2018/11/13

KOMITEAK JAKINARAZTEN DU
Astelehen honetan, zuzendaritzarekin bildu gara, Mercedesek  egingo dituen geldialdien ( komiteak jakinarazten du –azaroaren 7a) gaia aztertzeko.Batzar horretan, geldialdiko egun horietarako, komiteko kide eta sindikatu guztien artean adostutako proposamen bat aurkeztu diogu enpresari. Nahiz eta asteazkenean berriro bilduko garen, akordioari behinbetiko forma emateko , hauek dira puntu garrantzitsuenak:
  • Lehendabizi, enpresak konpromezua hartzen du , urte bukaera arte,  ERErik ez aurkezteko, suspentsiboak zein kaleratzea suposatzen dutenak, ez eta kaleratze indibidualik.
  • Aurreko batzarrean enpresak eskatutako gelditzeko 7 egunetatik, asko jota 6 izango direla geratu gara ( gure eskariz ). Langileak lan egiten ez duten egun bakoitzeko, erdia enpresaren kontura joango da ( geldialdi batzuk orokorragoak izango dira eta beste batzuk ekipoka).
  • Enpresak konpromezua hartu du, komiteari zein kaltetutako langileei ahalik eta arinen aipatutako geldialdi egunak zeintzuk diren esateko. Helburua zera da, hurrengoa 48 orduetan , geldialdiko egunak zeintzuk diren jakinda, langileek urte bukaeran iraungitzen diren orduen disfrutea zehaztu ahal izatea.
Akordioko gainontzeko puntuak ( badudela), akordioa sinatzean egingo ditugu publiko, egoeraren argazkiozehatzago bat izango dugularik.

EL COMITÉ INFORMA

Este lunes por  la mañana  nos hemos reunido con la dirección para tratar el tema de las paradas previstas ( el comité informa 7 del  noviembre ) de Mercedes durante el mes de noviembre y diciembre. En dicha reunión le hemos planteado una propuesta de acuerdo para dichos días de parada, consensuada esta entre todos los miembros y sindicatos del comité. Aunque el miércoles nos volveremos a reunir para darle una forma definitiva al acuerdo, estas son las bases principales:

  • En primer lugar , a razón de este acuerdo, la empresa se compromete a no  presentar ningún ERE ya sea de carácter suspensivo o extintivo hasta final de año, asi como a no hacer despidos de carácter individual.
  • De los 7 días de parada solicitados por la empresa en  la reunión anterior al final quedarán en un máximo de 6 ( por petición nuestra ). La mitad de los días que pare cada trabajador o trabajadora irán a cuenta de la empresa ( algunos días  serán con carácter más general y otros por equipos ).
  • La empresa se ha comprometido , a notificar cuanto antes  al comité y a los trabajadores y trabajadoras afectados los días de parada solicitados.  El objetivo es ,que posteriormente,  en un plazo de 48 horas , los trabajadores y trabajadoras  sabiendo que días paran , puedan hacer uso del resto de horas de libre disposición que caducan a final de año.

El resto de puntos del acuerdo (que los hay) los haremos públicos , una vez firmado el acuerdo, y con una foto mas real de la situación.

Abadiñon, 2018ko azaroaren 12an

No hay comentarios: