores y trabajadoras según los puestos de producción, para así poder hacer frente a las nuevas necesidades que plantean los clientes.

Dicen que el motivo de que estos cambios se planteen en estas fechas es por que los clientes presentan sus necesidades a tres meses vista, en este caso,  junio, julio y agosto. Y así, a grandes rasgos,  hay cambios en CKD que estaba contemplado que se fuese en mayo y no va a ser así, en OPEL que de consumir 600 día pasa a 750 día, FORD que sufre un importante incremento en agosto, PSA que trae dos juegos de troqueles para la semana 30, Mercedes bajaría por que va a tener falta de algún componete...etc. también hay otros motivos, como la insonorización de L10 que afecta en menor medida, pero si precisan cambios.

Esos cambios, entre otros, sin entrar al detalle (cada responsable lo hara)  afectarían en menor medida a L10, L11 y L12. L01 no afectaría a las vacaciones, pero ya el 20 de junio entrarían equipos completos a 3R.
Donde más afecta es a las calientes, L06, laseres y granalla en las que se quieren buscar gente para cambiar semanas completas, pero como os decimos, cada responsable lo explicará más detalladamente.
A otras instalaciones como TF, NCV2, pintura... esto no afecta y sus vacaciones como se dijo el 13 de mayo, son del 4 de agosto al 5 de setiembre.
También informan que para poder hacer todo eso contrataran personal para esos meses, como se ha hecho otros años.
En otros departamentos, como mantenimiento, hoy se reunían para ver que cambios necesitan plantear.

Una vez expuesto estas necesidades, hemos preguntado a la empresa como pretende plantear todo esto, en las fechas en las que estamos. La empresa ha dicho claramente que va a hablar con los trabajadores y trabajadoras, que lo van a plantear como algo voluntario, pero que no contemplan la posibilidad de no poder entregar piezas a los clientes.


Ante esto, nosotros pensamos que la empresa está planteando una situación bastante complicada. Tenemos claro, que llegados a estas fechas si se pretenden cambiar las vacaciones deben ser con caracter voluntario.

Además, hablemos claro, está es una situación que todos los años se ha dado, pero la diferencia de otros años a este, es que lo que hasta ahora ha sido algo excepcional, con cambios puntuales que se han solucionado en las distintas celulas o lineas, este año se ha convertido en algo muy masivo. Y es ahí, cuando surgen las dudas, cuando lo excepcional se convierte en general, no sabes si en algunos casos no se está aprovechando de la situación. Por que seguro que hay cambios que se hacen desde la verdadera y total necesidad, pero también decimos que hay algún cambio que nos parece infumable y así se lo hemos trasmitido, y cuando todo se mete en el mismo saco se termina por desvirtuar toda la realidad y nadie sabe diferenciar lo urgente de lo intrascendente.

Esto se quiere conseguir hablando con el personal y buscando los trabajadores y trabajadoras necesarias para ello, tal y como se lo hemos dicho a la empresa, esperamos que en todas las UN o puestos de trabajo se trasmita de la misma forma y en las mismas condiciones.

Por lo tanto, vamos a ver como evoluciona este tema, que pasos y como los da la empresa. Esperemos que todo se haga desde la lógica, que estas fechas imponen,  y tal y como se ha planteado.


Abadiñon, ekainaren 6an

No hay comentarios: